Worden uitvoeringskosten berekend over de uren ‘ter beschikking stelling’?

14-12-2018

HelpdeskIn een RAW-bestek kunnen besteksposten worden opgenomen voor het ter beschikking stellen van werknemers en materieel. Deze medewerkers en materieel staan ter beschikking van de directie en worden door hem aangestuurd en begeleid in het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden. Worden over deze ter beschikking stellingen uitvoeringskosten in rekening gebracht? Uitvoeringskosten gaan immers als een percentage over het uitgevoerde subtotaal, waarvan deze ter beschikking stellingen deel uitmaken.
 
Dag Jacques, wat ik vandaag toch weer meemaakte! Al jaren doen we onze besteksadministratie op dezelfde manier en nu is daar opeens discussie over.
 
Dan ben ik benieuwd waar het over gaat.
 
Uitvoeringskosten over de besteksposten ter beschikking stellen medewerkers. Volgens een nieuwe collega, moeten we geen uitvoeringskosten rekenen over deze posten. De aannemer heeft namelijk helemaal geen uitvoeringskosten over deze posten.
Op zich ben ik het nog met hem eens ook! Jij?

 
Ik ook! Helemaal mee eens.
 
Dus, niet betalen. Neem ik dan voor het berekenen van de uitvoeringskosten het subtotaal min het bedrag van deze posten?
 
Nee, die tel je gewoon mee. Subtotaal is subtotaal.
 
Ik ben bang dat ik je nu niet meer kan volgen, Jacques. Eerst zeg je dat er geen uitvoeringskosten in rekening worden gebracht en nu zeg je dat we ze er wel over moeten berekenen?
 
Uitvoeringskosten worden door de aannemer gecalculeerd. Hij berekent de totale kosten die hij nodig acht voor het uitvoeren van het gehele werk. Voor de ene activiteit zullen meer uitvoeringskosten worden gemaakt dan voor de andere activiteit. Voor de ter beschikking stelling worden geen uitvoeringskosten gemaakt, daar zijn we het over eens denk ik. Alles bij elkaar resulteert dit in een totaalbedrag dat de aannemer op de inschrijvingsstaat vermeldt bij de post ‘Uitvoeringskosten’.
Omdat het voor de termijnbetalingen ondoenlijk is om per bestekspost te bekijken hoeveel uitvoeringskosten in rekening moeten worden gebracht is om die reden bepaald dat uitvoeringskosten als een percentage wordt berekend over het uitgevoerde deel van het subtotaal. (zie artikel 01.02.03 lid 03 sub a. Standaard 2015) Gewoon een makkelijk rekensommetje. Dit zegt dus niets over de vraag over welke bestekspost geen, weinig of veel uitvoeringskosten zijn berekend.
 
Dus als ik je goed begrijp, kun je als het percentage uitkomt op, zeg maar, 6% niet zeggen dat de aannemer over elke bestekspost 6% uitvoeringskosten heeft berekend?
 
Juist! Je kunt hooguit zeggen dat het gemiddelde uitkomt op 6%.
 
Ik snap hem. Dus onze besteksadministratie is wel goed, en mijn collega heeft het eigenlijk ook bij het juiste eind.
 
Precies, kun je hem dat nu uitleggen?
 
Ja hoor, met deze informatie gaat dat wel lukken. Bedankt maar weer!

Reageren?

jacques.teunissen@crow.nl
 
De CROW-helpdesk beantwoordt dagelijks enkele tientallen vragen op het gebied van RAW, UAVgc en aanbesteden. Vragen stellen kan via het contactformulier op onze website www.crow.nl/ondersteuning of stuur een e-mail naar helpdesk@crow.nl.

Reacties

Ron Reijnders RABC
misschien zou het wel beter zijn een budgetpost te introduceren ? (bestaande uit een aantal tbs posten en een aantal stelposten en te verwachten B-wijzigingen/ extra werk)
21-12-2018 11:14:43

Ron Reijnders RABC
Siebe, Ik suggereer helemaal niet de negatieve betekenis van "luiheid". Ik geef exact hetzelfde aan als wat jij zegt. Maar ook van budgetposten weet de inschrijver niet wat er mee wordt gedaan dus kan hij daar geen UK over hebben begroot. Het zou fijn zijn als OG's dat beseffen en daar zijn wij het proef ik ook met elkaar eens.
21-12-2018 10:46:16

Siebe
Uitvoeringskosten zijn gecalculeerd vanuit het bestek zoals dat bij inschrijving beschikbaar is. Een vast bedrag, gebaseerd op allerlei kosten die met de uitvoering te maken hebben. Dat allerlei calculaties dit uitdrukken in een percentage doet feitelijk niet ter zake, maar geeft wel vaak voer voor onterechte discussies. Bij een bestekswijziging kunnen extra uitvoeringskosten (soms) een rol spelen, en zal dit betrokken worden bij het overeen komen van de prijs.

Ron. De suggestie dat het bij uren-ter-beschikking gaat om "luie" bestekschrijvers gaat mij veel te ver. Vaak worden deze uren opgenomen, vanuit budgettechnische redenen, om niet extra interne kredieten te hoeven aanvragen e.d. Puur een pragmatische benadering. Zoals je weet kun je een bestek proberen, met heel veel energie en kosten, tot 90 % overeenkomend met de uitvoering, te maken, maar de praktijk is weerbarstig.
21-12-2018 09:46:33

Ron Reijnders RABC
en als er wel uitvoeringskosten mee gemoeid zijn dan moet je ook uren uitvoerder betalen (ben je meteen van de procentuele vraag af)
NB
Overigens is het in de meeste gevallen natuurlijk helemaal niet waar dat de directie die mensen aanstuurt.
In veel gevallen moet de uitvoerder de mensen aansturen, zorgen dat de wens van de OG bij de werknemers terechtkomt en het resultaat zal worden gehaald zoals het bestek w.s. reeds heeft aangegeven.
In andere gevallen is het slechts de methode om bij te betalen voor een probleem wat in bestek was vergeten of bewust was weggelaten omdat opschrijven te veel tijd vergt of de vraag slecht calculeerbaar is. In die gevallen is het niet altijd zo evident wat de bijbehorende uitvoeringskosten zijn. Ik wil hier zeker niet zeggen dat de ON dan geen recht op een UK-vergoeding zou hebben.
20-12-2018 10:33:01

Abonneer
 Security code
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven