Vier stappen om het bouwteam succesvol toe te passen

03-12-2018

BouwteamsHet bouwteam wordt steeds vaker genoemd als remedie voor een scala van uitdagingen en problemen bij bouwprojecten. De praktijk laat dagelijks zien dat partijen (opdrachtgever én aannemers) (onbewust) stappen overslaan die nodig zijn om van een bouwteam een echt werkende oplossing te maken. In deze opinie bijdrage beschrijf ik vier – noodzakelijke – stappen die doorlopen moeten worden, om de kans op een succesvol project te vergroten.

1. Denk na over de uitdagingen en doelen voor alle fasen van het bouwteam

De eerste vraag die partijen zich moeten stellen, is wat de concrete en daadwerkelijke uitdagingen (danwel problemen) én doelen zijn van een project. Bepaal dus reeds voor het opzetten van de organisatie van het bouwproject wanneer het project een succes is. Stel daarbij vast in welke fase (ontwerpfase, de uitvoeringsfase en de onderhoudsfase) welke uitdagingen en doelen zich voordoen, aangezien die verschillen per fase. Want hoewel het bouwteammodel strikt genomen alleen voor de ontwerpfase (inclusief prijsvorming) is, is het in de praktijk cruciaal om met dit team in de uitvoeringsfase (en wellicht de onderhoudsfase) verder te gaan. Elke fase heeft immers een ander karakter en stelt zijn eigen eisen. Pas wanneer de relevante informatie boven tafel is, kan besloten worden of het bouwteam de beste route is én hoe het bouwteam zo ingericht kan worden (zowel contractueel als praktisch) dat het project een succes wordt.

2. Werk de bouwteamovereenkomst voor het specifieke project uit

Het VGBouw model bouwteam-overeenkomst uit 1992 is – ondanks de leeftijd – nog steeds een veelvuldig gebruikte modelovereenkomst. Het kenmerk van een modelovereenkomst in algemene zin is dat dit per definitie moet worden aangepast om te passen op een concreet project. Een model is geen one size fits all oplossing. Het belang daarvan kan niet onderschat worden: partijen moeten namelijk voorkomen dat een overeenkomst slechts een papieren (juridische) werkelijkheid weergeeft, die afwijkt van de echte (praktische) werkelijkheid.

3. Maak de samenwerking concreet voor alle rollen in het project

Een van de meest terugkerende aandachtspunten bij bouwteam is de vraag ‘hoe dan?’. Die vraag betreft een van de belangrijkste stappen om van een bouwteam een succes te maken: beschrijf hoe bij dit specifieke project een goede samenwerking gerealiseerd wordt. Dit betekent dat de feitelijke rollen van alle betrokken bouwteamleden onderkend worden en op een harmonieuze manier ten opzichte van elkaar beschreven worden. Dit vereist samenwerking van degenen belast met de juridische kant van de opzet van een project met degenen belast met de opzet van het werk en de projectorganisatie van het project.

4. Voer de samenwerking door naar de uitvoeringsfase

Het VGBouw model verwijst naar de UAV (1989 – ondertussen vervangen door 2012) als model uitvoeringsovereenkomst. Die overeenkomst bevat mechanismen die partijen op een bepaalde manier sturen. Regelmatig vergeten partijen om na te gaan of die sturingsmechanismes wel goed werken gezien de uitdagingen en doelen. Loopt men het risico als aanbestedende dienst om hier de Gids Proportionaliteit op zijn weg te vinden (verplicht gebruik van de UAV 2012 zonder aanpassingen)? Nee: want er zijn goede redenen om eventueel de UAV 2012 aan te passen in licht van het bouwteam.

Andrea Chao – Advocaat bij Simmons & Simmons LLP en lid van de redactieraad van Tijdschrift voor Bouwrecht
 

Reacties

Rob
Het is iedere keer afwegen welke vorm het best passend is. Bouwteam kan, maar moet niet heilig zijn kosten wat kost en Mededinging ook niet. Mijn punt is dat je met een Bouwteam mee moet nemen dat die ene gecontracteerde opdrachtnemer aan het eind kan zeggen, sorry het lukt niet. Dan kun je kostbare tijd verloren zijn. Plus, je hebt maar van 1 partij commentaar gekregen en heb je geen vergelijkingsmateriaal. Kun je de opdracht dan makkelijk aanpassen, en waarop, op basis van 1 referentie? Mededinging met meerdere partijen is dan handiger.

Bouwteam is mijns inziens prettiger voor de markt dan Mededinging. Het is toch mooi om als opdrachtnemer meer invloed op de opdracht te hebben en de concurrentie in vroeger stadium buiten spel te zetten.
6-12-2018 22:06:18

Ron Reijnders RABC
Reactie verbaasd me een beetje. Ik kan me wel voorstellen dat je start met meerdere ON's. Maar een wachtkamer principe? ja kan, maar is dat echt logisch?
"na een flinke tijd een kink in de kabel komt?" De kans bij een bouwteam lijkt me al bijzonder klein maar mocht het inderdaad ongewenst zijn om door te gaan dan zou ik liever de vrijheid hebben of om naar de ander te gaan maar ook om gewoon via een RAW bestekje af te laten maken. waarbij ik vrij ben naar de partij te gaan die ik wil. De wachtkamer is dan misschien wel een blok aan je been. Je weet dan tenslotte al wat je wel en niet wil. De meerwaarde van een bouwteam in die fase? zou die er dan echt nog wel zijn? soms wel soms niet.
6-12-2018 17:40:14

Rob
Bouwteam kan een goede oplossing zijn, alleen wil je afhankelijk zijn van 1 aannemer/opdrachtnemer? Wat als er na een flinke tijd een kink in de kabel komt? Dan kun men niet gelijk overgaan naar nummer 2. Misschien kan een mededingingsprocedure een betere optie zijn, zodat je opdracht door meerdere aannemers/opdrachtnemers besproken worden en waar je uiteindelijk meerdere inschrijvingen voor krijgt in plaats van 1.

Bouwteam is mijns inziens voor middelgrote / middel complexe opdrachten waar afbreukrisico minder groot is.
3-12-2018 14:58:17

Abonneer
 Security code
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven