Veel gestelde vragen over CROW 400 Werken in verontreinigde bodem

11-12-2018

HelpdeskDe CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’ presenteert een systematiek voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de bijbehorende beschermende maatregelen.
Maar hoe is deze publicatie te verbinden met RAW-teksten? En hoe moet je omgaan met werkzaamheden die doorlopen na de jaarwisseling, als het regime van CROW 132 eindigt?

 
Deze vragen kwamen veel binnen bij de helpdesk, dus hebben wij de antwoorden gebundeld in dit overzicht.
 
Vraag:
Hoe om te gaan met werkzaamheden en contracten die doorlopen naar 2019?
 
Antwoord:
We onderscheiden de volgende situaties:
 

  1. Voor activiteiten die starten in 2018 en voor einde van dit jaar worden afgerond, geldt dat contractpartijen de keuze hebben om te werken onder het regime van CROW 132 of CROW 400. Het is echter aan te bevelen om nu al onder het regime van CROW 400 te werken.
  2. Voor activiteiten die starten in 2019 geldt CROW 400. Ook als het contract daarvoor nu al wordt overeengekomen tussen twee partijen.
  3.  Activiteiten die nu nog moeten starten in 2018 en die doorlopen tot in 2019 (of eventueel verder) kunnen formeel tot eind 2018 vallen onder het regime van CROW 132 en vanaf januari 2019 onder het regime van CROW 400. In de praktijk is het echter handiger om alle activiteiten onder het regime van CROW 400 te laten vallen.
  4.  Activiteiten die reeds worden uitgevoerd onder het regime van CROW 132 en nog korte tijd doorlopen tot in 2019, kunnen worden afgerond onder het regime van CROW 132. Contractpartijen kunnen in dit geval echter ook met elkaar overeenkomen om vanaf januari 2019 onder het regime van CROW 400 te gaan werken en het contract daarop aan te passen.
  5.  Activiteiten die reeds worden uitgevoerd onder het regime van CROW 132 en voor langere tijd doorlopen tot in 2019, of zelfs tot in jaren daarna (meerjarige onderhoudscontracten) dienen door partijen vanaf januari 2019 uitgevoerd te worden onder het regime van CROW 400. Contractpartijen dienen het contract daarop aan te passen.

 
Vraag:
Wanneer zijn de RAW-teksten aangepast op de inhoud van CROW 400?
 
Antwoord:
Medio december kunnen de teksten voor gebruik in RAW-bestekken worden gedownload vanaf de website van CROW. De teksten worden als tervisielegging beschikbaar gesteld.
 
De teksten zullen tot medio februari 2019 voor commentaar ter visie liggen. Het ontvangen commentaar wordt beoordeeld en verwerkt en daarna worden de teksten definitief vastgesteld. Zolang de definitieve teksten nog niet beschikbaar zijn, zijn de bepalingen uit de Tervisielegging toe te passen in bestekken, daarna kunnen de definitieve teksten worden gebruikt. Bestekken waarbij de Tervisielegging van toepassing is, hoeven niet te worden aangepast bij het verschijnen van de definitieve teksten.
 
Hoe verwerk ik op dit moment de teksten in een RAW-bestek? In deel 3 van het bestek moet de Tervisielegging van toepassing worden verklaard. Voorbeeldteksten zijn te vinden in de Tervisielegging zelf. De besteksposten zullen voorlopig nog handmatig moeten worden aangepast naar het voorbeeld uit de Tervisielegging.
 

Helpdesk

De CROW-helpdesk beantwoordt dagelijks enkele tientallen vragen op het gebied van RAW, UAVgc en aanbesteden. Vragen stellen kan via het contactformulier op onze website www.crow.nl/ondersteuning of stuur een e-mail naar helpdesk@crow.nl.
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven