CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Verkeersinfarct in de steden! Of is er wat aan te doen?

28-12-2016

Op 28 december 2016 verscheen in Trouw het artikel “Verkeer in steden dreigt vast te lopen” (zie ook het nieuwsbericht op de CROW-website). Het artikel gaat over de doorrekening van de verwachte toename van de automobiliteit tot 2021 en de consequenties daarvan voor de congestie in de steden. Bij deze doorrekening blijkt er in het jaar 2021 een verdubbeling van de congestie te zijn. Dus ook een verdubbeling van de economische schade en een forse toename van de verslechtering van: luchtkwaliteit, geluidsoverlast, verkeersonveiligheid en leefbaarheid. Wat moeten we nu? Valt er wat aan te doen?

 

Afbeelding: automobiliteit steden 2016 en 2021 (bron: Mobiliteitsscan).


Slimme mobiliteitsoplossingen

Wil je minder autoverkeer dan betekent dat breed inzetten op een hoge kwaliteit van andere vervoerswijzen en vooral de combinaties daarvan. Daarbij komt dan ook het goed organiseren daarvan en het aanbieden van goede informatie. Maar laat ook onze ruimtelijke inrichting goed samenvallen met die keuzes. Dus hoofdkantoren van grote ondernemingen zouden veel meer vlakbij de grote OV-knooppunten moeten zitten. Ook is het verstandig om te kijken hoe je het gedrag van verkeersdeelnemers kunt beïnvloeden om voor andere vervoerswijzen te kiezen. Trends en ontwikkeling in mobiliteit en handvatten voor oplossingen staan in de CROW-KpVV-publicatie “Meer bereiken met een brede blik op mobiliteit”.

Maar toch… keuze vaak voor de auto

Toch knaagt er iets. Op dit moment zijn deze vervoerswijzen in veel steden al van een prima niveau. De OV-klantenbarometer laat een steeds stijgende waardering voor het OV zien. Ons stelsel fietspadenvoorzieningen is wereldwijd ongeëvenaard. We kunnen steeds vaker overstappen van fiets naar snelle trein-, metro- en busverbindingen. Toch kiezen nog steeds ontzettend veel mensen voor de auto. Waarom is dat? En hoe kun je hier beweging in krijgen?

Bedrijven kunnen enorm veel besparen

Ik sprak Daan van Egeraat, de man achter de website www.mobiliteit.nu. Op deze site kunnen bedrijven uitrekenen hoeveel geld ze kunnen besparen met een andere aanpak van mobiliteit, parkeren en hun vastgoed. Daan heeft eens uitgerekend wat je voor heel Nederland kunt besparen bij een andere aanpak. Dat bedrag is hoger dan de hele begroting van het Ministerie van I&M. Dit klopt met de opmerking van bedrijvenexpert Annemarie van Gaal. Zij vertelde een aantal maanden geleden op Radio 1, dat zij bij alle bedrijven die zij bijstaat, hen adviseert, kritisch te zijn op het aantal auto’s die het bedrijf betaalt. Volgens haar ervaring hoeft er van de zes auto’s die er nu in gebruik zijn, maar één over te blijven.

Bedrijven en werknemers: besparen en delen

Maar, zo vroeg ik aan Daan, als bedrijven zoveel kunnen besparen, waarom doen ze dat dan niet? Omdat ze het niet weten en omdat veel voorstellen vaak stranden in de ondernemingsraad gaf Daan aan. Iets doen aan de (lease-)auto of aan parkeren, wordt vaak gezien als een verslechtering van de secundaire arbeidsvoorwaarden van de werkgever. In ieder geval moet de perverse prikkel, dat medewerkers die meer kilometers met de auto maken een hogere vergoeding krijgen eruit. In het nieuwe denken bepaal je eerst wat gewenst gedrag en bedrijfseconomisch verstandig is en vervolgens richt je het gebouw van vergoedingen, beloningen en beprijzing zo in dat de calculerende medewerker baat heeft bij de duurzame keuze die het bedrijf geld oplevert. Ook het voorstel van de BOVAG om alle privékilometers in de lease-auto te belasten draagt daaraan bij.

Maar – ook binnen het huidige fiscale regime – hebben bedrijven volop de mogelijkheid om én voor een duurzamere mobiliteit te kiezen en geld te besparen. En dat is ook al een aantal malen in de praktijk bewezen. Het werkt als volgt: als een werknemer ervoor kiest om voor een duurzamere vervoerswijze te kiezen (bijvoorbeeld de fiets) dan heeft dat voor een bedrijf vaak financiële voordelen. Het bedrijf heeft nu al de mogelijkheden om die financiële voordelen met de werknemer te delen. Dat kan via de regelingen rond reiskostenvergoeding en de werkkostenregeling.

Zo kan een bedrijf iemand die op de fiets of met het openbaar vervoer reist € 0,19 per kilometer betalen. En ook zijn er bedrijven die met gedifferentieerde parkeertarieven of –vergoedingen werken. Dus mensen die dichtbij wonen moeten meer betalen dan mensen die verderaf wonen. Andere bedrijven geven mensen die dichterbij wonen dan 7,5 km geen recht op een parkeerplaats bij het bedrijf. En de deelnemende bedrijven aan de P+Fiets in Leeuwarden betalen de kosten van het parkeren aan de rand van de stad en de leenfiets voor de werknemers.

Verbeter level playing field

In het fiscale systeem zit iets wat door professionals binnen het werkveld van verkeer- en vervoer als merkwaardig (door sommigen – ook door mij – als een perverse prikkel) wordt beoordeeld: wanneer een bedrijf een parkeerplaats vlak bij het bedrijf heeft, zijn deze kosten onbelast. Terwijl als de parkeerplaatsen meer dan 250 meter bij het bedrijf vandaan zijn (bijvoorbeeld bij een Park and Ride-locatie) dan geldt dat als loon in natura en wordt dat volledig belast. Terwijl dat natuurlijk eerder omgekeerd zou moeten zijn. Want die parkeerplaats voor de deur van het bedrijf zorgt ervoor, dat die auto de hele stad doorrijdt met alle schade van dien. Kortom, zorg dat er een level playing field ontstaat tussen de auto en andere vervoerswijzen. Zodat bedrijven kunnen besparen en werknemers de voordelen in de portemonnee kunnen voelen bij het kiezen voor goedkope, efficiënte en duurzame vervoerswijze.

Is de toename van verkeersinfarcten in steden te voorkomen? Volgens mij zijn er genoeg kansen. Zowel in slimme mobiliteitsoplossingen als in samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven en het fijnslijpen van ons belastingstelsel. Ziet u dit ook zo? Laat het mij gerust weten. (En ook als dat niet zo is.)

Benieuwd naar de achtergrond? Lees dan 'De wegen slibben dicht. Hoe komt CROW tot die conclusie?'Hans Voerknecht
Projectmanager CROW Verkeer en Vervoer
Meer weten of vragen? Bekijk de themapagina 'Verkeersmanagement'.

 

Interview Omroep Gelderland

Hans Voerknecht is op 12 januari 2017 geinterviewd door Omroep Gelderland. 

Bron: Omroep Gelderland

Reacties

sourabh
Packers and Movers in Lucknow ✔ Charges List ✔✔ Get Estimate Compare & Setect ✔✔✔ Get a list of 8 Best Packers and Movers in Lucknow. Free quotes from multiple Movers and Packers Lucknow. All companies are physically verified. https://1-support.in/packers-and-movers-lucknow/
28-4-2018 07:38:03

Hemant
Alle overheidspersoneel in twee ploegen, vroege ploeg begint anderhalf uur vóór huidige aanvangstijd, late <a href="https://www.crow.nl/">ploeg anderhalf uur erna</a>. Zodoende spreid je de spits over lagere tijd. Bijkomend voordeel is dat de overheid langer bereikbaar is en dat men minder mogelijkheden heeft om te vergaderen.
13-1-2018 14:59:30

Chrisatorain
It's important that they know how the structure of online journals workout. You can use this best essay writing service for any kind of academic writing work. https://www.clazwork.com
3-5-2017 07:24:13

best essay
It's important that they know how the structure of online journals workout. You can use this [url=https://www.clazwork.com]best essay writing service[/url] for any kind of academic writing work.
3-5-2017 07:23:29

Toine Goossens
Op accountant.nl verscheen een column over de ingewikkelde bijtellingsregels, waarin werd verwezen naar het BOVAG voorstel voor het belasten van privékilometers. Dat bracht mij tot de volgende reactie:

Toine Goossens 10 januari 2017

Uitdagend en boeiend die gedachte van de Bovag! Ik neem ten minste aan dat het de bedoeling is dit te bereiken door inbouw van een kastje in de auto.

Met die inbouw kan worden gestart op basis van vrijwilligheid. Wie laat inbouwen hoeft geen administratie meer bij te houden en de bijtelling wordt gebaseerd op het daadwerkelijke aantal privé kilometers. De lagere belastingheffing die dit oplevert wordt gecompenseerd door het algemene bijtellingstarief naar rato te verhogen. Zo wordt het elk jaar voor meer autorijders zinvol om een kastje te laten inbouwen. Het sluitstuk van de hele operatie wordt een verplichting voor alle zakelijke rijders. Uiteindelijk rest er een volledig autonoom functionerend systeem dat iedereen van die vervelende administratieve lasten bevrijd.

De volgende stap is om ook de MRB variabel te maken. Wie bereid is om een kastje te laten installeren mag er voor kiezen om ook de motorrijtuigenbelasting op basis van het daadwerkelijke aantal kilometers af te rekenen. De lagere belastingheffing wordt, zoals voor de bijtelling, gecompenseerd door de MRB naar rato te verhogen. Vervolgens wordt het systeem afgerond met een wettelijke verplichting voor de laatste volhouders.

Met het omzetten van de BPM in een tarief per gereden kilometer wordt de omslag naar een systeem waarbij ´De gebruiker betaalt´ afgerond.

Duitsland zal het systeem dankbaar omarmen en overnemen. Het is gegarandeerd EU proof.
17-1-2017 13:00:38

Dennis Hijkoop
"Voorkomen is beter dan genezen" zeggen ze wel. Alle initiatieven om te voorkomen zijn goed, maar de echte oplossing is in mijn ogen het 'overkomen' van het probleem. Een verkeersinfarct voorkom je met een eerste verkeersinfarct. Dan blijkt dat de mobilist echt de motivatie krijgt om zijn verplaatsingsbehoefte anders in te richten. Ik herken dat bij mijzelf. Een paar keer heb ik op het dak van Villa Arena gestaan na een evenement. Sindsdien kies ik voor andere wijzen van vervoer om naar een evenement in de ArenA te gaan.
13-1-2017 10:22:37

Barend Kloppenburg
Alle overheidspersoneel in twee ploegen, vroege ploeg begint anderhalf uur vóór huidige aanvangstijd, late ploeg anderhalf uur erna. Zodoende spreid je de spits over lagere tijd. Bijkomend voordeel is dat de overheid langer bereikbaar is en dat men minder mogelijkheden heeft om te vergaderen.
28-12-2016 15:46:10

Abonneer
 Security code
Scroll naar boven