CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Samen aan het stuur met de CROW Kenniscoach

17-12-2013
Binnen CROW vervul ik verschillende rollen waarin ik op tal van manieren contact heb met mensen en organisaties in de doelgroep 'aanbesteden & contracteren'. Gemeenten en provincies bijvoorbeeld, maar ook aannemers en ingenieursbureaus. Sinds kort is dat contact in sommige trajecten een stuk intensiever: ik begeleid organisaties bij heel specifieke vraagstukken. Ik zie vaak hoe verschillende organisaties eenzelfde worsteling doormaken bij, met name, de vertaling van beleid naar uitvoering. Waar we kunnen proberen we daar maatwerkoplossingen voor te vinden. Dat doe ik in de nieuwe rol van Kenniscoach.Als onafhankelijke kenniscoach begeleid ik mensen of teams, liefst op de werkplek van de klant, bij het gebruik en toepassen van kennis die wij binnen CROW verzamelen en al of niet in kennisproducten hebben vastgelegd zoals in richtlijnen, werkmethoden (SE, RISMAN, SSK) en systematieken (RAW, EMVI, CO2-prestatieladder). Bij veel partijen hebben mijn collega's en ik in de ‘keuken’ mogen kijken.  Hierdoor kunnen we goede ideeën en methoden verzamelen en door deze goede ervaringen te delen met alle partijen in de sector, bijvoorbeeld oor bijeenkomsten, creëren we voor organisaties mogelijkheden om van elkaar te leren.

Uw organisatie als bestuurder, wij als instructeur

Het leuke aan de rol van kenniscoach is om mensen en teams te kunnen inspireren en organisaties te ondersteunen bij kennisontwikkeling om te voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Het geeft mij veel energie om te zien dat, doorgaans na de eerste fase, een verandering geaccepteerd wordt en teams daarna geleidelijk aan met hernieuwd elan en enthousiasme bezig zijn met hun werk. Een nieuwe werkwijze is vaak explicieter en daagt  meer uit tot samenwerking. Binnen teams werkt dit vaak erg inspirerend en motiverend, het werk van iedereen wordt leuker.
Dat gebeurt bijvoorbeeld bij het invoeren van een nieuwe manier van aanbesteden. In zo’n situatie kunnen mijn collega’s en ik praktische begeleiding geven die op die organisatie is toegespitst. De organisatie zit zelf aan de knoppen. Ik kijk van dichtbij mee, spiegel en train de medewerkers ‘on the job’.

Begeleid beginnen

Er zijn genoeg voorbeelden te bedenken van vraagstukken, waarbij organisaties behoefte hebben aan een vorm van kennisontwikkeling waarbij de kennis ook na afloop van het project bij de organisatie in huis moet blijven. Sinds dit jaar moeten overheden bij aanbesteden bijvoorbeeld verplicht kiezen voor de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Maar ook de stap naar moderne contractvormen heeft voor de meeste organisaties complicaties die verder reiken dan alleen het over stappen naar een andere contractvorm.  Dat is een forse omschakeling en we merken dat organisaties de intensieve begeleiding van CROW op prijs stellen. Als kenniscoach kunnen mijn collega’s en ik organisaties een spiegel voorhouden. Samen reflecteren we op de gekozen werkwijze. Op die manier kunnen we organisaties helpen om de juiste keuzes te maken in de manier waarop zij de markt benaderen en hun project inrichten, zodat ze hun doelen halen.

De eerste ervaringen zijn positief

Verschillende opdrachtgevers, met name gemeenten, hebben we begeleid in het juist toepassen van EMVI. Elk traject is anders en vraagt een andere aanpak. Dat maakt het werk voor mij als kenniscoach steeds weer tot een uitdaging.
 
 
Bas Doms


De CROW Kenniscoach kan worden ingeschakeld op het gebied van specifieke trajecten op het gebied van contracteren en aanbesteden. U leest meer over de Kenniscoach in de special over modern contracteren en aanbesteden die vorige maand in CROW et cetera verscheen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Scroll naar boven