Houd rekening met drukker wordende ondergrond

07-04-2016
Infrastructuur behelst niet alleen wegen. Hoewel die natuurlijk voor het dagelijks transport van mensen en goederen van essentieel belang zijn en blijven in ons dagelijks leven. Maar infrastructuur behelst ook het transport van data. Dat is de afgelopen jaren alsmaar belangrijker geworden voor datzelfde dagelijkse leven en de exponentiële groei van dataverkeer zet voorlopig nog door.
 

Ondergrondse infrastructuur

kabels-leidingen-Croeselaan-UtrechtHet transport van data loopt voor een heel groot deel via koper- en glasfiberkabels die liggen in de ondergrond. Die ondergrond -met name in de steden- wordt alsmaar drukker. Niet alleen met nog meer kabels en leidingen voor nog meer datatransport, naast de riolering, de stadsverwarming en de elektriciteit, maar bijvoorbeeld ook voor het bergen van hemelwater dat in steeds grotere pieken valt. Waterpasserende verharding in de steden is daarbij in toenemende mate een oplossing. Naast piekneerslag kent de klimaatverandering nog een ander fenomeen: hittestress. Daartegen moet er in de steden steeds meer groen komen, bij voorkeur in de vorm van bomen. Voor de boomwortels is er echter ruimte in diezelfde ondergrond vereist, maar dan wel van een heel andere samenstelling dan voor de wegfundering er pal naast...
 

Gerecycled asfalt

Maar niet alleen in de steden speelt klimaatadaptatie een steeds belangrijkere rol bij inrichting en beheer van de openbare ruimte, waar de wegen een belangrijk en kostbaar deel van uitmaken. Het gedachtegoed van de circulaire economie levert (inter)nationaal steeds meer praktische toepassingen op. Zo ook in de wegenbouw met bijvoorbeeld een bijna volledig hergebruik van materialen bij de productie van asfalt. En ook het minimaliseren van de CO2-uitstoot bij de asfaltcentrales blijkt praktisch mogelijk.

Zomaar een handvol ontwikkelingen die niet alleen van belang zijn voor wegenbouwers, maar voor iedereen die betrokken is bij (her)inrichting en beheer van de openbare ruimte waar de infrastructuur, boven- én ondergronds, deel van uitmaakt. Samenwerking tussen de verschillende vakgebieden is daarbij steeds meer geboden.

De CROW Infradagen zijn een mooie gelegenheid om niet alleen kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen op het vakgebied, maar ook om kennis te maken met aanpalende vakgebieden.”

Dan Bekker, gemeente Utrecht

Dan Bekker

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Scroll naar boven