Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Vakbeurs Openbare Ruimte 2018

Programma CROW

 • Datum: 26-09-2018 t/m 27-09-2018
 • Locatie: Jaarbeurs Utrecht
 • Productgroep: Congres
 • Soort: Gratis
 • Thema: Beeldkwaliteit, Boombeheer en boomveiligheid, CROW Levende Stad, Flora en faunamaatregelen, Groenbeheersystematiek, IMBOR, Klimaat, Kosten, baten en benchmarking, Onkruid en verhardingen, Ontwerp en inrichting, Regie en participatie

Bent u beheerder van de openbare ruimte? Dan heeft u zich vast al ingeschreven voor de Vakbeurs Openbare Ruimte: hét totaal-evenement voor ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimte. Als sponsor, exposant én organisator van vijf lezingen wil CROW u op 26 en 27 september 2018 kennis laten maken met een aantal belangrijke nieuwe kennispublicaties die u ongetwijfeld nodig zal hebben in uw dagelijks werk. Tijdens deze vakbeurs en op het NCBOR kijken we ‘met andere ogen’ naar de veranderende rol van de beheerder.

 
Gratis
U kunt zich via deze pagina inschrijven.
 • De rol van de beheerder wordt steeds belangrijker. De beheerder zorgt voor een goed functionerende buitenruimte, en is bij uitstek de bewaker van de continuïteit, integraliteit en kwaliteit. Als onafhankelijk en not-for-profit kenniscentrum ondersteunt CROW de beheerders met slimme systematieken, afsprakenstelsels en monitoringstools. Landelijk toepasbaar, breed gedragen en ontwikkeld met en door vakgenoten.

  Tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte 2018 presenteert CROW een aantal belangrijke nieuwe kennispublicaties, waaronder de nieuwe 'Beheersystematiek Openbare Ruimte', inclusief de vernieuwde wegbeheersystematiek en de eerste uitwerking van de groenbeheersystematiek. Net zo belangrijk voor het beheer van de toekomst zijn de 'Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018', en de nieuwe benchmarksystematiek voor beheerprestaties in de openbare ruimte. U hoort over de eerste toepassingen in de praktijk, en de resultaten van pilots en proefprojecten.

  CROW-lezingen

  Woensdag 26 september


  Donderdag 27 september

   

  Stand

  CROW heeft ook een stand die u kunt bezoeken. Heeft u vragen over de bijvoorbeeld de KOR 2018, een praktijkcase die u graag wilt bespreken of gewoonweg kennismaken met ons team Openbare Ruimte? Kom langs bij stand 2.1.03.
   
  In de stand kunt u de nieuwe KOR 2018 inzien en eventuele andere relevante publicaties. Ook worden er op diverse schermen demo’s getoond van onder andere de Online Kennismodule Assetmanagement, waar de beheersystematiek een belangrijk deel van uitmaakt.

  Wilt u sparren of heeft u vragen over RAW, UAV-GC, bouwteams, innovatiegericht inkopen, duurzaamheid of andere onderwerpen rondom aanbesteden en contracten? We hebben twee specialisten van CROW klaarstaan in de stand. Kom gerust langs, wij spreken u graag!

  Aanmelden

  U kunt zich gratis aanmelden voor de vakbeurs en onze lezingen. Tijdens het registratieproces komt u automatisch 'langs' de pagina waar u zich voor de lezingen kunt aanmelden.

 • Woensdag 26 september
  11.00 - 11.45 uur

  Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte

  De Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018 is beschikbaar. De veel gebruikte beeldmeetlatten zijn op basis van de praktijkervaringen door opdrachtgevers en opdrachtnemers verbeterd en aangevuld. In deze sessie presenteren wij de belangrijkste wijzigingen in de beeldmeetlatten, de definities en de meetinstructies, en bespreken wij hoe deze in de praktijk tot een verbetering zullen leiden.
   
  Spreker CROW: Mark van Gurp

  Deze lezing bijwonen?

  Registreer u kosteloos voor de beurs en u komt automatisch 'langs' de pagina waar u zich voor de lezingen kunt aanmelden.

  Gerelateerde CROW-producten

 • Woensdag 26 september
  11.00 - 11.45 uur

  Zeeuwse gemeenten benchmarken conform landelijke standaarden

  Alle 13 Zeeuwse gemeenten en het Waterschap Scheldestromen zijn dit jaar bezig om het beheer van hun verhardingen te benchmarken conform de CROW-benchmarksystematiek. Aangezien bijna alle deelnemers gebruik maken van de beheersoftware Obsurv is Sweco gevraagd om de data te verzamelen en te presenteren in een overzichtelijk dashboard. Door te werken met de landelijke standaarden voor IMBOR, weginspecties en beeldkwaliteit blijkt dat de dataverzameling voor benchmarking volledig geautomatiseerd kan worden. Hiermee opent Sweco de weg voor alle gemeenten, provincies en waterschappen om veel eenvoudiger aan een benchmark deel te nemen.
   
  Spreker CROW: Harro Verhoeven

  Deze lezing bijwonen?

  Registreer u kosteloos voor de beurs en u komt automatisch 'langs' de pagina waar u zich voor de lezingen kunt aanmelden.

  Gerelateerde CROW-producten

 • Woensdag 26 september
  14.00 – 14.45 uur

  Beeldbestekken onder veranderende klimaatomstandigheden

  Een prettige samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer van een beeldbestek hangt niet alleen af van een goed contract, maar vooral van de manier waarop je met elkaar omgaat. Communicatie, houding en gedrag, redelijkheid en billijkheid zijn noodzakelijk om mogelijke problemen door klimaatverandering het hoofd te bieden. VHG, de Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners, heeft samen met Stabilitas BV en in overleg met CROW een processchema uitgewerkt voor een optimale samenwerking, juist ook bij piekbuien en hittestress. Dit kan in de praktijk veel problemen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers voorkomen.

  In deze sessie presenteert CROW een communicatieschema dat VHG heeft ontwikkeld om beter te communiceren tussen opdrachtnemer en toezichthouder.

  Spreker CROW: Harro Verhoeven

  Deze lezing bijwonen?

  Registreer u kosteloos voor de beurs en u komt automatisch 'langs' de pagina waar u zich voor de lezingen kunt aanmelden.

  Gerelateerde CROW-producten

 • Donderdag 27 september
  13.00 - 13.45 uur

  Checklist Assetmanagement

  Doe de check: hoe ver ben je met het assetmanagement van jouw openbare ruimte? Vaak verder dan je denkt! Veel doe je al, maar CROW heeft een handige checklist ontwikkeld om te controleren wat er misschien nog ontbreekt. In deze sessie gaan we hier actief mee aan de slag.
   
  Het 'CROW Assetmanagementmodel' biedt overzicht van alle processtappen, en de activiteiten, producten en instrumenten die daar bij horen. Ontwikkeld met een groot aantal specialisten en uw collega's uit het werkveld, zodat u profiteert van alle kennis en ervaring in Nederland. Over een paar nieuwe instrumenten krijgt u een korte toelichting, zoals de 'Waardemonitor Openbare Ruimte'. Ook ziet u het vernieuwde iAMPro-portaal, het online kennisplatform voor professioneel assetmanagement voor openbare ruimte en infrastructuur. Het iAMPro-portaal biedt informatie, best practices en instrumenten. En biedt de gelegenheid vragen te stellen aan collega's en ervaringen uit te wisselen. Tijdens deze sessie hoort u hoe u kunt profiteren van al deze kennis.
   
  Sprekers CROW: Peter van der Ven & Patrick Gooren

  Deze lezing bijwonen?

  Registreer u kosteloos voor de beurs en u komt automatisch 'langs' de pagina waar u zich voor de lezingen kunt aanmelden.

  Gerelateerde CROW-producten

 • Donderdag 27 september
  14.00 – 14.45 uur

  De nieuwe CROW-beheersystematieken

  De bestaande wegbeheersystematiek is aangevuld en uitgebreid tot een volledige beheersystematiek voor de openbare ruimte. Bruikbare assetmanagementprincipes zijn toegevoegd, integrale afstemming met groen, en andere vakgebieden is uitgewerkt. 'Areaal op orde' is geregeld in het IMBOR. Groen krijgt de plaats die het verdient in de integrale beheersystematiek.
   
  Spreker CROW: Ceciel van Iperen

  Interessant leesvoer voor deze lezing

   

  Deze lezing bijwonen?

  Registreer u kosteloos voor de beurs en u komt automatisch 'langs' de pagina waar u zich voor de lezingen kunt aanmelden.

 • Toekomst van beheer is al hier

  Onze steden zullen de komende jaren een transformatie ondergaan vanwege de klimaatadaptatie, energietransitie, organisatievraagstukken, vergrijzing, enz. De beheerder van de openbare ruimte speelt in deze transformatie een cruciale rol vanwege zijn centrale positie in de samenwerking tussen alle belanghebbenden, zijn integrale aanpak, en de kans om deze transitie te koppelen aan vervangingsopgaven. De beheerder is de continue factor om er voor te zorgen dat de openbare ruimte op de toekomst wordt voorbereid.

  • De beheerder heeft de cruciale rol in het functioneren van de openbare ruimte.
  • Hij zorgt voor continuïteit, integraliteit, samenwerken en kwaliteit.
  • Beheer gaat over de volledige organisatie rondom het gebruik en het gebruiksgeschikt houden van de openbare ruimte, inclusief de infrastructuur. Het beheer heeft betrekking op alle levensfasen van de kapitaalgoederen: bouwen, onderhouden, het beïnvloeden van het gebruik en de sloop.
  • De beheerder is de centrale spil in de samenwerking van alle partijen die zich met de openbare ruimte bezighouden.
  • De beheerder gaat juist over de grenzen van de vakgebieden/domeinen heen.
  • De beheerder heeft het totaaloverzicht.

   
  CROW heeft in de toekomst van beheer de rol van richting geven aan, faciliteren en verbinden.
  Onder het thema ‘Met andere ogen - Toekomst van beheer’ lanceert CROW de komende maanden een aaneenschakeling van boeiende lezingen en bijeenkomsten met als doel beheerders te ondersteunen met slimme tools en van hen toekomstbestendige beheerders te maken. Kijk met andere ogen naar de veranderende rol van de beheerder.

  Kom langs

  Interessante uitgangspunten waarover CROW graag met u in gesprek gaat. Welke uitdagingen ziet u als beheerder? De toekomst van beheer is hier; hier bij ons op de stand. Kom langs bij stand 2.1.03.
   
  Wij staan voor u klaar!

  Team Openbare Ruimte CROW
  Mark van Gurp, Ceciel van Iperen, Harro Verhoeven, Peter van der Ven en Patrick Gooren.

 • CROW heeft ook een stand die u kunt bezoeken. Heeft u vragen over de bijvoorbeeld de KOR 2018, een praktijkcase die u graag wilt bespreken of gewoonweg kennismaken met ons team Openbare Ruimte? Kom langs bij stand 2.1.03.
   
  In de stand kunt u de nieuwe KOR 2018 inzien en eventuele andere relevante publicaties. Ook worden er op diverse schermen demo’s getoond van onder andere de Online Kennismodule Assetmanagement, waar de beheersystematiek een belangrijk deel van uitmaakt.

  Wilt u sparren of heeft u vragen over RAW, UAV-GC, bouwteams, innovatiegericht inkopen, duurzaamheid of andere onderwerpen rondom aanbesteden en contracten? We hebben twee specialisten van CROW klaarstaan in de stand. 

  Kijk uit naar onze stand:

Scroll naar boven