CROW Levende Stad: Toekomst(gericht) beheer openbare ruimte, radicaal anders!

 • Datum: 19-09-2017
 • Locatie: Gemeente ’s-Hertogenbosch, Bestuurscentrum, Achter het Stadhuis 5-7.
 • Productgroep: Thema Bijeenkomst
 • Soort: Gratis

De komende tijd zal beheer radicaal moeten veranderen. Maatschappelijke, economische, technologische en klimatologische ontwikkelingen vragen hier nadrukkelijk om. Beheer kan en moet hierop anticiperen. Beheer zal zich veel meer dan nu op de toekomst moeten richten! Toekomstgericht beheer kan zo een cruciale rol spelen bij het realiseren van strategische beleidsdoelstellingen van de gemeente.

 
Gratis
19-09-2017, Gemeente 's-Hertogenbosch
 • Gebruik openbare ruimte zal ingrijpend veranderen

  Het werkveld beheer openbare ruimte is bijzonder dynamisch. Een openbare ruimte die is toegerust op het huidige gebruik van de openbare ruimte. Dit terwijl gebruik en inrichting van de openbare ruimte ingrijpend zullen veranderen. Nieuwe trends en ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de openbare ruimte. Soms zijn ze bekend en soms zijn ze onzeker. Maar het beheer van de openbare ruimte kan er eigenlijk niet omheen: vergrijzing, beweegvriendelijke openbare ruimte, ‘doe-democratie’ en maatschappelijk initiatief, succesvol samenleven in een multi-etnische samenleving, leegstand in winkelgebieden, circulaire economie, meer evenementen in de openbare ruimte, klimatologische ontwikkelingen en technologische ontwikkelingen

  Blauwdruk bestaat niet

  Een toekomstbestendige openbare ruimte biedt al deze ontwikkelingen een plek. Een blauwdruk voor een toekomstbestendige openbare ruimte bestaat echter niet. De opgave ligt vooral in het proces: tijdig alle relevante disciplines betrekken. Beheer openbare ruimte heeft veel troeven in handen om bij te dragen aan een veelheid aan ambities en gewenste ontwikkelingen. Dit vergt wel een ingrijpende verandering in de taakopvatting, denkwijze en organisatie van het beheer openbare ruimte.

  Doel netwerkbijeenkomst

  Welke trends en ontwikkelingen zijn er die nieuwe eisen stellen aan de openbare ruimte, welke relatie hebben deze trends en ontwikkelingen met de openbare ruimte en welke eisen stellen zij aan inrichting en beheer? Vervolgens kunnen we meer grip krijgen op de notie van een toekomstbestendige openbare ruimte.

  Doe en denk mee over de toekomstagenda van de toekomstbestendige openbare ruimte! PLANterra doet de aftrap met een toelichting op een aantal trends en ontwikkelingen die een rol (gaan) spelen, om vervolgens samen aan de slag te gaan met de beheer agenda voor de toekomst.

 • 13.00 uur   Welkom en opening

  13.10 uur   Voorstelronde deelnemers

  13.30 uur   Trends en ontwikkelingen - Door Martin van der Zwan (PLANterra)

  14.00 uur   Ervaringen/beleidsvisie gemeenten

  14.30 uur   Pauze

   

  14.45 uur   Discussierondes “Wat is nodig voor toekomstbestendige openbare ruimte?”

  1. Welke trends en ontwikkelingen gaan significante invloed krijgen op ons beheer?
  2. Welke veranderingen zijn nodig in ons werkproces?
  3. .…
  4. .…


  14.50 uur   Ronde 1

  15.15 uur   Ronde 2

  15.40 uur   Ronde 3

  16:05 uur   Centrale terugkoppeling en discussie

  16:30 uur   Afsluiting

 • Deelname is gratis voor alle partners van CROW Levende Stad.
  De kosten voor deelname aan deze bijeenkomst als niet-partner is €395,- per persoon excl. BTW.

  Bent u partner van CROW Levende Stad?
  Of wilt u partner worden van CROW Levende Stad en weten wat dit inhoudt

 • De bijeenkomst vindt plaats bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, Bestuurscentrum, Achter het Stadhuis 5-7

Joan Ignatia
Medewerker Service & Realisatie
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven