Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

CROW Levende Stad: Toekomst(gericht) beheer openbare ruimte, radicaal anders!

 • Datum: 19-09-2017
 • Locatie: Gemeente ’s-Hertogenbosch, Bestuurscentrum, Achter het Stadhuis 5-7.
 • Productgroep: Congres
 • Soort: Gratis
 • Thema: CROW Levende Stad

De komende tijd zal beheer radicaal moeten veranderen. Maatschappelijke, economische, technologische en klimatologische ontwikkelingen vragen hier nadrukkelijk om. Beheer kan en moet hierop anticiperen. Beheer zal zich veel meer dan nu op de toekomst moeten richten! Toekomstgericht beheer kan zo een cruciale rol spelen bij het realiseren van strategische beleidsdoelstellingen van de gemeente.

 
Gratis
Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail klantenservice@crow.nl.
 • Gebruik openbare ruimte zal ingrijpend veranderen

  Het werkveld beheer openbare ruimte is bijzonder dynamisch. Een openbare ruimte die is toegerust op het huidige gebruik van de openbare ruimte. Dit terwijl gebruik en inrichting van de openbare ruimte ingrijpend zullen veranderen. Nieuwe trends en ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de openbare ruimte. Soms zijn ze bekend en soms zijn ze onzeker. Maar het beheer van de openbare ruimte kan er eigenlijk niet omheen: vergrijzing, beweegvriendelijke openbare ruimte, ‘doe-democratie’ en maatschappelijk initiatief, succesvol samenleven in een multi-etnische samenleving, leegstand in winkelgebieden, circulaire economie, meer evenementen in de openbare ruimte, klimatologische ontwikkelingen en technologische ontwikkelingen

  Blauwdruk bestaat niet

  Een toekomstbestendige openbare ruimte biedt al deze ontwikkelingen een plek. Een blauwdruk voor een toekomstbestendige openbare ruimte bestaat echter niet. De opgave ligt vooral in het proces: tijdig alle relevante disciplines betrekken. Beheer openbare ruimte heeft veel troeven in handen om bij te dragen aan een veelheid aan ambities en gewenste ontwikkelingen. Dit vergt wel een ingrijpende verandering in de taakopvatting, denkwijze en organisatie van het beheer openbare ruimte.

  Doel netwerkbijeenkomst

  Welke trends en ontwikkelingen zijn er die nieuwe eisen stellen aan de openbare ruimte, welke relatie hebben deze trends en ontwikkelingen met de openbare ruimte en welke eisen stellen zij aan inrichting en beheer? Vervolgens kunnen we meer grip krijgen op de notie van een toekomstbestendige openbare ruimte.

  Doe en denk mee over de toekomstagenda van de toekomstbestendige openbare ruimte! PLANterra doet de aftrap met een toelichting op een aantal trends en ontwikkelingen die een rol (gaan) spelen, om vervolgens samen aan de slag te gaan met de beheer agenda voor de toekomst.

 • 13.00 uur Welkom en opening
  13.10 uur Voorstelronde deelnemers: wat vind jij de belangrijkste ontwikkeling voor beheer?
  13.30 uur De evolutie van de beheerder
  Door Martin van der Zwan, PLANterra
  13.50 uur Inventarisatie: Hoe ver is beheer in jouw gemeente geevolueerd?
  14.00 uur Gemeente ‘s-Hertogenbosch – Beleidsvisie: afwegingen en implementatie
  Door Gert Jan Arts, directeur Stadsbedrijven gemeente ‘s-Hertogenbosch
  14.30 uur Brainstorm: trends en ontwikkelingen voor beheer openbare ruimte
  14.40 uur Pauze
  14.55 uur Prioritering relevante trends en ontwikkelingen
  15.00 uur Ronde 1: Opstellen beheeragenda voor de toekomst
  In een aantal subgroepen werken we de meeste relevante trends en ontwikkelingen uit. Per trend/ontwikkeling bespreken we: “Hoe speel je in de openbare ruimte hierop in?”, en “Wat is daar binnen je beheerorganisatie voor nodig?”
  15.30 uur Ronde 2: Opstellen beheeragenda voor de toekomst
  16.00 uur Centrale terugkoppeling en discussie
  16.15 uur Het vervolg
  16.30 uur Afsluiting
 • Deelname is gratis voor alle partners van CROW Levende Stad.
  De kosten voor deelname aan deze bijeenkomst als niet-partner is €395,- per persoon excl. BTW.

  Bent u partner van CROW Levende Stad?
  Of wilt u partner worden van CROW Levende Stad en weten wat dit inhoudt

 • De bijeenkomst vindt plaats bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, Bestuurscentrum, Achter het Stadhuis 5-7

Scroll naar boven