Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Toegankelijkheid voor iedereen maakt kernen en steden duurzaam

 • Datum: 31-05-2018
 • Locatie: Stadhuis Nijmegen
 • Productgroep: Thema bijeenkomst
 • Soort: Gratis
 • Thema: CROW Levende Stad, Ontwerp en inrichting, Toegankelijkheid

Voor mensen met een visuele, lichamelijke of auditieve beperking is het niet zo vanzelfsprekend om dagelijks de deur uit te gaan en via de openbare ruimte lopend, per fiets, per auto of ov naar het werk te gaan. De openbare ruimte moet toegankelijk zijn voor iedereen. Op deze interactieve bijeenkomst kunt u zich laten inspireren door de aanpak en ervaringen van de gemeente Nijmegen, zodat u morgen direct uw steentje kunt bijdragen aan een toegankelijke openbare ruimte voor iedereen.

 
Gratis
Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail klantenservice@crow.nl.
 • Deze bijeenkomst zit vol. Het is niet meer mogelijk om u in te schrijven.

  De openbare ruimte is niet zodanig aangelegd en onderhouden dat ook mensen met een visuele, lichamelijke of auditieve beperking zich op iedere gewenste manier zo snel en veilig naar hun bestemming kunnen begeven. Onlogisch geplaatste paaltjes, onvoldoende rustgelegenheid, nauwe doorgangen, steile hellingen, het ontbreken van gidslijnen zijn voor een deel van onze samenleving een enorme barrière.  

   

  Onnodig! Want door hier wel bij stil te staan, kunnen zowel bij het ontwerp als bij het beheer van de openbare ruimte een groot aantal barrières weggenomen worden. En dat is geen luxe, maar een verplichting! Op 14 juli 2016 is in Nederland het VN-verdrag handicap in werking getreden. Nederland is hiermee verplicht een inclusieve samenleving (een samenleving waarin iedereen mee kan doen) te creëren. Hoogste tijd om stil te staan bij een toegankelijke openbare ruimte. Daarbij speelt kennis een belangrijke rol; van kennisontwikkeling tot het toepassen en delen van kennis. 

  Toegankelijkheid voor iedereen vergt een goede toegankelijkheid van het verkeer- en vervoerssysteem én de openbare ruimte. Er zijn nog verbeterpunten te vinden in zowel de ontwerp- en inrichtingsfase als ook in de onderhoud- en beheerfase van het mobiliteitssysteem en de openbare ruimte, maar ook in de beschikbaarheid van geschikte data voor elke schakel in de reis als basis voor goede reizigersinformatie. CROW Levende Stad (ism CROW-KpVV), gemeente Nijmegen en Acquire slaan de handen ineen tijdens deze bijeenkomst en gaan graag met u aan de slag. 

  Gemeente Nijmegen

  De gemeente Nijmegen is een gemeente die al topprioriteit geeft aan toegankelijkheid en het belangrijk vindt dat iedereen overal zelfstandig kan wonen en komen. Voor mensen met een beperking of chronische ziekte is een toegankelijke openbare ruimte zelfs vaak een voorwaarde om zelfstandig te kunnen functioneren. De openbare ruimte moet dan ook voor elke Nijmegenaar toegankelijk zijn. Om een toegankelijke openbare ruimte te bevorderen heeft de gemeente een Handboek Toegankelijkheid opgesteld.

  Onder openbare ruimte verstaat de gemeente alle openbaar toegankelijke buitenruimte van de gemeente. Dit zijn alle straten, trottoirs, pleinen, parken, de parkeervakken en fietspaden. Maar ook zaken als openbare verlichting, verkeerslichten, bebording, speeltuintjes, afvalbakken en bankjes zijn onderdeel van de openbare ruimte. De gemeente Nijmegen wil graag andere gemeenten aanzetten om zo snel mogelijk toegankelijkheid op de agenda te zetten en deelt daarom graag op 31 mei de opgedane kennis en ervaring.

  Voor wie?

  Het programma is interessant voor ontwerpers, beheerders, verkeerskundigen, beleidsmedewerkers openbare ruimte of toegankelijkheid.

 • Middagprogramma

  13.00 Welkom en opening door gemeente Nijmegen
  13.10 Kennismakingsronde per deelnemende organisatie
  13.30
   
  Presentatie ‘het belang van een toegankelijke openbare ruimte/VN-verdrag’
  - Door Frans Bekhuis (CROW)
  13.50
   
  Presentatie Toegankelijkheid in Nijmegen
  - Door Vincent Meijers (gemeente Nijmegen) en Jeroen van Dijk (Oogvereniging Gelderland) 
  14.30 Pauze
  14.45


   
  Breakout sessies: 2x 45 minuten + wisseltijd
  • Breakoutsessie 1: Beheerders: Beeldmeetlatten voor toegankelijkheid – Pascal van der Velden (Vitence, in opdracht van CROW)
   
  • Breakoutsessie 2: Ontwerpers:  Ontwerpcafe toegankelijke openbare ruimte – Annemieke Molster (Molster Stedenbouw, in opdracht van CROW)
   
  • Breakoutsessie 3: Ontwerpers en beheerders: Expeditie ribbelroute – met virtual reality bril, door gemeente Nijmegen
  Stel je voor: je bent slechtziend en je staat midden in de stad. Rechts raast een brommer voorbij, links lopen mensen langs je heen en je hoort iemand roepen in de verte. Hoe vind je nu de weg naar je favoriete winkel? Welke obstakels kom je tegen? En nog belangrijker: hoe ga je hiermee om? Dat zijn de vragen waar je met een virtual reality bril tijdens deze deelsessie een antwoord op krijgt.
  16.15

   
  Centrale terugkoppeling van de breakoutsessies

  Ontwerpers en beheerders brainstorm: Wat kun je vandaag doen om je openbare ruimte toegankelijker te maken
  16.30 Afsluiting
 • Inschrijven

  U kunt zich via de inschrijfknop inschrijven voor de bijeenkomst. Deelname is gratis.

 • Stadhuis Nijmegen
  Korte Nieuwstraat 6
  6511 PP Nijmegen

 • Vragen of opmerkingen over de bijeenkomst kunt u mailen aan Mark van Gurp (mark.vangurp@crow.nl).

 • Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van de reeks “Mobiliteit en duurzame steden en regio’s” van CROW-KpVV. 

  Duurzaamheid is een breed begrip, ook in de wereld van mobiliteit. Het gaat over zuinig omgaan met natuurlijke bronnen, over robuuste investeringen, over de kosten en effecten van mobiliteit op de omgeving, over gezondheid en over de vraag hoe wij in de toekomst verstandig mobiel kunnen blijven. Hoe breng je bereikbaarheid, economie, leefmilieu, klimaat met elkaar in evenwicht? Wat maakt een stad, kern of regio duurzaam en welke rol speelt mobiliteit hierin? De bijeenkomstenreeks gaat in op enkele onderwerpen.

  Centrale vraag

  Waar kunt u als beleidsmedewerker of verkeerskundige de relatie tussen duurzaamheid en mobiliteit leggen? Dat is de centrale vraag in de reeks bijeenkomsten die CROW-KpVV in 2018 organiseert samen met en voor professionals uit de sectoren die betrokken zijn bij dit thema. Per bijeenkomst staat een verkeerskundige beleidsvraag centraal en behandelen we een aantal onderwerp die relevant zijn 

  Reeks bijeenkomsten

  • 31 mei 2018: Toegankelijkheid voor iedereen maakt kernen en steden duurzaam | aanmelden via groene knop
  • 28 juni 2018: Omgevingsvisie/-plan en duurzame steden en regio’s | aanmelden
  • 27 september 2018: Klimaatadaptatie en de duurzame stad en regio | aanmelden volgt
  • 15 november 2018: Nieuwe wetgeving luchtkwaliteit en duurzame kernen en steden | aanmelden volgt
 • Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van de serie “De toekomst van beheer” van CROW Levende Stad.

  Onze steden zullen komende jaren een transformatie ondergaan vanwege de klimaatadaptatie, energietransitie, gezondheidsvraagstukken, vergrijzing en ga zo maar door. De beheerder van de openbare ruimte speelt in deze transformatie een cruciale rol vanwege zijn centrale positie in de samenwerking tussen alle belanghebbenden, zijn integrale aanpak, en de kans om deze transitie te koppelen aan vervangingsopgaven. De beheerder is de continue factor om er voor te zorgen dat de openbare ruimte op de toekomst wordt voorbereid.

Scroll naar boven