Themabijeenkomst RISNET: Risicomanagement in Allianties

  • Datum: 15 jun 2017
  • Productgroep: Congres
  • Soort: Gratis
  • Vakgebied(en): Aanbesteden, Contracteren

Op 16 oktober organiseert RISNET weer een themabijeenkomst. Deze keer wordt aandacht besteed aan risicomanagement in allianties.

Prijs per persoon: Gratis
Momenteel zijn er geen beschikbare data

Bekijk de presentaties op het tabblad Terugblik.

Projecten op het spoorwegnet of op stationslocaties zijn complex en de omgevingsfactoren zijn groot. ProRail wil met allianties klassieke tegenstellingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zo veel mogelijk bij voorbaat uit de weg ruimen. De realisatie van de zuidtak van  OV-SAAL is gegund in twee alliantiecontracten. Daarbij zijn voor het eerst allianties openbaar aanbesteed. Na de gunning hebben de partijen gezamenlijk het ontwerp gemaakt. Met een alliantie wordt een probleem of een kans altijd als gezamenlijk gezien. Partijen delen de kosten en de baten, een vlotte oplossing in altijd beider belang. De opdrachtgever stelt daarbij alle expertise en kennis ter beschikking.
 

Bundelen van krachten

Binnen de samenwerkingsvormen worden de krachten van opdrachtgever en opdrachtnemer gebundeld. Dit biedt kansen. Door kennis te delen is het mogelijk te optimaliseren in het ontwerp en faalkosten te beperken. Daarnaast worden de organisaties eenvoudiger ingericht wat de efficiëntie verhoogt.
Doel van alle partijen is om het project zodanig te realiseren en waar mogelijk te optimaliseren om het project binnen budget, op tijd, in overeenstemming met kwaliteits- en veiligheidseisen, geschillenvrij en met zo min mogelijk hinder voor de omgeving te realiseren. Daartoe dragen de partijen in gezamenlijkheid bij aan de beheersing van de risico's die tot het werkgebied van de allianties behoren. 

OV-SAAL

OV SAAL staat voor spooruitbreiding Schiphol, Amsterdam, Almere, Lelystad. Dit project wordt gerealiseerd om de toename van het treinverkeer als gevolg van de groei van Almere en openstelling van de Hanzelijn (eind 2012) te kunnen opvangen.

De zuidtak van OV SAAL betreft de spoorverdubbeling aan de zuidkant van Amsterdam tussen Duivendrecht en de Schiphol tunnel en is onderverdeeld in een westelijk en oostelijk deel. OV SAAL Zuidtak West bevat de spooruitbreiding vanaf Riekerpolder aansluiting tot aan het station Amsterdam Zuid WTC. Het oostelijk contract bevat de spooruitbreiding tussen Amsterdam Zuid WTC en Duivendrecht.

Risicomanagement essentieel

Risicomanagement binnen de alliantie is essentieel voor een goed verloop van de samenwerking. Enerzijds is de  risicomanagement het  middel om de samenwerking binnen de alliantie vorm te geven, anderszijds is de alliantie het middel om de samenwerking te bevorderen, en gezamenlijke risico’s te beheersen.

Het programma van deze middag bestaat uit presentaties en aansluitend een bezoek aan het project 'SAAL' .
De bijeenkomst start om 13.00 uur en eindigt rond 17.30 uur. 

Presentaties

Onderwerpen die aan bod komen :
 
  • Project OVSAAL en specifiek OV SAAL Zuidtak
  • Risicoverdeling tussen partijen
  • Alliantiemechanisme en de rol van risicomanagement hierin
  • Werkpakketproces alliantie en Uitvoerend aannemer en de rol van risicomanagent hierin
  • Eerste ervaringen met de werking van allianties

Projectbezoek

Aansluitend op de presentaties zullen we rond 16.00 uur het project bezoeken. De sprekers zullen ons rondleiden over het project SAAL en meer vertellen over specifieke onderdelen in het project. Uit veiligheidsoverwegingen vragen we u, indien mogelijk, zelf veiligheidskleding mee te nemen (geel vestje, veiligheidsschoenen en een helm).
 
We sluiten de middag af met, zoals u van ons gewend bent, een netwerkborrel. 
 

Jan Derks

Jan Derks is voorzitter van de Raad van Bestuur van de beide allianties op OV SAAL Zuidtak.Jan is werkzaam bij ProRail en heeft ruime ervaring in het managen van projecten en het management bij de bedrijfseenheid Projecten van ProRail.

Koen Ingels

Koen Ingels is de alliantiemanager namens ProRail van de alliantie Amsterdamse WALTZ (Westelijk Alliantie Team Zuidtak). Civiel Ingenieur (Rijksuniversiteit Gent 1987) met ruime ervaring in het management van het ontwerp en de uitvoering van spoorse projecten in een complexe omgeving (Hemboog Amsterdam, Sporen in Arnhem). Geeft leiding aan de alliantie van in de aanbestedingsfase van OV SAAL Zuidtak in 2010. Medeauteur van het alliantiehandboek van ProRail. 

Cor van Vliet

Cor van Vliet is projectmanager van uitvoerend aannemer Combinatie Nieuwe Meer Sporen en is werkzaam bij Van Hattum en Blankevoort. Cor heeft een brede ervaring in managen van Tenders, Engineering en Realisatie van multidisciplinaire projecten met diverse contract- en samenwerkingsvormen. Hieronder een aantal kenmerkende spoorprojecten zoals: Utrechtboog, Aquaduct Abcoude, Hanzelijn en OV SAAL.

Hier komen de nieuwsberichten

De bijeenkomst vindt plaats in de omgeving Amsterdam, nabij de projectlocatie van het project SAAL.
Meer informatie volgt.