Themabijeenkomst Past Performance

  • Datum: 24 jun 2014
  • Productgroep: Thema Bijeenkomst
  • Soort: Betaald
  • Vakgebied(en): Aanbesteden

Op dinsdag 24 juni organiseert CROW samen met de werkgroepen Past Performance van Noord-Hollandse, Zuid-Hollandse gemeenten, PIANOo en Bouwend Nederland de themabijeenkomst Past Performance. U hoort de laatste ontwikkelingen en praktijkervaringen. U krijgt informatie over hoe u gebruik kunt maken van de systematiek en er is ruimte voor inbreng van eigen kennis en ervaring.

Prijs per persoon: Gratis
Momenteel zijn er geen beschikbare data

In één middag wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van Past Performance en worden de mogelijkheden voor de gww-sector en voor uw organisatie geschetst.
 

Deelnemers krijgen inzicht in:

• Stand van zaken ontwikkelingen Past Performance, zoals de doorontwikkeling van de systematiek
• Het gebruik van Past Performance door overheden en aannemers
• Hoe kan mijn organisatie gebruik van maken van de systematiek?
• Past Performance concreet maken met behulp van de website www.past-performance.nl 
• Het belang van een eenduidige, zorgvuldige en praktische systematiek

Programma

Bekijk het programma.

Voor wie?

Deze themabijeenkomst is interessant voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in de gww.

Inschrijven

Schrijf u in voor de themabijeenkomst.
 

Achtergrond Past Performance systematiek

De werkgroepen Past Performance van gemeenten in Noord- en Zuid-Holland hebben, in samenwerking met Bouwend Nederland, stichting RIJK en CROW, de systematiek praktisch toepasbaar gemaakt. Meer informatie over de Past Performance-systematiek zelf vindt u op www.crow.nl/pastperformance.

De themabijeenkomst start met een plenair deel. CROW vertelt over de laatste ontwikkelingen rondom Past Performance en de doorontwikkeling van de systematiek. Vervolgens presenteren gemeenten uit de regionale samenwerking Noord-Holland en Zuid-Holland presenteren hun aanpak. Daarna wordt in kleinere groepen verder gediscussieerd.
12.30 uur Ontvangst en registratie (exclusief lunch)
13.00 uur Inleiding en ontwikkelingen Past Performance-systematiek
(Paul van Bruggen, CROW)
13.30 uur  Presentatie werkgroep Past Performance Noord-Holland
Koen van Leenen, gemeente Hoorn
14.00 uur Plenaire discussie onder leiding van Herald Immink, Bouwend Nederland regio Oost
14.30 uur Pauze
14.45 uur Eerste workshopronde
  1. Hoe begin ik aan Past Performance binnen mijn organisatie als opdrachtgever?
(werkgroep PP Noord-Holland, Koen van Leenen)
  2. Wat vindt Bouwend Nederland van Past Performance?
(Herald Immink, Bouwend Nederland regio Oost)
  3. Recente ontwikkelingen van de werkgroep uniformiteit
(Luuk Bosch, projectmanager RWS)
15.30 uur Tweede workshopronde
16.15 uur Terugkoppeling workshops + samenvatting
16.45 uur Netwerkborrel

Inschrijven voor deze bijeenkomst.


Past Performance systematiek vanaf nu landelijk beschikbaar

Decentrale overheden kunnen Past Performance vanaf nu uniform toepassen. CROW en de werkgroep Past Performance van verschillende Noord- Hollandse gemeenten tekenden daartoe gistermiddag een intentieverklaring. De partijen spreken met de verklaring af de systematiek en website door te ontwikkelen en te implementeren binnen de sector. Bovendien beheert CROW vanaf nu de website www.past-performance.nl.

Past Performance omvat het (op uniforme wijze) meten en beoordelen van de manier waarop door de opdrachtnemer aan de contractuele verplichtingen wordt voldaan tijdens de uitvoering van een opdracht. De focus ligt daarbij op houding en gedrag. De resultaten van de meting kunnen worden gebruikt bij het selecteren van bedrijven voor enkelvoudige opdrachten en deelname aan onderhandse aanbestedingen. Past Performance heeft als doel om zowel het opdrachtgeverschap als het opdrachtnemerschap verder te professionaliseren en daarmee faalkosten te verminderen en miscommunicatie te voorkomen.
Lees het volledige persbericht.
 

Hier komen de nieuwsberichten

Regardz Nieuwe Buitensociëteit Zwolle
Stationsplein 1
8011 CW  Zwolle
T 038 – 4260260
www.nieuwebuitensocieteitzwolle.nl
 

Bereikbaarheid

Regardz Nieuwe Buitensociëteit bevindt zich op loopafstand van station Zwolle. Er is ruime parkeergelegenheid.
Op www.nieuwebuitensocieteitzwolle.nl vindt u een reisplanner en routekaart.
Komt u met de trein? Regardz werkt samen met de Nederlandse Spoorwegen en bieden u een vast voordelig tarief van en naar ieder station. Meer informatie.
 
De presentaties van de themabijeenkomst vindt u op slideshare. Het verslag vindt u hieronder.
 
Op dinsdag 24 juni  jl organiseerden PIANOo, RWS, Bouwend Nederland en de werkgroepen Past Performance van Noord- en Zuid-Hollandse gemeenten samen met CROW de 3e themabijeenkomst over Past Performance. Opdrachtgevende overheden, aannemers en adviesbureaus kwamen in congreslocatie Regardz te Zwolle bijeen om zich te laten informeren over de recente ontwikkelingen rondom Past Performance binnen de sector.

Laatste stand van zaken

past performance sfeerimpressieIn het eerste deel van de middag vertelden CROW en Koen van Leenen, actief lid van de werkgroep Past Performance in Noord-Holland, de laatste stand van zaken betreffende het gebruik van Past Performance en discussieerden de deelnemers onder leiding van Herald Immink van Bouwend Nederland over de systematiek.

Hoofddoelstelling

Paul van Bruggen, programmamanager CROW, hield een inleiding over de hoofddoelstelling van Past Performance, de recente ontwikkelingen bij decentrale overheden en de rol van CROW hierin. Hoofddoelstelling is het verder professionaliseren van de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. “CROW stelt de website www.past-performance.nl landelijk beschikbaar, ondersteunt de doorontwikkeling en implementatie ervan binnen de sector en organisaties en faciliteert een landelijke gebruikersgroep”.

Systematiek Noord- en Zuid-Hollandse gemeenten

sfeerimpressie past performanceKoen van Leenen, projectleider van de gemeente Hoorn vertelde over de ontwikkelde systematiek bij Noord- en Zuid-Hollandse gemeenten. De achtergronden, de systematiek, het gebruik, de huidige stand van zaken en mogelijke toekomstige ontwikkelingen zijn hierbij aangegeven. “Geen juridisch dichtgetimmerd, maar een eenvoudig, laagdrempelig systeem, dat kwaliteit verhogend werkt, transparant en zo objectief mogelijk is”. “Het gaat om een bewustere samenwerking tussenopdrachtgever en opdrachtnemer, een betere onderbouwing bij ‘voorselecties’ en een beter eindresultaat”.

Herald Immink, Bouwend Nederland regio Oost, leidde een open discussie over de systematiek Past Performance. Vanuit verschillende invalshoeken werden vragen gesteld en opmerkingen geplaatst over de aanpak. Benadrukt werd de hoofddoelstelling om de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers te verbeteren.

Vervolgens ging de groep van zo’n 50 deelnemers in drie groepen uiteen om deel te nemen aan twee van onderstaande drie workshops:
 
  1. “Hoe begin ik met Past Performance als opdrachtgever”, begeleid door Koen van Leenen
  2. “Wat vindt Bouwend Nederland van Past Performance”, begeleid door Herald Immink
  3. “Ontwikkelingen werkgroep  uniformiteit”, begeleid door Luuk Bosch, projectmanager RWS

Na de plenaire terugkoppeling werd nog nagepraat over Past Performance tijdens de netwerkborrel.
 
Meer informatie over Past Performance.