Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

CROW Levende Stad: Sturen op maatschappelijk rendement

Investeringen in de openbare ruimte voor sociale vernieuwing

 • Datum: 24-05-2017
 • Productgroep: Congres
 • Soort: Gratis

Gemeente Zoetermeer en de HAS Hogeschool gaan met u in gesprek en delen de eerste praktijkresultaten naar aanleiding van een onderzoek naar het beheer van de openbare ruimte.

 
Gratis
Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail klantenservice@crow.nl.
 • Met de openbare ruimte is meer maatschappelijk rendement te behalen dan je denkt. Want investeringen in beheer en onderhoud dragen daadwerkelijk bij aan versterking van de sociale cohesie. De vraag is alleen: welke investeringen en waar geven het hoogste maatschappelijk rendement en hoe meet je dat? Wat kun je met beheer meer doen dan alleen sturen op beeldkwaliteit? Kan een goed beheer van de openbare ruimte de sociale cohesie in een wijk of buurt bevorderen? Gemeente Zoetermeer en de HAS Hogeschool gaan graag met u in gesprek en delen de eerste praktijkresultaten naar aanleiding van een onderzoek. Kom op 20 juni naar Sight Landscaping en praat mee.

  Bij de gemeente Zoetermeer hebben studenten van de HAS Hogeschool onderzoek verricht om antwoord te kunnen geven op die vragen. Zij zijn afgestudeerd op het onderwerp ‘Verwaarding van de openbare ruimte’. Daarmee hebben ze een eerste stap gezet waarmee je als gemeente de budgetten voor het sociale én fysieke domein gezamenlijk binnen de openbare ruimte kan inzetten, waardoor een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement wordt behaald.  

  U wordt van harte uitgenodigd om daarover met ons mee te denken en zo aan de voorkant van deze innovatie mee te doen. 

  Veranderend beheer en sociale cohesie

  Wat kun je met beheer meer doen dan alleen sturen op beeldkwaliteit? Kan een goed beheer van de openbare ruimte de sociale cohesie in een wijk of buurt bevorderen?

  Traditionele beheervormen, zoals het frequentiebestek en de beeldsystematiek van CROW, behoren wellicht al snel tot de verleden tijd omdat gemeenten steeds meer willen sturen op de maatschappelijke effecten. Met “effect” bestekken wordt daartoe al de eerste aanzet gegeven. De behoefte, inbreng en vragen vanuit bewoners vormen een steeds belangrijkere factor in de besteding van gemeentelijk budget (belastinggelden). Waar kan bijvoorbeeld een investering in groot onderhoud het meest bijdragen aan versterking van de sociale cohesie? Ook al is dat op voorhand lastig meetbaar en is achteraf eigenlijk alleen merkbaar wat de impact is geweest van die investering?  

  Gemeente Zoetermeer en de HAS Hogeschool gaan graag met u in gesprek over deze andere manier van denken over het beheer van de openbare ruimte en delen de eerste praktijkresultaten naar aanleiding van het onderzoek. Uit het onderzoek van de HAS Hogeschool blijkt aan welke knoppen je kunt draaien om bepaalde effecten in een wijk te sorteren. Zo blijkt dat het realiseren van meer groen in bijvoorbeeld de vorm van een ontmoetingstuin de sociale cohesie en het vertrouwen in een wijk bevordert. Investeren kan dus ook op een andere manier. Een nieuwe manier van denken die al voorzichtig in de praktijk wordt gebracht.

  Sight Landscaping treedt op als gastheer voor deze bijeenkomst om het nut en de noodzaak te onderschrijven van sturen op maatschappelijke effecten en zoekt graag mee in de verdergaande samenwerking tussen het fysieke en sociale domein.

  Zou u ook het effect willen benoemen van uw investeringen? Hoe maakt u de afweging wel of niet te investeren? Bent u op zoek naar deze en andere ervaringen of heeft u ervaringen die u zelf in kunt brengen bij deze zoektocht. Kom dan op 20 juni naar Sight Landscaping en praat mee.

  Deze bijeenkomst is een vervolg op de deelsessie tijdens het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2016 in Rotterdam. 
 • 13.00 uur    Welkom en intro
  Door Henri Schuurman; Algemeen directeur Sight Landscaping.

  13.10 uur    Kennismakingsronde

  13.25 uur    Intro project Zoetermeer ‘Investeringen in de openbare ruimte voor sociale vernieuwing’
  Door Peter de Visser, Hoofd Stadsbeheer gemeente Zoetermeer.

  13.40 uur    Resultaten onderzoek project Zoetermeer ‘Verwaarding van de openbare ruimte’
  Door Robbert Pals en Rens Bonekamp, studenten van de HAS Hogeschool.

  14.00 uur    Vragen

  14.15 uur    Pauze

  14.30 uur    Groepsdiscussie

  15.45 uur    Centrale terugkoppeling 

  16.10 uur    Wie wordt nieuwe pilotgemeente voor het vervolgproject van de HAS Hogeschool?
  Door Paul van der Donk.

  16.30 uur    Afsluiting
  • De kosten voor deelname aan deze bijeenkomst is €395,- per persoon excl. BTW. 
  • Deelname is gratis voor alle partners van CROW Levende Stad.
  Bent u partner van CROW Levende Stad? Klik hier.
  Wilt u partner worden van CROW Levende Stad en weten wat dit inhoudt? Klik hier.
 • De bijeenkomst vindt plaats bij Sight Landscaping in Harderwijk.
Scroll naar boven