Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Strategiemiddag kwaliteitsborging DLP

 • Datum: 10-05-2016
 • Productgroep: Congres
 • Soort: Gratis
 • Thema: Bodem, Grondwerk en ondergrond, Kabels en leidingen

Op 10 mei 2016 organiseert CROW een strategiemiddag over de kwaliteitsborging van de DLP, de Deskundig Leidinggevende Projecten. De DLP is dé sleutelfiguur voor het controleren en borgen van de veiligheid en gezondheid binnen projecten met verontreinigde grond. Is de DLP wel voldoende gekwalificeerd? En hoe wordt de kwaliteit van zijn opleiding geborgd en gecontroleerd? Kom naar deze Strategiemiddag en laat uw mening horen.

 
Gratis
Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail klantenservice@crow.nl.
 • De term DLP is afkomstig uit CROW publicatie 132 (Werken in of met verontreinigde grond). Deze veelgebruikte publicatie is een begrip in de gww en wordt veelal als standaard gebruikt voor de beschrijving van veiligheids- en gezondheidsmaatregelen bij het werken in verontreinigde grond.
   
  Aan CROW publicatie 132 zijn ook eisen gekoppeld die betrekking hebben op de opleiding van de DLP: de zogenaamde Toets- en eindtermen. In de praktijk blijkt echter dat deze eisen niet bij iedereen bekend zijn en/of dat deze eisen niet altijd worden nageleefd. Zo wordt de voorgeschreven studiebelasting niet altijd gerespecteerd, is er weinig aandacht voor praktische verrichtingen en is de examinering soms (te) beperkt of niet onafhankelijk. Ook krijgt CROW signalen dat opdrachtgevers en werkgevers onvoldoende sturen op het inhuren van een goed opgeleide DLP. Maar kunnen we dat wel van ze verlangen, hoe onderscheid je een goede van een minder goede DLP?
   

  Centrale vragen

  Momenteel wordt CROW publicatie 132 (Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water) grondig herzien; deze verschijnt in het najaar van 2016. Parallel daaraan zullen ook de eisen aan de opleiding DLP worden herzien, waarbij wordt gekoerst op verschillende niveaus DLP (afhankelijk van de klasse verontreinigde grond waarin gewerkt wordt). De strategiemiddag is niet bedoeld om die eisen met elkaar te bespreken: die komen tot stand via een werkgroep onder aansturing van het ‘CROW platform Werken met verontreinigde grond’. Daarin zitten vertegenwoordigers van alle belangengroepen. De strategiemiddag is wél bedoeld om met elkaar te bespreken hoe de eisen aan de opleiding DLP geborgd en gecontroleerd (kunnen) worden.
   
  Daarom staan tijdens de strategiemiddag de volgende vragen centraal:
   
  • Hoe goed is de sector op de hoogte van de eisen waaraan een opleiding DLP moet voldoen?
  • Hoe goed controleren opdrachtgevers en werkgevers van DLP het opleidingsniveau van de DLP?
  • Voldoen de beschikbare opleidingen aan de CROW toets- en eindtermen? Hoe onderscheid je welke opleiding DLP aan de eisen voldoet?
  • Vindt u dat CROW een rol moet spelen bij de borging van de kwaliteit van de DLP?
  • Bent u voorstander van één centraal, erkend examen in Nederland voor de opleiding DLP?
  • Bent u er voorstander van dat de gecertificeerde DLP zichtbaar worden in een openbaar register?
  • Welke manieren ziet u om de kwaliteitsborging van de DLP (verder) te verbeteren?
   
  Achterliggende doelstelling van de discussie is natuurlijk steeds: hoe zorgen we dat het werken in of met verontreinigde grond veiliger en gezonder wordt?

  Voor wie?

  Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die (ruime) ervaring heeft met het werken in of met verontreinigde grond en die een zinvolle bijdrage kan en wil leveren bij het beantwoorden van bovenstaande vragen. We zoeken naar een goede mix van deelnemers, zodat CROW kan peilen wat de meningen zijn binnen verschillende belangengroepen. De 5 belangroepen die we onderscheiden, zijn:
   
  • Opdrachtgevers (decentrale overheden, privaat, etc.)
  • Kabel & leidingsector
  • Aannemers
  • Opleiders
  • Adviesbureaus en zzp'ers
 • Programma

  13.30 uur Ontvangst met koffie
  14.00 uur Welkom door de dagvoorzitter
  14.05 uur Korte toelichting door CROW op:
  • Planning nieuwe CROW publicatie 132
  • Afbakening doelstelling Strategiemiddag
  • Verschillende niveaus DLP
  14.20 uur Visie op kwaliteitsborging opleiding DLP
  • 4 korte pitches van 8 minuten
  15.00 uur Toelichting op subsessies en groepsindeling door dagvoorzitter
  15.05 uur Koffiepauze
  15.30 uur Subsessies in 5 belangengroepen
  16.15 uur Terug naar plenaire zaal: uitslag publieke enquête *
  16.25 uur Terugkoppeling subsessies door moderatoren
  • 5 korte pitches van 5 minuten **
  16.55 uur Afsluiting door dagvoorzitter
  17.00 uur Borrel
  18.00 uur Einde

  * Voorafgaand aan de strategiemiddag wordt door CROW ook een online enquête uitgevoerd onder een breder publiek, met dezelfde centrale vragen zoals beschreven onder het tabblad Omschrijving.

  ** De moderatoren van de verschillende subsessies/belangengroepen presenteren de antwoorden van de groep op de centrale vragen zoals beschreven onder het tabblad Omschrijving.
   
 • Inschrijven

  Deelname aan de strategiemiddag is gratis, u kunt zich via bovenstaande knop inschrijven. Wij verzoeken u dringend om alleen in te schrijven als u ook daadwerkelijk komt, want het aantal plaatsen is beperkt.

  Het aantal deelnemers is beperkt tot 100, zodat er (in de subsessies) goede discussies kunnen ontstaan (zie tabblad Programma). Om te bewaken dat er een goede mix ontstaat van deelnemers uit verschillende belangengroepen, behoudt CROW zich het recht voor om de inschrijving van deelnemers te weigeren.
 • Locatie

  Bouw & Infrapark
  Ceintuurbaan 2
  3847 LG  Harderwijk

  Route
   
 • Op 10 mei 2016 organiseerde CROW een strategiemiddag over kwaliteitsborging van de Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP). De strategiemiddag was bedoeld om met verschillende belangengroepen te bespreken hoe de eisen aan de opleiding DLP geborgd en gecontroleerd (kunnen) worden. Lees het verslag.

  Bijlage 1: Pitches en enquete
  Bijlage 2: Ruwe resultaten subsessies
   
Scroll naar boven