Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

De Slimme Stad - Slimme beleidsontwikkeling en data

 • Datum: 25-02-2016
 • Productgroep: Thema Bijeenkomst
 • Soort: Gratis
 • Thema: Mobiliteitsmanagement

CROW-KpVV start in 2016 met de themareeks De Slimme Stad, die dit jaar uit zes themamiddagen bestaat. Op 25 februari is de eerste themamiddag ,die ook live als webcast te volgen is. Deze bijeenkomst staat in het teken van slimme beleidsontwikkeling. Hoe organiseren we beleid op een slimme manier? Hoe kunnen we hierbij gebruik maken van de technieken van deze tijd?

 
Gratis
Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail klantenservice@crow.nl.
 • Steden staan niet los van elkaar. Nieuwere generaties verkeersdeelnemers vinden het normaal om te werken in een andere stad dan waar ze wonen. Maar ook hun vrienden, familie en sociale activiteiten bevinden zich steeds vaker in andere steden. Waar precies en welke belangrijke verkeersstromen levert dit op? En hoe kunnen we hierop beleid ontwikkelen?

  Tot voor kort waren we voor de antwoorden op dit soort vragen aangewezen op verkeersmodellen of statistieken als het OViN. Deze zijn echter (vaak) niet geschikt om verkeersbewegingen multimodaal in kaart te brengen. Of van jaar op jaar de ontwikkelingen te monitoren. Laat staan om betrouwbare uitspraken mee te doen. Kunnen nieuwe technieken en big data afkomstig uit bijvoorbeeld GSM, GPS, data fusion en image processing hier uitkomst bieden?

  Op een kleiner schaalniveau, wegvakken en kruisingen, zijn we al snel aangewezen op microsimulatie. Vaak ingewikkelde, tijdrovende en kostbare analyses. Kunnen nieuwe technieken en big data helpen het verkeer in goede banen te leiden; op strategisch, tactisch en operationeel niveau?

  Na enkele korte informatieve inleidingen in het plenaire deel, verkennen we tijdens de workshops welke vragen u beantwoord wilt zien en hoe deze technieken hieraan bij zouden kunnen dragen.


  Voor wie?

  Het programma is interessant voor medewerkers van gemeenten, provincies, stadsregio’s, en het Rijk.

  Let op: CROW-KpVV kan besluiten dat deelname niet mogelijk is, bijvoorbeeld als blijkt dat bepaalde groepen oververtegenwoordigd zijn of als het maximum aantal deelnemers overschreden wordt. Medewerkers van decentrale overheden krijgen voorrang.
   
 • De terugblik is te lezen in de Bibliotheek van Verkeer en Vervoer.
 • Contact

  Jurgen de Haan, jurgen.dehaan@crow.nl of Marleen Hovens, marleen.hovens@crow.nl.
 • Steeds meer mensen wonen en werken in steden. De groei van de stad in inwoners, arbeidersplaatsen en bezoekers stelt hoge eisen aan de kwaliteit van leven in de stad. Het zorgt ook voor een toename van de stedelijke mobiliteit, druk op de infrastructuur en druk op de verkeersveiligheid en leefbaarheid.

  Om mobiliteit en de effecten van mobiliteit te kunnen begrijpen en sturen, hebben we informatie nodig, data en cijfers. Cijfers geven antwoord op vragen als: hoeveel daalt/groeit de verkeersveiligheid? En hoe de CO2-emissie? Hoe groot is het parkeerprobleem? Hoe en door wat voor voertuigen wordt een kruispunt gebruikt? Zonder cijfers weten we niet wat we moeten doen, wat we willen doen, wat we doen of wat de effecten zijn van wat we hebben gedaan.

  De afgelopen jaren kwamen er verschillende technieken bij waar verkeersdata uit kunnen worden afgeleid. Dit levert steeds meer digitale data op. Met al die data ontstaat het gevoel dat er meer mogelijk is dan voorheen.

  Wat kunt u als beleidsmedewerker en/of verkeerskundige met alle informatie die beschikbaar is? Dit is de centrale vraag in de reeks bijeenkomsten die CROW-KpVV in 2016 organiseert samen met en voor professionals uit de sectoren die betrokken zijn bij dit thema. Per bijeenkomst staat een verkeerskundige beleidsvraag centraal en behandelen we een aantal onderwerpen die relevant zijn voor de slimme stad.
   

  Overige themabijeenkomsten

  Wilt u alvast een plaats reserveren voor de overige themabijeenkomsten? Hieronder kunt u zich inschrijven.
   
  • 25 februari 2016: Slimme beleidsontwikkeling en data – terugblik
  • 20 april 2016: De slimme stad faciliteert ketenmobiliteit, de rol van data – terugblik
  • 23 juni 2016: Slimme stedelijke gebiedsontwikkeling en data – terugblik
  • 22 september 2016: Slimme bereikbaarheid van de stad en data – terugblik volgt snel
  • 20 oktober 2016: Verkeersveiligheid en data – terugblik
  • 1 december 2016: Parkeren en data  – bijeenkomst
Scroll naar boven