RISNET: Themabijeenkomst N69

  • Datum: 24 jun 2014
  • Productgroep: Congres
  • Soort: Gratis
  • Vakgebied(en): Contracteren

Op 24 juni was er een themabijeenkomst van RISNET in Kasteel Hoekelum in Bennekom. Deze keer stond het risicomanagement bij de aanpassing van de N69 centraal.

Prijs per persoon: Gratis
Momenteel zijn er geen beschikbare data
Bekijk de presentatie op het tabblad Terugblik.

Het project N69 kent een opgave om ongeveer 8 km nieuwe provinciale weg te realiseren, tussen de huidige N69 en de A67 langs onder andere Dommelen. Het doel is het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid (en het voorkomen van sluipverkeer). 

Bij de N69 is in het risicodossier van de opdrachtgever én opdrachtnemer op onderdelen verdieping en vernieuwing gezocht bij de start van de planfase. Daarbij kwamen vragen aan bod als:
  • Hoe maken we de uitvoering van beheersmaatregelen effectief?
  • Hoe krijgen we grip op de organisatorische risico’s van het projectteam van de Adviescombinatie die uit vier bureaus bestaat?
  • Hoe zorgen we met gepaste inspanning van de betrokken partijen voor een optimaal resultaat?

Denken in driehoeken

Gekozen is voor het ‘denken in driehoeken’ dat pleit voor meer ordening en transparantie in elke samenwerking, vanuit drie rollen - initiator, actor en ondersteuner. Het driehoeksmodel is gericht op een gestructureerde risicoborging door samenwerking met behoud van verantwoordelijkheden waardoor effectiever, sneller en plezieriger het resultaat behaald kan worden.

Hoog betrouwbaar werken

Daarnaast is gekozen is voor het concept van HRO, hoog betrouwbaar werken, dat erop gericht is om onverwachte gebeurtenissen eerder te signaleren en daardoor beter te managen. Het projectteam heeft geïnvesteerd in de basiscondities zoals een aligned team, geïnformeerde cultuur, gezamenlijke referenties en doelen, redundantie en de onderlinge relatie centraal stellen. Een werkwijze waarmee awareness ontstaat bij alle teamleden, waarmee zwakke signalen effectiever kunnen worden opgepakt, en sneller gereageerd en geleerd kan worden.
  • Henberto Remmerts (Tauw), risicomanager tijdens de planstudie N69, namens de adviescombinatie
  • Marloes de Jong (Kessels&Smit), ontwerper van de methode ‘denken in driehoeken’
  • Robert Taen (Apollo13 consult), adviseur in het HRO-concept
Kasteel Hoekelum

Edeseweg 124
6721 KE  BENNEKOM
Tel.: 0318-632124


Route
Bekijk de presentatie: