RISNET: Risicocommunicatie in bouwprojecten

  • Datum: 12 dec 2013
  • Productgroep: Thema Bijeenkomst
  • Soort: Gratis
  • Vakgebied(en): Contracteren

Op 12 december van 13.00-17.00 uur vindt de RISNET-themabijeenkomst 'Risicocommunicatie in bouwprojecten' plaats.In deze RISNET-themabijeenkomst staat de grondgedachte van risicocommunicatie én de praktisch uitvoerende kant centraal. Hoe praat je nu over risico's, hoe zorg je nu dat er niet direct paniek uitbreekt of je deskundigheid ter discussie wordt gesteld? En niet onbelangrijk, hoe zorg je ervoor dat je organisatie consistent in dit verband handelt?

Prijs per persoon: Gratis
Momenteel zijn er geen beschikbare data
Hoe kunnen risico’s in bouwprojecten duidelijk, proactief en regelmatig binnen het project en naar de omgeving worden gecommuniceerd? Weet de projectorganisatie hoe de omgeving tegen risico’s aankijkt? En hoe gaat het team hiermee om?

  
Risicoperceptie en hinderbeleving in kaart

We laten we zien hoe u de risicoperceptie en hinderbeleving van de omgeving in kaart kunt brengen. De mate waarin de omgeving vertrouwen heeft in de projectorganisatie, geeft immers aan waar de communicatie-uitdagingen liggen.


Bouwproces als uitganspunt voor risicocommunicatie 

U leert hoe het bouwproces pragmatisch gebruikt kan worden als een logisch uitgangspunt voor risicocommunicatie. Ook leert u hoe planningsschema’s worden omgezet naar communicatiemiddelen die aangeven welke impact de werkzaamheden in de komende periode hebben op de omgeving van het bouwproject. En u leert hoe deze een belangrijke rol kunnen spelen in de communicatie met andere belangrijke stakeholders zoals bestuurders en hulpdiensten.

Karin de Haas

Karin de Haas adviseert en ondersteunt organisaties al meer dan 15 jaar voor o.a. Delft Cluster, TU Delft Faculteit Civiel Techniek en Centrum Ondergronds Bouwen. Uitdagingen liggen voor Karin in buiten de kaders denken en nieuwe mogelijkheden zien om onconventionele oplossingen te bedenken voor een halsstarrig probleem.
 
Namens het COB, Deltares en Geoimpuls zit Karin in de Raad van Advies van het Centrum voor Geo-communicatie en werkt zij binnen het Geo-impulsprogramma samen in een team van geo-engineers, omgevingsmanagers en communicatiemanagers aan communicatieplannen die gebaseerd zijn op geotechnische risico’s en kansen.

Gerard Scheffrahn

Gerard Scheffrahn studeerde Civiele Techniek, Economische Bedrijfstechniek en bedrijfswetenschappen. Hij werkt als projectmanager en consultant in infrastructurele en bodemsaneringsprojecten. Sinds 2009 werkt hij aan de Noord/Zuidlijn. In de afgelopen 5 jaar was hij verantwoordelijk voor de bouw van de stations in de binnenstad van Amsterdam waaronder het beruchte station Vijzelgracht. Sinds kort is hij verantwoordelijk voor het management van de uitvoering van de gehele Noord/Zuidlijn. Gerard is in dienst bij AT Osborne B.V. als managing consultant voor de infrastructurele markt. 

Amrâth Hotel Lapershoek
Utrechtseweg 16
1213 TS  HILVERSUM
Tel. 035-6264253
 
Routebeschrijving
 
 
 
 
 
 
 
De presentaties van de bijeenkomst zijn te bekijken via Slideshare: