RISNET Open Space-sessie

  • Datum: 10 nov 2015
  • Productgroep: Thema Bijeenkomst
  • Soort: Gratis
  • Vakgebied(en): Aanbesteden, Contracteren

Verken samen met collega’s van diverse organisaties de behoefte die er is aan het (nog beter) mogelijk maken van risicomanagement in de Infra- en Bouwsector.

Prijs per persoon: Gratis
Momenteel zijn er geen beschikbare data
Over 10 jaar zijn alle bouwprojecten risicogestuurd en bestaat er een hoog risicobewustzijn bij de projectbetrokkenen. De situatie van first-time-right is bereikt! Enerzijds vanuit maatschappelijk belang. Anderzijds vanuit bedrijfsbelang door risicobewust ondernemerschap. Geen droom, maar werkelijkheid. De techniek is er, de tools bestaan al.
 
Een mooi beeld, maar wat is er nodig om risicomanagement optimaal toe te passen in de praktijk? Samen met u wil RISNET de ideeën, mogelijkheden en behoeftes verkennen.

Geen sprekers: uw inbreng en interactie met collega’s

De bijeenkomst is bedoeld voor projectmanagers en adviseurs aan opdrachtgevers- en opdrachtnemerszijde, die hun dagelijkse werk te maken hebben met risicomanagement in bouwprojecten. Ook is deze bijeenkomst interessant voor risicomanagers. 
Ontmoet collega’s en praat en denk mee over de gedeelde behoeften. Uw mening uw vragen en uw ideeën tellen.

Risicomanagement in de Bouw en Infra

Met RISNET, het expertisenetwerk voor risicomanagement en risicomanagers in de bouw, willen we het risicomanagement in bouwprojecten verbeteren. In voorbereiding op deze Open Space-sessie zijn in april 2014 ongeveer 2000 risicoverantwoordelijken, managers, analisten en adviseurs, maar ook lijnmanagers en bestuurders uit het RISNET-netwerk benaderd voor een enquête. 334 respondenten uit de bouwsector hebben gereageerd op deze enquête.

De resultaten van deze enquête zijn in een tweetal werksessies in het LEF Future Centre met de genoemde doelgroep besproken en vertaald naar concrete issues met prioriteiten en acties om risicomanagement in de bouwpraktijk niet alleen te verbeteren maar ook het effect ervan te vergroten. De volgende stap in dit traject willen we samen met het RISNET-netwerk doen: samen met u in kaart brengen of en welke gezamenlijke behoeften er zijn om risicomanagement nog beter toe te passen en samen met u deze vragen uitwerken om de oplossingen toe te kunnen voegen aan het palet van kennis en instrumenten van risicomanagement in de Bouw en Infra.

 

Programma


De middag start om 13.00 uur en eindigt rond 17.00 uur.

Inschrijven

Hier komen de nieuwsberichten

Locatie

LEF Future Center, Rijkswaterstaat
Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht 

Route