RISNET: Masterclass 'Best value approach'

  • Datum: 20 feb 2014
  • Productgroep: Congres
  • Soort: Gratis
  • Vakgebied(en): Contracteren

In deze masterclass, gegeven door Susan van Hes, zal u op interactieve wijze ontdekken in welke rollen opdrachtgever en opdrachtnemer zich moeten voegen om van het beste uit de 'Best Value Approach' te halen.

Prijs per persoon: Gratis
Momenteel zijn er geen beschikbare data
Best Value Procurement (BVP) is een aanpak die uitgaat van de meeste waarde voor de laagste prijs. Aanbieders krijgen de kans om in tijdens de aanbestedingsprocedure hun expertise te laten zien, waardoor zij ruimte krijgen om zich van elkaar te onderscheiden. BVP is gebaseerd op de volgende principes:
 
  • meeste waarde voor de laagste prijs
  • vergroten van winst voor de leveranciers
  • verminderen van risico’s door gebruik expertise en transparantie
  • minimaliseren van communicatie, besluitvorming en transacties
  • luisteren, begrijpen en stroomlijnen in plaats van management, controle en inspectie
 
Maar wat betekent dit nu voor de projectbeheersing van de opdrachtgever gedurende de realisatiefase? Wanneer immers te makkelijk in bekende patronen wordt vervallen zal de meerwaarde van de Best Value Approach teniet worden gedaan. Daarbij zal in deze Masterclass worden stilgestaan.

 
 
12.30 uur Welkom door gastheer Jan Pieter Eelants van CROW en RISNET
Voorstellen Susan van Hes, Gert Jan ter Heurne en Huibert van Wijngaarden
12.40 uur Inleiding en filosofie van Best Value: Susan van Hes
13.10 uur Ervaringen van Best Value project in de uitvoering, vanuit het perspectief van opdrachtgever, Susan van Hes
13.30 uur Ervaringen van Best Value project in de uitvoering, vanuit het perspectief van opdrachtnemer, Gert Jan ter Heurne
 
13.50 uur Plenair bespreken van een aantal opgetreden incidenten in de uitvoering: zijn dit nu een opdrachtgevers- of opdrachtnemersrisico’s? Hoe kijken we aan tegen prestatie- indicatoren? Gesprek o.l.v. Susan, Gert Jan en Huibert
14.15 uur  Opdracht in groepjes: wat zijn valkuilen in de uitvoering?
14.35 uur Terugkoppeling van de groepjes en reflectie hierop van Gert Jan, Susan en Huibert
 
14.45 uur Pauze
15.00 uur Opdracht in groepjes: voor een valkuil werken aan oplossingen
15.25 uur Presentatie en terugkoppeling
15.40 uur Aanbevelingen en take-aways: Susan, Gert Jan en Huibert
16.00 uur Best Value approach, Best Value management inzetten ten behoeve van organisatie ontwikkeling door Huibert van Wijngaarden
 
16.30 - 17.00  uur  Vragen, evaluatie, samenvatting o.l.v. Susan, Gert Jan, Huibert
 
 

 

Susan van Hes is gecertificeerd (A+) best value trainer. Zij is werkzaam bij Waterschap Noorderzijlvest als projectleider BVP en daarnaast begeleid ze als zelfstandige opdrachtgevers en opdrachtnemers bij Best Value trajecten.

Ze bezoekt jaarlijks het Best Value congres in Amerika om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Ze heeft Best Value ervaring opgedaan bij 11 best value trajecten (6 werken en 5 facilitaire projecten) aan de opdrachtgeverskant en voor 4 Best Value trajecten aan de opdrachtnemerskant (3 werken en 1 facilitair project). Hiertoe behoort ook de ervaring van Best Value in de uitvoering. Daarnaast heeft ze 14 trainingen en/of workshops over Best Value verzorgd.

Naast Susan van Hes zullen ook Gert Jan ter Heurne (Best Value Consulting) en Huibert van Wijngaarden (Curro+Co. Business Basics Today) spreken.