Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Regiobijeenkomst CROW ProContract - Zwolle

 • Datum: 19-01-2016
 • Productgroep: Congres
 • Soort: Gratis
 • Thema: CROW ProContract, CROW ProContract

Van u wordt verwacht dat u bewuste en professionele keuzes maakt voor wat u wel en wat u niet aan de markt overlaat. Het gaat er uiteindelijk om dat u de juiste contractvorm weet te kiezen, maar hoe komt u tot deze keuze? In deze bijeenkomst krijgt u informatie over hybride contracten en over belangrijke tools binnen CROW ProContract, zoals het Contracteringskompas die u helpt bij het maken van de contractvormkeuze. Ook het aanbesteden met CROW ProContract komt aan de orde.

 
Gratis
Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail klantenservice@crow.nl.
 • Enerzijds benadert u de markt steeds meer als regisseur. Zeker bij opdrachten die zich goed lenen om aan de markt over te laten. Anderzijds zien wij dat u bij een groot aantal opgaven zoekt naar mogelijkheden om de oplossingsruimte af te bakenen. 
   

  Hybride contracten; een contractvorm in opkomst

  Juist om u meer ruimte te geven te differentiëren in de mate van detail van uw uitvraag heeft CROW hybride contracten ontwikkeld. Het nieuwe hybride contract is bij uitstek geschikt voor projecten waarbij u een belangrijk deel aan de markt wil overlaten, maar de rest van het werk op RAW-niveau voorschrijft. Het hybride contract gaat uit van de spelregels van de UAV-gc, maar legt aanvullingen vast voor de voorschriften in de uitvoering. Want juist daar kunnen geschillen ontstaan. Prof. mr. dr. Monika Chao-Duivis van het Instituut voor Bouwrecht en CROW hebben gezamenlijk een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van hybride contracten. Hieruit blijkt dat hybride contracten zeer bruikbaar zijn, mits om de juiste redenen en met enkele aandachtspunten toegepast.
   

  CROW ProContract: kennispartner in contracteren, aanbesteden en uitvoeren

  CROW ProContract is het gratis online platform met kennis, tools en documenten om contracten op te stellen, aan te besteden en uit te voeren. Zo helpt het Contracteringskompas  u bij het bepalen van de contractvorm die het beste uw projectdoelen ondersteunt. Met de Documentgenerator kunt u zelf, met behulp van uniforme documenten, de gewenste contract- en aanbestedingsdocumenten opstellen. .Daarmee zijn discussies over wat wel en wat niet in de aanbesteding- of contractdocumenten thuis hoort verleden tijd. Nieuw is dat u met de documentgenerator naast geïntegreerde contracten ook hybride contracten kunt opstellen.
   

  Aanbesteden met CROW ProContract

  Naast contracteren biedt CROW ProContract ook de nodige aanbestedingstools, zoals de documentgenerator aanbestedingsleidraad waarmee u uw eigen leidraad kunt opstellen. Vanaf januari 2016 komen daar twee belangrijke tools bij, namelijk de Brievenbibliotheek waarmee aanbestedingsbrieven gemaakt kunnen worden en het Aanbestedingskompas voor het bepalen van de aanbestedingsvorm.
   

  Voor wie?

  Voor opdrachtgevers in de Infra, of zij die voor hen werken, zoals:
   
  • contractmanagers en aanbestedingsmanagers
  • hoofden ingenieursbureaus
  • projectleiders
  • inkopers
 • Programma

  In het programma besteden we steeds volop aandacht aan de praktijk. Uw praktijk!

  Van Prof. mr. dr. Monika Chao-Duivis krijgt u, op basis van het rapport “De hybride vraag van de opdrachtgever”, uitgebreid inzicht in de do’s en don’ts van hybride contracten en de wijze waarop deze binnen het regime van de UAVgc toegepast kunnen worden. Vervolgens laten we aan de hand van een case zien hoe het hybride contract werkt in de praktijk.

  De nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn moet vanaf volgend jaar het aanbesteden goedkoper, flexibeler en eerlijker maken. CROW ProContract kent verschillende tools die daarbij kunnen helpen. Zoals de documentgenerator aanbestedingsleidraad, die erg positief wordt ontvangen in de markt. Geheel nieuw in 2016 zijn het Aanbestedingskompas en de Brievenbibliotheek. Tjeerd Planting van CROW vertelt u  in ‘Aanbesteden en CROW ProContract’ meer over de tools. De belangrijkste wijzigingen in de Aanbestedingswet 2012 worden daarbij aangestipt. En ook hier laten we aan de hand van een case zie hoe u de tools in uw dagelijkse werk kunt gebruiken.

  Na de lezingen kunt u onder het genot van een borrel en een hapje zelf kennis maken met CROW ProContract en de diverse kennisproducten en hulpmiddelen die dit platform u biedt.
   
  13.00 uur Welkom door Jan Pieter Eelants, programmamanager CROW
  13.05 uur ‘De hybride vraag van de opdrachtgever’ door Prof. Mr. Dr. Monika Chao-Duivis, directeur Instituut voor Bouwrecht
  13.50 uur Het hybride contract in de praktijk (aan de hand van praktijk case) door Bart Haring, projectleider Gemeente Hoorn
  14.30 uur Pauze
  15.00 uur Gebruik CROW-ProContract door Jan Pieter Eelants, programmamanager CROW
  15.30 uur Aanbesteden goedkoper, flexibeler en eerlijker met CROW ProContract  door Tjeerd Planting, consulent CROW
  16.10 uur Afronding door Jan Pieter Eelants, programmamanager CROW
  16.15 uur Napraten en borrel

   
 • Deze bijeenkomst is gratis. Er is ruimte voor maximaal 100 deelnemers
 • Hier komen de nieuwsberichten

 • Voor een volle zaal met meer dan honderd vertegenwoordigers van vooral gemeenten, waterschappen en ingenieursbureaus presenteerde CROW afgelopen dinsdag de stand van zaken op het gebied van hybride contracten en CROW ProContract. Het was de eerste sessie in een serie: 21 januari Eindhoven, 28 februari Breda en 4 februari Hilversum staan nog op het programma.
  In deze eerste bijeenkomst in Zwolle kreeg de professional informatie over hybride contracten en over de tools binnen CROW ProContract, zoals het Contracteringskompas, de Documentgenerator, het Aanbestedingskompas en de Brievenbibliotheek.

  img_4448-1.jpg

  Contractenlandschap
  Programmamanager CROW Jan Pieter Eelants trapte af. “Het contractenlandschap is ingrijpend veranderd de laatste jaren. Naast de traditionele en de geïntegreerde contractvorm is de hybride variant sterk in opmars. Met betrekking tot de hybride vraag van de opdrachtgever moet met name de juridische onderbouwing goed in kaart worden gebracht. De wijzigingen in de Aanbestedingswet 2012, met name door de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn, is ook een onderwerp waar we het met elkaar over moeten hebben. En de gevolgen daarvan voor het online platform CROW ProContract.“

   img_4491-1.jpg
   
   
  Hybride vraag
  Prof. Mr. Dr. Monika Chao-Duivis, directeur van het Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar bouwrecht aan de Technische Universiteit Delft pakte het onderwerp op vanuit de juridische kant van de hybride vraag van de opdrachtgever. “Samen met Walter Suy en Niels Meijerink van CROW heb ik me gebogen over het vraagstuk van de flexibele verdeling van de ontwerptaken en de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid daarvoor. Op basis van de varianten UAV en UAV-gc was de vraag of daarmee ieder project in een contractmodel zou passen. Nee, was het antwoord, want er is ook nog de hybride vraag van de opdrachtgever. Deze trekt zich in toenemende mate terug en laat diverse taken aan de markt over.

  img_4463-1.jpg


  UAV en UAV-gc
  Bij een UAV-contract doet de opdrachtgever zelf het ontwerp, is dus ook verantwoordelijk hiervoor en houdt toezicht op de uitvoering. Dat toezicht is overigens geen verplichting, maar een bevoegdheid. In de UAV-gc contract is het ontwerp uitbesteed, afhankelijk van de keuze die is gemaakt in de vraagspecificatie: een keuze alleen voor het programma van eisen, of inclusief voorlopig ontwerp of zelfs inclusief het definitief ontwerp. Uitbesteden dus ook per onderdeel en daarmee heeft het contract al een hybride karakter in zich. Van belang is dan wel dat de opdrachtgever  zich goed realiseert dat hij aansprakelijk is voor datgene waarmee hij zich bemoeit. Het toezicht is geborgd door een toetsingsplan van de ontwerpwerkzaamheden en een acceptatieplan bij oplevering.
  img_4481.jpg
   
  Beetjes
  We zijn bij ons onderzoek van de veronderstelling uitgegaan dat de opdrachtgever ook bij een hybride vraag de sterke wens heeft met maar één partij een contract te sluiten. En dat hij dus een deel van het ontwerp in eigen beheer wil houden. Dan is het regime voor een hybride contract de UAV-gc, met een op onderdelen gedetailleerde vraagspecificatie en eenverdeling van taken en toezicht.
  Het is dus heel belangrijk bij toepassing van de hybride contractvorm de omschrijving van de scope van het project, de werkzaamheden en het toezicht strikt te formuleren. Met een strakke planning en duidelijkheid over waar aansprakelijkheden liggen. Met name de raakvlakken in het ontwerp tussen opdrachtgever en opdrachtnemer moeten ondubbelzinnig worden vastgelegd. Hier zie ik het vaak mis gaan, omdat het dan een beetje van dit en een beetje van dat is en dus niet duidelijk omschreven.”

  Best of both worlds
  Volgens Bart Haring, projectleider Gemeente Hoorn, is het hybride contract ‘the best of both worlds’. “De keuze voor een hybride contract moet zijn gebaseerd op twee dwingende redenen: een dwingende reden om een deel van het ontwerp bij de opdrachtnemer te leggen en een dwingende reden om een deel bij de opdrachtgever te laten. Deze twee onderdelen in het ontwerp moeten vervolgens helder gescheiden zijn.

  img_4478-1.jpg

  Advies
  De kennis over hybride contracten is in onze gemeente inmiddels flink toegenomen. Samen met CROW en Tauw hebben we de behoefte aan uniforme werkwijzen kunnen invullen. Natuurlijk waren er tussen UAV en UAV-gc al langer vormen als RAW+ of UAV-gc light.  Met de hybride contracten hebben we nu traditioneel en geïntegreerd goed met elkaar verbonden.  En we hebben onze leermomenten gehad. De belangrijkste is wel: wanneer moet je vastleggen en wanneer loslaten? Dat gold voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.  Belangrijkste adviezen? Heb het lef een andere contract- en aanbestedingsvorm te kiezen en vooral: werk aan wederzijds vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer!”
   
  Tools
  Na de pauze presenteerden Jan Pieter Eelants en Tjeerd Planting, respectievelijk programmamanager en consulent bij CROW, de nieuwste ontwikkelingen van CROW ProContract.
  Eelants: “Het platform voor alle contractvormen, CROW ProContract, hebben we een jaar geleden gelanceerd. Een platform voor decentrale overheden, voor alle aanbestedingsvormen en nu ook alle contractvormen, dat het gehele werkproces ondersteunt met juridische bewezen content en ondersteunende tools. Zoals  het Contracteringskompas: het helpt de gebruiker die contractvorm te kiezen die het beste het projectdoel ondersteunt. En met de Documentgenerator kunnen de gewenste contracteringsdocumenten op uniforme wijze worden opgesteld.”
  Op de ontwikkelagenda van CROW ProContract staan nog het opstellen van de Vraagspecificatie (nu wel te raadplegen en naar te verwijzen), de RAW Nieuwe Stijl (de RAW in een nieuwe eigentijdse structuur) en de koppeling met de Aanbestedingskalender (ABK).
  img_4487-1.jpg

  Standaard en maatwerk
  Naast de ondersteuning bij het contracteren biedt  CROW ProContract ook aanbestedingstools. Planting: “CROW ProContract kent nu ook een Aanbestedingskompas, die de gebruiker de inhoudelijke ondersteuning geeft bij het kiezen van de passende aanbestedingsvorm. Hij kan deze vervolgens snel en adequaat  vastleggen in een dossier. Ook nieuw is de Brievenbibliotheek, een verzameling sjablonen om aanbestedingsbrieven in vele soorten en maten aan te kunnen maken. Met als uitgangspunt ‘standaard waar het kan, maatwerk waar het moet’.
  Met de Documentgenerator kan een gebruiker een eigen aanbestedingsleidraad opstellen en bij een niet-openbare aanbesteding ook de inschrijvings- en selectieleidraad. “

  Na de presentaties was er tot slot gelegenheid CROW ProContract zelf te ontdekken via één van de tien werkplekken in de zaal.  
   
   
Scroll naar boven