Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Praktijkmiddag beeldkwaliteit 2019

Beeldgericht beheer: blijf nadenken!

 • Datum: 13-06-2019
 • Duur: 13.00 - 16.30 uur, inloop met lunch vanaf 12.00 uur
 • Locatie: Evertshuis in Bodegraven, Julianastraat 4, 2411 CV Bodegraven
 • Productgroep: Thema Bijeenkomst
 • Soort: Gratis
 • Thema: Beeldkwaliteit, CROW Levende Stad, Ontwerp en inrichting

Beeldkwaliteit heeft zijn voordelen, maar zeker ook zijn beperkingen. Beeldgericht beheer helpt om te sturen op het schoon en heel houden van de buitenruimte, maar er zijn nog vele andere beleidsdoelen waar u op kunt sturen, en er blijven altijd praktische zaken waar u over na moet denken. Op deze Praktijkmiddag Beeldkwaliteit laten wij u zien dat je bij beeldgericht beheer altijd nog je eigen verstand moet blijven gebruiken, zowel op strategisch niveau als op tactisch en operationeel niveau.

 
Gratis
Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail klantenservice@crow.nl.
 • Sprekers uit de dagelijkse praktijk (keynote Jan Oosterling, Koninklijke Ginkel Groep, IPC Groene ruimte, gemeente Utrecht, gemeente Bodegraven-Reeuwijk en nog veel meer) vertellen over hun ervaringen met beeldkwaliteit én hun kritische kanttekeningen. Zij dagen u uit om na te denken over de volgende stellingen:

  • Beeldkwaliteit draagt bij aan minstens 10 maatschappelijke waarden!
  • Vakmanschap is belangrijker dan beeldkwaliteit!
  • Beeldkwaliteit is niet geschikt voor het verbeteren van biodiversiteit!
  • Assetmanagement helpt om je beeldgericht beheer goed te organiseren!
  • Je kan veel meer leren uit al die duizenden beeldkwaliteitsmetingen!
  • Tevreden bewoners vragen meer dan een hoge beeldkwaliteit!
  • En nog vele andere zaken…

  De programmacommissie heeft hierover al felle discussies gevoerd. Als dat een voorbode is, dan mogen wij ons verheugen op een levendige praktijkmiddag met stevige discussies om de beeldsystematiek eens kritisch onder de loep te nemen. Doet u mee?
   

  Cyber gastheer van de Praktijkmiddag

  cyber"In 2019 bestaat ons adviesbureau 25 jaar. Dat vieren wij graag samen met u! Als partner van CROW Levende Stad vinden wij het daarom leuk om uw gastheer te mogen zijn voor de Praktijkmiddag Beeldkwaliteit. Op 13 juni heten wij u welkom in het Evertshuis in Bodegraven, op loopafstand van ons kantoor", vertelt Sjaak van der Vlies, Directeur Cyber Adviseurs.

  "Vanaf het allereerste begin zijn wij betrokken geweest bij de CROW-beeldsystematiek. Het doel is altijd geweest om een beter communicatiemiddel te hebben voor het beheer van de openbare ruimte. En dat is gelukt! De beeldmeetlatten zijn zó duidelijk dat je bijna zou denken dat alles voor zich spreekt, en dat je verder nergens meer over na hoeft te denken. Niets is minder waar: goed beheren is heel wat meer dan het afgesproken beeldkwaliteitsniveau bereiken! Af en toe schiet de toepassing van de beeldsystematiek dan ook zijn doel voorbij."

  "Samen met het CROW hebben wij een intrigerend programma samengesteld waaruit duidelijk wordt dat er ook bij beeldgericht beheer nog veel komt kijken. Graag nodig ik u uit om met de sprekers hierover de discussie aan te gaan."
   

 • 12.00 uur   Inloop met gratis lunch, aangeboden door Cyber Adviseurs
  13.00 uur 
   
  Welkom
  Kees Oskam, wethouder gemeente Bodegraven-Reeuwijk
  13.05 uur Opening
  Door dagvoorzitter Harro Verhoeven, CROW
  13.10 uur
   
  Back to the roots
  Gastheer Sjaak van der Vlies, Cyber Adviseurs
  13.25 uur   
  Systemen zijn dodelijk
  Jan Oosterling, voormalig directeur bij zorginstelling Florence, houdt ons vakgebied een spiegel voor. In de gezondheidszorg was men (ook) doorgeslagen in normen en kwaliteitssystemen. Jan laat zien hoe hij in zijn gezondheidsinstellingen weer ‘Back to the roots’ gaat, en er voor zorgt dat de mensen tevreden en blij worden van jouw werk.
  Lees alvast het interview met Jan.
  14.00 uur Wisseltijd
  14.05 uur 1e ronde Deelsessies
  14.50 uur Pauze
  15.15 uur 2e ronde Deelsessies
  16.00 uur Wisseltijd
  16.05 uur    
  Zaaldebat
  Wat vindt u van beeldgericht beheer? Met elkaar maken wij een SWOT-analyse van het werken met beeldkwaliteit. Een muur vol met stellingen over de sterke en zwakke punten van beeldkwaliteit en de kansen en bedreigingen van het beeldgericht beheer in de toekomst.  
  16.30 uur        Borrel

  Benieuwd naar de deelsessies? Bekijk deze in de tab 'Deelsessies'.
 • Sturing op waardecreatie
  Door: Mark Rotteveel, projectadviseur Koninklijke Ginkel Groep
  Beeldmeetlatten vormen een tool om objectief de kwaliteit van het onderhoud te meten of bestuurlijk heldere keuzes te maken tussen kwaliteit versus kosten. Maar is beeldkwaliteit nog wel dé lat waarlangs onze keuzes gemaakt moeten worden? Of moeten beleidskeuzes en onderhoudsmethodieken meer gericht worden op welke waarde het vertegenwoordigt voor én toevoegt aan de maatschappij? Hoe kunnen we maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatverandering, sociale vraagstukken en de afname van biodiversiteit opnemen in de langetermijnstrategie en praktische invulling van ons onderhoud? En hoe kunnen we de waarde van de investeringen in de buitenruimte optimaal benutten en waarborgen dat deze waarde behouden en uitgebouwd wordt?
   
  Biodiversiteit en beeldkwaliteit gaan niet samen
  Door: Eddy Schabbink, IPC Groene Ruimte
  De beeldsystematiek leent zich uitstekend voor Schoon, Heel en Veilig, maar de natuur vraagt om hele andere kwaliteiten. Natuur(lijk) netjes is niet altijd wat mensen netjes vinden. Voor de biodiversiteit is het bijvoorbeeld veel beter om dood hout en bladafval te laten liggen, en ecologisch groenbeheer betekent dat het grasveld niet altijd netjes gemaaid kan zijn. In deze sessie leert Eddy Schabbink u op gepassioneerde wijze hoe belangrijk het is om in het beheer rekening te houden met de natuur en biodiversiteit. Dat betekent dat beeldgericht groenbeheer niet in alle gebieden mogelijk is! Want biodiversiteit vraagt een langetermijnvisie en een vakkundige uitvoerder/opdrachtnemer die ruimte krijgt om zijn kennis en kunde te benutten, zodat hij kan zorgen voor openbaar groen dat van laag naar hoog wordt bedekt met de juiste soorten. Daarbij horen andere contractafspraken: geen beeldkwaliteitsniveaus, maar criteria die aantonen dat de omgeving meer mogelijkheden biedt voor biodiversiteit.

  Vakmanschap: in de uitvoering werk je liever niet op beeld?!
  Door: Roeland Gulikers, gebiedsmanager gemeente Utrecht
  Is het sturen op beeldkwaliteit op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau wel een geschikte methode? Bestuurlijk is het heel handig en inzichtelijk om in beeldkwaliteitsniveaus te communiceren, maar in de uitvoering werkt dat toch anders. Aan de hand van diverse praktische voorbeelden laat ik zien dat het niet altijd handig is om op de werkvloer met beeldkwaliteit te werken. Zo is het in de praktijk veel logischer om te sturen op productie en frequentie, want die zijn beter te plannen. Je behaalt namelijk een beeld afhankelijk van de frequentie die je hanteert. Daarnaast zorgt beeldkwaliteit voor een zeer beperkte kijk op kwaliteit. Bijvoorbeeld wanneer de focus in uitvoering vooral is gericht op de beeldmaatlatten waarop op bestuurlijk niveau wordt verantwoord. Hoe gaan wij als vakmensen dan om met de zaken die ook belangrijk zijn maar niet tot uiting komen in die verantwoording? Zegt beeldkwaliteit iets over de technische kwaliteit of over de beleving? Overhangende beplanting is in sommige gevallen juist wenselijk als de doorgang niet wordt belemmerd! Geeft de huidige omschrijving van snoeibeeld nu echt een correct beeld over de technische staat van bijvoorbeeld een bosplantsoen? Kortom, hoe zorgen we er met elkaar voor dat de beeldsystematiek op de juiste wijze wordt ingezet? Zowel in sturing, in beleving van de burger en met betrekking tot de technische staat van ons kapitaal.
   
  Data benutten en sturen op ….?!
  Door: Iefje Soetens en Rob Ellenbroek, Cyber Adviseurs
  Er komen steeds meer data beschikbaar over de kwaliteit van de openbare ruimte. Naast de duizenden beeldkwaliteitsmetingen zijn er nog data van technische inspecties, meldingen en klachten, belevingsmetingen, ongevallen, bezoekersaantallen, en ga zo maar door. Daarnaast kan je uit CROW (beeld)kwaliteitsmetingen ook indicaties halen dat er meer aan de hand is in een woongebied. Dat kan de samenwerking zijn tussen de vakdisciplines, tussen beleid en uitvoering meer ook een indicator zijn dat er in het gedrag van mensen iets aan de hand is dat duidt op sociale problemen. Al met al data kan ons meer vertelllen dan dat je voldoet aan de afgesproken beeldkwaliteit. Het helpt je in het nadenken over en bepalen van acties hoe je een prettige leefomgeving realiseert. Hoe kan je al deze data gebruiken om te sturen op de kwaliteit van de leefomgeving, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau?
   
  Door de ogen van de burger
  Door: Marian Kunst – van der Wulp (iFocus), Pieter Swarte (Apptimize)
  Woningcorporaties staan in direct contact met hun bewoners. In het beheer van de openbare ruimte en de gemeenschappelijke ruimten van wooncomplexen is in samenwerking met Aedes (het “CROW” van de corporaties), Woonbron en werkgroepen uit de branche de beeldsystematiek uitgewerkt. Dit heeft geleid tot de lancering in januari 2019 van de Kwaliteitscatalogus wooncomplexen. Naast sturen op beeldkwaliteit sturen corporaties heel direct op de tevredenheid van de bewoners. Dat doen zij naast schouwen en rapporteren door het houden van belevings- en tevredenheidsmetingen. Hoe de beeldkwaliteit in de praktijk gemeten wordt in een wooncomplex laten we u ervaren door het gebruik van virtual reality. Voor gemeenten staan de bewoners wat meer op afstand. Hoe kunnen wij de verbinding met de leefomgeving maken?

  Aanbestedingen van onderhoud die breder kijken dan beeldkwaliteit
  Door: Jacques Teunissen, Harro Verhoeven en Roy Voorend (CROW)
  Sinds 2010 is de kwaliteitscatalogus openbare ruimte (KOR) volledig opgenomen in RAW. Daarmee is geregeld dat het schoon en heel houden op beeld als resultaatsverplichting in een contract (‘beeldbestek’) kan worden opgenomen. Maar hoe ga je er nu mee om als er naast beeldkwaliteit nog andere kwaliteiten zijn waarop je de opdrachtnemer wilt aanspreken? Naast beeldkwaliteit wil je immers ook nog biodiversiteit verbeteren, hittestress voorkomen, circulair werken, waterinfiltratie verbeteren, bewonersparticipatie faciliteren, tevredenheid burgers verhogen, social return, etc. etc. Kan je deze criteria ook toevoegen aan je RAW-beeldbestek? Of heb je daar een UAVgc-contract voor nodig? Of kan je bepaalde criteria beter opnemen in je selectiecriteria of je gunningscriteria? En hoe maak je deze criteria meetbaar genoeg om opdrachtnemers mee te selecteren en in het project op te controleren? En hoe zorg je dat ook tijdens de uitoering van het contract nog alle kansen worden benut om deze kwaliteiten te verbteren?
  Jacques Teunissen en Harro Verhoeven vertellen hoe belangrijk het is om dergelijke criteria toe te voegen aan je beeldbestek, en Roy Voorend geeft aan welke verschillende mogelijkheden er binnen de aanbestedingswet zijn om deze criteria in de aanbesteding en gunning mee te wegen. Vervolgens brainstormen zij graag samen met u welke criteria aan het beeldbestek zinvol toegevoegd zouden kunnen worden, en hoe je deze meetbaar genoeg zou kunnen maken.  

  Onderhoudsplan Leefomgeving in de praktijk van Bodegraven-Reeuwijk
  Door: Roel Lok en Luc Ettema van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
  In 2017 heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een onderhoudsplan Leefomgeving vastgesteld.
  Een plan opgesteld samen met de bewoners en op een andere wijze tot stand gekomen dan de traditionele beleids- en beheerplannen qua inhoud en vorm. Het onderhoudsplan gaat meer uit van hoe de inwoners de leefomgeving als totaal ervaren. Een openbare ruimte die niet alleen schoon, heel en veilig is, maar ook gezellig, prettig en uitnodigend is. Een leefomgeving waar bewoners zich bij betrokken voelen. Een onderhoudsplan met daarin opgenomen opgaven en uitvoeringsagenda’s per dorp. Een plan om samen met bewoners tot maatwerk te komen. De gemeente zit middenin deze verandering en vertelt u graag aan de hand van 2 thema’s hoe hier invulling aan gegeven wordt en waar het nog een zoektocht is. Het gaat hierbij om:

  • Hoe hou je de inwoner niet alleen betrokken bij de voorbereiding, maar ook juist bij de uitvoering? Zeker wanneer er veel in 1 dorp gebeurt.
  • Het thema duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Hoe geef je hier binnen de openbare ruimte concreet invulling aan op het gebied van bermbeheer? Wat betekent dit voor beeldmeetlatten en contractvormen?


  Organiseer beeldgericht beheer volgens assetmanagement
  Door: Bert van Wijk en Steve Faerber, Havenbedrijf Amsterdam
  Beeldgericht beheer is een onderdeel van een totaal assetmanagementproces. Dat proces loopt van beleidsdoelen/gewenste effecten via risicomatrices naar beeldkwaliteitsniveaus (en technische kwaliteitseisen) die via een integraal contract in de markt worden gezet, gemonitord en geëvalueerd. Het Havenbedrijf Amsterdam heeft dit strak georganiseerd en dat geeft veel houvast voor opdrachtgever én opdrachtnemer. Het proces vraagt wel opdrachtnemers die slim en proactief werken om problemen te voorkomen, en toezichthouders die het uitvoeringsproces enkel monitoren. Om de werkwijze compleet te maken worden nu samen met andere havens bijvoorbeeld ook beeldmeetlatten voor waterbouwkundige constructies ontwikkeld. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre camerabeelden vanuit bijvoorbeeld drones kunnen worden gebruikt bij monitoring en toetsing.

 • Partner CROW Levende Stad

  Deelname is gratis voor alle partners van CROW Levende Stad.
  Weet u niet zeker of u partner bent? Bekijk ons partnernetwerk van CROW Levende Stad.

  (Nog) geen partner van CROW Levende Stad

  Bent u (nog) geen partner dan zijn de kosten voor deelname aan deze bijeenkomst €195,- per persoon excl. btw. Wilt u gratis deelnemen, word dan partner van CROW Levende Stad en maak gebruik van alle partnervoordelen waaronder een kennismakingstarief. Lees meer over het partnerschap.

  Inschrijven

  Klik op de inschrijfknop en log in met uw Mijn CROW-account. U kunt vervolgens kiezen uit de opties:
  Partner – gratis’ of ‘Niet-partner - €195,- excl. btw’.

 • Evertshuis in Bodegraven
  Julianastraat 4
  2411 CV Bodegraven


   
 • Voor meer informatie:
  CROW Levende Stad
  (0318) 69 53 85
  levendestad@crow.nl
"Is het mogelijk om de onderhoudskwaliteit van de buitenruimte te bepalen aan de hand van de waarde die het vertegenwoordigd voor mens en dier? Welke rol kan de beeldmeetlattensystematiek hierin spelen? Graag ga ik met jou op 13 juni in gesprek hoe we met (of zonder) de beelmeetlattensystematiek meer kunnen sturen op de werkelijke waarde!" 
Mark- Spreker Mark Rotteveel, Projectadviseur Koninklijke Ginkel Groep


 
Scroll naar boven