CROW Levende Stad: Praktijkmiddag Beeldkwaliteit 2017 Van beeldgericht naar effectgericht beheer!

 • Datum: 06 jun 2017
 • Productgroep: Thema Bijeenkomst
 • Soort: Gratis
 • Vakgebied(en): Openbare ruimte

Hoe gebruik je het middel ‘beeldkwaliteit’ op de juiste manier? Waar gaat het eigenlijk om bij de kwaliteit van de openbare ruimte? En hoe stuur je op deze effecten? Op deze jaarlijkse praktijkmiddag is er weer volop gelegenheid om over deze drie vragen, en nog veel meer, kennis en ervaring te delen.

Prijs per persoon: Gratis
06-06-2017, Gemeente Zoetermeer
'Beeldkwaliteit is slechts een middel om te sturen op de kwaliteit van de openbare ruimte. Als je dat middel niet goed gebruikt, dan kan het ook de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de weg zitten en bereik je niet wat de burgers en het gemeentebestuur uiteindelijk willen’. Dat was vorig jaar de conclusie van de Praktijkmiddag Beeldkwaliteit.

De vragen voor de Praktijkmiddag 2017 zijn daarom: hoe gebruik je het middel ‘beeldkwaliteit’ dan wél op de juiste manier? Waar gaat het eigenlijk om bij de kwaliteit van de openbare ruimte? En hoe stuur je op deze effecten? Op deze jaarlijkse praktijkmiddag is er weer volop gelegenheid om over deze drie vragen, en nog veel meer, kennis en ervaring te delen.
 

Gastgemeente Zoetermeer

Gemeente Zoetermeer is dit jaar gastgemeente voor de praktijkmiddag. Zij werken al jaren met beeldkwaliteit, maar zien ook de beperkingen. Vorig jaar presenteerden zij op de praktijkmiddag al dat beeldkwaliteit een stap op de goede weg is, maar dat we verder moeten naar ‘effectgericht beheer’. Uiteindelijk gaat het immers niet om het behalen van een kwaliteitsniveau A, B of C, maar om de tevredenheid van de burgers, het functioneren van de maatschappij en het realiseren van beleidsdoelstellingen.

Effectgericht beheer

Alle aspecten van het effectgericht beheer komen op deze praktijkmiddag aan bod. We openenen met een verhaal van de stakeholders van de openbare ruimte en hun maatschappelijke behoeften, wensen en belangen. Waar worden bewoners en bestuurders gelukkig van? In de diverse deelsessies vertellen sprekers vervolgens wat er allemaal bij komt kijken om hierop te kunnen sturen:  Hoe maak je gewenste effecten concreet en meetbaar met kritische prestatie indicatoren (KPI’s)? Hoe zorg je voor aannemers die echte dienstverleners worden met oog voor het maatschappelijk belang? Welke contractvormen horen daarbij? Welke rol speelt de beeldkwaliteit hier nog in? En vooral: wat vraagt dit van de vaardigheden, houding en gedrag van de beheerders en uitvoerders?

De programmacommissie nodigt opdrachtgevers uit om samen met hun (potentiele) opdrachtnemers naar deze praktijkmiddag te komen. Effectgestuurd beheer vraagt namelijk om een vorm van samenwerking waarbij beiden oog hebben voor de gewenste maatschappelijke effecten van het beheer.

Ideeen voor het invullen van een sessie

Heeft u na het lezen van de uitnodiging een idee gekregen voor het invullen van een inhoudelijke sessie laat dit ons dan weten via: levendestad@crow.nl We bekijken graag met u de mogelijkheden.

Terugblik 2016

Wilt u weten wat de praktijkmiddag zoal inhoudt? Lees en bekijk de terugblik van vorig jaar.

Programma

12.00 uur Inloop met gratis lunch, aangeboden door gemeente Zoetermeer

13.00 uur Opening - door dagvoorzitter Harro Verhoeven, CROW

13.05 uur Welkom in Zoetermeer - Peter de Visser, hoofd Stadsbeheer gemeente Zoetermeer

13.10 uur Stakeholders aan het woord - Arie-Cees de Jong, gemeente Zoetermeer
Een rondgang langs de mensen in Zoetermeer levert een veelkleurig palet op van de maatschappelijke waarde van de openbare ruimte. Het fysiek en het sociaal domein moeten daarin samen optrekken.

13.25 uur Sturen op beleving en gedrag – Kees Keizer, Consultant & Universiteit Groningen, Faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen
Beleving en gedrag van gebruikers in de openbare ruimte wordt door allerlei factoren beïnvloedt. Wat zijn de belangrijkste factoren in dit verband? En hoe kan je  beleving en gedrag van gebruikers sturen?

13.45 uur 1e ronde Deelsessies

14.25 uur PAUZE

14.40 uur 2e ronde Deelsessies

15.20 uur Wisseltijd

15.25 uur 3e ronde Deelsessies

16.05 uur Wisseltijd

16.10 uur Plenaire afsluiting

16.30 uur Borrel


Voorlopige deelsessies

Parallelsessie zaal 1: Effectgericht beheer in Zoetermeer

Samen van Beeld naar Effect - ervaringen uit de dagelijkse praktijk

Door: Andre Hoek (opdrachtnemer: Hoek Hoveniers) en Reinier Gillissen (opdrachtgever: contractmanager Gemeente Zoetermeer)
Zij werken in Zoetermeer West al jaren samen aan het integraal beheer van de openbare ruimte. Het beeldbestek was in aanvang leidend en heeft veel gebracht. Duidelijkheid bij de opdrachtnemer, sturing aan zijn bedrijfsvoering etc. en duidelijkheid bij de opdrachtgever, weten wat je mag verwachten, richting bewoners en bestuur. Na jaren praktijkervaring kun je zeggen dat het veel heeft gebracht, maar dat het ook vragen oproept. Hoe ga je om met afwijkingen, areaal dat niet op orde is, weersinvloeden etc. Wat als de boetes die opgelegd worden vanwege het niet nakomen van de resultaatsverplichting de samenwerking in de weg komen te zitten? Worden we gelukkig van het elkaar bestoken met foto’s van mogelijke afwijkingen? Hoeveel energie gaat verloren die we beter kunnen steken in… etc.  Hoe ga je langjarig als partners met elkaar om, wat is redelijk en billijk? En hoe maak je de stap naar het meer loslaten van beelden en het meer hebben over de beoogde effecten, waar gaat het nu uiteindelijk om etc.?

Het effectbestek, van stakeholders naar KPI’s
Door: Ton Lesscher (Antea Group)
Gemeente Zoetermeer heeft vorig jaar een ‘effectbestek’ in de markt gezet. In deze sessie volgen we het traject bij de gemeente vanaf het formuleren van de uitvraag voor dit effectbestek, de beoordeling van de inzendingen  tot en met de eerste ervaring in de uitvoering vanaf begin 2017. We staan stil bij vragen als:
Hoe is de beheervisie van Zoetermeer vertaalt naar een passende uitvraag voor het beste. Welke Kritische Prestatie Indicatoren zijn gebruikt? Hoe is beoordeeld welke inschrijving het beste paste bij de behoeften van de de inwoners en bestuurders van Zoetermeer? Hoe wordt de geleverde kwaliteit daadwerkelijk gemonitord? Worden daarbij nog wel beeldkwaliteitsniveaus gebruikt?

Uitvoering van een effectbestek, alles gaat anders
Door: Ivo Stienstra (BAM)
Sinds 2016 is de BAM uitvoerder van het effectbestek in Zoetermeer. De uitvoering van dit prestatiebestek is heel anders dan bij traditioneel frequentie- of beeldbestekken. Het vraagt om een aannemer die verantwoordelijkheid durft te nemen. Een sterk hiërarchische organisatie werkt hierbij niet meer. Wat betekent deze verschuiving van techniek naar dienstverlening voor de vakmensen? Wat voor mensen heb je nodig en hoe werken zij samen? Hoe bevecht de de ruimte om het anders te mogen aanpakken? En kunnen ook de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt hierin functioneren?

Parallelsessie zaal 2: Beeldgericht beheer

Klimaatverandering: risico opdrachtnemer?
Door: Erik Punt (Eijkelboom BV) en Carlo Kok (Alles over groenbeheer)
Het weer wordt steeds extremer en groeizamer. Maart 2017 stond in de top 3 van warmste maanden ooit. Nog nooit was er zoveel biomassa uit de openbare ruimte gehaald als in 2016. Dit vergt behoorlijk wat extra inzet in het beheer. Ligt het risico bij de aannemer die net voor 4 jaar een beeldbestek heeft aangenomen? Of was dat nou ook weer niet de bedoeling van het beeldgericht werken? De oplossing ligt vooral in de houding en gedrag hoe opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar omgaan.

Veranderingen in de kwaliteitscatalogus 2018
Door: Erik van de Beld (TOMINGROEP BV), Mark van Gurp (CROW)
Diverse onderdelen van de beeldsystematiek leiden tot discussie of blijken niet aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk. De beeldmeetlatten voor onkruidbeheer en voor gras zullen daarom worden aangepast. En ook diverse meetinstructies en definities worden aangescherpt. Vanuit de verschillende onderwerpen vertellen leden van de werkgroepen welke aanpassingen zij voor ogen hebben, en leggen uit waarom.

Mini-examen inspecteur beeldkwaliteit
Door: Josca van der Sluis (BeheerAccent), Mark van Gurp (CROW)
Beeldkwaliteitsmetingen zijn de basis voor de uitbetaling van aannemers, de beleidsverantwoording aan gemeentebesturen, de communicatie met bewoners en het benchmarken van beheerorganisaties. Het is daarom belangrijk dat de beeldkwaliteitsmetingen worden uitgevoerd door goed opgeleide, gecertificeerde inspecteurs. Hoe goed bent u in het inspecteren van beeldkwaliteit? Test uw theorie- en praktijkkennis tijdens dit mini-examen Inspecteur Beeldkwaliteit.

Parallelsessie zaal 3: Sturen op tevredenheid en participatie

​Sessies volgen

Parallelsessie zaal 4: Contractvormen en beheerproces

Contracten voor dienstverlening in de openbare ruimte
Door: Michel van der Klei (BAM)
De rol van de aannemer verandert. Dienstverlening betekent dat opdrachtnemers hun opdrachtgever ontzorgen bij het bereiken van hun gewenste doelen. Dat vraagt om hele andere contract- en samenwerkingsvormen. Vormen die niet zijn gericht op toezicht en verrekening, maar met ruimte voor de opdrachtnemer om hun visie in te brengen en hun organisatie optimaal in te zetten. Welke contract- en samenwerkingsvormen worden er hiervoor in Nederland tegenwoordig gebruikt? Hoe zouden de contract- en samenwerkingsvormen van de toekomst eruit moeten zien? Welk verdienmodel past het beste bij jou als aannemer? En hoe krijg je als opdrachtgever de inschrijving met de meeste waarde voor de laagste prijs (Best Value Procurement).
Michel van der Klei gaat graag hierover uitgebreid met u in discussie.

Samenwerking gemeente en werkbedrijf: ‘Hoe sturen we echt effectief vanuit beeld’
Door: Dennis Janssen (Senzer) en  Martijn van Duuren (ORIE)
De oplossing van deze vraag ligt in een combinatie van contractvorm en de
beeldsturing als stuurinstrument inzetten. De gemeente Gemert-Bakel heeft met
Senzer (werkbedrijf) een DDVO (detachering- en dienstverleningsovereenkomst)
afgesloten. Een belangrijk kenmerk van dit contract is optimalisatie van arbeid. Het
contract biedt flexibiliteit om het werk zo slim mogelijk te sturen, hiermee ontstaat
een goede jaarrond planning. Er ontstaat een nieuwe opdrachtgever en -nemer
relatie vanuit samenwerking en visie. Het contract vraagt van Senzer ook dat zij
meten in het kader van de contractverantwoording en beleidsmonitoring. De meting
wordt ook ingezet als belangrijk stuurinstrument om efficiënt op beeld te sturen. De
resultaten zijn verbluffend.

Inschrijven

De kosten voor deelname aan deze bijeenkomst is €195,- per persoon excl. BTW.
Deelname is gratis voor alle partners van CROW Levende Stad.
 • Wilt u weten of uw gemeente partner is? Klik hier.
 • Wilt u weten of uw bedrijf partner is? Klik hier.

Sponsors

Sponsor worden?

Als sponsor kan uw bedrijf zich presenteren op de Praktijkmiddag Beeldkwaliteit. Benieuwd naar de mogelijkheden? Download hier de brochure.

Wilt u een nadere toelichting, heeft u vragen of wilt u intekenen op een van de beschikbare sponsorproposities? Neem contact op met Elsa Louwerse (elsa.louwerse@crow.nl, 0318 - 69 53 60).
Het programma voor deze praktijkmiddag beeldkwaliteit is tot stand gekomen onder begeleiding van:

- een aantal opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs van de gemeente Zoetermeer:
 • Peter de Visser, hoofd stadsbeheer gemeente Zoetermeer
 • Arie-Cees de Jong
 • Theus van den Broek, Antea Group
 • Ivo Stienstra, BAM
 • Michel van der Klei, BAM
 • Andre Hoek, Hoek Hoveniers

- de CROW Gebruikersgroep Beeldkwaliteit:
 • Erik Punt (Eijkelboom BV),
 • Erik van de Beld (TominGroep),
 • Frans Bouwman (Cyber Adviseurs),
 • Hans Gageler (TSD Automatisering),
 • Mark van Gurp (CROW),
 • Dennis de Heer (gemeente Hoorn),
 • Kees Hin (gemeente Arnhem),
 • Ton Lesscher (ANTEA Group),
 • Pieter Tjabbes (Arcadis),
 • Frank Jan Uittenbogaart (DG-groep),
 • Harro Verhoeven (CROW),
 • Pauline de Koning (gemeente Tilburg),
 • Brian van Straalen (Sweco),
 • Peter van Welsem (Peter van Welsem Advies),
 • Herman Wevers (Alles over Groenbeheer),
 • Jacques Teunissen (CROW)

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats bij:
Restaurant Hotel de Sniep
Broekwegschouw 209-211
2726 LC Zoetermeer
Lees en bekijk de terugblik van de Praktijkmiddag Beeldkwaliteit 2016.