Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

CROW Levende Stad - Praktijkmiddag beeldkwaliteit 2015

 • Datum: 24-06-2015
 • Productgroep: Congres
 • Soort: Betaald
 • Thema: Beeldkwaliteit, CROW Levende Stad

Op 24 juni 2015 organiseert CROW Levende Stad voor de zesde keer de Praktijkmiddag Beeldkwaliteit. Net als alle voorgaande jaren krijgt u weer volop de kans om met alle 200 deelnemers ervaringen uit te wisselen. Kom naar de praktijkmiddag en deel uw positieve ervaring en praktische oplossing!

 
Gratis
Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail klantenservice@crow.nl.
 • De voordelen van het werken met beeldkwaliteit hebben zich de afgelopen jaren ruimschoots bewezen. Keuzes maken over gewenste kwaliteitsniveaus en bezuinigingen, rapporteren van de gerealiseerde kwaliteit, regie voeren, integraal werken. Zonder beeldkwaliteit zou dat allemaal een stuk lastiger zijn. In de praktijk is er al veel ervaring opgedaan met de beeldsystematiek. Ervaring waar anderen weer van kunnen leren.

  Oproep: deel uw ervaring

  Heeft u ervaringen met de beeldsystematiek waarover u graag wilt vertellen of problemen waar u tegenaan loopt? Stuur dan een mailtje naar levendestad@crow.nl, dan maken wij graag een discussietafel voor u vrij!

  Terugblik 2014

  Wilt u weten wat de praktijkmiddag zoal inhoudt? Lees en bekijk de terugblik van vorig jaar.
 • Programma

  De Praktijkmiddag Beeldkwaliteit kent een interessant en uitgebreid programma.
   
  12.00 uur Inloop met gratis lunch
  12.50 uur Zaal open
  13.00 uur Welkom en opening
  13.15 uur Van beeldkwaliteit naar tevredenheid
  door Paul Woudwijk (gemeente Deventer) / Olaf Stillebroer (gemeente Lansingerland) - zie ook discussietafel 1
  13.30 uur 1e ronde Deelsessies en discussietafels
  14.00 uur 2e ronde Deelsessies en discussietafels
  14.30 uur Pauze
  15.00 uur Monitoren en benchmarken met beeldkwaliteit en kosten
  door Frank-Jan Uittenbogaart (DG-groep) en Joop Spijker (Alterra) - zie ook discussietafel 11
  15.15 uur 3e ronde Deelsessies en discussietafels
  15.45 uur 4e ronde Deelsessies en discussietafels
  16.15 uur Plenaire afsluiting
  16.30 uur Borrel

   

  1e en 2e ronde Deelsessies

  Deelsessie 1:     Beeldkwaliteit in RAW 2015
  door: Jacques Teunissen, (CROW)
  De beeldsystematiek is sinds begin 2015 opgenomen in de Standaard RAW bepalingen 2015. Wat is er veranderd? Wat zijn de gevolgen bij het opstellen van bestekken? En wat zijn de voordelen? Dé sessie om bijgepraat te worden en uw vragen te stellen.

  Deelsessie 2:    Wat is het goedkoopste beeldkwaliteitsniveau? 
  door: Arjan Dohmen (gemeente Almelo) en Karin Jansen (Eco Consult – Groen, Milieu & Management)
  Als er bezuinigd moet worden, wordt vaak gekozen om de openbare ruimte op een lager kwaliteitsniveau te onderhouden. Maar wat is nu eigenlijk het goedkoopste kwaliteitsniveau? Veel bestuurders en managers denken dat niveau C het goedkoopst is terwijl opdrachtnemende partijen aangeven dat voor sommige beeldmeetlatten juist niveau A het voordeligst is. Kan niveau C wellicht goedkoper worden door bepaalde beeldmeetlatten aan te passen? Welke slimme combinaties van beeldmeetlatten zijn er te maken om budgetneutraal of goedkoper te beheren? Is goedkoop op termijn duurkoop? Wij dagen u uit om aan deze discussietafel uw ervaringen en meningen te delen.

  1e en 2e ronde Discussietafels

  Discussietafel 1:    Hoe ga je om met beeldkwaliteit en tevredenheid?
  door: Paul Woudwijk (gemeente Deventer) en Olaf Stillebroer (gemeente Lansingerland)
  Beeldkwaliteit is slechts een hulpmiddel; uiteindelijk willen beheerders sturen op de tevredenheid van bewoners? De gemeenten Deventer en Lansingerland zijn hier al enige jaren mee bezig en gaan graag met u in gesprek over hun zoektocht naar sturen op tevredenheid. Welke factoren beïnvloeden de beleving van de openbare ruimte (positief)? Gaat de beeldkwaliteit uiteindelijk verdwijnen?

  Discussietafel 2:    Eén jaar beeldkwaliteit schouwen op de MerwedeLingelijn 
  door: Eric van Boekel (Platform Sociale Veiligheid MerwedeLingelijn)
  Sinds begin 2015 is er ook een beeldsystematiek voor openbaar vervoer-omgevingen. De stations op de MerwedeLingelijn worden daarmee sinds 2014 geschouwd. Hoe bevalt het de reizigers? Wordt op het station ook geschouwd met de beeldmeetlatten voor inrichting en gebruik? Welke aanpassingen zijn doorgevoerd? Wat kunnen we hiervan leren voor bewonersschouw in de openbare ruimte?

  Discussietafel 3:    Minder meten, en toch weten
  door: Nico Heere (Werkorganisatie CGM) en Martijn van Duuren (ORIE-advies)
  Regelmatig komen vakgenoten er bij een beeldbestekken achter dat een bestek een andere inrichting zou hebben gekregen, als je vooraf zou hebben geweten wat je nu weet. Mt name de hoeveelheid toezicht kan tegenvallen. Bij het opstellen van het bestek is hier door de werkorganisatie CGM (Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert) maximaal op gestuurd, door het optimaal bundelen van beeldmeetlatten, minimalisatie van functionele gebieden (verschillen in kwaliteit) en optimalisatie van de perceelsgrootte. Het effect is een onderhoudsbestek van bijna 7 ton dat gestuurd wordt met twee dagen toezicht per 4 weken.
  U krijgt bij de discussietafel de 10 gouden tips voor het opstellen van een beeldbestek mee.

  Discussietafel 4:    Geeft beeldkwaliteit het juiste beeld van de kwaliteit in een woonwijk? 
  door: Anton Maris (gemeente Lelystad)
  In Lelystad concludeerde de rekenkamer dat de beeldkwaliteit in sommige wijken te laag is en in andere te hoog. De rekenkamer adviseert een herverdeling van middelen. Is dat wel de juiste oplossing? Welke conclusies kun je eigenlijk trekken uit beeldkwaliteitsmetingen? En kan Lelystad de beeldkwaliteitsmetingen ook gebruiken voor de huidige kostenbenchmark met een zestal vergelijkbare gemeenten?

  Discussietafels 5:    Kun je de aannemer z’n eigen vlees laten keuren?
  door: Rob Braspenning (gemeente Tilburg)
  De gemeente Tilburg wil volgend jaar de opdrachtnemer zelf de geleverde beeldkwaliteit laten meten. Rob Braspenning vertelt wat de gemeente Tilburg hiermee wil bereiken. Het zou betekenen dat de aannemer de beeldkwaliteitsinspectie opneemt in het kwaliteitsplan van het beeldbestek. En de gemeente zal in haar contractbeheersingsplan iets over steekproeven opnemen. Gaat dit werken, of zal de slager zijn eigen vlees altijd goedkeuren? Wat zijn de risico’s, en hoe erg zijn die eigenlijk? Hoeveel moeite moet je doen om de risico’s te beheersen? En let je bij de steekproeven vooral op de zaken die bewoners belangrijk vinden?

  Discussietafel 6:    De burger aan zet, ook in contracten!
  door: Trijntje Tilstra en Remko Kamstra (Cyber Adviseurs)
  Cyber Adviseurs begeleidt een aantal gemeenten en Sight Landscaping in de ontwikkeling om burgerparticipatie een prominente rol te geven in beheer en onderhoudscontracten. Cyber adviseurs speelt hiermee in op de groeiende behoefte van burgers om betrokken te zijn in hun wijk. De gemeente Amersfoort geeft de ruimte om de wensen van de burger binnen het bestaande contract vrij in te vullen en te vertalen.
  Dit kan gevolgen hebben voor de inrichting, het beheer en onderhoudsniveau en differentiatie hierin. Ook de rol van de contractpartner veranderd in samenwerking met bewoners, belangengroepen, stichtingen etc. 

  De uitdaging is hier vooraf zo min mogelijk kaders voor te geven en als gemeente toch grip te houden op kosten, (technische) kwaliteit en veiligheid. We zoeken de burger actief op, krijgen inzicht in wat zij belangrijk vinden en geven ruimte om hun wensen daadwerkelijk terug te gaan zien in de openbare ruimte. 

  Gaat het werken? JA! Daar zijn we van overtuigd. Maar hoe precies, dat willen we graag met u delen en ook uw mening over horen! Nieuwsgierig? Kom dan naar deze sessie.

  Discussietafel 7:    DataQuint
  door: Almar van Kesteren (Data Quint)
  Hoe wordt het monitoringsplan zo vertaald naar de praktijk, dat het schouwen en rapporteren/analyseren werkbaar wordt? Voor zowel schouwer, aannemer, beheerder als management. En hoe kan de software hierbij deze processen ondersteunen?

  Discussietafel 8:    Met de huidige beekmeetlatten is kostenbesparing op C-niveau niet haalbaar
  door: Charlotte van de Hulst (Buiten Gewoon Adviseurs)
  Wie denkt kosten te kunnen besparen in het onderhoud van de openbare ruimte door de beeldkwaliteit naar niveau C te zetten, komt bedrogen uit. In eerste instantie lijkt dit te kunnen en effect te hebben op de kosten (in theorie), dan volgt de realiteit en blijkt dat dit niet altijd het geval is. Onlangs zijn bijvoorbeeld Harderwijk en Woerden hiermee geconfronteerd.
   
  • Hebben we wel de juiste voorwaarden gecreëerd om naar C-niveau te gaan?
  • Zijn de normen in de KOR-catalogus wel in lijn om daadwerkelijk een C-niveau neer te leggen?
  • Is dit nu op de lange termijn houdbaar?
  • Wat zijn we dan vergeten?
  • Wat kan dan wel?

  Discussietafel 9:    Meten, een essentieel onderdeel van beheer én kostenbesparing
  door: Joeri Kuis (TerraSpect)
  Wat vertelt de technische staat van de buitenruimte ons? Of beter gezegd wat vertelt het ons niet! Als de zaken niet in beeld zijn gebracht kan er ook niet op worden geanticipeerd. Weten wat er is én in welke toestand het verkeerd is de sleutel naar succesvol beheer en kostenbesparing op de langer termijn. Terraspect heeft ervaring met het in kaart brengen van deze gegevens en het effectief toepassen hiervan.

  Discussietafel 10:    De omgevingsscan: naar een integrale methodiek voor het meten & monitoren van kwaliteit en beleving
  door: Mark van den Kieboom (Antea Group)
  Het beheer van de openbare ruimte heeft de afgelopen decennia een evolutie doorgemaakt: waar in het verleden de nadruk lag op sturen op frequentie (input), ligt dat tegenwoordig op het sturen op beeldkwaliteit (output) en effecten in de omgeving van de gebruikers. Bij het monitoren van de effecten moeten we verder kijken dan enkel het meten van beeldkwaliteit. Binnen de gemeente zijn diverse bronnen aanwezig die alle veel informatie geven over de effecten van het beheer van de openbare ruimte. In hoofdlijn kunnen we daarbij Metingen, Meldingen en Meningen onderscheiden. 

  Hoe kunnen we objectieve kwaliteitsmetingen en inspecties vergelijken met de resultaten uit leefbaarheidsonderzoeken, enquêtes, burgerschouwen alsook de meldingen van de openbare ruimte?

  3e en 4e ronde Deelsessies

  Deelsessie 3:    Is beeldkwaliteit ook assetmanagement?
  door: Paulette Dicker (RoyalHaskoningDHV en lid Contentgroep iAMPro
  Assetmanagement leeft. Is IBOR ook assetmanagement? En zo ja, hoe past beeldkwaliteit dan binnen het algemene ‘prestatiemanagement’ uit de assetmanagement-filosofie? Kun je het risico-denken van assetmanagement gebruiken om te bepalen welke beeldkwaliteitsniveaus je zou moeten kiezen? Ofwel: hoe kan assetmanagement ons helpen om beter beeldgericht te beheren?

  Deelsessie 4:    Leren van de Duitse ‘Bildqualitätskatalog’
  door: Hans Gageler (TSD IT bv / GRIS Consult)
  In de loop van 2015 zal in Duitsland een beeldkwaliteitscatalogus verschijnen. Diverse Duitse werkgroepen en onderzoeksinstellingen zijn al maanden druk bezig om allerlei beeldmeetlatten aan te passen aan de Duitse praktijk. Want in Duitsland werkt men anders, heeft men al een objectenbibliotheek, en zien ook de contracten er anders uit. Kunnen we van de Duitse aanpassingen leren, of maken zij juist dezelfde beginnersfouten die wij 10 jaar geleden maakten?

  3e en 4e ronde Discussietafels

  Discussietafel 11:    Monitoren en benchmarken met beeldkwaliteit en kosten
  door: Frank-Jan Uittenbogaart (DG-Groep) en Joop Spijker (Alterra)
  Hoe kun je de kwaliteit en de kosten voor het beheer van de openbare ruimte meten en onderling vergelijken? Om die vraag te beantwoorden wordt najaar 2015 in de G4-gemeenten, aangevuld met Eindhoven en Arnhem, een door CROW gecoördineerde pilot uitgevoerd. Hiervoor zullen Alterra, NVRD en Antea met deze gemeenten data over directe en indirecte kosten verzamelen om kengetallen te produceren voor respectievelijk, groenonderhoud, reiniging en verhardingenonderhoud. De DG-Groep zal voor deze onderdelen kwaliteitsmetingen uitvoeren en verzamelen om daaruit totaal scores te berekenen.

  Hoe pakken zij dit aan, welke dilemma's verwachten zij tegen te komen, en wat voor CROW-standaarden moet dit in 2016 gaan opleveren?

  Discussietafel 12:    Boombeheer op Beeldkwaliteit, kan dat?        
  door: Herman Wevers (Alles over groenbeheer)
  Begin 2015 heeft CROW de nieuwe richtlijn boomveiligheidsregistratie gepubliceerd. Kun je deze inspectie, net als de visuele weginspectie, ook omzetten naar beeldkwaliteitscores? En welke beeldmeetlatten heb je daarnaast nog nodig? 

  Discussietafel 13:    Sociale werkvoorziening werkt beeldgericht    
  door: Koen Reckers (gemeente Apeldoorn)
  In de gemeente Apeldoorn werkt de sociale werkvoorziening gewoon met beeldkwaliteit. In het begin is dat natuurlijk omschakelen, maar werkt het uiteindelijk beter? Of blijft het lastig? Hoe leer je mensen om beeldgericht te werken? En wat vergt het van de voorman?

  Discussietafel 14:    Hoe meet je beeldkwaliteit?
  door: Anja Koolhoven en Trijntje Tilstra (Cyber adviseurs)
  Als beheerder van de openbare ruimte kijken we vaak naar de objectief meetbare onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte. Of een bewoner tevreden is over de kwaliteit van de openbare ruimte hangt van meer aspecten af. Maar hoe meet je dit, hoe geef je een totaalbeeld van de kwaliteit van de openbare ruimte door de bril van de gebruiker? Cyber adviseurs heeft ervaring in het meten van deze kwaliteit en past deze belevingsscans toe in bijvoorbeeld winkelcentra. 
  We laten u graag voorbeelden zien en zijn benieuwd of u deze verbeding van kwaliteitsdenken ook ziet in de openbare ruimte? Denkt u met ons mee?

  Discussietafel 15:    Hoe zorgt het Keurmerk Beeldschoon voor een betere openbare ruimte?
  door: Bas Peeters (NVRD), Kees Schrauwen (Cyclus) en Rob Braspenning (Tilburg)
  Het Keurmerk Beeldschoon is een officiële norm voor een kwaliteitssysteem dat zorgt dat op de werkvloer optimaal beeldgericht wordt gewerkt. Welke vaardigheden moeten de uitvoerende medewerkers en de teamleiders bijvoorbeeld hebben? En hoe maak je een uitvoeringsplanning? Kan de gemeenten deze norm aan de uitvoerende organisatie gaan voorschrijven? Is het voor opdrachtnemers waardevol om deze norm te gaan behalen? En wat levert het op? Aan de hand van de eerste praktijkervaringen gaan wij graag met u in gesprek over de voordelen van beeldgericht werken volgens het keurmerk.

  Herhaling discussietafels 7 t/m 10
 • Inschrijven

  De kosten voor deelname aan deze bijeenkomst bedragen € 195,- per persoon excl. btw. Deelname is gratis voor alle partnergemeenten van CROW Levende Stad.

  Nog geen partner van CROW Levende Stad? Bekijk de voordelen en lees meer informatie.
 • Sponsors


   

   
   


  Sponsor worden?

  Als sponsor kan uw bedrijf zich presenteren op, of actief participeren in het programma van de Praktijkmiddag Beeldkwaliteit. Benieuwd naar de mogelijkheden? Download hier de brochure.

  Wilt u een nadere toelichting, heeft u vragen of wilt u intekenen op een van de beschikbare sponsorproposities? Neem contact op met Michiel Noordzij (mnoordzij@acquiremedia.nl, (038) 46 06 38 4).
 • Hier komen de nieuwsberichten

 • Locatie

  De bijeenkomst vindt plaats bij:

  ROVC Techcenter
  Galvanistraat 13
  6716 AE Ede
 • De presentaties van de Praktijkmiddag Beeldkwaliteit vindt u op Slideshare. Bekijk hier de terugkoppeling van de sessieleiders voor (bijna) alle sessies en de aankondiging door dagvoorzitter Harro Verhoeven. Later volgt nog een sfeerimpressie in de vorm van foto's.
   

  Praktijkmiddag Beeldkwaliteit 2015: brengen en halen van kennis

  Bijna honderdvijftig professionals kwamen 24 juni 2015 af op de Praktijkmiddag Beeldkwaliteit in Ede. Volgens dagvoorzitter Harro Verhoeven, Projectmanager Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur van CROW moest het motto ‘brengen en halen van kennis’ zijn. Om dit te faciliteren waren er meer dan tien discussietafels ingericht, in vier sessies, waar een keur aan onderwerpen over beeldkwaliteit aan de orde kwam. Het leidde regelmatig tot diepgaande en meeslepende discussies. Aan de deelnemers met de meest intelligente of uitdagende vraag werd een gouden kaart uitgereikt, met als credo: ‘Verdien een gouden kaart en maak kans op een taart.’  
   

  Beleving van de openbare ruimte

  Paul Woudwijk van de gemeente Deventer trapte af met een plenaire sessie over de relatie tussen beeldkwaliteit en beleving. Vragen die aan de orde kwamen: welke factoren beïnvloeden de beleving van de openbare ruimte? En hoe meet je die beleving? “Drie factoren zijn daarin bepalend en moeten op orde zijn: het product (de objecten in de openbare ruimte), de dienstverlening  (hoe gaan we met meldingen en klachten om) en als derde de omgevingsbeleving van de gebruiker.” In de laatste categorie vallen bekende meetinstrumenten als klanttevredenheidsonderzoeken en veiligheids- en leefbaarheidsmonitoren. En in toenemende mate burgerjury’s en wijkanalyses. “Beleving van een openbare ruimte gaat over emoties en gevoel en is een momentopname. Dat zijn aspecten waar we goed rekenschap mee moeten houden”,  aldus Woudwijk.
   

  MerwedeLingelijn

  Eén tafel was ingericht voor een discussie over het onderwerp beeldkwaliteit in openbaarvervoeromgevingen. MerwedeLingelijn heeft een jaar ervaring opgedaan met het betrekken van de reizigers bij het schouwen van de openbaarvervoeromgeving. Eric van Boekel en Johan van de Minkelis van MerwedeLingelijn deelden deze ervaringen met de aanwezigen. Van Boekel: “Als bewaker van het proces werken we bij het schouwen samen met de gemeenten in ons werkgebied, met NS en ProRail en dus ook met de gebruikers van de openbare ruimte. Bij het schouwen met de reizigers komen zij vaak met verrassende input, waar de - met alle respect - ‘vakidioten’ niet op letten. We kunnen met alle input conclusies trekken over structurele minpunten in de omgeving, meteen actie ondernemen of terugkoppelen naar NS of ProRail om gepaste maatregelen te nemen.”
   

  Gouden regels voor beeldbestek en toezicht

  ‘Minder meten en toch weten.’ Onder deze wervende titel kwamen Werkorganisatie CGM en Orie-advies tot een tiental gouden regels voor beeldbestek en toezicht, die na afloop van de discussies aan de deelnemers werden uitgereikt. De discussies werden gevoerd met het bekende ‘petje op-petje af’-principe. Voor- en tegenstanders van de stellingen kwamen met elkaar en met Nico Heere en Martijn van Duuren in een soms stevige woordenstrijd. Onderwerpen als klachtafhandeling door opdrachtgever of opdrachtnemer, het minimum aantal metingen per beheerniveau, de beeldmeetlatten grof zwerfafval en de beleving daarvan bij bewoners en de wenselijkheid van een zeer uitgebreide indeling van heesterbeplantingen werden enthousiast opgepakt.
   

  Beheerbudgetten onder druk

  In een andere sessie vertelden Frank-Jan Uittenbogaart van DG-groep en Joop Spijker van Alterra over de stand van zaken op het gebied van monitoren en benchmarken met beeldkwaliteit en kosten. Het budget voor het beheer van de openbare ruimte staat steeds meer onder druk. Daardoor is de behoefte aan benchmarking stevig gegroeid de laatste tijd. De G4 (Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht), aangevuld met Eindhoven en Arnhem, hebben al flinke stappen gezet om het beheer te benchmarken. En zo bewuster keuzes te kunnen maken. Uitgangspunten: van elkaar leren en geen appels met peren vergelijken. In 2014 is het benchmarkingsysteem ontwikkeld. In 2015 draait een pilot vanaf het derde kwartaal en in 2016 is het systeem gebruiksklaar, om kwaliteit en kosten van het beheer te kunnen vergelijken.
   

  Cyberadviseurs over winkelcentra

  Beheerders van de openbare ruimte kijken vaak naar de objectief meetbare onderhoudskwaliteit. Of een bewoner tevreden is, hangt echter ook af van de beleving. En hoe meet je die dan, bijvoorbeeld in een winkelcentrum? Cyberadviseurs Anja Koolhoven en Trijntje Tilstra hebben ervaring opgedaan met dit onderwerp en deelden die met de aanwezigen. Waaraan voldoet een winkelcentrum A+, B of D? Factoren die onder meer aan de orde kwamen: huiskamersfeer, achtergrondmuziek, geur, temperatuur, fietsenstallingen en graffiti.
   

  Oproep tot ‘crowdfunding’

  Aan het eind van de middag deed Harro Verhoeven een oproep tot ‘crowdfunding’. “Naast alle benchmarking en monitors op het gebied van beeldkwaliteit liggen er nog voldoende terreinen braak die CROW graag met alle betrokken partijen in de markt in kaart wil brengen. Dan denk ik aan de certificering van de inspecteurs, de verdere verfijning van de kostenkengetallen en de tevredenheidsmonitor. Daarbij hebben we de kennis en ervaring van de professionals uit de praktijk nodig, maar ook zoeken we partners die dit mede willen financieren. Samen met u kunnen wij deze projecten verder oppakken.”

  De winnende gouden kaart bleek in handen te zijn van Monique Markus van de gemeente Den Helder. Voor haar was de taart.
   
Editie 2016
Ga hier naar de bijeenkomstpagina van de Praktijkmiddag Beeldkwaliteit 2016.
Weblog Harro Verhoeven
"Ik wil sturen op tevredenheid. Dat is wat het politiek bestuur van de beheerder openbare ruimte vraagt. Onderhoudsfrequenties van 8 x maaien of wekelijks schoonmaken zijn eigenlijk niet interessant. En ook niet een kwaliteitsniveau A+, A, B, C of D. Een tevreden burger, dat is het doel."
Lees meer
Scroll naar boven