CROW Levende Stad - Ontwerpcafé Natuurlijk spelen

 • Datum: 22 sep 2015
 • Productgroep: Congres
 • Soort: Gratis

Deze bijeenkomst is gratis voor de partners van het netwerk CROW Levende Stad. Bekijk of uw organisatie partner is. Is uw organisatie nog geen partner en wilt u toch deelnemen? Dan kunt u partner worden van CROW Levende Stad of ervoor kiezen € 395,- per persoon te betalen.

Prijs per persoon: Gratis
Momenteel zijn er geen beschikbare data

CROW Levende Stad organiseert op 22 september 2015 het Ontwerperscafé Natuurlijk spelen. Het ontwerperscafé is een nieuwe werkvorm waarin we aan slag gaan met actuele ontwerpopgaven uit 3 gemeenten. Het meedenken met deze cases is interessant voor de ontwerper, maar minstens zo leerzaam voor de deelnemers aan de bijeenkomst. Naast ontwerpers willen we ook graag beheerders van de openbare ruimte uitnodigen om deel te nemen. Zo kunnen we de samenwerking tussen ontwerpers en beheerders meteen actief inzetten.

Geen blauwdruk

Tijdens de CROW Levende Stad bijeenkomst ‘Natuurlijk spelen' kinderen, op 6 maart 2014 bij de gemeente Molenwaard, is de conclusie getrokken dat er geen ontwerp-blauwdruk voor Natuurlijk spelen bestaat. Per situatie vergt het maatwerk. Daarnaast ben je bijna nooit puur en alleen bezig met natuurlijk spelen. Vaak is er wel een combinatie met een speeltoestel of andere vooruitgewerkte spelaanleiding. Maar dit hoeft elkaar niet te bijten.
 
Veel ontwerpers, beheerders en beleidsmakers hebben te maken met de opgaven voor het ontwerpen van een speelvoorziening, waaronder steeds vaker 'natuurlijk spelen'. Hierop wordt nog vaak gereageerd met 'ja maar'. Het gaat vaak niet om complexe ontwerpopgaven maar meer om het inzicht en de ervaring van het ontwerpen en inrichten van deze natuurlijke speelplekken.  Creativiteit is noodzakelijk, zonder veiligheid en juridische aspecten uit het oog te verliezen.

Doelgroepen

Ontwerpers, beheerders en beleidsmakers openbare ruimte, eventueel met de specifieke taak ontwerp, inrichting en beheer speelplekken.

Het nut

 • Voor de deelnemers: ideeën en inspiratie opdoen van collega’s, leren van andere gemeenten, kennis delen.
 • Voor de inleiders: waardevolle suggesties en adviezen over de concrete ontwerpopgave ontvangen van deelnemers.
 • Voor allen: contacten leggen, inspiratie opdoen.

Opzet

In het Ontwerpcafé Natuurlijk spelen brengt CROW Levende Stad ontwerpers, beheerders en beleidsmakers bij elkaar. Ontwerpers uit vier gemeenten leggen hun actuele  ontwerpopgaven letterlijk op tafel, om deze met collega’s uit andere gemeenten en enkele deskundigen uit de praktijk in kleine groepjes te bespreken aan de hand van kaarten en schetsen. De ontwerpopgaven worden met elkaar besproken, bekeken en bediscussieerd om te komen tot creatieve oplossingen. Alle mogelijke oplossingen worden centraal teruggekoppeld aan de aanwezigen, zodat aanvullende suggesties ingebracht kunnen worden en iedereen daarvan kan leren en inspiratie opdoet.

Cases

De volgende gemeenten hebben een case ingebracht die we als ontwerpopgave gebruiken tijdens deze middag. Met als uitkomst ideeën, suggesties of zelfs concrete voorstellen voor de inrichting van de Natuurspeelplek:
 • Gemeente Schiedam
 • Gemeente Pijnacker-Nootdorp
 • Gemeente Oisterwijk

Programma

13.00 uur Welkom, kennismaking en toelichting op het programma
13.15 uur Plenair: 10 minuten-presentaties van de 3 ontwerpopgaven door de ontwerpers:
 • Wat is de ontwerpopgave?
 • Wat is de vraag aan de deelnemers?
13.45 uur Ronde 1 en 2:  25 minuten-besprekingen van de ontwerpopgaven (3x wisselen):
 • deelnemers stellen vragen, merken dingen op, doen suggesties, opperen ideeën
 • ontwerper beantwoordt vragen en reageert op opmerkingen/suggesties/ ideeën
 • alle opmerkingen en suggesties worden genoteerd
14.45 uur Pauze
15.00 uur Ronde 3: 25 minuten-bespreking
15.30 uur 3 x 15 minuten plenaire terugkoppeling uit de besprekingen per ontwerptafel
16.15 uur Korte evaluatie en eventuele vervolgafspraken
16.30 uur Afsluiting

 

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats in de gemeente Schiedam.

 
Deze bijeenkomst is volgeboekt.

Deze bijeenkomst is gratis voor alle CROW Levende Stad partnergemeenten. Reguliere deelnemers betalen € 395,-.
Nog geen partner van CROW Levende Stad? Bekijk de voordelen.
 
Vragen?

Annika Meijering

Medewerker Service & Realisatie

Bel of mail met