Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Online leercafé RMP Klimaat: Programma duurzame mobiliteit en verduurzaming van logistiek

 • Datum: 08-10-2020
 • Locatie: Online
 • Productgroep: Thema Bijeenkomst
 • Soort: Gratis
 • Thema: Duurzame mobiliteit

In het klimaatakkoord hebben we afgesproken te werken aan duurzame mobiliteit en minder CO2-uitstoot. Hiervoor maken we een Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP). Hoe ziet dit er in jouw regio uit? Wat kunnen we van elkaar leren?

Op 8 oktober vindt het derde leercafé RMP Klimaat plaats met onder andere het RMP van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Connect Transport Corridors. Slimme verkeerslichten herkennen vrachtwagens en communiceren hiermee. Het is één van de voorbeelden hoe de provincie Zuid-Holland logistieke stromen koppelt aan verkeersmanagement.

 
Gratis
Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail klantenservice@crow.nl.
 • Leercafé 3: Programma duurzame mobiliteit en verduurzaming van logistiek

  Op 8 oktober vindt het derde leercafé plaats. Kom dan alles te weten over Programma duurzame mobiliteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de aanpak om logistiek te verduurzamen. Deelname is kosteloos en vindt online plaats.

  Duurzaam regionaal mobiliteitsprogramma
  Joni Braas licht toe hoe deze regio tot een plan is gekomen voor duurzame mobiliteit, en hoe de zeer verschillende gemeentes hier – zelf en samen – invulling aan geven. Omdat slechts 16% van het verkeer in de regio binnen de gemeentegrens plaatsvindt, is het extra belangrijk om regionaal samen te werken. Naast de ambitie om in 2025 30% minder CO2-uitstoot door mobiliteit te bereiken, heeft de regio ook voorop gesteld dat het vervoer schoon en stil is, en minder ruimte in beslag neemt. De regio heeft een ‘menukaart’ van mogelijke maatregelen opgesteld, waaruit de verschillende gemeentes elk hun eigen keuze hebben gemaakt die passen bij hun context. 

  Connected Transport Corridors
  Michiel Jak (Logistiek Strateeg) vertelt over het instrumentarium dat lokale overheden tot hun beschikking hebben om stedelijke logistiek te kunnen optimaliseren. Het ‘waarom' en ‘wat' is wel bekend, maar de ‘hoe' is lastiger. Focus ligt op bouwlogistiek, maar ook afval en facilitaire logistiek krijgen aandacht. Een en ander moet leiden tot een gedragen en actiegerichte uitvoeringsagenda voor de MRDH die rond eind september gereed moet zijn. Een en ander moet leiden tot een betere bereikbaarheid van de woon- en werkkernen, lagere emissies en een verhoogde leefkwaliteit.
  In Connected Transport Corridors wordt er binnen de provincie Zuid-Holland gewerkt aan het koppelen van logistieke stromen aan verkeersmanagement. Oftewel de logistieke bedrijven laten samenwerken met de gemeentelijke en provinciale wegbeheerders om te komen tot een optimaal gebruik van de weginfrastructuur. Deze samenwerking komt tot stand doordat vrachtwagens onder bepaalde omstandigheden prioriteit kunnen krijgen bij slimme verkeerslichten (iVRI’s). De slimme verkeerslichten kunnen de geschikte vrachtwagens herkennen en er mee communiceren. Achter deze aanpak zit een zogenaamde value case die voordelen biedt aan zowel de deelnemende publieke als private partijen in termen van brandstofbesparing, minder CO2 en NOx emissies, doorstroming, veiligheid en logistieke efficiëntie.

  Wat kunnen andere regio’s leren van deze aanpak van de MRDH?
  Welke oplossingen voor onderlinge verschillen heeft de regio gevonden, en welke barrières kwam ze onderweg tegen? Bezoek het café, luister mee en ga met elkaar in gesprek. 
   

  Doel en opbouw leercafé

  Elke bijeenkomst presenteert een ervaringsdeskundige uit een regio of gemeente hoe zij invulling geven aan duurzame mobiliteit. We zoomen in op verschillende onderwerpen en praktijkvoorbeelden. Bijvoorbeeld samenwerking tussen decentrale overheden, het werken aan deelmobiliteit, duurzame logistiek, en mobility as a service (MaaS), of monitoring en evaluatie voor het RMP. De nadruk ligt tijdens de leercafés op kennisuitwisseling, en er is dus ook altijd ruimte voor vragen en discussie met de spreker, en voor de deelnemers om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen. Zo kunnen we gezamenlijk leren hoe regio’s het
  RMP vormgeven.
   

  Voor wie is dit leercafé bedoeld?

  De leercafé’s zijn bedoeld voor beleidsmedewerkers van decentrale overheden. Daarnaast is er ruimte voor adviesbureaus, onderzoekers uit het wetenschappelijk veld, belangengroepen etc.
   

  Waar & wanneer

  De leercafé’s organiseren we via het onlineplatform Zoom. Na aanmelding ontvang je uiterlijk een week vooraf een link voor deelname.

  Datum: donderdag 8 oktober
  Tijd: 9:30-12:00 uur

 • 9:30 uur          Welkom & introductie
  9:40 uur Presentaties door metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH)
  10:25 uur Vragen en discussie
  11:00 uur Breakout-sessie en terugkoppeling
  12:00 uur Einde meeting
    

  Sprekers

  Joni Braas (projectleider Mobiliteit bij Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en Michiel Jak (adviseur bij Jak Management & Advies)
 • Deelname is gratis. Je bent van harte welkom!
 • De eerste leercafé’s organiseren we via het online platform Zoom. Na aanmelding ontvang je uiterlijk een week vooraf een link voor deelname.

  Als het vanuit je werkgever niet is toegestaan Zoom te gebruiken, dan kun je niet deelnemen aan de cursus via de apparatuur van de werkgever. Deelnemen via een privécomputer is wel mogelijk. Het volgen van deze online cursus op een smartphone of tablet is niet mogelijk. Om deel te kunnen nemen aan deze online cursus is het van belang dat je over een goede internetverbinding beschikt.
 • Kick-off Regionaal Mobiliteitsprogramma

  Afgelopen 6 februari organiseerden IPO, VNG, DRIFT en CROW de “Kick-off Regionaal Mobiliteitsprogramma - Samen werken aan de mobiliteitstransitie". Je kunt de terugblik hier bekijken. Als vervolg starten we met het “Leercafé RMP Klimaat – Sturing geven aan de regionale mobiliteitstransitie”. Een ontmoetingsplek waarbij het leren met en van elkaar centraal staat. Waar staat jouw regio of gemeente in de mobiliteitstransitie? Wat gaat er goed en waar wil je graag van anderen leren? We organiseren dit jaar 4 bijeenkomsten waarbij steeds één casus uit een regio wordt uitgelicht.
   

  Leercafé 1: Trendsportal

  Op 15 mei hadden we het eerste leercafe met een presentatie van Peter Wijlick over de casus Trendsportal, een regionaal samenwerkingsverband van publieke en private partijen op initiatief van 8 gemeenten in de regio Noord Limburg. De terugblik kun je hier bekijken
  In de tweede online bijeenkomst op 2 juli deelt de gemeente Rotterdam hun ervaringen met de stedelijke mobiliteitstransitie.
        

  Leercafé 2: Sturing geven aan de regionale mobiliteitstransitie

  Op 2 juli vond het tweede leercafé plaats. Martin Guit en Dorrith Dijkzeul van de gemeente Rotterdam deelden hun ervaringen over de uitwerking van het klimaatakkoord in stedelijke klimaattafels, waar mobiliteit er een van is. De terugblik kun je hier bekijken.
Scroll naar boven