Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Netwerkdag Collectief Vervoer

 • Datum: 18-01-2018
 • Duur: 1 dag
 • Locatie: De Kuip, Rotterdam
 • Productgroep: Congres
 • Soort: Gratis
 • Thema: Contractvervoer, Doelgroepen, Openbaar vervoer

Onder het motto 'samen verder' worden voor het eerst de traditionele OV-Netwerkdag en het Landelijke congres Doelgroepenvervoer gecombineerd in één dag. De Netwerkdag Collectief Vervoer brengt dit jaar sleutelfiguren uit het openbaar en publiek vervoer samen, met als doel door uitwisseling van kennis en inzichten het collectief vervoer een innovatieve impuls te geven. Het congres is een samenspel van inspirerende keynotes, parallelsessies, talks en een netwerklunch.

 
Gratis
Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail klantenservice@crow.nl.
 • Onder leiding van dagvoorzitter Judith de Bruijn gaan we 18 januari 2018 aan de slag met het thema Collectief Vervoer. Het is een samensmelting van de OV-Netwerkdag en het congres over Doelgroepenvervoer. Werelden vinden elkaar op deze dag. En dat is ook waar we naartoe gaan: we moeten samen verder.  

  Programma

  's Ochtends op het Community Plein kunt u onder het genot van een kop koffie uw eigen programma samenstellen. U kunt deelnemen aan verschillende co-creatie sessies, OV-Community Cafe, een masterclass over succesvol samenwerken, en meer. Bekijk het volledige programma bij Tab 'Programma'.

  Congres app

  Voor de liefhebbers die alvast graag real time op de hoogte gehouden willen worden van het programma, achtergronden en de laatste nieuwtjes: download gratis de congres-app NDCV2018. De app is verkrijgbaar in Apple Store en Play Store. De inlogcode voor het gebruik van de app: NDCV2018.

            

  Voor wie

  Ov-partners van overheden, opdrachtgevers en -nemers, belangenorganisaties, doelgroepenvervoer, kennisinstituten, initiatiefnemers, belangenorganisaties, adviesbureaus, kennisinstituten en studenten (mobiliteit, verkeerskunde, logistiek, ruimtelijke ordening).

  *Let op: Er wordt dit jaar een toegangsprijs van 175 euro ex btw gehanteerd voor adviesbureaus (deze prijs wordt ook gefactureerd bij no show zonder tijdige afmelding - uiterlijk 1 dag van tevoren). Overige organisaties hebben kosteloos toegang.  

 • Programma

  09.30 uur – Inloop en registratie
  Pak een kop koffie, stel je eigen programma samen.

  10.00 uur - opening
  "Samen Verder": een prikkelende en energieke kick-off over succesvol samenwerken o.l.v. Judith de Bruijn

  11.00 uur - Communityplein
  Op het Communityplein kan je in 3 rondes deelnemen aan een van de 8 co-creatie sessies of je praat mee in het Community Café. Iedere ronde duurt 45 minuten.
  Tijdens het middagprogramma wordt daar het CV-Lab aan toegevoegd. Deze sessie duurt 2 uur.

  Alle sessies zijn onderverdeeld in 5 hoofdthema's:

  Informatie over de reis

  • Creëer een toegankelijk ov-netwerk met behulp van betrouwbare en juiste reis- en voorzieningen informatie!
    

  Reiziger centraal

  • Vraaggestuurd OV (Winnaars Summer Challenge)

  • MaaS in landelijk gebied
    

  Duurzaamheid

  • Zero Emissie doelgroepenvervoer

  • Toegankelijkheid voor iedereen

   
  Opdrachtgeverschap

  • Regiecentrale

  • Meten is weten: kwaliteit in het doelgroepenvervoer


  Samenwerking

  • Community doelgroepenvervoer

  • Community Café

  • CV-Lab


  Uitgebreide informatie over de thema's staan in de tab "Co-creatie sessies".


  12.00 uur - Netwerklunch 
  Heerlijke broodjes, soep en andere lekkernijen.

  13.30 uur – Community Plein
  Vervolg co-creatie sessies. Consumpties staan klaar.

  15.30 uur – Plenaire afsluiting
  Wat hebben we vandaag geleerd tijdens de co-creatie sessies en in het Community Café? Wat viel op en hoe gaan we verder? Met elkaar wordt een manifest samengesteld van meerdere uitdagingen. 

  16.15 uur Napraatborrel of op huis aan
  Dagvoorzitter Judith de Bruijn zorgt voor scherpte, sfeer en interactie.

  Congres-app

  Via de NDCV app blijf je op de hoogte van de verdere ontwikkelingen (zie tab Congres-app voor instructies).

 • 's Ochtends op het Community Plein kunt u onder het genot van een kop koffie uw eigen programma samenstellen. U kunt kiezen uit verschillende sessies. Aanmelden voor de sessies kan op de dag zelf bij het Community Plein. Alle sessies zijn onderverdeeld in 5 hoofdthema's:

  1. Informatie over de reis

  Creëer een toegankelijk ov-netwerk met behulp van betrouwbare en juiste reis- en voorzieningen informatie! 

  Reizigers met een beperking willen zich zo vrij mogelijk zelfstandig kunnen verplaatsen en dus óók gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Binnen een toegankelijk ov-netwerk is toegang tot betrouwbare en juiste informatie om de reis te plannen en gegevens over bijbehorende voorzieningen van cruciaal belang! Daarbij komen we verschillende uitdagingen tegen, waarover we binnen deze workshop met elkaar in discussie gaan met als doel gezamenlijk de schouders te zetten onder het doorvoeren van de aangedragen verbeteringen.

  2. Reiziger centraal

  Vraaggestuurd OV (winnaars Summer Challenge)

  Deze jonge veranderaars en winnaars van de Summer Challenge willen in drie fases het hele concessiesysteem op de schop nemen. In de eerste fase worden enkele kleinschalige buslijnen vraaggestuurd. In fase 2 wil TEMRA één platform creëren waarin plannen, boeken en betalen mogelijk is. Op dit platform is ook aandacht voor de feedback van de reizigers. Ten slotte vervalt de plicht van een vervoerder om in een bepaald gebied een vaste frequentie aan te bieden. "Daarentegen wordt het mogelijk om als vervoerder een vergunning te verkrijgen om in bepaalde gebieden te mogen rijden. Hierdoor kunnen meerdere vervoerders één gebied bedienen en dit creëert marktwerking”. RET heeft contact gelegd om het idee te proberen bij een buslijn in Vlaardingen.

  MaaS in landelijk gebied

  De wereld is in beweging, ook die van mobiliteit. Een belangrijke ontwikkeling is de digitale revolutie en de steeds verder groeiende digitale mogelijkheden (big data, online reserveren, online betalen, digitale sleutels, locatiebepaling voertuigen, enz.). Tezamen met de toenemende keuzevrijheid, verstedelijking, krimp, groeiend belang van informele netwerken (zowel online als fysiek), deeleconomie en herallocatie van financiële middelen. Kan 'Mobility as a Service' (MaaS) bij al deze ontwikkelingen een rol spelen? Zit daarbij alle kracht in MaaS of kan het niet zonder flankerend overheidsbeleid? Welke rol heeft de overheid? Is er verschil tussen stad en platteland? Deze en nog vele andere vragen komen aan de orde.

  3. Duurzaamheid

  Zero Emissie Doelgroepenvervoer

  Alle vormen van vervoer moeten verduurzaamd worden om de klimaatdoelen te halen, zo ook het doelgroepenvervoer. In verschillende regio’s en gemeenten experimenteren opdrachtgevers en vervoerders al met Zero Emissie voertuigen, maar toepassing op grote schaal lijkt nog ver weg. Hoe kan deze transitie versneld worden? Met die centrale vraag in gedachten heeft een Coalition of the Willing Zero Emissie Doelgroepenvervoer – een groep koplopers uit de volle breedte van de sector – een aantal belangrijke knelpunten en mogelijke oplossingen verkend. Momenteel werkt deze coalitie deze verkenning verder uit tot een volwaardig actieprogramma, inclusief een sectorbreed akkoord. Wilt u weten hoe u kunt bijdragen om het doelgroepenvervoer zero emissie te maken? Tijdens de sessie gaan we hier uitgebreid op in!

  Toegankelijkheid voor iedereen

  Toegankelijkheid is een voorwaarde voor een inclusieve samenleving aldus de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Daarvoor moet het mobiliteitssysteem en openbare ruimte goed toegankelijk zijn voor iedereen. Hoe staat het hiermee, wat vinden gebruikers hiervan en wat zijn de verbeterpunten?

  4. Opdrachtgeverschap

  Regiecentrale

  We zien twee ontwikkelingen bij Openbaar vervoer en Doelgroepenvervoer. Enerzijds willen we WMO-ers stimuleren om gebruik te gaan maken van het Openbaar Vervoer. Anderzijds willen we in de daluren Openbaar Vervoerreizigers kunnen vervoeren met de regiotaxi. Door de inzet van een regiecentrale kun je dit bewerkstelligen. Diana van Hese van Transvision laat u graag zien wat de mogelijkheden zijn van de inzet van een regiecentrale om beide doelgroepen te faciliteren. Bovendien wil zij graag samen met u, in de vorm van een workshop, de andere mogelijkheden verkennen.

  Meten is weten: kwaliteit in het doelgroepenvervoer

  Wat moet je als opdrachtgever echt weten over het doelgroepenvervoer om de kwaliteit ervan te kunnen beoordelen? Die vraag staat centraal in  deze sessie. We vertellen u meer over de basisinformatie set kleinschalig vervoer waar we aan werken. Een hulpmiddel om snel inzichtelijk te krijgen wat de kwaliteit van het vervoer is. Daarbij kijken we breed naar de kwaliteit van de uitvoer van het vervoer. We willen van u weten wat u echt belangrijk vindt om te weten over de kwaliteit van het vervoer.

  4. Samenwerken

  Community Café

  In het café mogen de deelnemers zelf bedenken waarover zij het gaan hebben. Wie heeft een thema waarover hij wil discussiëren of naar zou willen luisteren?  Wim van Tilburg is jullie gastheer.

  Community doelgroepenvervoer

  In Nederland zijn tientallen verschillende opdrachtgevers bezig met het doelgroepenvervoer. Dit vakgebied vraagt veel specifieke kennis en ervaring. En de ontwikkelingen staan niet stil. CROW merkt in haar contacten met deze opdrachtgevers dat er grote behoefte bestaat aan het delen van kennis. Een Collaborative Community waar je niet alleen kennis kunt halen en brengen, maar ook met elkaar kunt samenwerken aan projecten of nieuwe ideeen. Om in deze behoefte te voorzien gaat CROW in 2018 een Community Doelgroepenvervoer oprichten. Wij willen in deze workshop graag met u de mogelijkheden en kansen gaan verkennen en inventarisen.

  Aan welke informatie heeft u behoefte? In welke vorm wilt u deze informatie aantreffen? Wilt u ook uw eigen ervaring delen met de community? Kortom, als u open staat voor samenwerken, dan wilt u deze workshop niet missen!

  CV Lab: Integratie openbaar vervoer en doelgroepenvervoer

  Het CV Lab loopt parallel aan de co-creatie sessies, u kunt deze helaas niet gelijktijdig bijwonen. Inhoudelijk informatie is te vinden in de tab CV Lab: Integratie openbaar vervoer en doelgroepenvervoer.
  (uitsluitend tijdens met middagprogramma)

  De volgende sessies zijn helaas komen te vervallen: 'Modelbestek doelgroepenvervoer: balans tussen prijs en kwaliteit' en 'De reis in beeld: dashboard D2D'.

 • Tijdens het CV Lab gaan we met de integratie openbaar vervoer en doelgroepenvervoer aan de slag. Het CV Lab loopt parallel aan de co-creatie sessies en duurt 2 uur, u kunt deze daarom helaas niet gelijktijdig bijwonen. Net als de co-creatie sessies kunt u zich op de dag zelf voor het CV Lab aanmelden.

  Van het doelgroepenvervoer maken 640.000 tot 680.000 mensen gebruik. De helft bestaat uit reizigers die vanuit de WMO ondersteuning krijgen. De andere helft uit senioren en (jonge) reizigers in de krimpgebieden. De verwachting is dat de vraag naar doelgroepenvervoer zal toenemen. Om reizigers vanuit het doelgroepenvervoer gebruik te laten maken van het OV wordt gewerkt aan verbeteringen in brede zin. Niet alleen aan de fysieke toegankelijkheid maar ook aan het wegnemen van mentale barrières. Naast de wenselijkheid van een inclusieve samenleving spelen de beheersing van de kosten een rol. Het doelgroepenvervoer is per reizigerskilometer gemiddeld vijf keer zo duur dan het reguliere openbaar vervoer.

 • App

  Voor de liefhebbers die alvast graag real time op de hoogte gehouden willen worden van het programma, achtergronden en de laatste nieuwtjes: download gratis de NDCV2018 App. De app is verkrijgbaar in Apple Store en Play Store. De inlogcode voor het gebruik van de app: NDCV2018.

            
 • U kunt zich via onderstaande groene inschrijfknop aanmelden.

  *Let op: Er wordt dit jaar een toegangsprijs van 175 euro ex btw gehanteerd voor adviesbureaus (deze prijs wordt ook gefactureerd bij no show zonder tijdige afmelding - uiterlijk 1 dag van tevoren). Overige organisaties hebben kosteloos toegang. 

 • De Netwerkdag Collectief Vervoer staat op 18 januari 2018 onder leiding van dagvoorzitter Judith de Bruijn. 
  We stellen haar graag aan u voor:

  Meer informatie over Judith de Bruijn
  Netwerkdag Collectief Vervoer, OV-Netwerkdag, landelijk congres Doelgroepenvervoer
 • Locatie  Stadion De Kuip - Maasgebouw
  Van Zandvlietplein 1
  3077 AA Rotterdam

  Routebeschrijving
Scroll naar boven