Nationale regiobijeenkomst - Succesverhalen uit de CROW Levende Stad Regio's

 • Datum: 12-12-2017
 • Locatie: Gemeente Alphen aan den Rijn, Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn
 • Productgroep: Thema Bijeenkomst
 • Soort: Gratis

Al 10 jaar organiseert het team van CROW Levende Stad jaarlijks veel interessante thema- en regiobijeenkomsten. Themabijeenkomsten die voor alle partners vrij toegankelijk zijn en regiobijeenkomsten voor partners met een regio abonnement.

 
Gratis
12-12-2017, Gemeente Alphen aan den Rijn
 • Regiobijeenkomsten

  Met je ‘buurgemeenten’ kennis en ervaringen delen en elkaar weten te vinden om samen op te kunnen trekken kan een grote meerwaarde zijn. Samen werken voor een betere openbare ruimte in dit geval! Dat ervaren de deelnemers van de regio’s Zuid-Holland Midden, Oost-Nederland, Noord-Holland Noord en de B5+.

  Omdat verschillende thema’s die tijdens een regiobijeenkomst zijn besproken ook interessant zijn om te delen met een grotere groep geïnteresseerden, organiseert CROW Levende Stad op 12 december bij de gemeente Alphen aan den Rijn de ‘Nationale Regiobijeenkomst – Succesverhalen uit de CROW Levende Stad regio’s’.

  Vol enthousiasme gaan de volgende gemeenten u tijdens deze bijeenkomst bijpraten over de volgende thema’s:

  • Werkbedrijf- afval en groen: Ede, Johan van de Top
  • Omgevingswet- implementatie/toepassing: Delft, Marco Dofferhof
  • Samenhang beleidsplannen: Haarlemmermeer, Marcel Leek
  • Aanpak ‘Beheergroep’: Deventer, Jan Pluim
  • Beleidsvisie Den Bosch: Den Bosch, Wilbert de Laat
  • Burgerbegroting: Oss, Frank Geenen
   

  Wil jij ook in één middag bijgepraat worden over de verschillende thema’s die in de regio’s spelen maar zeker ook voor jouw gemeente interessant zijn, of heb jij ideeën er ervaringen te delen over een van de genoemde thema’s? Meld je dan nu aan voor deelname aan deze unieke inkijk in de regio’s op 12 december 2017 bij gastgemeente Alphen aan den Rijn.

 • 13.00 uur             Welkom door gastheer Alphen aan den Rijn

  13.15 uur             Het hoe en wat van thema en regiobijeenkomsten CROW Levende Stad

   13.25 uur             Korte pitch thema’s (2-3 minuten per thema) 

  Zie uitwerking per thema onder het programma          

  • Werkbedrijf- afval en groen: Ede, Johan van de Top
  • Omgevingswet- implementaties/toepassing: Delft, Marco Dofferhof
  • Samenhang beleidsplannen: Haarlemmermeer, Marcel Leek
  • Aanpak ‘Beheergroep’: Deventer, Jan Pluim
  • Beleidsvisie Den Bosch: Wilbert de Laat
  • Burgerbegroting: Oss, Johan Berendsen


  13.45 uur             1e ronde thematafels

  14.25 uur             Pauze

  14.45 uur             2e ronde thematafels

  15.25 uur            3e ronde thematafels                         

  16.05 uur            Terugkoppeling thematafels

  16.30 uur            Afsluiting

  Deelsessies

  Vol enthousiasme gaan de volgende gemeenten u tijdens deze bijeenkomst bijpraten over de volgende thema’s:
   
  Het Samenwerkbedrijf- afval en groen: Ede, Johan van den Top
  Het onderhoud in de openbare ruimte van Ede gebeurd als proef voor 2 jaar met het nieuwe samenwerkbedrijf. Een bedrijf dat bestaat uit gemeente medewerkers, WSW mensen van de Permar, ACV (afval) en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe gaat dit, waar loop je tegen aan en wat is het voordeel?
   
  Omgevingswet- implementatie/toepassing: Delft, Marco Dofferhof
  De gemeente Delft is actief met haar inwoners in gesprek gegaan over de omgevingswet. Uit die sessies is het Delfts Doen ontstaan. Dit wordt nu in een pilot gebruikt om verschillende plannen verder te op te zetten vanuit de stad. Tegelijk hiermee is de pilot netwerk initiatieven opgestart en wordt verder met behulp van onze inwoners gekeken hoe we het eigenaarschap weer bij bewoners kunnen beleggen. In al deze onderdelen is de openbare ruimte een belangrijk onderdeel Marlies van Arendonk (Procesmanager Omgevingswet) en Marco Dofferhoff (Senior Adviseur / Coördinator Beheer Openbare Ruimte) gaan hier graag met u over in gesprek.
   
  Samenhang beleidsplannen: Haarlemmermeer, Marcel Leek
  Een gestructureerde aanpak voor het opstellen van beheerplannen wie wil dat nou niet?!
  Haarlemmermeer is in 2014 gestart met het opstellen van beheerkwaliteitsplan en beheerplannen. Een beheerplan is een nadere uitwerking per thema  (bijvoorbeeld bomen) van het beheerkwaliteitsplan. Per thema zijn meerdere beheerplannen uitgewerkt.
  Wat is hiervan het voordeel:

  • Een heldere en transparante discussie kunnen voeren.
  • Deze vorm van beheerplannen zorgt ervoor dat de gemeente haar bomen alleen beheert op basis van boomveiligheid en daardoor geen discussie plaatsvindt met de Raad over geld voor bomen.
  • Je kunt kiezen voor gerichte aanpak per onderdeel en daarbij ook de Raad gericht laten kiezen, dat werkt.

   
  Aanpak ‘Beheergroep’: Deventer, Jan Pluim
  “In het streven naar andere vormen van samenwerking is het continue balanceren tussen durven loslaten en streven naar helderheid en kwaliteit. Hoe zorg je er voor dat ervaringen uit het verleden een plek krijgen zonder dat je in een conservatieve kramp schiet. Dat is de uitdaging waar we ons als beheerders van de openbare ruimte iedere dag voor gesteld zien. Het gaat dan om onze rol ten opzichte van onze inwoners maar zeker ook om de rol en positie van onze professionele ketenpartners.”
    
  Beleidsvisie Den Bosch: ‘s-Hertogenbosch, Wilbert de Laat
  Het oude beleidsplan “de vitale stad” van ’s-Hertogenbosch liep in 2015 af. Kern van dat plan was instellen van een vitaliseringsbudget om aan veroudering van de stad het hoofd te kunnen bieden. Inmiddels is het nieuwe beleidsplan Beheer Openbare Ruimte (kapitaalgoederen) 2016-2025 in december 2016 vastgesteld. Dit heeft 4 hoofdlijnen:
  1.    Vanuit beheer structureel bijdragen aan de maatschappelijke doelen van de stad, zijn kernen en wijken.
  2.    Vanwege de doorzettende vervangingsopgave geleidelijk verder ophogen van het vitaliseringsbudget naar 2025
  3.    Vanwege beperkte onderhoudsbudgetten invoeren van een minimum basiskwaliteit beheer en budgetneutraal aanbrengen van gerichte pluskwaliteiten samen met bewoners en ondernemers
  4.    Inhoudelijke dialoog en verbinding met bewoners en ondernemers tav rollen en verantwoordelijkheden in de openbare ruimte in relatie met bovenstaande hoofdlijnen en vanuit de principes van participatie
    
  Burgerbegroting: Oss, Johan Berendsen
  In het voorjaar van 2016 gingen inwoners van het dorp Geffen in de Brabantse gemeente Oss aan de slag met een burgerbegroting. Bijzonder, want terwijl in het buitenland al jaren wordt bewezen dat een burgerbegroting succesvol kan zijn, heeft Nederland hier nog maar nauwelijks ervaring mee.  
  Projectleider Johan Berendsen vertelt niet alleen hoe dat ging, wat het opleverde en wat we ervan leerden, maar staat ook stil bij de democratische waarde van de burgerbegroting.

 • Deze bijeenkomst is gratis voor de partners van het netwerk CROW Levende Stad. Bekijk of uw gemeente partner is. Is uw gemeente nog geen partner en wilt u toch deelnemen? Dan kunt u partner worden van CROW Levende Stad of ervoor kiezen € 395,- per persoon te betalen voor deelname aan deze bijeenkomst.

 • De bijeenkomst vindt plaats bij de gemeente Alphen aan den Rijn.
  Stadhuisplein 1
  2405 SH Alphen aan den Rijn

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven