Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Nationaal verkeerskundecongres

 • Datum: 31-10-2018 t/m 01-11-2018
 • Locatie: 1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch
 • Productgroep: Congres
 • Soort: Betaald
 • Thema: Collectief vervoer, Fiets en voetganger, Milieu, Mobiliteit, Parkeren, Verkeersmaatregelen, Verkeersmanagement, Wegontwerp
 
€ 395,00
excl. % btw
U kunt zich via deze pagina inschrijven.
 • Het NVC is het meest allround mobiliteitsevenement van het jaar. We bieden zowel nieuwe vakkennis, volgen vakontwikkelingen op de voet en vertalen dit naar actuele en toekomstige competenties van de vakmens.  

  Het congres is opgebouwd uit het pre-congres. Hierin staan ‘beleven, zien en ervaren’ en ‘netwerken’ centraal. De dag daarna vormt 'Kennis delen' de basis van het programma. Het pre-congres is alleen toegankelijk na inschrijving voor het congres van 1 november 2018. Een uitnodiging voor het pre-congres volgt separaat. Alle informatie over het congres treft u aan op www.nationaalverkeerskundecongres.nl

  Wat kunt u verwachten?
  • Bijgepraat over alle relevante thema’s in één dag
  • Het NVC is voor en door vakgenoten, waardoor uw thema’s zeker aan bod komen
  • Inspirerende en verrassende keynotes van topsprekers (in debat met nieuwe spelers (Google) en ontschotten door keynote Frans Soeterbroek, de Ruimtemaker).
  • Kennissessies met presentaties van de best beoordeelde papers 2018
  • InspiratieBoulevard met presentaties van ingezonden papers, de bijdragen aan Inspireer Brabant en andere inspirerende visies en concepten. 
  • Gastheer BrabantStad innoveert volop met nieuwe vormen van mobiliteit en gaat graag met u in gesprek om samen verder te komen.
  • Inspirerende excursies tijdens het pre-congres.
  • Ieder van de vijf steden deelt specifieke kennis op het gebied van slimme mobiliteit, MaaS, OV, tot beleidsontwikkeling met u.
  • Het NVC-diner praat u bij, uw vakkennis wordt getoetst met de eerste verkeerskundequiz en KIVI reikt de Cuperusprijs uit.
    

  Lever uw bijdrage aan het vakgebied 

  Dit jaar worden twee prijzen uitgereikt voor de Beste Bijdrage 2018. Er is een traditionele prijs voor de beste paper van 2018 én voor de beste inzending op de uitvraag 'Inspireer Brabant' waarmee de gastheer u uitdaagt om met inspirerende oplossingen te komen waar BrabantStad voor staat. Hier leest u meer.

 • Het volledige programma vindt u binnenkort op www.nationaalverkeerskundecongres.nl.
  De volgende sessies zijn al bekend:

  Verdiepingssessies

  Omgevingswet en Mobiliteit

  (Wilma Slinger | CROW en provincie/gemeente)

  De Omgevingswet komt eraan en dat biedt kansen voor een integrale visie op mobiliteit,
  inclusief verkeersveiligheid. Hoe kunnen we de mogelijkheden van de instrumenten van de
  Omgevingswet benutten om onze doelen als een duurzame gebiedsontwikkeling, een
  bereikbare, veilige en leefbare stad, aandacht voor fietsen en lopen te kunnen halen? CROW
  heeft een brochure opgesteld die u hierbij kan helpen. Deze wordt het op NVC gepresenteerd. 


  Leidraad deelfietsen

  (Otto van Boggelen | CROW met gemeente)

  Deelfietsen heeft het afgelopen jaar een flinke sprong gemaakt. Dit biedt kansen voor gemeenten én private partijen maar hoe zorg je voor de juiste mix? Tour de Force/CROW-Fietsberaad heeft hiervoor een leidraad opgesteld om deze kansen goed in beeld te brengen en die aanknopingspunten bieden om de kansen te verzilveren.


  Mobiliteitsvraagstukken plattelandsgemeenten

  (Marleen Hovens | CROW met Platform31 en gemeente)

  Wat zijn de mobiliteitsvraagstukken in het landelijk gebied? Op basis van de respons van 168 landelijke gemeenten hebben we een goed beeld wat de uitdagingen zijn. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u de resultaten gepresenteerd maar vooral hoe we dit met elkaar gaan aanpakken. Hiervoor is de brochure “Het Platteland Leeft!” opgesteld.


  Showcase: mobiliteitsbeleid in ’s-Hertogenbosch: van smart naar concreet

  (Ron Bos en Annelies de Ridder | Gemeente 's-Hertogenbosch)

  In 2017 is het mobiliteitsplan van ’s-Hertogenbosch geactualiseerd en biedt nu een raamwerk voor een adaptieve manier van werken waarbij we naast infrastructuur (hardware) ook inzetten op technologische maatregelen (software), gedragsbeïnvloeding (mindware) en samenwerking (orgware). In de sessie vertellen we hoe we te werk zijn gegaan, wat we geleerd hebben en hoe we onze manier van werken aanpassen waardoor we sneller kunnen inspelen op de trends en ontwikkelingen.


  Op weg naar automatisch rijden – kunnen de steden zelf nog wel sturen?

  (Frank van den Bosch en Gert Blom | Gemeente Helmond)

  Door de komst van geautomatiseerde voertuigen komt er voor de wegbeheerders een nieuwe fase van verkeersmanagement. Laten deze voertuigen zich nog wel op de beleidsmatig gewenste wijze sturen, of misschien juist veel beter? Via participatie in een aantal Europese projecten probeert gemeente Helmond hier beter inzicht in te krijgen. In de sessie wordt samen met de deelnemers gezocht naar mogelijke scenario’s.


  Bicycle Oriented Development (BOD): hét nieuwe verstedelijkingsconcept

  (Paul van de Coevering en Joost de Kruijf | Breda University)

  Wat als we fietsreistijden in plaats van loopafstanden als uitgangspunt pakken voor verstedelijking rondom OV-knopen? Dit is het uitgangspunt van het concept Bicycle Oriented Development (BOD) van het lectoraat Urban Intelligence van Breda University. De sessie geeft inzicht in het concept en toont de resultaten van een uitwerking voor Brabant.

  De komende weken komen er meer sessies bij. Houd de website www.nationaalverkeerskundecongres.nl in de gaten.

  Masterclasses Nationaal verkeerskundecongres 2018


  Masterclass Parkeerkencijfers, handleiding en tool

  (Hillie Talens samen met gemeente)

  In deze Masterclass worden de nieuwe CROW-parkeerkencijfers gepresenteerd, een toelichting hoe u hier slim mee om kunt gaan waarbij nieuwe tools ter beschikking staan.


  Masterclass Looproutes (handleiding en beeldmeetlatten) en Voorrangspleinen 

  Looproutes (Emile Oostenbrink met gemeente) 

  Het belang van goede looproutes voor alle voetgangers wordt steeds meer onderkend. Maar wat zijn goede looproutes, waar moet je op letten en hoe meet je de kwaliteit van looproutes. Allemaal zaken die tijdens deze bijeenkomst aan de orde komen aan de hand van een gemeentelijke praktijk en de nieuwe CROW-publicatie “Looproutes in beeld”.

  Voorrangspleinen door Robert Gijssen/Henk Tromp

  Veel stedelijke kruispunten zijn inmiddels omgebouwd tot rotonden. Een groot succes voor
  de verkeersveiligheid en voor de doorstroming voor fietsers. We zien echter steeds meer
  rotonden waar wachtrijen ontstaan. Op basis van huidige richtlijnen neigen verkeerskundigen
  er dan weer toe om het verkeer met verkeerslichten te gaan regelen. Voor wegen met een
  duidelijke hoofdrichting blijkt het voorrangsplein echter een goed alternatief. Ook bussen en
  trams rijden gemakkelijker door op voorrangspleinen, al of niet ondersteund met een
  prioriteringsregeling. Het voorrangsplein combineert de veiligheid van de rotonde met de
  afwikkelingscapaciteit van verkeerslichten.

   

  Masterclass Duurzame Mobiliteit/Klimaat; van wetenschap naar praktijk

  (Marco van Burgsteden, PBL/CE, provincie)

  De aanpak van klimaatverandering is een zaak voor iedereen maar weten we wel goed wat effectieve en efficiënte maatregelen hiervoor zijn op het gebied van duurzame mobiliteit? En benutten we wel goed de wetenschappelijke kennis hiervoor? Hoe staat het met de doorvertaling naar de praktijk? Met kennis van zaken de juiste klimaatmaatregelen nemen. Wat zijn de CO2-knallers voor duurzame mobiliteit?


  Future mobility, the city of tomorrow. Case: MaaS Paleiskwartier den Bosch

  (Willem Snel | &Morgen en Ron Bos| Gemeente Den Bosch)

  Een beeldende masterclass over de stad van de toekomst en de kansen voor innovatieve mobiliteit. Om de ‘quality of life’ in onze steden hoog te houden moeten we letterlijk en figuurlijk ruimte zoeken; mobiliteit kan die ruimte bieden! Als case gaan we in op de MaaS-pilot Paleiskwartier Den Bosch die in september ‘live’ zal gaan.


  Samen werken aan betere bereikbaarheid in Brabant; hoe doen we dat?

  (Annemieke Stoppelenburg | &Morgen en Tim Wile | &Morgen/ Brabant mobiliteitsnetwerk)

  Hoe succesvolle samenwerking te organiseren en werkende allianties te smeden. Bereikbaarheids-, duurzaamheids- en leefbaarheidsvraagstukken zijn niet door één enkele organisatie op te lossen. Hoe laat je publieke en private partijen succesvol samenwerken en welke vormen werken in welke omstandigheden het best? In onze sessie nemen we u mee langs inzichten, mythes en waarheden rondom samenwerken? De komende weken komen er meer masterclasses bij. Houd de website in de gaten.

 • Uw rol Congres Congres + Pre-congres
  Basisdeelnemer        €395,00 €490,00
  Paper/bijdrage-auteur   €295,00 €390,00
  Lid CROW Werkgroep/
  abonnee Acquire        
  €345,00 €440,00
  Student (alleen geldig op
  vertoon van studentenkaart) 
   €25,00   €140,00
  Spreker verdiepingssessie/
   masterclass      
  €295,00 €390,00

  U kunt zich inschrijven op de website van het Nationaal verkeerskundecongres.

 • Logo Verkeerskunde        Acquire logo       CROW logo         ANWB logo
Scroll naar boven