Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2018

 • Datum: 22-11-2018
 • Productgroep: Congres
 • Soort: Betaald

Het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2018 is dé kennis- en ontmoetingsplek voor professionals die werkzaam zijn in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Op donderdag 22 november in Kunstlinie Almere Flevoland kijken we 'Met andere ogen' naar de Toekomst van Beheer van de openbare ruimte aan de hand van theorie en praktijkervaringen. Daarnaast bieden we volop ruimte om te netwerken met vakgenoten en organisaties.

 
€ 450,00
excl. 21% btw
22-11-2018, Kunstlinie Almere Flevoland
 • 'Met andere ogen'

  .. kijken naar de Toekomst van Beheer


  Gastgemeente Almere en alle andere steden in Nederland krijgen te maken met grote vraagstukken zoals onder andere de energietransitie, klimaatadaptatie, grondstoffenschaarste en gezondheidsvraagstukken.
  Steden staan de komende decennia voor enorme vervangingsopgaven. Veel gebouwen, infrastructuur en beplantingen uit de naoorlogse periode moeten de komende tijd worden vernieuwd of vervangen. Deze vervangingsopgave is een grote kans voor vernieuwing. 

  Beheerorganisaties hebben de investeringsmiddelen en de kennis om deze vraagstukken op te lossen. Maar dan moeten ze wel meer het initiatief durven nemen, integraal en strategisch handelen en meer het podium pakken in stedelijke vernieuwingsprocessen.
   
  Tijdens NCBOR 2018 gaan we met elkaar in gesprek over de voorwaarden, leerpunten en kansen die we kunnen pakken voor de toekomst van beheer. U komt toch ook (weer)?

 • Hieronder treft u het programmaoverzicht aan van het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2018. Dit zal de komende tijd verder worden aangevuld:
   
  09.00 uur Welkom | Ontvangst en inloop
  10.00 uur Opening | Gastgemeente Almere en CROW
    Een ander begin van de dag
   
  KEYNOTE: Tom Kniesmeijer – trendwatcher en toekomstpsycholoog
   
  Lunch is netwerken
   
  Deelsessies binnen én buiten – diverse rondes en keuzemogelijkheden
   
  “Het vervolg” - plenaire sessie (invulling volgt nog)
   
  Afsluiting | Bekendmaking gastgemeente 2019
  17.00 uur NCBORrel – gezellig napraten onder het genot van een hapje en drankje

  Dagvoorzitters
  Ineke Westerbroek
  Ceciel van Iperen
  Harro Verhoeven

  130311westerbroek02_v1_01.jpg130311vieperen01_v1_01.jpg130311verhoeven02_v1_01.jpg
 • SPREKERS

  Keynote Tom Kniesmeijer 

  (Toekomstpsycholoog en initiator TrendRede)

  Tom KniesmeijerKniesmeijer is de man die voorbij de trends naar de maatschappij en de toekomst kijkt. In zijn presentatie gaat hij niet alleen in op de belangrijkste trends, maar kijkt hij hoe mensen met al die veranderingen omgaan:

  “…Ik specialiseer me in het vertalen van trends naar praktische inzichten. Zelf noem ik me toekomstpsycholoog, omdat ik niet alleen de trends benoem, maar vooral ook kijk  hoe mensen met al die veranderingen omgaan. Dat maakt het allemaal vaak meer toepasbaar. Meestal sluit ik in mijn lezingen aan bij de bevindingen van de TrendRede, waar ik de initiator van ben. …”

   

  Beleidssamenhang, de strategische agenda voor de openbare ruimte

  (Martijn van Duuren van ORIE Advies & Eric Pol van de gemeente Utrechtse Heuvelrug)

  Eric PolMartijn van Duuren

  De toekomst van beheer krijgt een impuls door een sterke strategische agenda. Hoe krijgen alle nieuwe beleidsdoelen zoals biodiversiteit, beleving, klimaatadaptatie en circulaire economie een plaats in het beleid. Welke plek neemt de omgevingswet in en wat zijn de Global Goals?

   

  De Omgevingswet biedt kansen voor beheer

  (Ruud de Prez van de Gemeente Lansingerland, Marco Dofferhoff van de gemeente Gemeente Delft & Peter de Visser van de Gemeente Zoetermeer)

  Peter de VisserMarco DofferhoffRuud de PrezIn 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De gemeenten Lansingerland, Delft en Zoetermeer komen tot de conclusie dat de Omgevingswet veel kansen biedt voor beheer van de openbare ruimte. En elke gemeente maakt geld vrij voor de Omgevingswet, dus benut die kans! In een interactieve sessie gaan de gemeenten hierover graag met u in gesprek.

   

  De Toekomst van Contracteren

  Mark Hofstede(Mark Hofstede van CROW)

  Het goed contracteren van werken is cruciaal om onze doelstellingen voor de openbare ruimte te realiseren. CROW biedt u een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van contractvormen en beschikbare instrumenten.

   

  De nieuwe CROW-Beheersystematiek voor de openbare ruimte

  (Paulette Dicker van DON Bureau)

  Paulette DickerCROW lanceert de nieuwe Beheersystematiek Openbare Ruimte; een volgende stap in het verder professionaliseren van het vakgebied beheren. De systematiek vertelt niet alleen wat er moet gebeuren, maar ook waarom, op basis van welke strategie en of het goed gebeurt. Het is een stapsgewijze uitwerking van het gehele beheerproces. Iedere beherende organisatie profiteert hiermee van alle kennis en ervaring die in de systematiek is verwerkt.

   

  Beleid schrijf je samen met de stad

  (ing. Peter Post & Maartje Hormes van de gemeente Almere)

  Peter PostMaartje HormesBeleid wordt beter als bewoners en politiek van begin tot eind bij het ontwikkelproces zijn betrokken. Kom vanachter je scherm vandaan en verruim je blik door de stad actief te betrekken. Fysieke maatregelen hebben altijd een sociaal-maatschappelijke impact. Laat je inspireren door de verschillende methoden van stadsconsultatie zoals die zijn toegepast bij het beleid voor bomen, water & riolering en speelruimte.

   

  Wat doen burgers aan hun omgeving?

  (Thijs van der Steeg van de gemeente Almere)

  Thijs van der SteegDagelijks zijn wij in gesprek met bewoners over de openbare ruimte. En dagelijks voelen wij daarbij de spanning tussen overheidsambities en hoe bewoners hun omgeving beleven. Thijs van der Steeg werkt als strategisch adviseur bij de gemeente Almere en doet als promovendus aan de UvA onderzoek naar het burgerschap van particulier eigenaren: wat doen woningeigenaren aan hun woning en hoe doen ze dit? Thijs vertelt over zijn inzichten tot nu toe en welke lessen hier volgens hem ook uit te trekken zijn voor het gesprek met bewoners over de openbare ruimte.

   

  Benchmark beheerprestaties

  Eind september is de nieuwe landelijke standaard benchmark beheer gelanceerd, waarmee gemeenten hun beheerprestaties kunnen vergelijken. Hoe kun je hiermee aan de slag en wat heeft dit voor toegevoegde waarde voor de toekomst?

   

  Waardemonitor; overzichtelijk in gesprek met je bestuurder over de waarde van de openbare ruimte

  De Waardemonitor Openbare Ruimte laat aan de hand van een paar indicatoren zien hoe de openbare ruimte wordt beheerd, hoe de gebruikers deze waarderen en hoe gebruik wordt gemaakt van de kansen die het inzetten van de openbare ruimte biedt bij maatschappelijke thema’s. De indicatoren geven informatie op hoofdlijnen, waardoor automatisch de behoefte ontstaat aan meer informatie. Dat is precies het doel van de waardemonitor. De indicatoren zijn zodanig gekozen dat ze prikkelend werken en de politiek en de beheerorganisatie uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan. Daarmee is het een bestuurlijk communicatie-instrument voor de openbare ruimte.

   

  Tools voor de toekomst

  Wat hebben de Beheersystematiek Openbare Ruimte, Kennismodule Assetmanagement en het iAMPro Assetmanagement model met elkaar gemeen, en hoe gaan zij de beheerder de komende jaren het werk eenduidiger, eenvoudiger en georganiseerder maken?

   

  Gedragsverandering in de openbare ruimte

  Gebruikers van de openbare ruimte verleiden of ongemerkt sturen in hun gedrag, levert verrassende resultaten op. Kom kijken en meepraten over slimme en geslaagde voorbeelden.

   

  EXCURSIES

   

  Gemeente Almere is trots gastheer en wil graag geïnteresseerden “met andere ogen” laten kijken naar diverse ontwikkelingen in haar gemeente. Er zijn vier projecten die de aandacht krijgen. Samen met betrokken partijen zal toelichting worden gegeven op locatie.

   

  Floriade

  Tegenover de congreslocatie ligt het terrein waar volop ontwikkeld wordt voor de Floriade 2022. De Floriade is niet alleen een wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022, maar ook een nieuwe, groene stadswijk die na de wereldexpo aan de oever van het Weerwater verrijst. Het beheer (van de openbare ruimte) krijgt nu al volop ruimte en aandacht in het project. We gaan in gesprek met betrokkenen en nemen een kijkje ter plekke.

   

  Oosterwold: experimenteren in ontwikkeling en beheer

  (Menno van Vliet & Werner Brouwer van de gemeente Oosterwold)

  Werner BrouwerMenno van VlietIn Oosterwold hebben bewoners het geheel voor het zeggen. Hier vindt een experimentele gebiedsontwikkeling plaats waar bewoners zo veel mogelijk invloed hebben op de gebiedsontwikkeling en de gemeente zich min of meer heeft teruggetrokken. Zelf je huis bouwen is één ding, maar in Oosterwold leg je zelf de weg aan, zuiver je je eigen afvalwater en regel je waterberging en je zorgt met stadslandbouw voor lokale voedselproductie. Er is veel belangstelling voor het gebied en inmiddels wonen er zo’n 500 nieuwe Oosterwolders. Hoe vergaat het hen eigenlijk en (hoe) kun je als gemeente zo’n grote stap terug doen bij de ontwikkeling en het beheer?

   

  Grootonderhoud Regenboogbuurt

  (Henk Nieboer & Ruurt Geskes van de gemeente Almere)

  Ruurt GeskesHenk NieboerHoe pak je het grootonderhoud aan in een buurt waar de relatie tussen gemeente en bewoners en tussen bewoners onderling onder druk staat? Dat is de vraag waar de gemeente Almere voor stond bij de start van het grootonderhoud in de Regenboogbuurt, een bijzondere buurt in Almere die oorspronkelijk gebouwd is aan de hand van een specifiek (verplicht) kleurenpalet. In deze excursie laat de gemeente Almere zien hoe zij dit samen met de aannemer en bewoners in bouwteams heeft aangepakt.

   

  Het Bos der Onverzettelijken, een levend monument in Almere

  (Klaas Strampel van de gemeente Almere & Paul Verheij Stichting Bos der Onverzettelijken)

  Klaas StrampelHoe maak je van een verouderd stadsbos een levend monument en een nationale herdenkingsplek? Het Bos der Onverzettelijken werd op 9 juni 2018 officieel heropend en is dé plek in Nederland waar de verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog worden geëerd. Tijdens deze excursie laten wij u zien hoe met meerdere partners deze plek is ontwikkeld en welke rol de openbare ruimte speelt bij het creëren van een betekenisvolle plek.

   


  Opmerking

  Er zal maar een beperkt aantal plaatsen per bezoek beschikbaar zijn. Iedereen die zich heeft ingeschreven voor het congres zal hier nog nader informatie over ontvangen en kunnen aangeven of er interesse is om deel te nemen aan een van de excursies.
 • Deelnamekosten

  • Reguliere deelnemer - € 450,00
  • Werkgroeplid CROW/abonnee Vakbladen Acquire Publishing (o.a. Straatbeeld, BuitenSpelen, Stedebouw & Architectuur, Ruimte en Licht) - € 395,00
  • Sponsor (geldt voor alle werknemers van het sponsorbedrijf) - € 300,00
  • Ambassadeur iAMPro - € 395,00
  • Partner CROW Levende Stad - € 395,00
  • Student - € 25,00


  Partners van CROW Levende Stad (overheidsorganisaties) ontvangen twee gratis toegangskaarten.

 • Kennis delen, verbinden en samenwerken

  De sponsoren van het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2018 ondersteunen de kern van het congres: kennis delen, verbinden en samenwerken. Ondersteunt uw bedrijf ook deze kern? En wilt u uw bedrijf en diensten presenteren aan ruim 300 professionals uit het werkveld van beheer en onderhoud? Bekijk dan het sponsorpakket voor NCBOR 2018.

  Neem vrijblijvend contact op met Esmeralda van Milgen van mediapartner Acquire Publishing (esmeralda@acquirepublishing.nl / 038 - 460 63 84). 

   

  Sponsors in Beeld (advertorials)

  CMS Asset Management


  CMS-Logo-fc_2015-Copy.jpg Schoon drinkwater, goede (vaar)wegen, droge voeten en veilig voedsel. Grote kans dat de assetmanagementspecialisten van CMS Asset Management hieraan hebben bijgedragen of kunnen bijdragen. Dat doen wij door het vinden van de juiste balans tussen prestaties, risico’s en kosten van uw gebruiksmiddelen, de assets. Wij ontwikkelen daarvoor een gedegen strategie, vertalen deze naar duurzame oplossingen en zorgen ervoor dat uw medewerkers ermee werken. Zo beschikt u over assets die betrouwbaar, beschikbaar en economisch rendabel zijn én blijven.

  Wij beloven u resultaat – Resultants in asset value

  www.cmsam.nl
   


  Nobralux

  Nobralux helpt organisaties bij het beheren van elektrische objecten in de buitenruimte, zoals openbare verlichting en verkeersregelinstallaties.
  Samen met onze klanten zorgen wij voor een openbare ruimte die aantrekkelijk, duurzaam en veilig is, tegen verantwoorde kosten.

  4x beter dus, in 5 eenvoudige stappen.

  Wij beheren meer dan 450.000 objecten (veelal openbare verlichting), met ons Liteweb beheersysteem. Onze 40 collega’s zijn intermediair tussen de gemeente, bewoners, aannemer, netwerkbedrijf en leveranciers.
  Wij geven advies, verzorgen opleidingen en organiseren de installatieverantwoordelijkheid.
  In expertteams wordt consequent gewerkt aan de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten die bijdragen aan een betere openbare ruimte.

  www.nobralux.nl


  Antea Group


  Als internationaal ingenieurs- en adviesbureau combineert Antea Group strategisch denken en multidisciplinaire perspectieven met technische expertise en pragmatisch handelen om de uitdagingen van de klant effectief aan te pakken en zo duurzame resultaten voor een betere toekomst te genereren.

  www.anteagroup.nl


  Royal HaskoningDHV

   

  Met de veranderende behoeften, veranderen ook de oplossingen. Dankzij ons innoverend vermogen zijn wij als Royal HaskoningDHV in staat onze cliënten passende oplossingen te bieden en praktische antwoorden te geven op de vraagstukken van duurzaamheid en toekomstbestendigheid. De terechte eis van een duurzame, ecologisch en economisch verantwoorde stedelijke (her)ontwikkeling maakt meer dan ooit de inzet van interdisciplinaire teams een noodzaak.

  www.royalhaskoningdhv.com

  Cyber Adviseurs


  ‘Cyber levert kristalhelder advies over alle facetten van de leefomgeving'

  Cyber Adviseurs is een onafhankelijk adviesbureau voor de leefomgeving. Al meer dan dertig jaar werken we voor verschillende organisaties.

  Wat Cyber zo bijzonder maakt, is de combinatie van advisering over buitenruimte en organisatieontwikkeling. We maken niet alleen mooie plannen voor het beheer, maar we organiseren ook de afdelingen die ervoor zorgen dat het mooi blijft. Een belangrijke ontwikkeling is het beheren op beleving en leefbaarheid.

  Ons team bestaat uit professionals met veel praktijkervaring in verschillende disciplines. We zijn snel en effectief inzetbaar. We gebruiken praktische tools en innovatieve instrumenten bij ons werk. De combinatie van specifieke deskundigheid en ruime ervaring maakt Cyber Adviseurs tot de ideale partner.

  www.cyber-adviseurs.nl


  BTL Adviseurs

  BTL Advies is ons groene architecten- en ingenieursbureau. Wij zijn tuin- en landschapsarchitecten, ecologen en adviseurs. Technici die rekenen en tekenen en consultants die het liefst met hun laarzen  in de modder staan. Ervaren specialisten die verstand hebben van bomen en planten, en kennis van de natuur in stad en landschap.

  www.btl.nl


  Branchevereniging VHG

  Branchevereniging VHG is een vereniging voor hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- en gevelbegroeners en interieurbeplanters. VHG behartigt de collectieve en individuele belangen van haar leden op sociaal-economisch en bedrijfsmatig gebied. VHG bestaat uit domeinen, regio's, een ledenraad, het bestuur en een verenigingsbureau.


  www.vhg.org

  Speelplan.nl 

  Speelplan is een onafhankelijk ontwerp-, inspectie- en adviesbureau voor speelruimte. Onze belangrijkste doelstelling is om veilige, uitdagende en toegankelijke speelruimte te realiseren en de kwaliteit van deze speelruimte te waarborgen.

  www.speelplan.nl

  Data Control Transponder Technology

  Data Control Transponder Technology richten zich op beheerders die op zoek zijn naar een goed managementsysteem voor het vastleggen van werkprocessen en beheerresultaten. Met de diensten en producten van DCTT bieden wij een passende oplossing.

  www.dctt.com

 • In aanloop naar het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2018 schrijven gastgemeente Almere, onze sponsoren en CROW interessante blogs over de Toekomst van Beheer om u alvast warm te maken voor de thema's dus zullen gaan spelen op donderdag 22 november.

  Houd deze pagina in de gaten voor meer interessante blogs die in de komende periode zullen verschijnen. 

  Hoe ik de stad en het beheer volwassen heb zien worden - Henk de Weerd van de Gemeente Almere

  Een brede blik en open vizier - Dirk-Jan Heil van BTL Advies

 • Kunstlinie Almere Flevoland
  Esplanade 10
  1315 TA Almere

 • Op 23 november 2017 vond het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte plaats in het MIDI-theater en de Hall of Fame in Tilburg. Gastheer gemeente Tilburg en de CROW-dagvoorzitters Ineke Westerbroek, Harro Verhoeven en Ceciel van Iperen loodsten de deelnemers vakkundig door de dag. Met als thema 'Midden in de Maatschappij' werd om 10.00 uur de aftrap gegeven. Een fantastische dag waarbij zelfs de stevige regenbuien tijdens het excursieprogramma (bijna) helemaal niets aan kon veranderen.

  Achtergrond: links en downloads 


  Gemeente Almere neemt het stokje als gastgemeente over en gaat samen met de organisatie van CROW en CROW Levende Stad aan de slag voor het NCBOR 2018! Bekijk de video-uitnodiging:

 • “Dat de maatschappij en dus ons werk verandert is ondertussen wel duidelijk, de uitdaging is wat dit betekent in de praktijk.”
   
  De Raad van Advies bestaat uit professionals uit alle disciplines van het beheer van openbare ruimte. Doel van de raad is het actief meedenken over onderwerpen en thema's die van invloed zijn op het werk en -proces van beleidsmakers, beheerders en adviseurs van de openbare ruimte. De belangrijkste onderwerpen krijgen een plek in het congresprogramma. Zo bestaat het congres uit kennis uit het werkveld, voor het werkveld.

  Wie zijn de leden?

  NCBOR2018_RvA-180611-Copy-(1).jpg

  Staand van links naar rechts:
  Mascha Smit (IPC Groene Ruimte), Fred Aalders (gemeente Nijmegen), Jaap Meindersma (gemeente Almere), Bas Peeters (NVRD), Marc de Jong (Antea Group), Egbert Roozen (Branchevereniging VHG), Sonja Jansen (gemeente Tilburg), Marco Hommel (PLANTERRA)

  Zittend van links naar rechts:
  Dinand Ekkel (Aeres Hogeschool), Robert Smid (Smid Verbindt), Harro Verhoeven (CROW), Ineke Westerbroek (CROW), André Hoek (Hoek Hoveniers), Jan Pluim (gemeente Deventer), Peter de Visser (gemeente Zoetermeer)
   

Congressen en bijeenkomsten
ma t/m vrij 08.00 uur tot 16.30 uur
Met andere ogen
'Met andere ogen' kijken we op donderdag 22 november naar de Toekomst van Beheer met grote vraagstukken zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, grondstoffenschaarste en gezondheidsvraagstukken


 
Gastheer 2018
Gemeente Almere
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven