Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2018

 • Datum: 22-11-2018
 • Productgroep: Congres
 • Soort: Betaald

Het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2018 is dé kennis- en ontmoetingsplek voor professionals die werkzaam zijn in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Op donderdag 22 november in Kunstlinie Almere Flevoland kijken we 'Met andere ogen' naar de Toekomst van Beheer van de openbare ruimte aan de hand van theorie en praktijkervaringen. Daarnaast bieden we volop ruimte om te netwerken met vakgenoten en organisaties.

 
€ 450,00
excl. 21% btw
Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail klantenservice@crow.nl.
 • Op 22 november 2018 vond het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte plaats in Kunstlinie Almere Flevoland, te Almele. Met het thema 'Met andere ogen' hebben beheerders een nieuwe visie kunnen ontwikkelen op de veranderende wereld. Een wereld die voor veel vraagstukken staat, met de beheerder als spin in het web. 

  NCBOR 2018

  Om 10.00 werd het startschot voor een dag gegeven met een centrale openingssessie gevolgd door een zeer boeiende keynote, toekomstpsycholoog Tom Kniesmeijer. Daarop volgden vele intessante deelsessies en excursies door Almere, waarna het slotakkoord werd gegeven door keynote Joachim Declerck.

  We kijken terug op een fantastische dag die toekomstperspectief heeft gegeven voor de dag van morgen en de verre toekomst. De beheerder is er in ieder geval klaar voor. 


  We kijken terug op een fantastische dag en zijn verheugd te melden dat ook u kennelijk heeft genoten. U gaf het congres NCBOR 2018 namelijk een 8,2! 

  We willen u graag hartelijk danken voor uw komst en ontmoeten u graag volgend jaar (weer)!

 • Welkomstwoord

  1. Opening
  2. De beheerder, de toekomst, de uitdaging!

  Keynotes

  3. Beheer in een on(be)grijpbare samenleving door Tom Kniesmeijer 
  4. Stedelijk beheer ‘The Missing Link’ door Joachim Declerck

  Deelsessies

  5. De Omgevingswet biedt kansen voor beheer
  6. Benchmarken heeft de toekomst
  7. De Toekomst van Contracteren
  8. Wat heeft een beheerder openbare ruimte aan ‘BIM’? (Deel 1 | Deel 2
  9. Beleid schrijf je samen met de stad
  10. De nieuwe CROW-Beheersystematiek voor de openbare ruimte
  11. Hoe kan de beheerder openbare ruimte bijdragen aan klimaatadaptatie?
  12. Waardemonitor Openbare Ruimte; slim instrument voor het gesprek met uw bestuurder?
  13. Wat doen burgers aan hun omgeving?
  14. Circulair beheer: u heeft goud in handen
  15. Beleidssamenhang, de strategische agenda voor de openbare ruimte
  16. Gedragsverandering in de openbare ruimte

  Excursies

  17. Floriade
  18. Oosterwold: experimenteren in ontwikkeling en beheer
  19. Grootonderhoud Regenboogbuurt
  20. Het Bos der Onverzettelijken, een levend monument in Almere
 • 'Met andere ogen'

  .. kijken naar de Toekomst van Beheer


  Gastgemeente Almere en alle andere steden in Nederland krijgen te maken met grote vraagstukken zoals onder andere de energietransitie, klimaatadaptatie, grondstoffenschaarste en gezondheidsvraagstukken.
  Steden staan de komende decennia voor enorme vervangingsopgaven. Veel gebouwen, infrastructuur en beplantingen uit de naoorlogse periode moeten de komende tijd worden vernieuwd of vervangen. Deze vervangingsopgave is een grote kans voor vernieuwing. 

  Beheerorganisaties hebben de investeringsmiddelen en de kennis om deze vraagstukken op te lossen. Maar dan moeten ze wel meer het initiatief durven nemen, integraal en strategisch handelen en meer het podium pakken in stedelijke vernieuwingsprocessen.
   
  Tijdens NCBOR 2018 gaan we met elkaar in gesprek over de voorwaarden, leerpunten en kansen die we kunnen pakken voor de toekomst van beheer. U komt toch ook (weer)?

 • Deelnamekosten

  • Reguliere deelnemer - € 450,00
  • Werkgroeplid CROW/abonnee Vakbladen Acquire Publishing (o.a. Straatbeeld, BuitenSpelen, Stedebouw & Architectuur, Ruimte en Licht) - € 395,00
  • Sponsor (geldt voor alle werknemers van het sponsorbedrijf) - € 300,00
  • Ambassadeur iAMPro - € 395,00
  • Student - € 25,00

   

  Partners van CROW Levende Stad

  Partners van CROW Levende Stad ontvangen per partner voor de eerste twee aanmeldingen gratis toegang. Alle aanmelders die hierna volgen ontvangen € 55,00 korting per aanmelding en betalen € 395,00 excl. btw.

  Let op: als partner van CROW Levende Stad dient u zich wel aan te melden via onderstaande inschrijfknop. Op basis van volgorde van aanmelding (datum en tijd) in ons systeem bepaalt CROW welke medewerkers van uw organisatie de gratis toegangskaarten toegewezen krijgen en welke medewerkers achteraf een factuur van € 395,00 - excl. btw ontvangen.

  U meldt zich aan via onderstaande inschrijfknop en kiest vervolgens voor de optie ‘Partner CROW Levende Stad - € 395,00 - excl. btw’. In stap 3 van het bestelproces kiest u voor ‘achteraf betalen’. CROW past handmatig de facturatie aan indien u recht heeft op gratis toegang.

 • Bekijk hier de uitgebreide programma-omschrijvingen van de deelsessies.

  De Omgevingswet biedt kansen voor beheer

  (Ruud de Prez van de gemeente Lansingerland, Marco Dofferhoff van de gemeente Delft & Peter de Visser van de gemeente Zoetermeer)

  Peter de VisserMarco DofferhoffRuud de PrezIn 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De gemeenten Lansingerland, Delft en Zoetermeer komen tot de conclusie dat de Omgevingswet veel kansen biedt voor beheer van de openbare ruimte. En elke gemeente maakt geld vrij voor de Omgevingswet, dus benut die kans! In een interactieve sessie gaan de gemeenten hierover graag met u in gesprek.

   

  Benchmarken heeft de toekomst

  (Leonard van der Velde van de gemeente Rotterdam & Marc de Jong van Antea Group)

  MarcAls assetmanager wordt het steeds belangrijker om beheerprestaties te monitoren. Een professionele beheerder moet immers weten in hoeverre hij zijn doelen heeft gerealiseerd, en hoe hij zich verder kan verbeteren. Door uw prestaties te benchmarken met andere beheerders, krijgt u pas echt een beeld hoe goed u bezig bent en kan u leren van collega’s in andere gemeenten. De G4eA-gemeenten hebben samen met CROW en een aantal benchmarkorganisaties een landelijke benchmarksystematiek ontwikkeld zodat alle beheerders in Nederland hun beheerprestaties goed kunnen vergelijken.

   

  De Toekomst van Contracteren

  Mark Hofstede(Mark Hofstede van CROW)

  Het goed contracteren van werken is cruciaal om onze doelstellingen voor de openbare ruimte te realiseren. CROW biedt u een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van contractvormen en beschikbare instrumenten.

   

  Wat heeft een beheerder openbare ruimte aan ‘BIM’?

  (Elisabeth Klören van CROW en Eric Oosterom van Stichting RIONED)

  Eric OosteromElisabethUw collega’s uit de bouw zijn aan het ‘BIMMEN’. Wellicht hoort u de term BIM regelmatig, maar vraagt zich af wat het precies is. En wat u er als beheerder van de openbare ruimte mee kan, of moet, op korte en lange termijn. Deze sessie brengt u op de hoogte, ook over de relatie van BIM met het IMBOR (Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte) en het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW).

   

  Beleid schrijf je samen met de stad

  (Peter Post & Maartje Hormes van de gemeente Almere)

  Peter PostMaartje HormesBeleid wordt beter als bewoners en politiek van begin tot eind bij het ontwikkelproces zijn betrokken. Kom vanachter je scherm vandaan en verruim je blik door de stad actief te betrekken. Fysieke maatregelen hebben altijd een sociaal-maatschappelijke impact. Laat je inspireren door de verschillende methoden van stadsconsultatie zoals die zijn toegepast bij het beleid voor bomen, water & riolering en speelruimte.

   

  De nieuwe CROW-Beheersystematiek voor de openbare ruimte

  (Paulette Dicker van DON Bureau en Hans Haak van RHDHV)

  Hans HaakPaulette DickerCROW lanceert in deze sessie de nieuwe Beheersystematiek Openbare Ruimte; een volgende stap in het verder professionaliseren van het vakgebied beheren. De systematiek vertelt niet alleen wat er moet gebeuren in het gehele beheerproces, maar ook waarom, op basis van welke strategie en of het goed gebeurt. En vormt een praktische uitwerking van assetmanagement voor de beheerder. Ook de bestaande wegbeheersystematiek is hiermee uitgebreid en verbeterd.

   

  Hoe kan de beheerder openbare ruimte bijdragen aan klimaatadaptatie?

  (Ronald Wentink van Tauw & Tom Schoenmaker van de gemeente Huizen)

  Tom SchoenmakerWateroverlast, droogte en hittestress door de klimaatverandering vragen nu om oplossingen. Er zijn diverse maatregelen op, in en langs de weg mogelijk. Sommigen zijn verbluffend eenvoudig en goedkoop. Welke zijn dat? En hoe kunnen de beheerder én de ontwerper van de openbare ruimte ze het beste inzetten? Ingenieursbureau Tauw geeft een overzicht en vertelt over slimme samenwerking tussen klimaatspecialisten, wegbeheerders, - ontwerpers en verkeerskundigen, de gemeente Huizen deelt hun aanpak: Huizen Klimaatbewust!

   

  Waardemonitor Openbare Ruimte; slim instrument voor het gesprek met uw bestuurder?

  (Djorn Noordman van de gemeente Haarlem, Iddo Keuning van de gemeente Gooise Meren, Piet Smid van de gemeente Súdwest Fryslân & Harro Verhoeven van CROW)

  PietIddoDjornDe Waardemonitor Openbare Ruimte is een communicatie-instrument, waarmee u uw bestuurder snel inzicht kunt geven in de kwaliteit en waarde van de openbare ruimte. Aan de hand van slechts een paar indicatoren praat u met uw bestuurder over hoe de openbare ruimte in uw gemeente erbij ligt. In de sessie gaan we in op het ontstaan en de uitwerking van de waardemonitor en laten we de kracht ervan zien.

   

  Wat doen burgers aan hun omgeving?

  (Thijs van der Steeg van de gemeente Almere)

  Thijs van der SteegDagelijks zijn wij in gesprek met bewoners over de openbare ruimte. En dagelijks voelen wij daarbij de spanning tussen overheidsambities en hoe bewoners hun omgeving beleven. Thijs van der Steeg werkt als strategisch adviseur bij de gemeente Almere en doet als promovendus aan de UvA onderzoek naar het burgerschap van particulier eigenaren: wat doen woningeigenaren aan hun woning en hoe doen ze dit? Thijs vertelt over zijn inzichten tot nu toe en welke lessen hier volgens hem ook uit te trekken zijn voor het gesprek met bewoners over de openbare ruimte.

   

  Circulair beheer: u heeft goud in handen

  Climmy Roeffen, Ricky van Lingen van Kragten & Ralf Pakbier van de gemeente Venlo

  RalfDe afgelopen jaren is flink bezuinigd op het beheer van de openbare ruimte. Is dat terecht? Past dat ook als je de openbare ruimte ziet als bron van grondstoffen? Grondstoffen die in een circulaire economie van grote waarden zijn. Vraagt dat niet juist om investeringen? Tijd voor circulair beheer van onze openbare ruimte. Tijdens deze sessie gaan we dieper in op wat dit betekent voor het beheren van de openbare ruimte. Hoe beheer je circulair? En waar loop je tegenaan?

  Aan de hand van het project ‘de Rotonde van Morgen’ licht de gemeente Venlo toe hoe de opgave rondom de circulaire economie en beheer elkaar kunnen versterken.

   

  Beleidssamenhang, de strategische agenda voor de openbare ruimte

  (Martijn van Duuren van ORIE Advies & Eric Pol van de gemeente Utrechtse Heuvelrug)

  Eric PolMartijn van Duuren

  De toekomst van beheer krijgt een impuls door een sterke strategische agenda. Hoe krijgen alle nieuwe beleidsdoelen zoals biodiversiteit, beleving, klimaatadaptatie en circulaire economie een plaats in het beleid. Welke plek neemt de omgevingswet in en wat zijn de Global Goals?

   

  Gedragsverandering in de openbare ruimte

  (Mats Postema van Pennock & Postema & Rob Ramackers van de gemeente ‘s-Hertogenbosch)

  RobmatsTijdens deze presentatie nemen Mats en Rob u mee in de wereld van gedragsverandering en social nudging. Waarom doen mensen wat ze doen, en wat kan je daaraan doen?

   

   

 • Gemeente Almere is trots gastheer en wil graag geïnteresseerden “met andere ogen” laten kijken naar diverse ontwikkelingen in haar gemeente. Er zijn vier projecten die de aandacht krijgen. Samen met betrokken partijen zal toelichting worden gegeven op locatie.

  Bekijk hier de uitgebreide programma-omschrijvingen van de excursies.

  Opmerking

  Er is maar een beperkt aantal plaatsen per bezoek beschikbaar. Iedereen die zich heeft ingeschreven voor het congres ontvangt nader informatie en kan aangeven of men wil deelnemen aan een van de excursies.

  * De excursies Bos der Onverzettelijken, Floriade en Grootonderhoud Regenboogbuurt duren circa 1,5 uur. Dit houdt in dat u voor aanvang van de derde sessieronde weer op de locatie terug bent. U kunt aansluitend deelnemen aan 1 van de laatste deelsessies. De excursie Oosterwold duurt de gehele middag. U sluit weer aan na de laatste sessieronde.

   

  Floriade

  (Rocco Wisker, Ria van Dijk & Arieke Klok van de gemeente Almere)

  Tegenover de congreslocatie ligt het terrein waar volop ontwikkeld wordt voor de Floriade 2022. De Floriade is niet alleen een wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022, maar ook een nieuwe, groene stadswijk die na de wereldexpo aan de oever van het Weerwater verrijst. De Floriade is een ‘living lab’; een proeftuin voor onderzoek naar de innovatieve systemen op het gebied van reststromen, waterzuivering, water, mobiliteit en voedselproductie. Het organiseren van een wereldtentoonstelling en het tegelijkertijd realiseren van een innovatieve groene stadswijk vraagt om het nauw gezamenlijk optrekken van 3 rollen; ontwerper, realisator en beheerder. We gaan met de betrokken projectmanager realisatie, stedenbouwkundige en gebiedsadviseur beheer in gesprek over de relatie tussen beheer, realisatie en ontwerp.

   

  Oosterwold: experimenteren in ontwikkeling en beheer

  (Menno van Vliet van de gemeente Almere & Werner Brouwer van Gemeenschappelijke regeling gebiedsinrichting Oosterwold)

  In Menno van VlietWerner BrouwerOosterwold hebben bewoners het geheel voor het zeggen. Hier vindt een experimentele gebiedsontwikkeling plaats waar bewoners zo veel mogelijk invloed hebben op de gebiedsontwikkeling en de gemeente zich min of meer heeft teruggetrokken. Zelf je huis bouwen is één ding, maar in Oosterwold leg je zelf de weg aan, zuiver je je eigen afvalwater en regel je waterberging en je zorgt met stadslandbouw voor lokale voedselproductie. Er is veel belangstelling voor het gebied en inmiddels wonen er zo’n 500 nieuwe Oosterwolders. Hoe vergaat het hen eigenlijk en (hoe) kun je als gemeente zo’n grote stap terug doen bij de ontwikkeling en het beheer?

   

  Grootonderhoud Regenboogbuurt

  (Henk Nieboer & Ruurt Geskes van de gemeente Almere)

  Henk NieboerRuurt GeskesHoe pak je het grootonderhoud aan in een buurt waar de relatie tussen gemeente en bewoners en tussen bewoners onderling onder druk staat? Dat is de vraag waar de gemeente Almere voor stond bij de start van het grootonderhoud in de Regenboogbuurt, een bijzondere buurt in Almere die oorspronkelijk gebouwd is aan de hand van een specifiek (verplicht) kleurenpalet. In deze excursie laat de gemeente Almere zien hoe zij dit samen met de aannemer en bewoners in bouwteams heeft aangepakt.

   

  Het Bos der Onverzettelijken, een levend monument in Almere

  (Klaas Strampel van de gemeente Almere & Paul Verheij van Stichting Bos der Onverzettelijken)

  Klaas StrampelHoe maak je van een verouderd stadsbos een levend monument en een nationale herdenkingsplek? Het Bos der Onverzettelijken werd op 9 juni 2018 officieel heropend en is dé plek in Nederland waar de verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog worden geëerd. Tijdens deze excursie laten wij u zien hoe met meerdere partners deze plek is ontwikkeld en welke rol de openbare ruimte speelt bij het creëren van een betekenisvolle plek.

   

 • Kennis delen, verbinden en samenwerken

  De sponsoren van het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2018 ondersteunen de kern van het congres: kennis delen, verbinden en samenwerken. Ondersteunt uw bedrijf ook deze kern? En wilt u uw bedrijf en diensten presenteren aan ruim 300 professionals uit het werkveld van beheer en onderhoud? Bekijk dan het sponsorpakket voor NCBOR 2018.

  Neem vrijblijvend contact op met Esmeralda van Milgen van mediapartner Acquire Publishing (esmeralda@acquirepublishing.nl / 038 - 460 63 84). 

   

  Sponsors in Beeld (advertorials)

  CMS Asset Management


  CMS-Logo-fc_2015-Copy.jpg Schoon drinkwater, goede (vaar)wegen, droge voeten en veilig voedsel. Grote kans dat de assetmanagementspecialisten van CMS Asset Management hieraan hebben bijgedragen of kunnen bijdragen. Dat doen wij door het vinden van de juiste balans tussen prestaties, risico’s en kosten van uw gebruiksmiddelen, de assets. Wij ontwikkelen daarvoor een gedegen strategie, vertalen deze naar duurzame oplossingen en zorgen ervoor dat uw medewerkers ermee werken. Zo beschikt u over assets die betrouwbaar, beschikbaar en economisch rendabel zijn én blijven.

  Wij beloven u resultaat – Resultants in asset value

  www.cmsam.nl
   


  Nobralux

  Nobralux helpt organisaties bij het beheren van elektrische objecten in de buitenruimte, zoals openbare verlichting en verkeersregelinstallaties.
  Samen met onze klanten zorgen wij voor een openbare ruimte die aantrekkelijk, duurzaam en veilig is, tegen verantwoorde kosten.

  4x beter dus, in 5 eenvoudige stappen.

  Wij beheren meer dan 450.000 objecten (veelal openbare verlichting), met ons Liteweb beheersysteem. Onze 40 collega’s zijn intermediair tussen de gemeente, bewoners, aannemer, netwerkbedrijf en leveranciers.
  Wij geven advies, verzorgen opleidingen en organiseren de installatieverantwoordelijkheid.
  In expertteams wordt consequent gewerkt aan de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten die bijdragen aan een betere openbare ruimte.

  www.nobralux.nl


  Antea Group


  Als internationaal ingenieurs- en adviesbureau combineert Antea Group strategisch denken en multidisciplinaire perspectieven met technische expertise en pragmatisch handelen om de uitdagingen van de klant effectief aan te pakken en zo duurzame resultaten voor een betere toekomst te genereren.

  www.anteagroup.nl


  Royal HaskoningDHV

   

  Met de veranderende behoeften, veranderen ook de oplossingen. Dankzij ons innoverend vermogen zijn wij als Royal HaskoningDHV in staat onze cliënten passende oplossingen te bieden en praktische antwoorden te geven op de vraagstukken van duurzaamheid en toekomstbestendigheid. De terechte eis van een duurzame, ecologisch en economisch verantwoorde stedelijke (her)ontwikkeling maakt meer dan ooit de inzet van interdisciplinaire teams een noodzaak.

  www.royalhaskoningdhv.com

  Cyber Adviseurs


  ‘Cyber levert kristalhelder advies over alle facetten van de leefomgeving'

  Cyber Adviseurs is een onafhankelijk adviesbureau voor de leefomgeving. Al meer dan dertig jaar werken we voor verschillende organisaties.

  Wat Cyber zo bijzonder maakt, is de combinatie van advisering over buitenruimte en organisatieontwikkeling. We maken niet alleen mooie plannen voor het beheer, maar we organiseren ook de afdelingen die ervoor zorgen dat het mooi blijft. Een belangrijke ontwikkeling is het beheren op beleving en leefbaarheid.

  Ons team bestaat uit professionals met veel praktijkervaring in verschillende disciplines. We zijn snel en effectief inzetbaar. We gebruiken praktische tools en innovatieve instrumenten bij ons werk. De combinatie van specifieke deskundigheid en ruime ervaring maakt Cyber Adviseurs tot de ideale partner.

  www.cyber-adviseurs.nl


  BTL Adviseurs

  BTL Advies is ons groene architecten- en ingenieursbureau. Wij zijn tuin- en landschapsarchitecten, ecologen en adviseurs. Technici die rekenen en tekenen en consultants die het liefst met hun laarzen  in de modder staan. Ervaren specialisten die verstand hebben van bomen en planten, en kennis van de natuur in stad en landschap.

  www.btl.nl


  Branchevereniging VHG

  Branchevereniging VHG is een vereniging voor hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- en gevelbegroeners en interieurbeplanters. VHG behartigt de collectieve en individuele belangen van haar leden op sociaal-economisch en bedrijfsmatig gebied. VHG bestaat uit domeinen, regio's, een ledenraad, het bestuur en een verenigingsbureau.


  www.vhg.org

  Speelplan.nl 

  Speelplan is een onafhankelijk ontwerp-, inspectie- en adviesbureau voor speelruimte. Onze belangrijkste doelstelling is om veilige, uitdagende en toegankelijke speelruimte te realiseren en de kwaliteit van deze speelruimte te waarborgen.
 • In aanloop naar het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2018 schrijven gastgemeente Almere, onze sponsoren en CROW interessante blogs over de Toekomst van Beheer om u alvast warm te maken voor de thema's dus zullen gaan spelen op donderdag 22 november.

  Houd deze pagina in de gaten voor meer interessante blogs die in de komende periode zullen verschijnen. 

  Denkend aan Holland - Marc de Jong van Antea Group 

  Levende steden van de toekomst - Kim van der Leest (in opdracht van Branchevereniging VHG)

  De Toekomst van Beheer = Assetmanagement? - Eric Delhez van Royal HaskoningDHV

  Hoe ik de stad en het beheer volwassen heb zien worden - Henk de Weerd van de Gemeente Almere

  Een brede blik en open vizier - Dirk-Jan Heil van BTL Advies

 • Kunstlinie Almere Flevoland
  Esplanade 10
  1315 TA Almere

 • Op 23 november 2017 vond het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte plaats in het MIDI-theater en de Hall of Fame in Tilburg. Gastheer gemeente Tilburg en de CROW-dagvoorzitters Ineke Westerbroek, Harro Verhoeven en Ceciel van Iperen loodsten de deelnemers vakkundig door de dag. Met als thema 'Midden in de Maatschappij' werd om 10.00 uur de aftrap gegeven. Een fantastische dag waarbij zelfs de stevige regenbuien tijdens het excursieprogramma (bijna) helemaal niets aan kon veranderen.

  Achtergrond: links en downloads 


  Gemeente Almere neemt het stokje als gastgemeente over en gaat samen met de organisatie van CROW en CROW Levende Stad aan de slag voor het NCBOR 2018! Bekijk de video-uitnodiging:

 • “Dat de maatschappij en dus ons werk verandert is ondertussen wel duidelijk, de uitdaging is wat dit betekent in de praktijk.”
   
  De Raad van Advies bestaat uit professionals uit alle disciplines van het beheer van openbare ruimte. Doel van de raad is het actief meedenken over onderwerpen en thema's die van invloed zijn op het werk en -proces van beleidsmakers, beheerders en adviseurs van de openbare ruimte. De belangrijkste onderwerpen krijgen een plek in het congresprogramma. Zo bestaat het congres uit kennis uit het werkveld, voor het werkveld.

  Wie zijn de leden?

  NCBOR2018_RvA-180611-Copy-(1).jpg

  Staand van links naar rechts:
  Mascha Smit (IPC Groene Ruimte), Fred Aalders (gemeente Nijmegen), Jaap Meindersma (gemeente Almere), Bas Peeters (NVRD), Marc de Jong (Antea Group), Egbert Roozen (Branchevereniging VHG), Sonja Jansen (gemeente Tilburg), Marco Hommel (PLANTERRA)

  Zittend van links naar rechts:
  Dinand Ekkel (Aeres Hogeschool), Robert Smid (Smid Verbindt), Harro Verhoeven (CROW), Ineke Westerbroek (CROW), André Hoek (Hoek Hoveniers), Jan Pluim (gemeente Deventer), Peter de Visser (gemeente Zoetermeer)
   

Congressen en bijeenkomsten
ma t/m vrij 08.00 uur tot 16.30 uur
Met andere ogen
'Met andere ogen' kijken we op donderdag 22 november naar de Toekomst van Beheer met grote vraagstukken zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, grondstoffenschaarste en gezondheidsvraagstukken


 
Gastheer 2018
Gemeente Almere
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven