Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2018

 • Datum: 22-11-2018
 • Productgroep: Congres
 • Soort: Betaald
 • Thema: IMBOR, IMBOR, Kosten, baten en benchmarking, Regie en participatie

Het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2018 is dé kennis- en ontmoetingsplek voor professionals die werkzaam zijn in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Op donderdag 22 november in Kunstlinie Almere Flevoland kijken we 'Met andere ogen' naar de Toekomst van Beheer van de openbare ruimte aan de hand van theorie en praktijkervaringen. Daarnaast bieden we volop ruimte om te netwerken met vakgenoten en organisaties.

 
Gratis
Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail klantenservice@crow.nl.
 • Op 22 november 2018 vond het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte plaats in Kunstlinie Almere Flevoland, te Almere. Met het thema 'Met andere ogen' hebben beheerders een nieuwe visie kunnen ontwikkelen op de veranderende wereld. Een wereld die voor veel vraagstukken staat, met de beheerder als spin in het web. 

  NCBOR 2018

  Om 10.00 werd het startschot voor een dag gegeven met een centrale openingssessie gevolgd door een zeer boeiende keynote, toekomstpsycholoog Tom Kniesmeijer. Daarop volgden vele intessante deelsessies en excursies door Almere, waarna het slotakkoord werd gegeven door keynote Joachim Declerck.

  We kijken terug op een fantastische dag die toekomstperspectief heeft gegeven voor de dag van morgen en de verre toekomst. De beheerder is er in ieder geval klaar voor. 


  We kijken terug op een fantastische dag en zijn verheugd te melden dat ook u kennelijk heeft genoten. U gaf het congres NCBOR 2018 namelijk een 8,2! 

  We willen u graag hartelijk danken voor uw komst en ontmoeten u graag volgend jaar (weer)!

 • Hoofdsprekers

  Tom Kniesmeijer – Keynote

  In tegenstelling tot enkele decennia geleden is het individu de bouwsteen van de samenleving geworden. Je hoort niet meer bij een groep, maar je bent je eigen persoon. Toekomstpsycholoog Tom Kniesmeijer illustreerde dit aan de hand van deze uitspraak: “Geen enkele partij is het helemaal met mij eens.” Het was de opmaat naar een boeiende keynote, vol doordenkers en eye openers.

  “We leven in een ongemiddelde samenleving”, vervolgde Kniesmeijer. Om vervolgens de zaal een spiegel voor te houden: “75 procent van u vindt dat hij een betere chauffeur is dan de gemiddelde chauffeur. En dat is statistisch gezien natuurlijk onmogelijk. Bovendien zijn we allemaal een minderheid in de samenleving. Stel dat u een blanke heteroseksuele man bent. Er zijn al minder mannen dan vrouwen op de wereld. Daarvan is lang niet iedereen blank en ongeveer 10 procent is niet hetero. Dus dan bent u in de minderheid. Laat staan als u ook nog eens boos bent.”

  Kniesmeijer benadrukte dat technologische ontwikkelingen veel goed brengen, maar dat we ons niet moeten laten leiden door data. “We moeten iets doen aan de systeempijn. Hoe rijm ik data aan allerlei ongemiddelde wijken en straten in Nederland?”

  Kniesmeijer sloot af met een oproep aan zijn toehoorders, de beheerders. “Jullie zorgen voor de toekomst. Stap naar voren en neem je verantwoordelijkheid, want jij weet wat het beste past. Ga met mensen aan tafel om te zorgen voor onze gezamenlijke ruimte.”

  The Missing Link – Joachim Declerck

  “The next big thing will be a lot of small things.” Als Joachim Declerck een citaat gaf dat impact had tijdens zijn keynote (en hij schudde er nogal wat uit zijn mouw), dan was het deze wel. De Belgische architect is niet de eerste die deze woorden uitspreekt, maar de relevantie ervan voor beheer in de openbare ruimte is kraakhelder.

  Declerck kaartte aan dat de wereld in de afgelopen jaren keihard bezig is om vernieuwing mogelijk te maken, tot op een punt dat niemand weet wat er nu precies moet gebeuren. “Er is nog geen pad tussen de plannen en structurele uitvoering van die plannen,” aldus de architect. “We moeten de toekomst verbeelden als iets wat winst geeft, zodat we ernaar kunnen sturen.” Om dat te bereiken, moeten er volgens Declerck nieuwe vormen van samenwerking worden verzonnen. Hij ziet te vaak dat verschillende vakgebieden op hun eigen eilandje blijven, terwijl élk vakgebied mee moet tellen om ons te wapenen tegen de toekomst. “Werk niet top-down en lineair,” beargumenteerde hij, “maar circulair en iteratief.”

  Ook zijn verhaal rondde hij af – een circulaire presentatie, zou je kunnen zeggen – met een terugblik op dat eerste citaat. “De wereld is in transitie, continu. Zonder beheer, zonder samenwerking, is die transitie niet te behalen. De toekomst van beheer is dan ook het mee beheren van de toekomst.”

  Deelsessies

  Beheer en klimaatadaptatie – Tauw en gemeente Huizen

  Klimaatadaptatie staat pas sinds kort op de agenda en gaat eigenlijk altijd over weersextremen, begon Ronald Wentink van Tauw zijn verhaal. “En er komt steeds meer aandacht voor hitte, waar het tot nu toe vooral ging over water. Dat komt onder meer door gevolgen voor de gezondheid. Bij langdurige hitte stijgt het sterftecijfer en worden mensen minder productief.”

  Ook voor de openbare ruimte heeft de klimaatverandering grote gevolgen en zorgt het voor flink wat schade. “Denk aan bruggen die schade oplopen, riolen die hevige regenbuien niet aankunnen en lage waterstanden. Bovendien worden we geconfronteerd met gekke verschijnselen, als gladheid in de zomer omdat vuil en olie na lange droogte op het wegdek drijven bij een regenbui.”

  We moeten dus gaan nadenken over een andere inrichting van de openbare ruimte, vindt Wentink. Minder verharding, Teletubbiehuizen of de straat als airco waren enkele van zijn voorbeelden.

  Tom Schoenmaker van de gemeente Huizen illustreerde zijn publiek hoe zijn gemeente bewust omgaat met het klimaatvraagstuk. Op basis van een stresstest werden eerst de kwetsbare gebieden in Huizen in kaart gebracht, om vervolgens over te gaan op concrete oplossingen. Een van de voorbeelden toonde hoe water dat door het riool niet verwerkt kon worden, op slimme wijze naar een lager gelegen plek werd geleid. Of denk aan het hoger leggen van de drempel van nieuwbouwhuizen, zodat hevige hoosbuien niet tot problemen leiden.

  Wat doen burgers in de openbare ruimte? – gemeente Almere

  Thijs van der Steeg koppelde zijn onderzoek naar het burgerschap van particuliere woningeigenaren aan het beheer van de openbare ruimte. Met als belangrijkste vraag: Waarom lukt het de overheid niet om in het netwerk van de burger te komen? Want burgers doen al heel veel zelf, bijvoorbeeld bij sportclubs én rondom hun eigen woning. “We zouden het veel praktischer moeten aanpakken. Bijvoorbeeld door het vakmanschap van de burger in te zetten. Bovendien moeten we eerst onderzoeken wat burgers zelf al doen en daar de opgaven van ons als overheid proberen in te passen. Want er gebeurt al heel veel, het zou zonde zijn als bureaucratie roet in het eten gooit.”

  Van der Steeg illustreert zijn verhaal aan de hand van een concreet voorval in Deventer, waar afgelopen zomer iemand een opblaasbaar zwembad in de straat had gezet. Veel kinderen maakten hier met veel plezier gebruik van, totdat een buurtbewoner een klacht indiende en het zwembad op last van de gemeente verwijderd diende te worden. “Ik vind niet dat wij hier als overheid tussen zouden moeten komen. De bewoners zouden dit prima zelf op kunnen lossen.” Het argument van precedentwerking is aan Van der Steeg niet besteed. “Sterker nog, in Arnhem mag dit argument al niet eens meer gebruikt worden bij bezwaren.”

  Wat volgde was een interessante discussie over de rol van de overheid bij lokale handhavingsvraagstukken. Met als belangrijkste conclusie: “We moeten het niet spannend vinden dat iets mis kan gaan.”

  Excursie Floriade

  In het hart van Almere, gelegen in het Weerwater, ligt een schiereiland dat zo’n veertig jaar ongerept is gebleven. Dit stukje Flevolandse natuur is eind 2017 officieel als Floriadeterrein bekroond bij het aanplanten van de eerste rode beuk. Bijna een jaar later is het masterplan van stedenbouwkundige Winy Maas in volle gang. Deelnemers van het NCBOR kregen de gelegenheid om het terrein in levende lijve te zien. Na een korte boottrip en bewapend met rubberen laarzen, gingen zij erop uit onder begeleiding van Rocco Wisker, Ria van Dijk en Arieke Klok van de gemeente Almere. Op het terrein konden zij de rechthoekige kavels met de unieke vier meter brede groenstroken zien. In elke strook worden planten en bomen geplant waarvan de botanische naam met dezelfde letter begint, elk geselecteerd op de bijdrage die ze leveren aan een gezonde omgeving.

  Het doel van de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 plaatsvindt op dit terrein is het onderzoeken en toepassen van nieuwe technologieën voor energie, water, afval, voedsel en mobiliteit. Almere verpakt dit in een duurzame stadswijk, een zogeheten Groene Stad Arboretum, die geënt is op vier thema’s: temperatuur verlagen, biodiversiteit, luchtkwaliteit verbeteren en gelukkiger leven. Uitgangspunt is het streven om geen enkele van de 2.200 aanwezige bomen te kappen. Een fikse uitdaging gezien de 1.600 woningen die op het 60 ha grote terrein gebouwd moeten worden, naast nog diverse wegen en een brug om het eiland te verbinden met het vasteland.

  Dat behoeft veel uitleg, vertelt Van Dijk. Menigeen zijn gewend dat bomen moeten wijken voor graafmachines, maar ‘dat doen we hier niet’. Dat zorgt voor creatieve oplossingen of samenwerkingen. Zo is Almere van plan alle bomen op het Floriadeterrein te benoemen tot monument zodat ze niet gekapt mogen worden. Hoe is nog de vraag, maar de ambitie spreekt voor zich. Dat mag wat kosten, geeft Van Dijk toe, maar de kern van het plan blijft daardoor behouden: een groen hart dat bijdraagt aan wereldwijde vraagstukken. Of het werkt? “We verwachten twee miljoen bezoekers op de tentoonstelling, misschien wel meer,” aldus Van Dijk. “Maar er is ook al veel animo van mensen om in de wijk te komen wonen, zowel bij mensen buiten als in Almere!”

  Gedragsverandering in de openbare ruimte

  Hoe verander je het gedrag van bewoners? Om die vraag te beantwoorden, moet je weten wat hen drijft. In deze sessie van Mats Postema van Pennock & Postema werd verteld over social nudging, een methode om het gedrag van mensen te veranderen door met kleine aanpassingen in de omgeving in te spelen op de drijfveren van die mensen. Na een interactief onderdeel gaf Postema bijvoorbeeld aan dat men bij een positieve verwoording van een maatregel neigt naar zekerheid. Bij een negatieve verwoording neigt men al gauw naar het nemen van risico’s om het negatieve te ondervangen.

  Het voorbeeld legde de basis voor Postema’s advies: denk niet in regels en beleid, maar breng in kaart wat de behoeften zijn en geef daar antwoord op. Dit werd bijgestaan door spreker Rob Ramackers van de gemeente ’s-Hertogenbosch, die een casus van het opruimen van hondenpoep in de gemeente centraal stelde: “Het gaat niet om hoeveel boetes je uitdeelt of hoeveel kilo poep er ligt, het gaat om de tevredenheid van de burgers.” Ramackers benoemde daarmee een veelvoorkomend fenomeen, namelijk dat burgers blijven klagen ondanks de grote investering die gemeenten doen om hondenpoep op te ruimen.

  Antwoorden op vragen als ‘Waarom ruimt men niet zelf op?’ en ‘Waarom verwijt men de gemeente?’ hielp Ramackers om inzichtelijk te krijgen wat de gemeente als methodes kon inzetten. Zo bleek dat inwoners de gemeente nooit zag opruimen vanwege de tijden waarop dit gebeurde, of dat inwoners zich zorgden maakten over de gezondheid van spelende kinderen nabij een uitlaatplek. Ramackers kon hierop reageren met juiste voorlichting en het zichtbaar maken van het opruimen, gericht op het wegnemen van zorgen en ergernis.

  Postema concludeerde de sessie met: “Kijk zeker naar anderen gemeenten, maar neem niet klakkeloos hun methodes over. In Amsterdam zijn de behoeftes van inwoners anders dan in Het Gooi.” Het is maatwerk, doorgaans op wijkniveau, dus kom in contact met uw burgers!

 • Welkomstwoord

  1. Opening
  2. De beheerder, de toekomst, de uitdaging!

  Keynotes

  3. Beheer in een on(be)grijpbare samenleving door Tom Kniesmeijer 
  4. Stedelijk beheer ‘The Missing Link’ door Joachim Declerck

  Deelsessies

  5. De Omgevingswet biedt kansen voor beheer
  6. Benchmarken heeft de toekomst
  7. De Toekomst van Contracteren
  8. Wat heeft een beheerder openbare ruimte aan ‘BIM’? (Deel 1 | Deel 2
  9. Beleid schrijf je samen met de stad
  10. De nieuwe CROW-Beheersystematiek voor de openbare ruimte
  11. Hoe kan de beheerder openbare ruimte bijdragen aan klimaatadaptatie?
  12. Waardemonitor Openbare Ruimte; slim instrument voor het gesprek met uw bestuurder?
  13. Wat doen burgers aan hun omgeving?
  14. Circulair beheer: u heeft goud in handen
  15. Beleidssamenhang, de strategische agenda voor de openbare ruimte
  16. Gedragsverandering in de openbare ruimte

  Excursies

  17. Floriade
  18. Oosterwold: experimenteren in ontwikkeling en beheer
  19. Grootonderhoud Regenboogbuurt
  20. Het Bos der Onverzettelijken, een levend monument in Almere
 • De gemeente Zaanstad zal in 2019 Almere opvolgen als gastgemeente van het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte. Zo werd bekend gemaakt op 22 november tijdens het NCBOR in Almere. In onderstaande video vindt u alvast een voorproefje op volgend jaar. 

   

Met andere ogen
'Met andere ogen' kijken we op donderdag 22 november naar de Toekomst van Beheer met grote vraagstukken zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, grondstoffenschaarste en gezondheidsvraagstukken


 
Gastheer 2018
Gemeente Almere
Scroll naar boven