Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2017

 • Datum: 23-11-2017
 • Productgroep: Congres
 • Soort: Betaald

Het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte (NCBOR) is de jaarlijkse kennis- en ontmoetingsplek voor beheerders en adviseurs van de openbare ruimte.

 
€ 450,00
excl. 21% btw
23-11-2017, Midi-theater Tilburg
 • Op donderdag 23 november 2017 vindt in Tilburg de 5e editie van het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte (NCBOR 2017) plaats. Ruim 350 professionals uit het werkveld van beheer gaan een dag tegemoet vol nieuwe kennis, inzichten en verrassende ontmoetingen.

  Van harte welkom in Tilburg!

  Dit jaar is gemeente Tilburg gastheer. Het congres vindt plaats op meerdere locaties, zo zijn er sessies op verschillende locaties van Spoorzone013 en in het Midi-theater. Creatieve en inspirerende plekken waar u naast inhoud ook nieuwe energie en verfrissende ideeën krijgt aangereikt. Mario Jacobs, wethouder Leefomgeving en Openbare Ruimte van de gemeente, nodigt u in deze videoboodschap van harte uit:
   


  Kennis van strategie en beleid tot uitvoering

  NCBOR 2017 is hét vakcongres waarbij het 100% draait om kennis over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het congres is voor medewerkers van overheidsorganisaties (gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk) en bedrijven (groenaannemers, advies- en ingenieursbureaus) die betrokken zijn bij beleid, beheer en inrichting van de openbare ruimte.

  • Wilt u weten hoe collega-organisaties omgaan met beheer en onderhoud?
  • Wat de effecten zijn van de regierol van overheden?
  • Over innovaties, methoden en technieken die tijd en geld besparen?


  Op donderdag 23 november krijgt u in Tilburg antwoorden en praktische handvatten voor uw eigen organisatie.

 • Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte
  Midden in de maatschappij
  Donderdag 23 november 2017, MIDI en Spoorzone Tilburg

  Midden in de maatschappij

  Het dagelijkse werkveld van onze sector: de maatschappij, hevig in beweging. Wat is de invloed van de sterk veranderende maatschappij op ons vak? Wat vraagt dat van ons als professionals en hoe kunnen we hierop voorsorteren? Wat kan de sector bijdragen aan de aanpak van urgente maatschappelijke opgaven? Hoe kunnen wij onze expertise inzetten om optimaal maatschappelijk rendement te realiseren?
  In het plenaire programma analyseren we drie grote opgaven: veiligheid, duurzaamheid en toegankelijkheid. Dilemma’s, trends, slimme samenwerkingsverbanden en kansrijke verbinding van belangen en disciplines.
  In het middagprogramma vertalen we deze verkenning naar de praktijk van beheer en onderhoud. Heel concreet in een gevarieerd excursieprogramma, en instrumenteel en praktisch in de sessies. Professionals delen hun praktijkexpertise met u: innovatieve oplossingen en strategieën, instrumentarium dat werkt!

  Sleutel voor succes

  Openbare ruimte die bijdraagt aan het welzijn en het welbevinden van iedereen, jong en oud, bereikbaar voor iedereen, niet alleen vandaag en morgen, maar ook daarna: toekomstbestendig en toekomstgericht. Slim beheer en onderhoud als sleutel voor succesvolle integrale aanpak van opgaven in het sociale en het fysieke domein. Midden in de maatschappij!

  Programma

  09.00 Ontvangst met koffie  
  10.00 Welkom Opening vijfde editie NCBOR
  Dagvoorzitters Ceciel van Iperen, Harro Verhoeven en Ineke Westerbroek (CROW)
  Mario Jacobs, wethouder Leefomgeving & Openbare Ruimte Gemeente Tilburg
   
  10.15 Midden in de maatschappij                               floris-alkemade-foto-arenda-oomen.jpg
  Toegankelijkheid: Floris Alkemade, Rijksbouwmeester
  Duurzaamheid: René Voets, directeur Particulieren Interpolis
  Veiligheid:
   

  Op zoek naar integrale aanpak en slimme samenwerking
  Marianne Linde, directeur Duurzame Stad Gemeente Tilburg in gesprek met de sprekers
   
  11.30 Pauze
  12.00 Excursieprogramma 
  13.00 Lunch
  14.00 Eerste ronde parallelprogramma 
  15.00 Pauze
  15.30 Tweede ronde parallelprogramma 
  16.30 Plenaire afsluiting
  Edward Stigter, directeur Beleid Gezonde en veilige Leefomgeving VNG
  17.00 NCBORrel
   


  Houd deze pagina in de gaten of volg het laatste nieuws via Twitter: #NCBOR

 • Sneak preview: Beheersystematiek Openbare Ruimte en Verhardingen 

  Afgelopen anderhalf jaar is er door CROW en een ontwikkelteam hard gewerkt aan de Beheersystematiek Openbare Ruimte. In deze sneak preview hoor je hoe de systematiek werkt. Hoe stemmen we beheer en beleid op elkaar af, hoe maken we een betrouwbare begroting, wat is de ondergrens van de beheeractiviteiten, hoe houden we rekening met de omgeving, wat zijn de consequenties van onze keuzen en welke beheerstrategieën zijn er? Maak bovendien kennis met een specifieke uitwerking: de Beheersystematiek Verhardingen, en ontdek hoe er op soortgelijke wijze ook ruimte is voor andere disciplines zoals groen en kunstwerken.
  Paulette Dicker, Adviseur DON Bureau
  Hans van Leeuwen, Beleidsadviseur Wegen gemeente Dordrecht

  Innovatief participatiebestek Dordrecht: bewoners aan zet

  Bewonersparticipatie in groenonderhoud: lastig aanbesteden voor de opdrachtgever. Standaardbestek en maatwerk gaan immers moeilijk samen. Dordrecht lost dit op met een innovatief participatiebestek. De aannemer is volledig verantwoordelijk voor het betrekken van bewoners bij de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. Welke verrekeningssystematiek pas je toe? Hoe laat je als gemeente los? Anderhalf jaar ervaring levert leerzame lessen. Hoe werkt de uiterst succesvolle aanpak en welke dilemma’s kom je als opdrachtgever tegen?
  Edwin van Dieën, Clustermanager Stadsonderhoud en
  Theo Santegoets, Adviseur Strategie en Innovatie, beiden gemeente Dordrecht

  Duurzaamheid binnen assetmanagement

  Assetmanagement of risicogestuurd beheer en onderhoud is geen hype meer maar staande praktijk. Veel overheden benoemen daarbij het aspect ‘duurzaamheid’ als één van de organisatiewaarden. Het blijkt lastig om dit concreet te maken. Leer van goede voorbeelden dat het kan, en hoe je dat doet. Wat zijn de valkuilen? Met praktijkervaringen van onder meer Drenthe, woningcorporaties, Schiphol, ProRail en Rijkswaterstaat.
  Gabby van Meer, Asset Management Professional Compris

  Beheerders spin in het dataweb

  Of het nu gaat om de stresstest wateroverlast, de Omgevingswet of het Nationaal WegenBestand (NWB): men weet de beheerder openbare ruimte steeds beter te vinden als het gaat om het aanleveren van gegevens. Hoe zorg je ervoor dat deze vragen beantwoord worden, zonder dat het je eigen werk in de weg zit? Een structurele aanpak van de informatievoorziening is noodzakelijk. Hoe kan slim gebruik van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) je hierbij helpen?
  Een verkenning van de aanpak BOR-BGT die door VNG/KING is ontwikkeld om de informatiehuishouding bij het ontwerpen en beheren van de openbare ruimte door gemeenten te optimaliseren. 
  Sandra Leijten, Adviseur Ondersteuning gemeentelijk gebruik BGT KING

  10 dagen Koningsdag in de binnenstad van Tilburg

  Dit jaar vierde de koning Koningsdag in Tilburg: een nationaal evenement met een enorme impact op de stad. Legio afstemming rond het beheer van de openbare ruimte en veiligheid, in overleg met alle betrokkenen en organisaties. Een prachtig evenement voor de bevolking en bezoekers van de stad. Veilig maar ook toegankelijk voor '150 duizend feestgangers' . Veel tegengestelde belangen en wensen. Mobiliteitsvraagstukken, horecabelangen, veiligheidsringen, evenementen en media op één dag. Wat betekent dit voor het beheer van de stad en hoe blijf je ‘in control'?
  Paul Geurts, Projectleider Veiligheid Koningsdag 2017 gemeente Tilburg
  Eric van Ree, Voorzitter Werkgroep Koningsdag 2017 gemeente Tilburg
  Bas Kouwenberg, Vakspecialist gemeente Tilburg

  Een toegankelijk Nijmegen voor iedereen: van CAD naar stoepkrijt

  Hoe geef je als gemeente optimaal invulling aan de wettelijke plicht een voor iedereen toegankelijke stad te realiseren? En hoe krijg je het dan ook nog eens gerealiseerd in het werk? Nijmegen doet het stapsgewijs. En samen. Een kijkje in de keuken van beleidsvorming in co-creatie met gebruikers: ouderen en mensen met een beperking. Achter de tekentafel vandaan, ervaringsdeskundigen wijzen de weg. Elke interventie in de openbare ruimte kan zo maar een nieuw obstakel opleveren, een kleine aanpassing kan zo maar bijdragen aan een betere toegankelijkheid. Hoe krijg je je collega’s binnen de gemeentelijke organisatie mee in dit bewustzijn? Beleidsmedewerker en slechtziende stedelijke inrichter verduidelijken samen de gekozen route van Handboek Nijmegen toegankelijk.
  Vincent Meijers, Senior beleidsmedewerker Openbare Ruimte Gemeente Nijmegen
  Jeroen van Dijk, (vrijwel) blind geworden stedenbouwkundige

   

  Sturen op beleving: “Een positieve beleving begint waar ergernissen eindigen” 

  Om te sturen op beleving moet je weten hoe de bewoners de openbare ruimte beleven en waar hun behoeftes liggen. Overlast, criminaliteit en een buitenruimte die niet schoon, heel en veilig is, zorgen voor ergernis. Veel maatregelen verminderen weliswaar de irritatie, maar leiden niet direct tot een grotere burgertevredenheid. Dat is wel het geval als de gemeente erin slaagt een ‘wow’-effect te creëren. Met deze nieuwe aanpak wordt ook het eigenaarschap van bewoners versterkt. Maak kennis met het verwachtingsmodel beleving en leer van uitgevoerde belevingswaardeonderzoeken met tips en tops.
  Annet Muller, Adviseur Leefbaarheid LiSadvies
  Olaf Stillebroer, Adviseur PPBnootdorp

 • De Raad van Advies van het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte bestaat uit professionals uit alle disciplines van het beheer van openbare ruimte. Doel van de raad is het actief meedenken over onderwerpen en thema's die van invloed zijn op het werk en -proces van beleidsmakers, beheerders en adviseurs van de openbare ruimte. De belangrijkste onderwerpen krijgen een plek in het congresprogramma. Zo bestaat het congres uit kennis uit het werkveld, voor het werkveld.

  Wie zijn de leden?

   

  Van links naar rechts: Patrick Morren (Tauw), Bas Peeters (NVRD), Harro Verhoeven (CROW), Sonja Jansen (gemeente Tilburg), Ineke Westerbroek (CROW), Paul van der Donk (HAS Hogeschool), Mascha Smit (IPC Groene Ruimte), Martijn van Duuren (ORIE), Jaap Meindersma (gemeente Almere), Thea Attevelt (ROVA).
 • De sponsors van het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte ondersteunen de kern van het congres: kennis delen, verbinden en samenwerken. Ondersteunt uw bedrijf ook deze kern? En wilt u uw bedrijf en diensten presenteren aan ruim 300 professionals uit het werkveld van beheer en onderhoud? Bekijk het sponsorpakket. Wilt u een nadere toelichting, heeft u vragen of wilt u inschrijven voor het sponsorpakket? Neem dan contact op met Kyra van Osch via kyra.vanosch@crow.nl of 06 - 57 80 31 33. Of in geval van afwezigheid van Kyra met Niels van Ommen via niels.vanommen@crow.nl of 06 - 20 65 63 19.

  Onze sponsoren

                                             


                                                       
                                             

 • Het congres vindt plaats op meerdere locaties in Tilburg. De hoofdlocatie is het Midi-theater. De locaties gaan u verrassen. Het zijn inspirerende ruimtes waar u naast kennis ook nieuwe energie en ideeen opdoet. De hoofdlocatie is goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer. Parkeergarages liggen op loopafstand van het theater. Hierbij de dichtsbijzijnde garages: '013-Tivoli' en 'De Heuvelpoort'. 

   

  Contact- en adresgegevens

 • De prijs voor het congres bedraagt € 450,- per deelnemer. Daarnaast zijn er de volgende prijsregelingen: Partners van CROW Levende Stad, leden actieve CROW-werkgroepen, abonnees Acquire Publishing (Straatbeeld, BuitenSpelen, Stedebouw & Architectuur): € 395,- per deelnemer. Studentenprijs: € 25,-.

  Partners van CROW Levende Stad (overheidsorganisaties) ontvangen naast de bovenstaande prijsregeling ook twee gratis toegangskaarten. Deelnemers van sponsors krijgen toegang op basis van het afgenomen sponsorpakket (schrijf via deze pagina in, kies vervolgens voor de rol 'sponsor').
 • Op donderdag 24 november 2016 vond het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte plaats in het World Trade Center in Rotterdam. Gastheer gemeente Rotterdam en de CROW-dagvoorzitters Ineke Westerbroek, Harro Verhoeven en Ceciel van Iperen loodsten de deelnemers vakkundig door de dag. Met een record aantal van 320 bezoekers, een thema dat aansprak (Beheer, de stuwende kracht), een sterk inhoudelijk programma en lekkernijen van het Rotterdamse 'Koekela', was het voor deelnemers een top-congres, een geslaagde editie!

  Lees het uitgebreide verslag


  Links en downloads

   

  Sfeerimpressie

  1.jpg    17.jpg

  19.jpg    27.jpg

  32.jpg   45.jpg

  63.jpg   64.jpg

  74.jpg    81.jpg

  Dank voor uw deelname, inzet en bijdrage!

  Deelnemers, sprekers en sponsors van het congres: hartelijk dank voor uw komst, inzet en bijdrage. Samen met u is deze editie van het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte succesvol verlopen. Het is prachtig om te zien hoe honderden professionals elkaar weten te vinden in de sessies, bij de lunch en aan discussietafels. Speciale dank aan gastheer gemeente Rotterdam voor de begeleiding en mede-organisatie.
  Gemeente Tilburg neemt het stokje als gastgemeente over en gaat voor u met het NCBOR 2017 aan de slag!

Joan Ignatia
Medewerker Service & Realisatie
Gastheer 2017:
Tweets met #ncbor
Organisatie

Organisatie CROW 
Mediapartner
Mediapartner Acquire Publishing
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven