Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2017

 • Datum: 23-11-2017
 • Productgroep: Congres
 • Soort: Betaald

Het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte (NCBOR) is de jaarlijkse kennis- en ontmoetingsplek voor beheerders en adviseurs van de openbare ruimte.

 
Gratis
Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail klantenservice@crow.nl.
 • Op 23 november 2017 vond het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte plaats in het MIDI-theater en de Hall of Fame in Tilburg. Gastheer gemeente Tilburg en de CROW-dagvoorzitters Ineke Westerbroek, Harro Verhoeven en Ceciel van Iperen loodsten de deelnemers vakkundig door de dag. Met als thema 'Midden in de Maatschappij' werd om 10.00 uur de aftrap gegeven. Een fantastische dag waarbij zelfs de stevige regenbuien tijdens het excursieprogramma (bijna) helemaal niets aan kon veranderen.
   

  Achtergrond: links en downloads 


  Dank voor deelname, inzet en bijdrage

  Deelnemers, sprekers en sponsors van het congres: hartelijk dank voor uw komst, inzet en bijdrage. Samen met u is deze editie van het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte succesvol verlopen. Het is prachtig om te zien hoe honderden professionals elkaar weten te vinden in de sessies, tijdens de excursie, bij de lunch en na het plenaire programma: tijdens de netwerkborrel.

  Speciale dank aan gastheer gemeente Tilburg voor de begeleiding en mede-organisatie. Gemeente Almere neemt het stokje als gastgemeente over en gaat samen met de organisatie van CROW en CROW Levende Stad aan de slag voor het NCBOR 2018! Bekijk de video-uitnodiging:

 • De sprekers van NCBOR 2017: wie zijn ze en wat doen ze?

  Toegankelijkheid – Floris Alkemade, Rijksbouwmeester

  Floris Alkemade (1961) is sinds 1 september 2015 Rijksbouwmeester, de 38e op rij. Hij is tevens architect, stedenbouwer en directeur van FAA en FAA/XDGA. Na achttien jaar gewerkt te hebben voor OMA (vanaf 2001 als partner), richtte hij in 2008 zijn eigen bureau op: FAA (Floris Alkemade Architect). 

  Over de betekenis van de openbare ruimte:

  “Uitdagingen op sociaal-maatschappelijk vlak: kijk naar een ouder wordende bevolking, toenemende sociale segregatie, ongezondere leefstijlen. Onze openbare ruimte, de plek waar men elkaar op een vanzelfsprekende manier tegen het lijf loopt, heeft een sleutelrol in het tegengaan van mechanismen die deze trends in de hand werken. Echter, de plekken waar mensen elkaar ontmoeten nemen alleen maar af. De winkelstraten ondergaan een devaluatie door ons veranderend winkelgedrag. Maar ook voorheen toegankelijke openbare gebouwen zijn nu niet meer toegankelijk. Kijk naar alle treinstations. Het belang van de openbare ruimte neemt toe, maar tegelijkertijd neemt het aantal plekken af. Het is goed om te realiseren: wat betekent openbare ruimte?” 

  Veiligheid – Zeger Stinis, voorzitter BIZ vereniging Kalverstraat/Heiligeweg, lid dagelijks bestuur Amsterdam City

  "Ik zit in de gelukkige positie dat ik  op heel erg verschillende manieren betrokken ben bij de Amsterdamse openbare ruimte."

  "Als eigenaar van een marketing & strategie bureau Sir Geoffrey adviseer ik gemeenten en (groot) winkelbedrijven (waarvan veel in de Amsterdamse binnenstad) op het gebied van positionering, marketing en communicatie: dat varieert van passentenonderzoek, tot het ontwerp voor een winkelpui of bijvoorbeeld een abri-campagne. Zaken die erg zichtbaar zijn in de openbare ruimte. Daarnaast ben ik ook ondernemer in de Kalverstraat (mede-eigenaar van een horecabedrijf) en heb ik verschillende bestuursfuncties in de Amsterdamse binnenstad (Voorzitter BIZ/Ondernemersvereniging Kalverstraat & Heiligeweg, bestuurslid Amsterdam City en bestuurslid van het Paleiskwartier). Vanuit die bestuursfuncties zit ik veel met verschillende afdelingen van de gemeente aan tafel over erg diverse onderwerpen: van het schoonhouden van de binnenstad, het beperken van de overlast van de toenemende bezoekersaantallen tot veiligheid."
   
  "Ik vind het belangrijk om als Amsterdammer en als ondernemer in Amsterdam iets terug te doen voor de stad. Deze zal voorlopig blijven groeien zowel qua bewonersaantallen maar ook qua bezoekersaantallen. Dat zijn in principe goede ontwikkelingen, maar dat mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid. Daarvoor is het belangrijk dat de binnenstad goed bereikbaar blijft, de juiste mix van functies biedt en dat men zich er veilig voelt."

  Duurzaamheid – René Voets, senior manager Marketing Interpolis

  In 1998 startte René Voets zijn carrière bij Interpolis. Hij heeft diverse functies vervuld waaronder manager Vernieuwing. René heeft daarbij preventie neergezet als onderscheidend element voor Interpolis in de markt. Sinds 4 jaar is René senior manager Marketing. Hij is verantwoordelijk voor marketing en sales van particuliere verzekeringen, verzekeringsproposities en –producten en slimme oplossingen van Interpolis. Maar ook is hij opdrachtgever voor een aantal innovatieve projecten, waaronder het ‘SlimOpWeg’ programma. 

  Daarnaast is René lid van de Klimaatadviesraad van de gemeente Tilburg. Hierin probeert René een brug te slaan tussen de verzekeraar en overheidsinstanties. Hoe kunnen we onze doelen en ambities verenigen? Het reduceren van (schade) risico’s kan volgens René goed samen gaan met de duurzaamheids- en klimaatambities van de gemeente.  

  Edward Stigter, VNG directeur beleid Gezonde en veilige leefomgeving

  Edward Stigter is sinds 1 januari 2017 directeur Beleid Gezonde en veilige leefomgeving bij de VNG.

  Hij kent de maatschappelijke opgaven die spelen in de fysieke leefomgeving goed. Onder meer door zijn ervaring in zijn laatste functie als directeur van het programma Eenvoudig Beter. Vanuit dit rijksbrede programma is samen met praktijkdeskundigen succesvol gewerkt aan een nieuw stelsel voor het omgevingsrecht. Edward was daarvoor bij het rijk werkzaam in diverse (management)functies op het gebied van ruimtelijke ordening, energie en wonen. Hij is zijn carrière begonnen als beleidsmedewerker milieu bij de gemeente Alphen aan den Rijn. Hij heeft Milieukunde en Politicologie gestudeerd.

  Pleidooi voor sterkere positie van beheer: maak de toekomst mogelijk!

  “Ik zet me bij de VNG in om de relaties met de gemeenten te verbeteren. Ik moet hun man in Den Haag worden.”

  “Er gaat jaarlijks zo’n 15 miljard om in het beheer en de inrichting van de openbare ruimte, het is het visitekaartje van de overheid naar haar burgers. Maar tegelijkertijd belandt het beheer niet echt op de politieke agenda bij een gemeenteraad. Een vraag als: ‘Hoe gaan we om met de waterafvoer van de bestrating, de groenvoorziening of de reparatie?’ wordt vaak als heel technisch gezien. Daardoor krijgt beheer vaak niet de aandacht die het verdient. Terwijl een goed beheerde en ingerichte openbare ruimte een visitekaartje aan burgers en bedrijven is. Bovendien moet beheer ook steeds vaker inspelen op het klimaatbestendig maken van de omgeving. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid voor ontwikkeling en beheer bij gemeenten zelf. En dat moet ook, zij kennen hun omgeving het best. Grosso modo vind ik: we hebben een prima kwaliteit van het openbaar gebied. Maar natuurlijk kan het altijd beter.”

  Marianne LindeMarianne Linde, Directeur Duurzame Stad gemeente Tilburg

  Marianne is werkzaam geweest op het gebied van verkeersmanagement en verkeersmodellering bij Rijkswaterstaat. Begin jaren negentig maakte zij de overstap naar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Zij gaf hier onder meer leiding aan het onderzoek naar emissies, afval, energie en leefomgevingskwaliteit. In 2008 maakte zij de overstap naar het bedrijfsleven en heeft zij zich ingezet voor een goed ontsloten informatie-infrastructuur voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Voorbeelden zijn het programma Gebied-Energie-Neutraal, de samenwerking tussen gemeente Utrecht en kennisinstituten op het gebied van "healthy urban living", 3D modellering en games voor kwaliteit van de openbare ruimte en de nationale energiedatabase PICO.

  Sinds 1 oktober van dit jaar is zij lid van de concerndirectie van de gemeente Tilburg. Als directeur Duurzame Stad is zij onder meer verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling op gebied van milieu, groen, openbare ruimte, klimaat (mitigatie en adaptatie), wijkgericht werken, het beheer van de openbare ruimte, het beheer van afvalstromen als onderdeel van een circulaire economie en de implementatie van de omgevingswet.     

  • 09.00 Ontvangst met koffie  
  • 10.00 Welkom & Opening vijfde editie NCBOR

  Dagvoorzitters Ceciel van Iperen, Harro Verhoeven en Ineke Westerbroek (CROW)
  Mario Jacobs, wethouder Leefomgeving & Openbare Ruimte Gemeente Tilburg 

  • 10.15 Midden in de maatschappij                  

  Toegankelijkheid: Floris Alkemade, Rijksbouwmeester
  Duurzaamheid: René Voets, senior manager Marketing Interpolis
  Veiligheid: Zeger Stinis, Voorzitter BIZ vereniging ondernemers Kalverstraat/Heiligeweg, lid dagelijks bestuur Amsterdam City
   
  Op zoek naar integrale aanpak en slimme samenwerking
  Marianne Linde, directeur Duurzame Stad Gemeente Tilburg in gesprek met de sprekers 

  • 11.30 Pauze
  • 12.00 Excursieprogramma

  Inschrijven voor een excursie? Bekijk het aanbod onder het tabblad excursies. 

  • 13.00 Lunch
  • 14.00 Eerste ronde parallelprogramma 
  • 15.00 Pauze
  • 15.30 Tweede ronde parallelprogramma 
  • 16.30 Plenaire afsluiting


  Edward Stigter, VNG directeur Beleid Gezonde en veilige leefomgeving
  Beheer morgen en verder.. en volgend jaar
  “Maak de toekomst mogelijk”

  • 17.00 NCBORrel met spectaculaire skatedemo

  Download het volledige programma inclusief boeiende excursies en interessante deelsessies.


  Midden in de maatschappij

  Het dagelijkse werkveld van onze sector: de maatschappij, hevig in beweging. Wat is de invloed van de sterk veranderende maatschappij op ons vak? Wat vraagt dat van ons als professionals en hoe kunnen we hierop voorsorteren? Wat kan de sector bijdragen aan de aanpak van urgente maatschappelijke opgaven? Hoe kunnen wij onze expertise inzetten om optimaal maatschappelijk rendement te realiseren?
  In het plenaire programma analyseren we drie grote opgaven: veiligheid, duurzaamheid en toegankelijkheid. Dilemma’s, trends, slimme samenwerkingsverbanden en kansrijke verbinding van belangen en disciplines.
  In het middagprogramma vertalen we deze verkenning naar de praktijk van beheer en onderhoud. Heel concreet in een gevarieerd excursieprogramma, en instrumenteel en praktisch in de sessies. Professionals delen hun praktijkexpertise met u: innovatieve oplossingen en strategieën, instrumentarium dat werkt!

  Sleutel voor succes

  Openbare ruimte die bijdraagt aan het welzijn en het welbevinden van iedereen, jong en oud, bereikbaar voor iedereen, niet alleen vandaag en morgen, maar ook daarna: toekomstbestendig en toekomstgericht. Slim beheer en onderhoud als sleutel voor succesvolle integrale aanpak van opgaven in het sociale en het fysieke domein. Midden in de maatschappij!

  Spectaculair slot NCBOR 2017

  De winnaar van het NK Skateboarden Street 2016, de Tilburgse Magic van Heeswijk, laat samen met topskateboarders Jimmy de Kok (Tilburg) en Teun Janssen (Den Bosch) zien dat het skateboarden niet voor niets tot de Olympische sporten is gaan behoren. Spetterende runs met flips over de death gap, frontside blunts, grind combinaties en backside noseblunts. Stunts in de categorie "don''t try this at home". Inspiratie voor een spannende combinatie: skateboarden en de openbare ruimte.

  Volg het laatste nieuws via Twitter: #NCBOR

 • De eerste ronde 14.00 – 14.50 uur

  10 dagen Koningsdag in de binnenstad van Tilburg 

  Dit jaar vierde de koning Koningsdag in Tilburg: een nationaal evenement met een enorme impact op de stad. Legio afstemming rond het beheer van de openbare ruimte en veiligheid, in overleg met alle betrokkenen en organisaties. Een prachtig evenement voor de bevolking en bezoekers van de stad. Veilig maar ook toegankelijk voor '150 duizend feestgangers' . Veel tegengestelde belangen en wensen. Mobiliteitsvraagstukken, horecabelangen, veiligheidsringen, evenementen en media op één dag. Wat betekent dit voor het beheer van de stad en hoe blijf je ‘in control'?
  Paul Geurts, Projectleider Veiligheid Koningsdag 2017 gemeente Tilburg
  Bas Kouwenberg, Vakspecialist gemeente Tilburg
  Eric van Ree, Voorzitter Werkgroep Koningsdag 2017 gemeente Tilburg

  Living Lab Tilburg: van hufterproof naar gastvrij met smart safety 

  Geïnspireerd door het Living Lab Stratumseind in Eindhoven heeft de gemeente Tilburg recent haar eigen Living Lab gerealiseerd waar met slimme technologieën het uitgaansgebied Korte Heuvel extra gezellig en veilig zal worden gehouden. Maak kennis met de verschillende fieldlabs (in Tilburg en Eindhoven) met slimme sensoren, die onder andere mensen tellen, geluid op een unieke wijze meten, concentraties van en paniek in mensenmassa's meten, en met lichtscenario’s voor een positieve sfeer- en gedragsbeïnvloeding. Doel: de uitgaansgebieden veiliger, levendiger en aantrekkelijker maken. In de sessie extra aandacht voor relevante wet- en regelgeving rond privacy en voor de aanpak van geluidsoverlast in de openbare ruimte en daarmee het terugdringen van geluidsvervuiling als groeiend maatschappelijk probleem.
  Peter van de Crommert, Projectmanager Living Lab DITSS
  Tinus Kanters, Projectleider Living Lab Stratumseind Eindhoven
  Rick Scholte, Directeur Sorama, Ingenieur van het jaar 2017

  Een toegankelijk Nijmegen voor iedereen: van CAD naar stoepkrijt 

  Hoe geef je als gemeente optimaal invulling aan de wettelijke plicht een voor iedereen toegankelijke stad te realiseren? En hoe krijg je het dan ook nog eens gerealiseerd in het werk? Nijmegen doet het stapsgewijs. En samen. Een kijkje in de keuken van beleidsvorming in co-creatie met gebruikers: ouderen en mensen met een beperking. Achter de tekentafel vandaan, ervaringsdeskundigen wijzen de weg. Elke interventie in de openbare ruimte kan zo maar een nieuw obstakel opleveren, een kleine aanpassing kan zo maar bijdragen aan een betere toegankelijkheid. Hoe krijg je je collega’s binnen de gemeentelijke organisatie mee in dit bewustzijn? Beleidsmedewerker en slechtziende stedelijke inrichter verduidelijken samen de gekozen route van Handboek Nijmegen toegankelijk.
  Vincent Meijers, Senior beleidsmedewerker Openbare Ruimte Gemeente Nijmegen
  Jeroen van Dijk, (vrijwel) blind geworden stedenbouwkundige

  Sturen op beleving: “Een positieve beleving begint waar ergernissen eindigen” 

  Om te sturen op beleving moet je weten hoe de bewoners de openbare ruimte beleven en waar hun behoeftes liggen. Overlast, criminaliteit en een buitenruimte die niet schoon, heel en veilig is, zorgen voor ergernis. Veel maatregelen verminderen weliswaar de irritatie, maar leiden niet direct tot een grotere burgertevredenheid. Dat is wel het geval als de gemeente erin slaagt een ‘wow’-effect te creëren.  Met deze nieuwe aanpak wordt ook het eigenaarschap van bewoners versterkt. Maak kennis met het verwachtingsmodel beleving en leer van uitgevoerde belevingswaardeonderzoeken met tips en tops.
  Annet Muller, Adviseur Leefbaarheid LiSadvies
  Olaf Stillebroer, Adviseur PPBnootdorp

  Duurzaamheid binnen assetmanagement 

  Assetmanagement of risicogestuurd beheer en onderhoud is geen hype meer maar staande praktijk. Veel overheden benoemen daarbij het aspect ‘duurzaamheid’ als één van de organisatiewaarden. Het blijkt lastig om dit concreet te maken. Leer van goede voorbeelden dat het kan, en hoe je dat doet. Wat zijn de valkuilen? Met praktijkervaringen van onder meer Drenthe, woningcorporaties, Schiphol, ProRail en Rijkswaterstaat.
  Gabby van Meer, Asset Management Professional Compris

  Big data: echt bruikbaar! 

  Big data: wat heb je er aan, wat kun je er mee? Meer dan je misschien denkt, maar over welke data hebben we het precies? En hoe haal je uit al die gegevens echt bruikbare informatie? Hoe betrouwbaar is die? Ontdek in een realistische praktijksimulatie hoe een bestaande dataset uit een traditioneel beheersoftwarepakket verrijkt wordt. Hierbij wordt onder andere een ‘berg’ met gegevens efficiënt bewerkt via een algoritme. Geen black box maar een slimme manier om ook prioriteiten en beleidscriteria mee te nemen. Dat is pas bruikbare informatie voor de beheerder.
  Robbert Bloksma, IT Consultant iASSET

  Tweede ronde 15.30 – 16.20 uur

  Het is glashelder: krachten bundelen werkt 

  Vanuit gezamenlijke belangen - een veilige, leefbare, toegankelijke en duurzame openbare ruimte - besloten Interpolis en gemeente Tilburg enkele jaren geleden om slim samen te werken en krachten te bundelen door ‘learning by doing’. Met projecten zoals het verbeteren van de veiligheid op bedrijventerrein Kreitemolen, het delen van kennis en informatie om wateroverlast in Tilburg te voorkomen, het terugdringen van straatroven en woninginbraken en het verrichten van een wijkschouw krijgt de samenwerking gestalte. Publiek-private samenwerking is niet nieuw. Hoe zorgen we dat het niet bij praten blijft, maar in de praktijk ook iets oplevert? Wat zijn de basiselementen voor een goede samenwerking? Hoe komen projecten van de grond en hoe bereik je een win-win situatie?
  Sjak van Nieuwkuijk, Manager Veiligheid en Preventie Interpolis
  Adryo Toorians, Coördinator maatschappelijke weerbaarheid gemeente Tilburg

  Energietransitie: beheeropgave in de hoogste versnelling 

  Nul-op-de-Meter, aardgasloze woonwijken en energiecoöperaties die lokaal energie opwekken: de energietransitie zorgt er voor dat de ondergrondse infrastructuur in sneltreinvaart aangepast moet worden om in de toekomst een duurzame energievoorziening te hebben. In de ondergrond ligt zo'n 130.000 kilometer aardgasleiding die overbodig wordt, terwijl het elektranet juist moet worden opgewaardeerd om meer vermogen te kunnen transporteren. Deze ingrepen hebben veel impact op de openbare ruimte en - soms zelfs onvoorziene - gevolgen zoals bomenkap. Gemeente Tilburg is samen met haar netbeheerder (Enexis) intensief aan het werk om de uitdagingen voor de komende tientallen jaren in beeld te brengen. Welke dilemma's komen ze tegen? Welke oplossingen zijn er al gevonden? Wat doet dit met de planning van grootschalige onderhoudsprogramma's? Hoe werken zij samen? Hoe verloopt de communicatie met de bewoners? 
  Jos Lemmens, Assetmanager Enexis
  Sander van der Heijden, Integraal beheerder gemeente Tilburg

  Innovatief participatiebestek Dordrecht: bewoners aan zet 

  Bewonersparticipatie in groenonderhoud: lastig aanbesteden voor de opdrachtgever. Standaardbestek en maatwerk gaan immers moeilijk samen. Dordrecht lost dit op met een innovatief participatiebestek. De aannemer is volledig verantwoordelijk voor het betrekken van bewoners bij de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. Welke verrekeningssystematiek pas je toe? Hoe laat je als gemeente los? Anderhalf jaar ervaring levert leerzame lessen. Hoe werkt de uiterst succesvolle aanpak en welke dilemma’s kom je als opdrachtgever tegen?
  Edwin van Dieën, Clustermanager Stadsonderhoud en
  Theo Santegoets, Adviseur Strategie en Innovatie, beiden gemeente Dordrecht

  Sneak preview: Beheersystematiek Openbare Ruimte en Verhardingen  

  Afgelopen anderhalf jaar is er door CROW en een ontwikkelteam hard gewerkt aan de Beheersystematiek Openbare Ruimte. In deze sneak preview hoor je hoe de systematiek werkt. Hoe stemmen we beheer en beleid op elkaar af, hoe maken we een betrouwbare begroting, wat is de ondergrens van de beheeractiviteiten, hoe houden we rekening met de omgeving, wat zijn de consequenties van onze keuzen en welke beheerstrategieën zijn er? Maak bovendien kennis met een specifieke uitwerking: de Beheersystematiek Verhardingen, en ontdek hoe er op soortgelijke wijze ook ruimte is voor andere disciplines zoals groen en kunstwerken.
  Paulette Dicker, Adviseur DON Bureau
  Hans van Leeuwen, Beleidsadviseur Wegen gemeente Dordrecht

  Beheer van de toekomst is kansgestuurd beheer 

  Maatschappelijke, economische, technologische en klimatologische ontwikkelingen vragen om radicaal ander beheer: niet langer uitsluitend gericht op het in stand houden van de bestaande inrichting en bestaande functionaliteit van de openbare ruimte. Nieuwe trends en ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de openbare ruimte. Toekomstgericht beheer kan een cruciale rol spelen bij het realiseren van strategische beleidsdoelstellingen van de gemeente. Beheer van de toekomst is kansgestuurd beheer. Beheer in ontwikkeling; discussieer mee over de toekomstagenda van beheer.
  Martin van der Zwan, Directeur PLANTERRA
  Winnifred Blokland, Beleidsadviseur Beheer openbare ruimte gemeente Zwolle

  Beheerders spin in het dataweb 

  Of het nu gaat om de stresstest wateroverlast, de Omgevingswet of het Nationaal WegenBestand (NWB): men weet de beheerder openbare ruimte steeds beter te vinden als het gaat om het aanleveren van gegevens. Hoe zorg je ervoor dat deze vragen beantwoord worden, zonder dat het je eigen werk in de weg zit? Een structurele aanpak van de informatievoorziening is noodzakelijk. Hoe kan slim gebruik van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) je hierbij helpen?
  Een verkenning van de aanpak BOR-BGT die door VNG/KING is ontwikkeld om de informatiehuishouding bij het ontwerpen en beheren van de openbare ruimte door gemeenten te optimaliseren. 
  Sandra Leijten, Adviseur Ondersteuning gemeentelijk gebruik BGT KING

 • Op het congres gaat u tijdens het programmaonderdeel: excursie (12 - 13 uur), met een collegavakgenoot van gastheer gemeente Tilburg naar buiten. Oplossingen bekijken en horen over ervaringen uit de praktijk. Bekijk in het overzicht hieronder uit welke excursies u kunt kiezen. Na inschrijving voor het congres (en bevestiging hiervan) ontvangt u een mail om uw voorkeur voor excursie door te geven.

  Klimaatadaptatie Kruidenbuurt (MAX 40)

  Zichtbaar blauw en groen in de buurt: Tilburgse pilot toepassing klimaatadaptieve maatregelen. In een deel van de wijk nadert de klimaatadaptieve herinrichting de afronding. Het gaat in deze pilot niet om meer doen, maar om anders doen: opvangen van regenwater van daken en/of bestrating zodat het water zo veel mogelijk vastgehouden wordt in de wijk zelf. Een combinatie met passende vegetatie zorgt voor een optimale ecologische waarde. Wandel mee door de wijk en zie de verschillen met het deel van de wijk dat niet klimaatadaptief is ingericht.
  Floor van den Bergh, Ontwerper Buro Bergh
  Willion Adriaansen, Interne opdrachtgever, Adri van Haaren, Kwaliteitsmedewerker beheer,
  Jan Janssens-Baan, Adviseur/vakspecialist, Jozèf Sebregts, Projectleider en Corina van Spaendonk, Wijkregisseur gemeente Tilburg

  Blauwe ader Kapelstraat/Ringbaan Noord (MAX 45)

  Wateroverlast na hevige regenval, maar ook problemen door droogte: extremen kunnen niet langer worden opgevangen door de oude riolering. Tilburg werkt de komende jaren aan de aanleg van een nieuw stelsel van Blauwe Aders: grote rioolbuizen die regenwater afvoeren naar bergingsparken aan de rand van de stad. Bekijk het werk in uitvoering en ontdek hoe veelomvattend de integrale aanpak is: met de aanleg van het extra riool wordt tevens de openbare ruimte opnieuw ingericht. Bestekschrijver Royal HaskoningDHV en uitvoerder Heijmans lichten toe.
  Frank Beelen, Projectleider Heijmans
  Boris Smulders, Projectleider Royal HaskoningDHV
  Marco Klessens, Projectleider gemeente Tilburg 

  Eindgemaal blauwe ader Midden-Brabantweg (MAX 25)

  Een van de onlangs gerealiseerde nieuwe hemelwaterriolen mondt uit in een nieuw eindgemaal, de grootste in zijn soort. Daal diep af in de Tilburgse ondergrond en breng een bezoek aan het onlangs opgeleverde eindgemaal. Dit bouwwerk van 13 meter diep herbergt de pompen om het rioolstelsel leeg te maken en om berging voor regenwater te creëren.
  Tristan Martin, Projectleider en Johan Vriens, Beheerder gemeente Tilburg 

  Willem-II-passage: sociaal veilig en dynamisch verlicht (MAX 40)

  Deze doorgang voor fietsers en voetgangers vormt een belangrijke verbinding tussen de Spoorzone en de Tilburgse binnenstad. Hier geen camera’s om een gevoel van veiligheid te realiseren, maar lichtgevende glazen bakstenen waarvan de lichtkleur en -intensiteit reageren op tijdstip van de dag, de weersomstandigheden en beweging van de gebruikers van de passage. Als inzending van Philips Lighting heeft de passage de iF DESIGN AWARD 2017 gewonnen. Ontwerper The Cloud Collective licht idee, ontwerp en uitvoering toe.
  Ingrid van der Heijden en Gert Kwekkeboom, beiden partner architect Civic Architects
  Richard Boerop, Urban Lighting Consultant en Bas Schamp, Key accountmanager Public Philips Lighting
  Adriaan van de Sande, Projectleider en Patrick van de Wiel, Adviseur/vakspecialist Openbare verlichting gemeente Tilburg

  Living Lab De Korte Heuvel voor veilig uitgaansgebied (MAX 25)

  Living Lab als uniek onderzoeks- en meetinstrument om het uitgaansgebied De Korte Heuvel veiliger, levendiger en aantrekkelijker te maken. Een van de meest opvallende elementen van dit Living Lab is het gebruik van geluidscamera’s en video analytics voor de meting van 3D geluidsniveaus en agressie- en paniekdetectie ter ondersteuning van de cameratoezichttaken in de openbare ruimte. Nieuwe interactieve straatverlichtingsscenario’s zullen daarnaast de sfeer in positieve zin beïnvloeden. Bezoek aan uitgaansgebied De Korte Heuvel om de toegepaste techniek te bekijken en aan het omvangrijke cameratoezichtpunt, waar alle beelden binnenkomen en worden verwerkt.
  Peter van de Crommert, Projectmanager Living Lab en Sterre Remijn, Stagiaire DITSS
  Rick Scholte, Directeur Sorama, Ingenieur van het jaar 2017
  Karen Klerx, Projectleider, Arne Mans, Vakspecialist en Jack van Son, Manager Stadstoezicht gemeente Tilburg

  In de voetsporen van de koning (MAX 20)

  Daar waar de openbare ruimte wordt gebruikt als evenemententerrein, is de impact van veiligheid op het beheer van die openbare ruimte enorm. Koningsdag als sprekend voorbeeld hiervan. Wandel een deel van de Koningsroute mee en ontdek wat er nodig is om bezoekers en bewoners gastvrij en veilig te onthalen in een gebied waar veel belangen spelen. Wat vraagt dat van de beheerder?
  Bas Kouwenberg, Vakspecialist gemeente Tilburg

  Transitie naar aardgasloze woningen (MAX 25)

  In het kader van de Green Deal Warmtevoorziening Tilburg zijn pilots gestart waarin woningen worden aangepast tot aardgasloze woningen. Deze fysieke ingrepen hebben nogal wat gevolgen: niet alleen voor de bewoners (huurders, eigenaren), maar ook voor de openbare ruimte. Zo leidt gevelverplaatsing van corporatiewoningen in de onlangs aangepakte Le Sage ten Broekstraat onvermijdelijk tot herinrichting van de openbare ruimte. Wat kom je tegen bij dergelijke renovatieprojecten?
  Gert van den Elsen, Beleidsmedewerker Duurzaam inrichten en bouwen gemeente Tilburg

  Expeditie Ribbelroute in Tilburg (MAX 24)

  Ervaar wat toegankelijkheid betekent voor slechtzienden tijdens een wandeling door de binnenstad van Tilburg met een virtual reality bril. MuZIEum, ervaringsmuseum over zien en niet zien, haalt de belevingsrondleiding speciaal over uit Nijmegen. Ervaringsdeskundigen begeleiden de wandeling en vertellen over hun eigen kijk op de zaak. Ontdek de wereld van slechtzienden: om je ogen te openen.
  Onder leiding van MuZIEum-gidsen

  Obstakels in de openbare ruimte: ervaar het zelf met TOG (MAX 25)

  De gemeente Tilburg werkt samen met het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties (TOG) om de openbare ruimte toegankelijk te houden en te maken voor mensen met een beperking. Het TOG komt op voor de belangen van mensen met een beperking. Een van de projecten is om mensen zonder beperking te laten ervaren hoe het is om met een beperking te bewegen in de openbare ruimte. Wat gaat goed en wat zijn obstakels als je bijvoorbeeld in een rolstoel zit? Op pad met mensen met een handicap.
  Onder leiding van TOG

  Geïntegreerd contract onderhoud bedrijventerreinen (MAX 25)

  Bezoek aan een bedrijventerrein in Tilburg om te ontdekken wat een innovatieve aanbesteding en een andere manier van samenwerken concreet voor de kwaliteit van de openbare ruimte opleveren.
  Sinds 2016 verricht de combinatie Dolmans Landscaping/Broeren het complete onderhoud aan alle bedrijventerreinen in Tilburg voor de komende 8 jaar. Dat doet Dolmans Landscaping/Broeren op basis van goed huisvaderschap waarbij zij nadrukkelijk de communicatie met en participatie van stakeholders opzoeken. De contracten hebben daarom ook een langere looptijd dan gebruikelijk. Dit levert niet alleen meer efficiency op, stakeholders worden ook meer betrokken. Deze betrokkenheid zou moeten leiden tot meer samenwerking en meer tevredenheid onder bewoners/ondernemers
  Mart Hoppenbrouwers, Directeur Zuid-West Nederland & België Dolmans Landscaping
  Mabel Giesbers, Gedelegeerd opdrachtgever en Leon van Haaren, Kwaliteitsmedewerker gemeente Tilburg
  Rogier Mulder, Adviseur/vakspecialist gemeente Tilburg

  Best Value Procurement: contract in de praktijk (MAX 25)

  Afgelopen jaar is Tilburg gestart met een in ‘rioleringsland’ redelijk uniek onderhoudscontract: Best Value Procurement. Hiermee wordt beoogd om het rioolbeheer van prestatie naar effect in te richten. Het gaat om reinigen, inspecteren, repareren van kolken, aansluitingen en hoofdriolen en het afhandelen van rioolgerelateerde meldingen. Bezoek op locatie met een toelichting op de doelstellingen van de gemeente en de ervaringen van de aannemer. Op locatie wordt tevens inzicht gegeven in de online werkwijze vanuit de inspectiebus.
  Jeroen Heijnen, Projectleider M.J. Oomen Groep
  Frank Gijselhart, Vakspecialist Riolering gemeente Tilburg

  Smart city toepassingen (MAX 25)

  Bezoek aan bedrijf Remoticom, gevestigd op bedrijventerrein Kraaiven in Tilburg, waar smart city toepassingen worden ontwikkeld. Maak in het Experience Center kennis met nieuwe technologieën voor bijvoorbeeld smart parking.
  Joost van der Velden, CEO Remoticom

 • De sponsors van het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte ondersteunen de kern van het congres: kennis delen, verbinden en samenwerken. Ondersteunt uw bedrijf ook deze kern? En wilt u uw bedrijf en diensten presenteren aan ruim 300 professionals uit het werkveld van beheer en onderhoud? Bekijk het sponsorpakket. Wilt u een nadere toelichting, heeft u vragen of wilt u inschrijven voor het sponsorpakket? Neem dan contact op met Kyra van Osch via kyra.vanosch@crow.nl of 06 - 57 80 31 33. Of in geval van afwezigheid van Kyra met Niels van Ommen via niels.vanommen@crow.nl of 06 - 20 65 63 19.

  Onze sponsoren

                                             


                                                       
                                             

Congressen en bijeenkomsten
ma t/m vrij 08.00 uur tot 16.30 uur
Gastheer 2017:
[Error loading the WebPart 'Crow_Twitter' of type 'Crow.Twitter']
Organisatie

Organisatie CROW 
Mediapartner
Mediapartner Acquire Publishing
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven