Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren 2020 - Thema: Anders samenwerken

 • Datum: 06-07-2020
 • Duur: 14.00 - 15.30 uur
 • Productgroep: Thema bijeenkomst
 • Soort: Gratis
 • Thema: Aanbesteden, Contracteren

Het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren is hét jaarlijkse congres waar opdrachtgevers en opdrachtnemers in de infrasector elkaar ontmoeten. Met in dit jubileumjaar een wel heel bijzondere gast: Cora van Nieuwenhuizen, Minister van Infrastructuur en Waterstaat. We gaan met haar in gesprek over onder meer innovatie, duurzaamheid, goed opdrachtgeverschap en de lokale en regionale vervangings- en renovatieopgaven. En natuurlijk over de gevolgen van de coronacrisis voor de sector.

 
Gratis
Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail klantenservice@crow.nl.
 • Wat hadden we graag iedereen persoonlijk de hand geschud op de congresdag! Omdat dat er voorlopig helaas niet in zit, organiseren we een speciale editie van het congres: online, in delen, op verschillende data. Zo kunnen we toch de actuele thema’s en inspirerende praktijkvoorbeelden met je delen en interessante gesprekken faciliteren.

  Deelname is gratis; maar om deel te kunnen nemen is aanmelding vereist.

  Voor meer informatie, een uitgebreide terugblik én het terugkijken van de webinars kun je terecht op ac-congres.nl.

  De themabijeenkomsten

  We inspireren je op het gebied van innovatie, duurzaamheid en anders samenwerken in drie verschillende online sessies van maximaal 1,5 uur per sessie. Optimale focus zonder vierkante ogen! De sessies worden geleid door Joost Fijneman en Ad van Leest.
   
 • Hoe verander je houding en gedrag van sectorpartijen. Alleen zeggen dat het moet, verandert niets. Zeggen ook de grote en kleine bouwers. Pas het toe in projecten en werk weer prettig samen met elkaar, gebruik bouwteams om dit vorm te geven. Beschouw het als een gezamenlijk project met gedeelde verantwoordelijkheden.

  De eerste stap is de keuze voor één partij om uit te voeren (al of niet in concurrentie), en van daaruit gezamenlijk vorm geven aan de realisatie van het project (ontwerp en uitvoering).
   
 • Onderstaand het programma voor de sessie met als hoofdthema anders samenwerken die gegeven wordt op maandag 6 juli van 14.00 tot 15.30 uur.

  13.30u Online inloop
  14.00u Welkom en opening door Joost Fijneman en Pieter Litjens (beiden CROW)
  14.10u Het model 2-fasen contract van Waterschap Rivierenland
  Waterschap Rivierenland werkt bij grotere en meer complexe projecten intensief samen met marktpartijen. Vanaf de start vormt het waterschap een consortium met een ingenieursbureau en een aannemer. Op zoek naar de beste samenwerkingspartners start de aanbesteding met een basispakket informatie. De drie bepalende gunningscriteria: de mens centraal (het team), maximale maatschappelijke meerwaarde (innovatie en duurzaamheid) en een gezonde bouwkolom (financieel plan en financiële transparantie).

  In het proces: gezamenlijke verkenning en planuitwerking voor contract en realisatie. Het aanbestedingstraject is gestandaardiseerd, repeterend gemaakt. Hierdoor wordt het voor marktpartijen aantrekkelijk om te investeren in duurzaamheid en innovatie. Voordelen: kennis integraal samenbrengen en delen, van 2 of 3 aanbestedingen naar 1 aanbesteding, samen risico’s beheersen, samen innovaties ontwikkelen en korter en goedkoper aanbesteden.
   
  Na een korte presentatie in gesprek met Paul van Dijk en Erik van Ginkel (beiden Waterschap Rivierenland).

  Met gespreksbijdrage van Stefan van der Linden (Waterschapsbedrijf Limburg) over de vraag welke keuze daar is gemaakt ten aanzien van aanbestedingen en selectie van partijen. Wat zijn de ervaringen, wat vindt de markt?
  14.40u Aanbesteden zonder prijs
  Joost Fijneman in gesprek met Petra Heemskerk (Aanbestedingsadvocaat CMS) over haar ervaringen met deze gefaseerde aanbesteding. Over het bundelen van krachten met vertrouwen in elkaars expertise om tot een optimaal ontwerp te komen. Alle ruimte en openheid om samen te tekenen en te rekenen aan oplossingen en varianten. Risico’s zijn reëler in te schatten, de prijs is een realistische kostprijs. Het ei van Columbus of een riskant experiment?
  15.00u CROW Handreiking 'Twee ffasen contracteren'
  In de GWW-sector wordt voortdurend gezocht naar verbetering van samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om maatschappelijke meerwaarde te maximaliseren, en (faal)kosten te minimaliseren. CROW is gestart met het opstellen van een handreiking “Twee fasen contracteren” ter ondersteuning en verbetering van deze samenwerking. Dit doen we samen met een werkgroep met deelnemers uit de hele gww-sector.

  In de handreiking beschrijven we hoe een aanbesteding zo in te richten, dat wél gestuurd wordt op samenwerking. En meer specifiek op samenwerking die start vóórdat de opdracht tot in alle details is uitgewerkt. Daar is een vorm van een twee fasen aanpak voor nodig. Roy Voorend (CROW) aan het woord over deze handreiking en hoe deze tot stand komt.
  15.10u Werkplezier, trots en gewapend beton: aanleg CER (Container Exchange Route) in unieke samenwerking
  In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam wordt de Container Exchange Route aangelegd, een baan van 17 kilometer die containerterminals, Rijks Inspectie Terminal (douane), empty depots en distributiebedrijven op de Maasvlakte met elkaar verbindt. Oplevering is eind dit jaar voorzien. Strikte eisen, zoals 99% gegarandeerde beschikbaarheid in de komende 40 jaar, vragen een robuuste aanpak. Niet alleen ten aanzien van het te storten beton maar zeker ook aan de proceskant.

  Optimale samenwerking en vertrouwen: ‘uniek’ volgens opdrachtgever en aannemer. Waar zit hem dat in? Samenwerking als één van de EMVI-criteria in de aanbesteding, interviews en assessments, project-startup, gedragskompas met kernwaarden, escalatiemodel en overlegtafels. Samen bouwen aan een comfortabel kader voor echt werkplezier. Grote verhalen en mooie woorden? Houding en gedrag spelen altijd en overal een rol van betekenis. Ontdek wat er hier te leren valt.

  Ad van Leest in gesprek met Dick van Erkel (Combinatie CER (KWS en Van Hattum en Blankevoort) en Michiel Goosens (Havenbedrijf Rotterdam)
  15.30u Afsluiting door Joost Fijneman.

   

 • Software

  De online bijeenkomsten van het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren organiseren we via het online platform Zoom. Na aanmelding ontvang je enkele dagen voorafgaande aan de bijeenkomst een link voor deelname en bijhorende instructies.

  Om deel te kunnen nemen aan deze online bijeenkomst is het van belang dat je over een goede internetverbinding beschikt. Als het vanuit je werkgever niet is toegestaan Zoom te gebruiken, dan kun je niet deelnemen aan de bijeenkomst via de apparatuur van de werkgever. Deelnemen via een privécomputer is wel mogelijk, via een smartphone of tablet helaas niet.

  Wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze congresadministratie.
Scroll naar boven