Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren 2019

 • Datum: 22-05-2019
 • Duur: 1 dag
 • Locatie: 1931 Congrescentrum, Den Bosch
 • Productgroep: Congres
 • Soort: Betaald

Het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren van CROW is hét jaarlijkse platform waar opdrachtgevers en opdrachtnemers uit de infrasector elkaar ontmoeten. Dit jaar op woensdag 22 mei, in 1931 Congrescentrum in Den Bosch.

 
€ 425,00
excl. 21% btw
22-05-2019, 1931 Congrescentrum
 • Leren van elkaar en elkaar (beter) leren kennen staan - ook dit jaar - centraal. Deze vierde editie biedt nóg meer ruimte voor het aanbod in de parallelsessies: succesvolle voorbeelden uit de praktijk ter inspiratie, discussies over praktijkdilemma’s, masterclasses en colleges over onder meer jurisprudentie aanbestedingsrecht, ontwikkelingen rond bouwteams en ervaringen met UAV-GC.

  Kleine projecten en grote projecten kennen elk hun eigen dynamiek. Wat ze delen? Mensenwerk. Samen een mooi werk maken, binnen de afgesproken kaders. Kwaliteit leveren, tegen maatschappelijk verantwoorde kosten. Daar gaat het om, dat is de bedoeling.

  De actuele praktijk van aanbesteden en contracteren is een weerbarstige. Dat weet u als geen ander. Toch zijn we ervan overtuigd dat het anders, nóg beter kan. Dat bewijst de praktijk. Die goede voorbeelden delen we graag met u. Evenals de drempels, de valkuilen, en de aanpak daarvan.

  Schrijf nu in, en doe uw voordeel met de unieke combinatie die dit congres biedt: ontmoetingen met collega’s en vakgenoten van opdrachtgevers, opdrachtnemers en hun adviseurs. Tevens biedt het congres een breed aanbod van actuele praktijkkennis over instrumentarium en regelgeving en inspirerende visies op dilemma’s uit de praktijk. Dat alles op één dag.

 • 08.15  Programma voor vroege vogels
  09.00 Ontvangst met koffie
  10.00
   
  CROW HEET BIJZONDER WELKOM
  Rens de Jong in gesprek met Pieter Litjens, Algemeen directeur CROW
  10.15   
  OVER TRIBES EN RITUELEN!
  Op reis langs tribes overal op de wereld. We vroegen cultureel antropoloog Danielle Braun zichtbaar te maken hoe je het gedrag van de ander beter leert interpreteren. Pas dan kun je elkaar goed leren kennen en blijft de balans tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers beter bewaard. Dan heeft het ook zin om te investeren in elkaar en in de onderlinge relaties. Een exotisch maar ook heel praktisch reisverslag.
  Danielle Braun, Corporate antropoloog en chief van de Academie voor Organisatiecultuur
  11.00   
  TERUG NAAR DE BEDOELING …
  Beter samenwerken, investeren in relaties: daar gaat het om. En zo doe je dat.
  Gesprek met de deelnemers onder leiding van Rens de Jong.
  11.30 Pauze
  12.00 Eerst ronde parallelprogramma op hoofdpodium en in sessiezalen
  13.00 Lunch
  14.00 Tweede ronde parallelprogramma op hoofdpodium en in sessiezalen
  15.15 Pauze
  15.45 Derde ronde parallelprogramma op hoofdpodium en in sessiezalen
  17.00 Borrel

  SNEAK PREVIEW PARALLELPROGRAMMA per 19-03-2019

  [Praktijk]

  MKB-vriendelijk aanbesteden: aanbesteden met gezond verstand

  Wat is dat eigenlijk: MKB-vriendelijk? Rondetafelgesprek over de actuele praktijk van aanbesteden en samenwerken. Ter tafel onder meer goed opdrachtgeverschap en goed ondernemerschap, level playing field, vertrouwen en transparantie in de aanbesteding en in de samenwerking. Aan tafel recht van spreken: de winnaar van de MKB INFRA AanbestedingsAward 2019, Den Haag, en Raalte, een van de genomineerde gemeenten. Ook MKB-ers laten van zich horen: wat zijn hun ervaringen, wat is voor hen MKB-vriendelijk?

  Jack Amesz, Directie Adviseur Fysieke Domein Gemeente Den Haag
  Joris van der Meer, Commercieel directeur Aannemingsbedrijf Van der Meer
  Dennis Melenhorst, Wethouder Gemeente Raalte
  Erik Punt, Directeur De Eijk Groep
  Gespreksleider: Pieter Litjens, Algemeen directeur CROW

  [Verdieping]                                             

  Omgevingsveiligheid op de bouwplaats en in contracten

  Recente incidenten (omvallende kraan, omvallende steiger), waarbij gelukkig alleen materiële schade is ontstaan, laten zien dat omgevingsveiligheid rondom de bouwplaats nog steeds aandacht verdient. In 2016 concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid in haar rapport ‘Hijsongeval Alphen aan den Rijn’ al “Veiligheidsrisico’s van de omgeving werden niet beheerst”. De Onderzoeksraad adviseerde onder andere om afspraken over het identificeren en beheersen van veiligheidsrisico’s in bouwprojecten te standaardiseren in algemene contractvoorwaarden en omgevingsveiligheid als criterium op te nemen in aanbestedingsprocedures. Hoe kunnen we leren van de veiligheidsincidenten en hoe kunnen we een en ander beter regelen in onze contracten?
  Jan Tiddo Bresters, Adviseur contracten, claims en geschillen Witteveen+Bos
  Moderator: Ad van Leest (CROW)

  [CROW-actualiteit]     

  Duurzaamheid en innovatieve materialen: óók in RAW!

  Na een kennissessie op de InfraTech afgelopen januari is duidelijk geworden dat duurzaamheid en het gebruik van innovatieve materialen in RAW-contracten zeker mogelijk zijn. Maak kennis met de mogelijkheden en leer van de praktijkervaringen. Hoe benut je als opdrachtgever de ruimte in een RAW-bestek? Welke kansen biedt het toestaan van varianten op een RAW-bestek? En wat kun je met ‘omdenken’ bereiken? Denkkracht en praktijkexpertise bundelen levert vast nog meer inzichten en ideeën op; doe mee en denk duurzaam en innovatief.
  Bas Huisman, RAW-adviseur CROW
  Erik Segers, Vakgroepmanager Contractmanagement Dura Vermeer Infra
  Moderator: John de Beijer (CROW)

  [Praktijk]

  Gewoon DOEN! Stap eens écht door die open deur  

  De essentie van het DOEN-gedachtegoed: optimale samenwerking tussen opdrachtgever en de markt en werken vanuit de bedoeling. Maximale klantwaarde en eerlijk geld voor eerlijk werk: een brug te ver? Niet voor het project ter versterking van de Nijkerkerbrug. Na een innovatieve selectieprocedure hebben de Combinatie NU (Mourik en BESIX) en Rijkswaterstaat samen het contract gemaakt, samen de prijs bepaald en samen gewerkt aan het ontwerp en de realisatie. Alle regels mochten ter discussie gesteld worden, behalve uiteraard de wet. Minder gedoe en meer werkplezier zijn slechts enkele van de behaalde resultaten. De lessen van dit experiment zijn eigenlijk heel logisch en vanzelfsprekend, maar geven wel inzicht: stap nu eens echt door die open deuren! Doe mee en ontdek het zelf. TIP: lees eerst het DOEN-boekje (www.projectdoen.nu).
  Jan-Co van den Doel, Projectmanager Mourik Infra
  Marlotte Koster, Projectmanager Rijkswaterstaat
  Ansel Velthof, Contractmanager Rijkswaterstaat

  [CROW-actualiteit]

  Slim digitaal contracteren met het Linked Data Platform  

  De hoeveelheid informatie in projecten, ook in de fase van aanbesteden en contracteren, wordt steeds groter. Opdrachtnemers willen deze informatie graag als data ontvangen om deze snel in hun projectbeheersingssysteem te kunnen opnemen. Ook voor opdrachtgevers is werken met actuele data een stuk handiger dan zoeken in een berg documenten naar de laatste wijzigingen. CROW ontwikkelt een dataplatform, een datamodel en standaard contractdatasets hiervoor. Omdat gebruik wordt gemaakt van open BIM- en ICT-standaarden, kunnen deze data onafhankelijk van de softwareleverancier verwerkt worden.
  Wat kun je als opdrachtgever, als opdrachtnemer en als adviesbureau met deze datasets in geïntegreerde contracten? Wat brengt het Linked Data Platform je? En hoe zou de toekomst van contractdata er uit kunnen zien? #nerdalert: niet voor nerds!
  Moderator: Mark Hofstede (CROW)

  [Praktijk]                                                

  Roelofs Academy: kennis en kunde delen en ontwikkelen

  De wereld om ons heen verandert, de technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op en de overheid treedt steeds meer terug, ook op maatschappelijk vlak. Nieuwe generaties staan aan de poort, traditionele arbeidsverhoudingen verdwijnen. Hoe zorg je ervoor dat kennis behouden blijft en kwaliteit gedeeld wordt? De klantvraag verandert, aanbestedingsvormen veranderen, van bestek naar bouwteam. Dit vraagt om kennis en ontwikkeling van nieuwe vaardigheden. Wat zijn de actuele competenties? Hoe manage je de verwachtingen van de klanten en medewerkers? In de Roelofs Academy worden individuele leerlijnen ingezet die stimuleren om vaardigheden te ontwikkelen, kennis te delen zowel intern als met klanten en op deze wijze tot innovatie te komen.
  Rob Hendriks, Tendermanager Roelofs
  Katja Mackus, P&O-functionaris Roelofs

  [Discussie]                                                                           

  Tenderen op samenwerkingspotentieel

  Tender voor onderhoud aan het Kanaal Almelo-De Haandrik zónder inschrijfprijs. Wel gevraagd: een plan van aanpak én geschiktheid voor dit project. De provincie Overijssel selecteert waterbouwer Beens Groep op 100% kwaliteit. Kennis vanuit de markt wordt optimaal benut in een bouwteam, het perfecte bouwteam wordt samengesteld met een kleurenschema uit de psychologie. Perfecte samenwerking in alle openheid. Het Ei van Columbus?
  Hoe maak je zachte factoren hard en meetbaar? Hoe kwantificeer je subjectiviteit? Of moet je dat niet willen? Hoe verhoudt zich dit tot de wettelijke vereiste objectiviteit en transparantie? Een discussie over kleur bekennen, openheid en onderling vertrouwen, oud gedrag en wij/zij-denken.
  Karst-Jan Beens, Algemeen directeur Beens Groep
  Eef Uiterwijk, Programmamanager Eenheid Wegen en Kanalen Provincie Overijssel
  Moderator: Niek van Onna (CROW)

  [CROW-actualiteit]      

  Wederzijds en tussentijds beoordelen met Past Performance

  Past Performance stelt de kwaliteit van het samenwerkingsproces centraal door het inzichtelijk en bespreekbaar te maken, zowel voor de opdrachtnemer als voor de opdrachtgever. Tijdens de uitvoering wederzijds met elkaar het gesprek aangaan over houding en gedrag. Dat vraagt een professionele instelling van alle gesprekspartners. Wat hebben partijen aan deze beoordelingssystematiek? Wat leren ze ervan? Ervaringen van gebruikers, en dilemma’s: waarvoor kun je gemeten prestaties nog meer gebruiken?
  Moderator: Niek van Onna (CROW)

  [Verdieping]                                                                                                  

  Masterclass RAW-raamovereenkomst: feiten en fictie                  

  Een contractvorm voor opdrachten waarvan de samenstelling en omvang van de opdracht én plaats en tijd van de uitvoering nog onbekend zijn. Hoe kan er met fictieve hoeveelheden en een fictieve inschrijvingssom in de aanbesteding toch een reëel beeld ontstaan? Hoe zorg je er voor dat fictie en realiteit elkaar tijdens de looptijd van de raamovereenkomst niet in de weg zitten? Waarom kies je als opdrachtgever voor deze contractvorm? Hoe ga je als inschrijver om met de risico’s? Hoe kom je samen van fictie naar werkelijke uitvoering van deelopdrachten zonder conflict en gedoe? Realisme is een schone zaak.  
  Bart Loose, Directeur vestiging Zevenaar NTP Groep
  Harry van der Schans, Werkvoorbereider Gemeente Almere
  Tim Aarsen (CROW) en Bas Huisman (CROW)
  Moderator: Niek van Onna (CROW)

  [Verdieping]

  Bouwteam anno 2019: Back to the Future!

  Voor een succesvol bouwteam is een goede samenwerking cruciaal. Maar die samenwerking lukt alleen als er heldere afspraken worden gemaakt over taakverdeling en verantwoordelijkheden. Met de toenemende populariteit van het bouwteam neemt ook het aantal verschijningsvormen toe. Het is daarom van belang om wat ordening aan te brengen in de verschillende varianten.
  In deze verdiepingssessie aandacht voor twee basisvormen van het bouwteam: gekoppeld aan de UAV respectievelijk aan de UAV-GC.

  • waarom kies je voor een van deze vormen?
  • hoe moet je deze vormen aanbesteden?
  • hoe gaat het proces van prijsvorming?
  • hoe zit het met de rol- en taakverdeling?
  • hoe liggen de verantwoordelijkheden?

  Daarnaast aandacht voor bouwteam-varianten die gerelateerd zijn aan de twee basisvormen. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze kennis van of praktijkervaring hebben met het werken in een bouwteam.
  Andrea Chao, Managing associate Simmons & Simmons LLP
  Jaap de Koning, Hoofd vestiging Amsterdam Witteveen+Bos
  Moderator: Tim Aarsen (CROW)

  [Praktijk]

  Gluren bij de buren

  Wat kun je leren van aanbesteden en contracteren in andere sectoren? Woningcorporaties gaan ook Europees aanbesteden. Bij Woonstad Rotterdam (57.000 woningen) staan nieuwe innovatieve vormen van opdrachtgeverschap en aanbesteden centraal. Doel: excellente exploitatie en ontwikkeling vastgoed. De klassieke verhouding opdrachtgever/opdrachtnemer verschuift steeds meer naar resultaatgerichte samenwerking. Circulariteit en energiebesparing vereisen slim gebruik van data en digitale technieken. Daarbij is de leverancier belangrijk als kennispartner. Hoe werkt dat precies in een aanbesteding?
  Dennis Lausberg, Directeur Vastgoedbeheer en -ontwikkeling Woonstad Rotterdam
   
  [Discussie]                                                     

  UAV-GC: riskante business?

  Is er nog toekomst voor de UAV-GC als basis voor contracten? Of is de enige wijze les van de actuele in de blubber vastgelopen geïntegreerde projecten inderdaad “niet meer doen”? Waar ligt het eigenlijk precies aan als het misgaat? Is dat de contractvorm zelf of zit het net even anders? Is deze contractvorm wel de best passende bij de opgave en de context? Een scherpe discussie om de diepere lagen bloot te leggen. Vanuit welke motivatie valt de keuze op de UAV-GC? Vage scope, onbeheersbaar risicoprofiel: wat doe je eraan? Gewoon maar zien of je eigen verantwoordelijkheid nemen? Als aanbesteder én als inschrijver. En hoe doe je dat dan? Hoe kom je tot een transparante en gedragen risicoverdeling?  
  Discussie onder leiding van Henberto Remmerts, Businessleader Risico- en Contractmanagement Tauw met onder anderen
  Dineke Mulderij, Projectleider Provincie Noord-Holland
  Johan Peek, Projectleider Dura Vermeer Infra Regionale Projecten
  Moderator: Ad van Leest (CROW)

  [Verdieping]

  Omgekeerd Aanbesteden: marktconsultatie

  Niet een project centraal stellen, maar de versnelling in de duurzaamheidsopgave. Niet overheden die een uitvraag doen, maar overheden die inschrijven. Niet 2 rollen (aanbesteder of inschrijver), maar een community met diverse rollen die samenwerkt om de opgave te realiseren. Dát is Omgekeerd Aanbesteden.
  Deze ‘markt’-consultatie is bedoeld voor alle geïnteresseerden in het initiatief Omgekeerd Aanbesteden (www.omgekeerdaanbesteden.nl) en gaat in op vragen als:

  • hoe verloopt het proces van een omgekeerde aanbesteding?
  • wat kan je eigen rol zijn?
  • hoe zit het met de aanbestedingsplicht?
  • wat zijn de kansen en de belemmeringen voor olievlekwerking van de duurzaamheidsopgave?

  Stel - in welke rol dan ook - al je vragen en maak kennis met omdenken in het echt.
  Sanne de Groot, Adviseur duurzame leefomgeving Tauw
  Chantal Schrijver, Adviseur samenwerken, aanbesteden en contractvormen Tauw
   


 • Dagvoorzitter/gespreksleider Rens de Jong
  Rens de Jong is gespecialiseerd in alles wat het ondernemerschap raakt. Dat komt naar voren bij het BNR programma ‘Werkverkenners’. Hij is ervan overtuigd dat bij alle belangrijke veranderingen in ons leven, in onze maatschappij, in de wereld, ondernemers & bedrijven een sleutelpositie vertegenwoordigen. Zijn interviews en debatten gaan vaak over duurzaamheid, het centraal stellen van de klanten, de toekomstige structuren van bedrijven en hoe er met talent wordt omgegaan.
  Linkedinprofiel


  Plenaire keynote spreker: Danielle Braun
  We vroegen cultureel antropoloog Danielle Braun zichtbaar te maken hoe je het gedrag van de ander beter leert interpreteren. Pas dan kun je elkaar goed leren kennen en blijft de balans tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers beter bewaard. Dan heeft het ook zin om te investeren in elkaar en in de onderlinge relaties. Onder leiding van Rens de Jong verkennen we de waarde hiervan. Rituelen, totempalen en tribes: ontdek de betekenis van deze inzichten.
  Linkedinprofiel

 • Schrijf nu in en doe uw voordeel met de unieke combinatie die dit congres biedt: ontmoetingen met collega’s en vakgenoten van opdrachtgevers, opdrachtnemers en hun adviseurs. Daarnaast is er een breed aanbod van actuele praktijkkennis over instrumentarium en regelgeving én inspirerende visies op dilemma’s uit de praktijk. Dat alles op één dag.

  Entreeprijzen

  • Standaard deelnemer: € 425,-
  • CROW-werkgroeplid: € 350.-
  • CROW-docenten: € 350.-
  • Student: € 25,-

  Alle prijzen zijn excl 21% btw. 
 • 1931 Congrescentrum
  Oude Engelenseweg 1
  5222 AA ’s-Hertogenbosch.

  Op loopafstand van NS-station Den Bosch. Gratis parkeren op eigen parkeerterrein 1931 Congrescentrum.
   
Congressen en bijeenkomsten
ma t/m vrij 08.00 uur tot 16.30 uur
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven