Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren 2020 - Thema: Innovatie

 • Datum: 22-06-2020
 • Duur: 14.00 - 15.30 uur
 • Productgroep: Thema bijeenkomst
 • Soort: Gratis
 • Thema: Aanbesteden, Contracteren

Het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren is hét jaarlijkse congres waar opdrachtgevers en opdrachtnemers in de infrasector elkaar ontmoeten. Met in dit jubileumjaar een wel heel bijzondere gast: Cora van Nieuwenhuizen, Minister van Infrastructuur en Waterstaat. We gaan met haar in gesprek over onder meer innovatie, duurzaamheid, goed opdrachtgeverschap en de lokale en regionale vervangings- en renovatieopgaven. En natuurlijk over de gevolgen van de coronacrisis voor de sector.

 
Gratis
Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail klantenservice@crow.nl.
 • Wat hadden we graag iedereen persoonlijk de hand geschud op de congresdag! Omdat dat er voorlopig helaas niet in zit, organiseren we een speciale editie van het congres: online, in delen, op verschillende data. Zo kunnen we toch de actuele thema’s en inspirerende praktijkvoorbeelden met je delen en interessante gesprekken faciliteren.

  Deelname is gratis; maar om deel te kunnen nemen is aanmelding vereist.

  Voor meer informatie, een uitgebreide terugblik én het terugkijken van de webinars kun je terecht op ac-congres.nl.

  De themabijeenkomsten

  We inspireren je op het gebied van innovatie, duurzaamheid en anders samenwerken in drie verschillende online sessies van maximaal 1,5 uur per sessie. Optimale focus zonder vierkante ogen! De sessies worden geleid door Joost Fijneman en Ad van Leest.
   
 • De huidige manier van aanbesteden en contracteren past niet vanzelf bij het losweken van innovaties in de markt. Dit zit zowel in de gebruiken als in de juridische aspecten. Op grond van aanbestedingsregels wordt gezegd dat innovaties niet zomaar uit te vragen zijn. Dat is een onterechte uitspraak. Er kan binnen de regels wel degelijk om innovaties worden gevraagd.

  Een concurrentiegerichte dialoog
  Een van de mogelijkheden is om in de aanbesteding gebruik te maken van de concurrentiegerichte dialoog. Hoe benut je als opdrachtgever de expertise van de markt en hoe ga je als aannemer met deze ruimte om? Hoe koop je als overheid innovatie in?

  Gradaties zijn aanwezig:

  • Andere vormen van samenwerken (thema 3, komt in het webinar van 6 juli aan bod)
  • Specifiek uitvragen van duurzame oplossingen (thema 2, komt in het webinar van 2 juli aan bod)
  • Ander vormen van uitvragen, thema Innovatie

   

  Inclusieve samenleving invullen
  De alledaagse praktijk bij kleinere decentrale overheden is dat men bezig is met invullen van inclusieve samenleving (SROI), EMVI, duurzaamheid, ….. Daarvoor is beperkte tijd beschikbaar. Uniformering en formats zouden hen hierbij kunnen helpen.

  Realisatie en handhaving van innovaties
  Aangeboden innovaties moeten wel gerealiseerd en gehandhaafd worden. Bij de voorbereiding van een project moet hier ook al rekening mee worden gehouden. Van belang is een goede en efficiënte interne overdracht van bijvoorbeeld projectvoorbereiding naar inkoop en uitvoering. En bij de aanbieder van het tenderteam naar de uitvoering. Dit is meer een randvoorwaarde voor serieuze (en innovatieve) oplossingen dan een innovatie op zichzelf.

  Spanningsveld tussen uniformering en flexibiliteit
  Teveel spanning is geen uitnodiging tot innovaties. Sluitend businessmodel voor ondernemers is nodig, dan is ook een uniforme uitvraag nodig vanuit overheden. Het Provinciaal Contractenbuffet kan helpen te uniformeren en daarmee innovaties te bevorderen. Dit biedt ondernemers meer zekerheid om te investeren. De toepassing van innovatie is niet alleen geschikt voor één overheid, maar meerdere overheden (bijvoorbeeld via asfaltkwaliteitsloket).

 • Onderstaand het programma voor de sessie met als hoofdthema innovatie die gegeven wordt op maandag 22 juni van 14.00 tot 15.30 uur.

  13.30u Online inloop
  14.00u Welkom en opening door Ad van Leest en Pieter Litjens (beiden CROW)
  14.10u N211, inspirerend praktijkvoorbeeld
  Ad van Leest in gesprek met Kees Bergen (Provincie Zuid-Holland) en Marcel Geleijnse (BAM Infra Regionaal Den Haag).
  De volledige reconstructie van de N211 tussen Den Haag en Poeldijk moet zichtbaar maken hoe innovatief omgaan met duurzaamheidsmaatregelen kan bijdragen aan energietransitie. In de aanbesteding is gebruik gemaakt van de concurrentiegerichte dialoog. Opdrachtgever en -nemer aan het woord over de resultaten en de lessen.
  14.45u Provinciaal Contractenbuffet
  Lotte Bekendam
  (CROW) geeft een korte toelichting over het instrument en over de plannen van CROW tot verdere ontwikkeling van Provinciaal naar Professioneel Contractenbuffet.
  Stelling: met uniforme contractdocumenten en basiseisen ontstaat tijd in projecten om beter na te denken over de uitvraag van innovaties.
  En hoe werkt het Provinciaal Contractenbuffet als samenwerkingsplatform? Wat zijn de ervaringen?
  14.55u Verduurzaming van de openbare verlichting door Gemeente IJsselstein
  Aanpak van de vanuit 3 P’s People, Planet, Prosperity.
  Optimaal inzetten van leer-werkvoorziening door de gemeente; hoe borg je de garantie op het eindproduct? De opdracht is innovatief in de markt gezet (sociale innovatie): ambitie ten aanzien van inclusieve samenleving realiseren die verder gaat dan SROI-% opnemen.
  Joost Fijneman (CROW) in gesprek met Veronique van der Heijden (WerkwIJSS),  Ralph Rheiter (Inkoop Bureau Midden Nederland) en Esther Sluijs (Gemeente IJsselstein).
  15.10u ‘Handreiking EMVI-beloften nakomen’
  Handvatten om in de projectvoorbereidingsfase en in de contract-uitvoeringsfase EMVI-beloften tot daadwerkelijke uitvoering te laten brengen. De bevindingen van de CROW-werkgroep, gepresenteerd door Chantal Schrijver (Tauw).
  15.30u Afsluiting door Ad van Leest.


   

   

   

   

 • Software

  De online bijeenkomsten van het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren organiseren we via het online platform Zoom. Na aanmelding ontvang je enkele dagen voorafgaande aan de bijeenkomst een link voor deelname en bijhorende instructies.

  Om deel te kunnen nemen aan deze online bijeenkomst is het van belang dat je over een goede internetverbinding beschikt. Als het vanuit je werkgever niet is toegestaan Zoom te gebruiken, dan kun je niet deelnemen aan de bijeenkomst via de apparatuur van de werkgever. Deelnemen via een privécomputer is wel mogelijk, via een smartphone of tablet helaas niet.

  Wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze congresadministratie.
Scroll naar boven