Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren 2017

 • Datum: 10 mei 2017
 • Productgroep: Congres
 • Soort: Betaald
 • Vakgebied(en): Aanbesteden, Contracteren

Na het succes van het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren 2016 is de tweede editie een feit: op woensdag 10 mei 2017 treffen opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar in De Rijtuigenloods (Amersfoort). Goed samenwerken wil iedereen, maar hoe vind je elkaar vanuit belangen die vooral níet gemeenschappelijk zijn? Overheden en markt zoeken naar nieuwe wegen, nieuwe samenwerkings- en contractvormen. Dynamiek en vernieuwing: bij deze transitie hoort andere kennis, ontwikkeld in samenspraak met de praktijk.

Prijs per persoon: € 425,00
Excl. 21% BTW
10-05-2017, De Rijtuigenloods Amersfoort

Van experiment naar traditie!

Na het succes van het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren 2016 is de tweede editie een feit: op woensdag 10 mei 2017 treffen opdrachtgevers en opdrachtnemers uit de infrasector elkaar op uitnodiging van CROW in De Rijtuigenloods in Amersfoort. Deelnemers aan het congres hebben professioneel aanbesteden en contracteren hoog in het vaandel. Maar hoe doe je dat het best? Hoe doen collega’s elders dat? En wat verstaan we hier eigenlijk onder?

Goed samenwerken, dat willen we allemaal. Maar hoe vind je elkaar vanuit belangen die vooral niet gemeenschappelijk zijn? Het gaat om transparantie en vertrouwen: mooie woorden die best lastig in te vullen zijn. En tóch lukt het. Hoe? Dat leert u op 10 mei in Amersfoort.
 

Nieuwe samenwerkings- en contractvormen 

Zowel overheden als marktpartijen zoeken naar nieuwe wegen, naar nieuwe samenwerkingsvormen en contractvormen die daarbij passen. Verantwoordelijkheden schuiven, rollen veranderen. Dynamiek en vernieuwing. Bij deze transitie hoort nieuwe kennis, ontwikkeld in samenspraak met de praktijk, getoetst in de praktijk. Het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren presenteert deze kennis en laat zien wat er in de wereld van aanbesteden en contracteren aan innovatie plaatsvindt.

Geen vernieuwing zonder aandacht voor het 'oude'. Op het congres hoort u ook over traditionelere methoden en technieken voor het optimaliseren van het aanbestedingsproces. Wat te kiezen voor welke projecten? En hoe organiseer je dat vervolgens? Professioneel opdrachtgeverschap en professionele aannemerij. Ze hebben elkaar nodig. Ze zijn aan elkaar gewaagd!
 

Kennis uit en voor de praktijk

Uitgangspunt van het congres is de praktijk. Het gaat om praktijkervaringen met nieuwe contractvormen, actuele ontwikkelingen rond wet- en regelgeving, instrumentarium en toetsingskaders, systematieken en maatwerk. En er is aandacht en ruimte voor innovatie, duurzaamheid als onderscheidend vermogen, kwaliteit tegen de beste prijs, risicobeheersing en meer. Thema’s die er toe doen in de praktijk van vandaag én morgen. Bekijk het programma.

Programma 2017

EXTRA: vroege sessie van 08.15 tot 09.15 uur!

08.15 SESSIE 0: INNOVATIEF ONDERNEMERSCHAP
Bouwend Nederland en ING bouwen aan het thema: innovatief ondernemerschap in de bouw- en infrasector. Tijdens deze sessie gaan Jan van der Doelen, Sector Banker bij ING en Tom van Eck, Accountmanager Infra bij Bouwend Nederland met u in gesprek over innovatief ondernemerschap en hoe dit te matchen met een aanbestedingsmarkt.

ING geeft u een kijkje in de kansen die onder meer digitalisering, technologische vernieuwing en circulaire economie bij het toekomstbestendig houden van uw business model bieden. Vervolgens gaan we in gesprek over hoe we in een aanbestedingsmarkt uw goede ideeën en innovaties verder zouden kunnen brengen. Lees het persbericht (ING) en nieuwsbericht (Bouwend Nederland).
Moderator sessie: Ad van Leest, CROW.
Foto-Jan.jpg
 
09.00 Inloop, koffie, ontvangst  

 
  Gespreksleider: Rens de Jong (volg op Twitter).
rens_de_jong-(1).jpg 
10.00 WELKOM EN OPENING
Iman Koster, Algemeen directeur CROW (volg op Twitter)
130311koster01_v1_00.jpg


NATIONALE ENQUÊTE: GROOTSTE GRIEVEN IN DE INFRASECTOR 
Hoe denken opdrachtgevers en opdrachtnemers over elkaar?
Niels van Ommen, Hoofd Cursussen, Opleidingen en Congressen CROW (volg op Twitter)
Rens de Jong, in gesprek met de zaal.
 131104vanommenv1-00.jpg       
11.00 TIJD VOOR EEN GOED GESPREK 
jack_amesz-v1-00-(1).jpg    jil_ligterink-v1-00.png   
Wat zit er achter en onder die grieven? Waar komen ze vandaan, welk effect hebben ze?
En hoe ga je er mee om? Rens de Jong interviewt een opdrachtgever en een opdrachtnemer: Jack Amesz, Directieadviseur en interim-hoofd Inkoop & Aanbesteding Gemeente Den Haag (volg op Twitter) en Jil Ligterink, Directeur VolkerInfra.
 
(W)RAP UP!
 
12.00 Lunch
 
13.15
 
PARALLELPROGRAMMA | Ronde I | Kies uit:
A. Circulariteit in de aanbesteding: groener voor hetzelfde geld
B. Anders aanbesteden: meedogenloos transparant!
C. Sturen op samenwerking: zo kan het ook
D. Social construct: proces en werkwijze vastgelegd in leidraad samenwerking
E. Toepassing UAV-GC in de praktijk
F. Verborgen parels van de Aanbestedingswet
G. Een Goed Gesprek OG-ON
 
14.30
 
15.15
Pauze
 
PARALLELSESSIES | Ronde II | Kies uit:
H. Aanbesteden van innovaties
I. Anders samenwerken: netbeheerder stelt gelijkwaardigheid centraal
J. GRIP op samenwerking: real life oefenen met een geïntegreerd contract
K. Goed samenwerken: fluitend naar je werk!
L. Herziening UAV-GC en een pleidooi voor ‘best for project’ contracten
M. Masterclass jurisprudentie RAW/UAV en aanbesteden
N. Dilemma’s in de MKB-praktijk, trending topics on the move!
  
16.30 Borrel, netwerken en napraten
 

Parallelsessies | Ronde I (13.15 - 14.30 uur)

Sessie A. | Circulariteit in de aanbesteding: groener voor hetzelfde geld
Hoe kun je een project op een meer circulaire wijze ontwikkelen? Analyse leert dat zelfs kostenneutrale maatregelen op het gebied van onder meer materiaalkeuze, energievoorziening en constructief ontwerp de circulaire prestaties aanzienlijk verbeteren. Hoe neem je circulariteit in de gunningscriteria op? Hoe schrijf je groener in? Circulaire potentie van de in aanbouw zijnde Spaarndammertunnel in het Amsterdamse Westelijk Havengebied langs de groene meetlat levert inspirerende inzichten. 

Sessie B. | Anders aanbesteden: meedogenloos transparant!
Wat kunnen we leren van inkopers in een andere sector? Hoe anders doen zij het? Hoe werkt transparantie daar? Gasunie sluit raamovereenkomsten voor maximaal 8 jaar. Geen belang bij prijsvechten maar bij continuïteit en kwaliteit. Monitoring via KPI's. Permanente evaluatie van samenwerking met aannemers en waar en wanneer mogelijk voorwaartse integratie.

 • Rob Posthuma, Categorie Manager Contracting Gasunie 
 • Mark Hofstede, CROW - Moderator sessie  

     rob_posthuma-v1-01.jpg  mark_hofstede-v1-00-(1).jpg

Sessie C. | Sturen op samenwerking: zo kan het ook
Het contract regelt de spelregels, maar hoe regel je een succesvolle samenwerking? Hoe borg je dat het werkt tussen partijen, of eigenlijk: tussen mensen? Maak kennis met drie beproefde instrumenten:

1. RWS: van traditionele opdrachtgever naar moderne samenwerker
Hoe ervaart de markt de cultuurverandering bij RWS PPO? Hoe om te gaan met kennis delen en transparantie? Lukt het opdrachtgever en opdrachtnemer zich te verdiepen in elkaars leefwereld? Hoe komen zij tot succesvol partnerschapsmodel?

 • Huub de Lange, Hoofd afdeling Werkwijze, Inkoop- en Contractmanagement RWS PPO.

​2. Brabantse Delta: van vastloper naar succes
Contract voor renovatie van 9 rioolzuiveringen is glashelder, aannemer gaat aan de slag. Toch loopt het project vast. Oplossing: samen kom je verder! Luisteren, spiegelen en praktisch blijven; met als resultaat: groot succes!

     kasper_nipius-v1-00.jpg

​3. We doen het samen gericht op gezamenlijke doelstellingen

Waterschap Rivierenland en combinatie dijkverbetering HOP zijn in april 2014 gestart met de realisatiefase van de Dijkverbetering Hagestein - Opheusden: 40 km lang, 1.500.000 m3 grondverzet en 5 km harde constructies waaronder de innovatie dijkdeuvels. Het project is door zijn omvang in lengte, verder te ontwikkelen ontwerpen en wijzigingen complexer en dynamischer geworden. Hierdoor kwamen zowel het contract, doelstellingen als de samenwerking onder druk te staan. Oplossing: met initiatieven zoals ‘Doelstellingen Start- en Follow-ups’ het gezamenlijke doel scherp houden en belangen bespreken. Focus op contact in plaats van contract. Mobiliseren van positieve energie om er samen de schouders onder te zetten!

 
Sessie D. | Social construct: proces en werkwijze vastgelegd in leidraad samenwerking
Provincie Noord-Holland: van een operationeel georiënteerde naar een regieorganisatie. Alle beheer en onderhoud vóór half 2018 voor 10 jaar ondergebracht in 6 gebiedscontracten. Kwaliteit samenwerking met provincie als regisseur centraal. In dialoog met markt ontwikkeling social construct. Hiermee wordt aan contract sociale interactie toegevoegd. Wat wordt verstaan onder samenwerking, wat is daar voor nodig en wat zijn de wederzijdse verwachtingen? Proces en werkwijze worden vastgelegd in een leidraad samenwerking.

 • Alexandra Brinkmann-Tetteroo, Project- en Programmamanager Beheerstrategie en Programmering Infrastructuur Provincie Noord-Holland 
 • Ad Akkies, Project- en Programmanager Realisatie Infrastructurele Projecten Provincie Noord-Holland
 • Jan-Pieter Eelants, CROW - Moderator sessie

     alexandra_brinkmann_v1-01.jpg  131028eelants010.jpg

Sessie E. | Toepassing UAV-GC in de praktijk
Actueel genoeg: UAV-GC-projecten die stranden in de modder, stil gelegd worden, verhuizen naar de rechtbank. Onduidelijkheid over informatievoorziening, aanvullend onderzoek, risico’s en verantwoordelijkheden. Hoe gaan aannemers om met de weerbarstige praktijk van geïntegreerde contracten? De krantenkoppen op de voorpagina voorbij; tijd voor de echte verhalen, óók voor opdrachtgevers. Wat zijn de belevingen en ervaringen van de aannemers bij het uitvoeren van UAV-GC-projecten? Waar zien we kansen en uitdagingen? Is er verschil tussen publieke en private opdrachtgevers?

      peter_kannninga_v1-01.jpg  130311vleest021.jpg

Sessie F. | Verborgen parels van de Aanbestedingswet
Onbekend maakt onbemind. Daarom nu een unieke rondleiding langs de verborgen schatten van de Aanbestedingswet. Wist u dat ... diverse in de wet opgenomen instrumenten en procedures om succesvol te sturen op samenwerking zelden toegepast worden? Wist u dat … er veel meer mogelijk is binnen de wettelijke kaders dan wordt aangenomen? Ontdek de ruimte en zie de kansen, bijvoorbeeld voor individuele informatie-uitwisseling, marktconsultatie, prijsvraag, innovatiepartnerschap, erkenningsregeling, concessieprocedure, levenscycluskosten en concurrentiegerichte dialoog.

     131104luiten01-v1-00.jpg131028wielink022.jpg 
 
Sessie G. | Een Goed Gesprek OG-ON
SROI, EMVI, Past Performance: hot issues die de sector bezighouden, gewild of niet. Wat was ook weer de bedoeling, hoe pakt het uit in de praktijk, en de meest prangende vraag: hoe kan het beter?
Met passie uitgesproken meningen van een opdrachtgever en een opdrachtnemer als opmaat voor een Goed Gesprek. Doe mee!

     karin_rog-v1-00.jpg​   joost_visser-v1-00.jpg 130311voorend02aangepast0.jpg

Parallelsessies | Ronde II (15.15 – 16.30 uur)

Sessie H. | Aanbesteden van innovaties
Ruim baan voor de innovatieve kracht van de markt! Zo geeft de provincie Groningen invulling aan haar doelstelling de infrastructuur slim en groen te maken. Een experiment met vernieuwend aanbesteden via innovatieateliers, werkplaatsen voor provincie en bedrijfsleven. Stel de juiste vraag en het antwoord gaat elk voorstellingsvermogen te boven!

 • Frank Zijlstra, Adviseur Duurzaamheid en Innovatie Provincie Groningen 
 • Maurice Wielink, CROW - Moderator sessie 


Sessie I. | Anders samenwerken: netbeheerder stelt gelijkwaardigheid centraal  
Binnen de ondergrondse infra wordt al jaren op dezelfde manier samengewerkt. Samen met zijn aannemers wil netbeheerder Liander dit traditionele systeem optimaal laten aansluiten op de actuele ontwikkelingen in de sector. Tijd voor verandering! Van opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie naar gelijkwaardigheid: een majeure cultuuromslag. Hoe organiseer je dit aan boord van een rijdende trein?

      jellema_liander_02_v1-01.jpg  131104doms01-v1-01-(1).jpg

Sessie J. | GRIP op samenwerking: real life oefenen met een geïntegreerd contract
Inzicht krijgen in de dynamiek tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bij de beheersing van een geïntegreerd contract? Dat kan in spelsimulatie GRIP: niet praten over maar zelf aan de slag met systeemgerichte contractbeheersing. Wat betekent het voor een opdrachtnemer om in de realisatiefase verantwoordelijk te zijn voor de kwaliteit van het project en hoe gaat de opdrachtgever dat controleren? En wat kom je tegen in de samenwerking binnen je eigen team en in de dynamiek tussen opdrachtgever en opdrachtnemer? Ontdek aan de hand van een scène uit GRIP welke impact houding en gedrag hebben op de samenwerking en daarmee op het succes van het project. Met onder anderen:

     erik_keulers_v1-000.jpg  mireille_arntz_1-00.jpg  roel_reuser_v1-00.jpg   elske_schrijvers_v1-00.jpg   131028eelants010.jpg
 
Sessie K. | Goed samenwerken: fluitend naar je werk!
Op zoek naar een werkend recept voor goede samenwerking? Succesfactoren blijken onder meer: vroege dialogen, risico’s managen, escalatieniveaus benoemen, elkaar weten te vinden. Leer van het IB-Projectteam van het Jaar 2015 gemeente Amsterdam, tevens genomineerd voor de samenwerkingsprijs Leidende Principes Marktvisie (ingesteld door het Opdrachtgeversforum) hoe dat moet. Kun je het leren, valt het te organiseren? Bouwrijp maken van de Kop Weespertrekvaart Amsterdam: complex genoeg en hoge tijdsdruk, maar het projectteam kreeg het samen met Aannemingsmaatschappij Van Gelder - fluitend - voor elkaar.

    henk_brouwer_v1-00-(2).jpg  henberto_remmerts_v1-00-(1).jpg    130311voorend02aangepast0.jpg


Sessie L. | Herziening UAV-GC en een pleidooi voor ‘best for project’ contracten
Twee onderwerpen in één sessie:
1. Wat is de actuele stand van zaken ten aanzien van de herziening van de UAV-GC 2005? Welke onderdelen komen in aanmerking voor actualisering en welke richting gaat het op?
2. Naast deze uiteenzetting ook een pleidooi om een contract dienstbaar te laten zijn aan een mooi civiel werk, best for project. Hoe doe je dat en hoe voorkom je frustrerende standaardfouten? Het kan ook anders!

     130311vleest021-(1).jpg  arjan_visser_v1-01.jpg

Sessie M. | Masterclass jurisprudentie RAW/UAV en aanbesteden
Ondanks de grote aandacht voor Geïntegreerde Contractsvormen is de RAW/UAV nog altijd springlevend. Het overgrote deel van de bouwcontracten komt nog altijd traditioneel op de markt. Ga mee op een juridische praktijkexcursie en word wijzer van een aantal interessante uitspraken en praktijkvoorbeelden met betrekking tot aanbesteden van RAW- en UAV-contracten. Wat te denken van de discussie over uitvoeringskosten, afprijzen van vervallen besteksposten, schuiven met kosten en de precontractuele waarschuwingsplicht. Zaken om van te leren en over te discussiëren.

​    joost_haest_v1-00.jpg  Rob-Luiten.jpg


Sessie N. | Dilemma’s in de MKB-praktijk, trending topics on the move!
Zo maar een dag in het MKB. Waar gaan de gesprekken bij de koffieautomaat over? Wat speelt er?
Drie aannemers aan het woord over behartigenswaardige zaken rond aanbesteden en contracteren. Dynamische ontmoeting en uitwisseling van meningen, argumenten, visies en ervaringen. Neem stelling over bijvoorbeeld de EMVI vergoeding! Met onder anderen: 

     sietske-v1-00.jpg   gert_peek_v1-00-(1).jpg   mark_hofstede-v1-00.jpg

Inschrijven congres

Het congres vindt plaats op woensdag 10 mei 2017 in De Rijtuigenloods in Amersfoort. U ontmoet honderden vakgenoten en beleeft u een dag vol kennis, expertise en verrassende ontmoetingen. Het plenair programma gaat u inspireren. Daarnaast worden thema’s worden uitgediept aan discussietafels en in kennissessies, colleges en debatten. Reserveer alvast een plek en schrijf u in. Wij heten u van harte welkom!
 

Regulier tarief  € 425,-                  
CROW-werkgroepleden en -docententarief € 350,-
Studententarief* € 25,- 

 
* Studenten dienen bij aanmelding een kopie/scan van een geldige studentenkaart op te sturen naar 
congressen@crow.nl. Het studenttarief is alleen geldig voor voltijdstudenten.

  • Programma
  • 10-05-2017: A. Circulariteit in de aanbesteding: groener voor hetzelfde geld
  • 10-05-2017: B. Anders aanbesteden: meedogenloos transparant!
  • 10-05-2017: C. Sturen op samenwerking: zo kan het ook
  • 10-05-2017: D. Social construct: proces en werkwijze vastgelegd in leidraad samenwerking
  • 10-05-2017: E. Toepassing UAV-GC in de praktijk
  • 10-05-2017: F. Verborgen parels van de Aanbestedingswet
  • 10-05-2017: G. Een Goed Gesprek OG-ON
  • 10-05-2017: H. Aanbesteden van innovaties
  • 10-05-2017: I. Anders samenwerken: netbeheerder stelt gelijkwaardigheid centraal
  • 10-05-2017: J. GRIP op samenwerking: real life oefenen met een geïntegreerd contract
  • 10-05-2017: K. Goed samenwerken: fluitend naar je werk!
  • 10-05-2017: L. Herziening UAV-GC en een pleidooi voor 'best for project' contracten
  • 10-05-2017: M. Masterclass jurisprudentie RAW/UAV en aanbesteden
  • 10-05-2017: N. Dilemma's in de MKB-praktijk, trending topics on the move!
  • 10-05-2017: 0. Innovatief ondernemerschap

Locatie en routebeschrijving

Het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren 2017 vindt plaats op 10 mei in De Rijtuigenloods. De locatie is een oud industrieel pand en vormt een verrassend en inspirerend decor voor het congres.

Met de auto is de locatie uitstekend bereikbaar via uitvalswegen A28 en A1. Als u met de auto komt kunt u gratis parkeren op het terrein van de congreslocatie. Er zijn laadpalen aanwezig voor elektrische auto's. Met openbaar vervoer is de locatie slechts 5 minuten lopen vanaf het centraal station Amersfoort. 

 

Adresgegevens en contact

 • Terrein ‘De Wagenwerkplaats’
 • Piet Mondriaanplein 61 
 • 3812 GZ Amersfoort
 • Telefoon: 088-0001570
 • Website: www.derijtuigenloods.nl