Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren 2016

 • Datum: 21-04-2016
 • Productgroep: Congres
 • Soort: Betaald
 • Thema: Aanbestedingswet, Better performance, CO2-prestatieladder, Contractdata, CROW ProContract, CROW ProContract, Duurzaam inkopen, EMVI - Gunnen op waarde, Geïntegreerd contract, Hybride contract, Openbaar vervoer, Raamovereenkomsten, RAW, Specificeren, UAV-gc

Op 21 april vond de eerste editie van het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren plaats in Stadion Galgenwaard, Utrecht. Centraal stond de weerbarstige praktijk van aanbesteden en contracteren. Een congres voor professionals die een rol hebben bij het inkopen/aanbesteden en uitvoeren van werken in de gww: zowel in de rol van inkoper/aanbesteder/opdrachtgever als in de rol van inschrijver/opdrachtnemer.

 
Gratis
Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail klantenservice@crow.nl.
 • Terugblik

  Blik met het videoverslag nog even terug op donderdag 21 april 2016:

  Hieronder vindt u het filmpje over de Rotterdamsebaan - boortunnel bij Den Haag, de presentaties en verslagen van de sessies van het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren 2016.

  De weerbarstige praktijk van aanbesteden en contracteren

  Een gesprek over leren van de praktijk en leren in de praktijk. Paul Janssen (Gemeente Den Haag) en Michel Langhout (BAM Infra) gingen met elkaar in gesprek over het grootste infrastructurele project in de geschiedenis van Den Haag: de Rotterdamsebaan - boortunnel bij Den Haag. Bekijk het filmpje:
   

   

  Presentaties

  De presentaties (in pdf) van het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren 2016:

  Parallelsessies ronde 1

  1.1 Nieuwe Aanbestedingswet: best belangrijk!

  1.3 Risicogestuurd aanbesteden: wat een kans!

  1.4 Evaluatie van de UAV-GC 2005 met het oog op een mogelijke actualisering (herhaling in ronde 3)

  1.5 Moderne Contracten: zo maakt u de organisatie gereed!

  Parallelsessies ronde 2

  2.1 UAV-GC en risico's: ieder zijn deel?

  2.2 Innovatief aanbesteden in Haarlem: los laten en regie voeren

  2.3 Assetmanagement en aanbesteden: hoe sla je twee vliegen in één klap?

  2.4 Cont(r)act?!

  2.6 Regelarme contracten, 0% vet! Pilot Nijkerkerbrug

  Parallelsessies ronde 3

  3.1 Open convenant Rotterdam - MKB INFRA: sneller, beter en slimmer werken

  3.2 Past Performance: 10 met een griffel en een zoen van de juf

  3.3 Bouwteam en EMVI in Almere: een ultieme samenwerking

  3.4 Evaluatie van de UAV-GC 2005 met het oog op een mogelijke actualisering (herhaling van ronde 1)

  3.6 Met Systeemgerichte Contractbeheersing grip op de zaak

  Verslagen

  “Als het allemaal zo simpel was, zaten we hier niet”

  Meer dan honderddertig professionals hadden zich donderdag 21 april verzameld in Stadion Galgenwaard voor de eerste editie van het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren. Een nieuw congres voor hen die een rol hebben bij het inkopen, aanbesteden en uitvoeren van werken in de infra en grond- weg- en waterbouw. In de woorden van dagvoorzitter Rogier Rijkers, Hoofd Media CROW: “Een congres waar de weerbarstige praktijk centraal staat, waar deling van kennis, expertise en meningen over oude en nieuwe contractvormen door netwerken en interactie de kern vormt.” Rijkers startte zijn inleiding met een overzicht van de samenstelling van de aanwezigen. De overheid bleek met 35% sterk vertegenwoordigd, 29% was afkomstig van adviesbureaus, 15% uit de kennisclubs, 15% uit de aannemerij en 6% bestond uit overige deelnemers.

  Juridisch strijdtoneel

  Paul Janssen, Projectdirecteur Rotterdamsebaan Gemeente Den Haag en Michel Langhout, Projectdirecteur BAM Infra, vervolgden het plenaire ochtendprogramma met een uiteenzetting over de uitdagingen in het Rotterdamsebaan project. Ondervraagd door Rijkers werd de weerbarstige praktijk meteen voor het voetlicht gebracht: een technisch complex design & construct project, vaak in de politieke arena besproken, soms zelf op het juridische strijdtoneel, met compromissen en concurrentiegerichte dialoog 1-op-1 met de aanbieders en een groot beroep op omgevingsmanagement. 

  Vreemdelingenlegioen

  Voor Janssen was BAM Infra de ideale partner gebleken, omdat deze partij juist op het aspect van omgevingsmanagement een goede naam heeft. “De gespreksfase met de aanbieders nam uiteindelijk een jaar in beslag. Een periode die zonder openheid en transparantie langer had geduurd.” Langhout: “BAM Infra heeft een afdeling Tenderstrategie en deze heeft het hele proces vanaf de start in dezelfde teamsamenstelling doorlopen, zo voorkom je mogelijk complicerende overdrachtsmomenten.” Ook de gemeente Den Haag kende een vast tenderteam. Opvallend daarbij was dat tachtig procent van de leden inhuurkrachten waren, of zoals Janssen het noemde: “het vreemdelingenlegioen”.

  ‘Verras ons’

  Bij de aanbesteding werden vier EMVI-criteria gehanteerd: integraal werken, overdracht van risico’s, overlast voor de omgeving en duurzaamheid. Janssen gaf de vier overgebleven aanbieders het advies mee: “maak het meetbaar en verras ons”. De eindbeoordeling werd gedaan door externe deskundigen, niet door de bij de dialoog betrokkenen. Op 1 juli 2020 moet het werk Rotterdamsebaan worden opgeleverd. Volgens Michel Langhout gaat dit “zeker lukken”.  

  ‘Eigen mening, graag’

  Daarna was het podium voor Roderik van Grieken, Directeur Nederlands Debat Instituut, en ‘Het Nationaal Aanbestedingsdebat’. Aan de hand van drie stellingen werden de aanwezigen verdeeld over voor- en tegenstanders. “Bedoeling is dat iedere reactie op een stelling technisch slim is, to the point, dus kort, en een duidelijk eigen mening vertolkt”, aldus Van Grieken. Iedere stelling werd door een deskundige ingeleid.

  ‘Dat regelen we nog wel’

  De eerste stelling: De meeste problemen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden veroorzaakt door ondeskundigheid van de opdrachtgever. Joost Visser, Hoofd Ingenieursbedrijf Gemeente Groningen, leidde de stelling in die snel resulteerde in een zeer levendige discussie tussen voor- en tegenstanders. ‘Opdrachtgevers nemen te weinig tijd, we regelen het nog wel’, ‘we leggen het bij de opdrachtnemer neer, die lost het wel op’, waren de geluiden die de stelling ondersteunden. 

  Onbewust onbekwaam

  De meest opvallende opmerking benadrukte het feit dat sommige opdrachtgevers gewoon ‘onbewust onbekwaam’ zijn. ‘Wat wil je als de opdrachtgever afgestudeerd is in de Slavische talen?’, meldde een zeer uitgesproken voorstander van de stelling. ‘Onvoldoende verstand van de grote lijn, maar zeer veel verstand van juist dat ene tegeltje in het bestek’. Opvallend bij deze stelling was overigens het overstappen van Iman Koster, directeur CROW, tijdens de discussie; van het kamp van tegenstanders naar het kamp van voorstanders van de stelling. Kwestie van voortschrijdend inzicht.

  Lokaal belang

  ‘De Aanbestedingswet verplicht gemeenten het plaatselijk bedrijfsleven voorrang te geven’. De tweede stelling, ingeleid door Gerard Smilda, Teamleider Openbare Ruimte van Gemeente Steenwijkerland, werd niet minder fanatiek bediscussieerd. Aspecten als kosten, kwaliteit en efficiency rolden door de zaal. Wel of niet goed voor de concurrentie, men bestreed elkaar stevig.

  ‘EMVI = top!’

  De derde en laatste stelling ging over EMVI: ‘EMVI biedt garantie voor kwalitatief hoogwaardig werk’. De stelling werd ingeleid door Karin Rog, Marketeer ondernemer Reinteninfra. De opmerking die het meeste applaus oogstte, was: ‘Als het zo allemaal zo makkelijk was, dan zaten we niet hier’. EMVI levert een hoogwaardige aanbieding, maar nog niet een hoogwaardig werk, was een aanvulling op deze mening. Voorstanders benadrukten de transparantie, objectiviteit en professionaliteit van het hanteren van EMVI. ‘EMVI=top!’, liet een deelnemer weten.

  Zuurstoftent en lichtbril

  Het plenaire ochtendprogramma werd afgesloten door Olympisch kampioen open water zwemmen 2008 Maarten van der Weijden. Hij hield een inspirerend, hartverwarmend betoog over de maakbaarheid van succes en wat er overblijft als nog harder werken niet meer helpt. “Dan moet het slimmer”, aldus Van der Weijden. En hij ondersteunde zijn verhaal met treffende voorbeelden rondom zijn Olympische missie, van zuurstoftent via lichtbril tot en met de Nederlandse vlag op zijn kale hoofd.

  Prijzencircus

  Na de lunch volgden in drie rondes gemiddeld vijf tot zes parallelsessies. In de eerste ronde kwam onder meer het onderwerp vechtcontracten aan de orde. ‘Stop het prijsvechten! Wie durft?’ Bodemprijzen en wurgcontracten, faalkosten en risico’s: hoe maatschappelijk verantwoord is het prijzencircus? Kan het tij worden gekeerd en wie gaat dat dan doen? De opdrachtgever of de opdrachtnemer? Een discussie met Joost Fijneman, Hoofd Bouwend Nederland Advies, Ingrid Koenen, Journalist Cobouw en auteur van ‘Prijsvechten, van bouwfraude tot uitverkoop’ en de al eerder genoemde Joost Visser van de Gemeente Groningen. 

  ‘Jong van geest’

  Volgens Fijneman is een cultuurverandering broodnodig. Deze kan worden gerealiseerd door ‘jonge geesten’. Het alternatief is immers samenklitten op de verkeerde weg of elkaar de tent uitvechten. Visser gaf aan dat prijsvechters zichzelf uiteindelijk door de inzet van Past Performance diskwalificeren. De inhoud van de inschrijver gaat het uiteindelijk winnen van de prijs. Investeer eerst in de relatie tussen beide partijen, voordat de prijs ter sprake komt, was een van de gehoorde opmerkingen.

  ‘We doen het samen’

  In de media verschijnen in toenemende mate berichten over niet-reële risicoverdelingen. Er worden te veel risico’s bij de markt gelegd. Een parallelsessie in de tweede ronde onder leiding van Henberto Remmerts, Consultant Risicomanagement Aanbesteden en Contracteren Tauw, gaf college over wat er goed gaat en wat er beter kan bij risicobeheersing. “Vanaf de start van een aanbesteding moeten betrokken partijen duidelijke afspraken maken over de allocatie van risico’s bij opdrachtgever en –nemer, waarbij de rol van een neutrale derde ook wil helpen. Doelen: verminderen van faalkosten, voorkomen van vertraging en juridische geschillen. Met als richtinggevend motto ‘We doen het samen’.”

  Bouwteam

  In de laatste ronde was er onder meer een parallelsessie over het gebruik van een bouwteamopdracht voor groot onderhoud in vijf fasen van de wijk De Werven in Almere. Openbare ruimte, de verhardingen en de groenvoorziening worden integraal aangepakt. Totaalwaarde 4,75 miljoen, looptijd 2016-2019, start maart jongstleden. De uiteindelijke gunning op basis van EMVI was zeventig procent kwaliteit en dertig procent prijs. 

  Risico door loting

  Jerry Bouwmeester, Projectleider Design & Construct namens Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek en Martijn Vos, Adviseur Contractvorming en Aanbestedingen Gemeente Almere keken met de aanwezigen terug op dit leerzame project. Vooral bij de start moesten de twee partijen aan elkaar wennen. Als voordelen van een bouwteam als organisatievorm werden genoemd: een optimaal voorlopig ontwerp, samenwerken in plaats van overdragen, een goed geregeld omgevingsmanagement en een optimale afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De prijsonderhandeling was het sluitstuk. Vos plaatste wel een kritische kanttekening: “De volgende keer kiezen we waarschijnlijk niet meer voor niet-openbare aanbesteding die ons maar liefst zestien gegadigden opleverde. We hebben risico gelopen door een gedwongen nadere selectie op basis van loting. Een openbare aanbesteding met een stevige EMVI lijkt dan beter te passen.” 

  Sfeerimpressie

  AC-1.jpg AC-6.jpg
  AC-9.jpg AC-13.jpg
  AC-15.jpg AC-19.jpg
  AC-25.jpg AC-28.jpg
  AC-32.jpg AC-41.jpg
  AC-23.jpg AC-44.jpg
  AC-37.jpg AC-58.jpg
  AC-61.jpg AC-68.jpg
 • "Als het zo makkelijk was geweest, hadden we deze dag niet nodig gehad". 

  In de ochtend een gesprek over het grootste infrastructurele project in de geschiedenis van Den Haag: de Rotterdamsebaan - boortunnel bij Den Haag, pittige discussies tijdens het Nationale Aanbestedingsdebat en een inspirerend levensverhaal van zwemkampioen Maarten van der Weijden. In de middag eerlijke meningen tijdens de parallelsessies. Zoals onder andere de sessie over Past Performance: wat als een aannemer een gemeente beoordeelt op basis van Past Performance? Lees de blog over dit onderwerp van Sander Lubberhuizen, Gemeente Apeldoorn.   

  Bekijk hier de terugblik

  Tevens verscheen op www.aanbestedingscafe.nl het artikel ‘Als je te laag inschrijft, moet je op de blaren zitten’ over de gevoerde discussie tijdens het congres over de problematiek van vechtcontracten en prijsduiken. Waardoor komt het en welke oplossingen zijn er denkbaar? Lees het artikel

 • Ochtend - plenair programma

  09.00 uur Ontvangst met koffie en kennis 
  10.00 uur Welkom en opening met dagvoorzitter Rogier Rijkers, Hoofd Media CROW met aansluitend:

  De weerbarstige praktijk van aanbesteden en contracteren
  Een gesprek over leren van de praktijk en leren in de praktijk. Paul Janssen (Gemeente Den Haag) en Michel Langhout (BAM Infra) gaan met elkaar in gesprek over het grootste infrastructurele project in de geschiedenis van Den Haag: de Rotterdamsebaan - boortunnel bij Den Haag.  
  10.30 uur Het Nationale Aanbestedingsdebat
  Experts op het podium met elkaar en met de zaal in debat onder leiding van Roderik van Grieken, Directeur Nederlands Debat Instituut. Met stellingname door:
  • Joost Visser, Hoofd Ingenieursbureau Gemeente Groningen over verantwoord aanbesteden en goed opdrachtgeverschap
  • Karin Rog, Marketeer ReintenInfra over EMVI tenzij...
  • Gerald Smilda, Teamleider Openbare Ruimte Gemeente Steenwijkerland over onderhands aanbesteden en een eerlijk speelveld
  Met reacties en reflecties van:
  11.30 uur Als harder werken niet meer helpt dan moet het slimmer!
  Keynote door Maarten van der Weijden, Olympisch kampioen open water zwemmen (2008).
  12.00 uur Lunchpauze

   
  Middag - parallelsessies

  In de middag drie rondes met parallelsessies, onderverdeeld in een tweetal thema’s.

  Eerste ronde (13.15 uur – 14.15 uur)

  Thema Professioneel aanbesteden
  1.1 Nieuwe Aanbestedingswet: best belangrijk!
  1.2 Stop het prijsvechten! Wie durft?
  1.3 Risicogestuurd aanbesteden: wat een kans!


  Thema Modern contracteren en projectmanagement
  1.4 Evaluatie van de UAV-GC 2005 met het oog op een mogelijke actualisering (wordt herhaald als 3.4)
  1.5 Moderne contracten: zo maak je de organisatie gereed!
  1.6 Nieuwe spelregels voor intellectueel eigendom als motor voor innovatie - vervalt

  Tweede ronde (14.45 uur – 15.45 uur)

  Thema Professioneel aanbesteden
  2.1 UAVgc en risico’s: ieder zijn deel?
  2.2 Innovatief aanbesteden in Haarlem: los laten en regie voeren
  2.3 Assetmanagement en aanbesteden: hoe sla je twee vliegen in één klap?

  Thema Modern contracteren en projectmanagement
  2.4 Cont(r)act!?
  2.5 Het contractenlandschap verandert, wat nu? - vervalt
  2.6 Regelarme contracten: 0% vet! Pilot Nijkerkerbrug

  Derde ronde (16.00 uur - 17.00 uur)

  Thema Professioneel aanbesteden

  3.1 Open convenant Rotterdam - MKB INFRA: sneller, beter en slimmer werken
  3.2 Past Performance: 10 met een griffel en een zoen van de juf
  3.3 Bouwteam en EMVI in Almere: een ultieme samenwerking

  Thema Modern contracteren en projectmanagement
  3.4 Evaluatie van de UAV-GC 2005 met het oog op een mogelijke actualisering (herhaling van 1.4)
  3.5 Veelkleurig informatielandschap in kaart; waar komt de sector vandaan en waar gaat hij naar toe?
  3.6 Met Systeemgerichte Contractbeheersing grip op de zaak  

  Houd deze pagina in de gaten voor het programma en nieuwe ontwikkelingen. Volg ons ook op Twitter via de hashtag #ACcongres en twitter mee.

   
 • Parallelsessies

  In de middag een brede keuze uit diverse parallelsessies verdeeld in een tweetal thema's: Profesioneel Aanbesteden en Modern Contracteren en Projectmanagement.

  Eerste ronde (13.15 uur – 14.15 uur)

  Thema Professioneel Aanbesteden

  1.1 Nieuwe Aanbestedingswet: best belangrijk!
  De kogel is door de kerk; de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 is door de Tweede Kamer aangenomen. Hét moment om alles te horen over de consequenties voor de aanbestedingspraktijk van morgen. Meer ruimte voor duurzaamheid en voor innovatie: wat betekent dat en hoe benut u die ruimte? Meer flexibiliteit maar ook meer beperkingen: wat zijn de voorwaarden? Discussiëren over nut en noodzaak is een gepasseerd station. Praktisch toepasbare kennis in een compact college: daar komt u verder mee!
  Tjeerd Planting, Adviseur Aanbesteden en Contracteren CROW

  1.2 Stop het prijsvechten! Wie durft?
  Bodemprijzen en wurgcontracten, afknijpen en uitpersen, faalkosten en risico’s. Hoe opportunistisch is inschrijven onder de kostprijs? Hoe maatschappelijk verantwoord is het prijzencircus? Hoe het springtij te keren? Wie staat primair aan de lat om prijsvechten tegen te gaan? Is dat de opdrachtgever, de aanbesteder? Of toch de opdrachtnemer, de inschrijver? Wie is bij machte? Wie durft? Een debat over vertrouwen, samenwerking, houding en gedrag. Een debat over uitersten en tot het uiterste gaan. Met:
  Joost Fijneman, Hoofd Bouwend Nederland Advies, plaatsvervangend directeur S&L
  Ingrid Koenen, Journalist Cobouw, auteur van “Prijsvechten; van bouwfraude tot uitverkoop”
  Joost VisserHoofd Ingenieursbureau Gemeente Groningen

  1.3 Risicogestuurd aanbesteden: wat een kans!
  Risicomanagement is de laatste jaren flink ingeburgerd in bouw- en infraprojecten. Toch blijven de effecten ervan nogal eens achter bij de verwachtingen. Het strandt als papieren tijger, of wekt de illusie van volledige maakbaarheid. Bij risicogestuurd aanbesteden wordt effectief omgaan met risico’s, vanaf het prilste begin, ingebed in alle werkprocessen en documenten. Hoe u dat doet, dat is dé kans die deze parallelsessie u biedt. Grijp die kans en word wijzer! Leer waar deze aanpak afwijkt ten opzichte van de traditionele risicobenadering.  
  Martin van Staveren, Adviseur Risicogestuurd Werken VSRM, kerndocent Universiteit Twente 

  Thema Modern Contracteren en Projectmanagement

  1.4 Evaluatie van de UAV-GC 2005 met het oog op een mogelijke actualisering (herhaling in de derde ronde = 3.4)
  De toepassing van UAV-GC leidt soms tot problemen. Ligt dat aan de inhoud van deze juridisch-administratieve voorwaarden, aan de toelichting daarop, dan wel aan de wijze waarop de praktijk de voorwaarden uitlegt en gebruikt? En in hoeverre sluiten de UAV-GC voldoende aan bij nieuwe ontwikkelingen in de praktijk, zoals de hybride contractvormen. CROW is daarom onlangs gestart met een evaluatie of actualisatie wenselijk en nodig is. De uitkomsten hiervan zullen de basis vormen voor een eventuele actualisering van onderdelen van de UAV-GC. Een van de grondleggers van de UAV-GC zal de evaluatie in verband brengen met een aantal ontwikkelingen die zich sinds de totstandkoming van de UAV-GC hebben voorgedaan. Vanuit CROW - de beheerder van de  UAV-GC - wordt uiteengezet welke aanpak wordt gevolgd. Tevens zal worden ingegaan op parallelle ontwikkelingen, zoals de Model Vraagspecificatie en de Leidraad Vergunningen.
  Chris Jansen, Vicevoorzitter Commissie van Aanbestedingsexperts, Hoogleraar Privaatrecht VU, Hoogleraar Privaatrechtelijk Bouwrecht Tilburg University
  Ad van Leest, voorzitter CROW Pre-adviescommissie Actualisering UAV-GC 2005, hoofd Aanbesteden en Contracteren CROW

  1.5 Moderne contracten: zo maak je de organisatie gereed!
  Werken met moderne contracten is anders en vraagt om nieuwe rollen en functies. Het is van groot belang om de organisatie te laten aansluiten op de benodigdheden hiervoor. Werken met geïntegreerde contracten raakt niet alleen de projectenafdeling, maar zeker ook de ondersteunende afdelingen waaronder inkoop en de beheer- en onderhoudsafdelingen. En vergeet de interne opdrachtgevers niet. Hoe pakt u dit aan? Waar moet u op letten? Wie vervordert? Hoe krijgt u iedereen hierin mee? Wat moet u zeker niet doen? Praktische kennis om uw organisatie op een slimme manier modern-contract-proof te maken.
  Kasper Nipius, Hoofd afdeling Bouwprojecten Waterschap Brabantse Delta

  1.6 Nieuwe spelregels voor intellectueel eigendom als motor voor innovatie - vervalt
   

  Tweede ronde (14.45 uur – 15.45 uur)

  Thema Professioneel Aanbesteden

  2.1 UAVgc en risico’s: ieder zijn deel? 
  In de media verschijnen in toenemende mate berichten over niet-reële risicoverdelingen, te veel risico’s bij de markt, urgentie om risicoverdeling UAV-gc aan te passen, et cetera. Wat moet er anders? Is het de regelgeving, zijn het extra tools of is het de manier waarop partijen er mee om gaan? Ga mee op expeditie in de wereld van risicoverdeling: wat en wie is er nodig om te komen tot een optimale risicobeheersing zodat transparantie wordt bevorderd en faalkosten binnen het project (wie deze ook draagt) worden geminimaliseerd? Leerzame praktijkervaring van een UAV-gc-casus binnen een grote Nederlandse gemeente waar zowel door de opdrachtgever als door de opdrachtnemer in de fase van aanbesteden en realisatie gewerkt is met een risicoverdeling. Wat heeft deze manier van werken opgeleverd, wat zijn successen en wat had er beter gekund?
  Henberto Remmerts, Consultant Risicomanagement, Aanbesteden en Contracteren Tauw
  Tjeerd Planting, Adviseur Aanbesteden en Contracteren CROW

  2.2 Innovatief aanbesteden in Haarlem: los laten en regie voeren
  Dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte, inclusief de bijbehorende bedrijfsprocessen: echt alles besteedt Haarlem uit. Wat doen ze zelf? Focus op regierol. Wat is de rol van regisseur eigenlijk? Marktpartijen die het vertrouwen verdienen, worden (kennis)partner. Zij dragen verantwoordelijkheid voor resultaten en processen. Welke verantwoordelijkheid draagt de gemeente dan nog? Gunning op EMVI: alleen kwaliteit. Kostenbesparing en kwaliteitsimpuls zijn het resultaat.De transitie naar het nieuwe aanbesteden en het contractmanagement vraagt nogal wat: een ware cultuuromslag. Niet alleen bij de opdrachtnemers, ook bij de gemeentelijke organisatie worden de bakens verzet. Hoe doen ze dat, wat zijn hun bevindingen en praktische adviezen?
  Remko Kamstra, Algemeen directeur Cyber Adviseurs
  Floris Vosse, Implementatieadviseur Gemeente Haarlem

  2.3 Assetmanagement en aanbesteden: hoe sla je twee vliegen in één klap?
  Assetmanagement komt de laatste jaren steeds meer in zwang als sturend principe bij het uitvoer en van beheer en onderhoud. Daarnaast verandert ook de wijze van aanbesteden. Hoe zou u beide ontwikkelingen kunnen verbinden zodat assetmanagement praktisch toepasbaar wordt en de contracten beter aansluiten op de organisatiedoelen? De provincie Gelderland zet stevig in en gebruikt de contracten om assetmanagement te optimaliseren. Hoe doe je dat, welke instrumenten zet u in en hoe evalueert u de resultaten? Hoe bepaalt u de juiste balans tussen prestaties, risico’s en middelen? Hoe borgt u deze denk- en werkwijze in de strategie van uw organisatie? Leren van de Gelderse aanpak.
  Jan Spoelstra, Teammanager Assetbeheer Wegen Provincie Gelderland

  Thema Modern Contracteren en Projectmanagement

  2.4 Cont(r)act!? 
  We kunnen er niet meer omheen. De BV Nederland is in verandering en daarmee ook ‘bouwend Nederland’. Holacratie en de reinvented organization doen hun intrede. Het sturen op resultaat gaat meer en meer naar het sturen op verbinding.  Hoe gaat u daarmee om in onze wereld van aanbestedings- en contractmanagement? Een wereld waarin een alternatieve aanpak juist als ongewenst wordt bestempeld? In deze sessie is verandering de enige constante, het contract is zeker niet de laatste strohalm! Kijk met een andere bril naar (project)organisaties en leer over meer samenwerking, uitwisseling van ideeën en ontwikkeling van creativiteit.
  Sabine van der Hoek, Organisatieadviseur PRO6 managers
  Peter Spruijt, Projectmanager PRO6 managers

  2.5 Het contractenlandschap verandert, wat nu? - vervalt

  2.6 Regelarme contracten, 0% vet! Pilot Nijkerkerbrug
  Met het Project DOEN streeft Rijkswaterstaat naar betere samenwerking met de markt. Zonder verspilling door juridificering en overbodige regels maximale waarde realiseren voor de klant, de belastingbetaler. Concrete toepassing van deze visie bij het renoveren van de Nijkerkerbrug. Échte samenwerking, logisch nadenken en alleen doen wat zinnig is voor een mooi resultaat: dat is waar Project DOEN voor staat. Een open mindset is belangrijk: ongebonden aan regels is niets meer vanzelfsprekend en opent zich een wereld aan keuzes. Op dit moment wordt het aanbestedingstraject voor de renovatie van de Nijkerkerbrug ontworpen. In het tweede kwartaal van 2016 volgt de uitvraag aan de markt. Leer van deze ervaringen en draag met denkkracht bij aan actuele dilemma’s.
  Machiel Galesloot, Senioradviseur Innovatie Rijkswaterstaat
  Doutsen SwierstraConsultant Contracting & Projectmanagement Royal HaskoningDHV

  Derde ronde (16.00 uur - 17.00 uur)

  Thema Professioneel Aanbesteden

  3.1 Open convenant Rotterdam - MKB INFRA: sneller, beter en slimmer werken
  Met de intentie vanuit de MKB-bedrijven en de stad Rotterdam om samen hun processen te verbeteren levert het 'open' MKB-convenant een innovatieve aanpak. Onderdeel daarvan is het meervoudig onderhands aanbesteden en de gunning naast prijs op kwaliteit en uitwerking schetsontwerp. Een van de doelen van het convenant is het optimaal benutten van kennis en waardecreatie uit de markt in projecten. Het gaat om leren van elkaar. Resultaten  van pilotprojecten wijzen uit dat deze aanpak werkt: hogere kwaliteit, minder verspilling, minder overlast voor omwonenden, lagere kosten. Succesfactoren zijn continu kennis delen, en open en eerlijk afspraken maken over behoeften en gewenste investeringen. Te mooi om waar te zijn of het Ei van Columbus? Bevindingen uit de eerste hand. Open en eerlijk.
  Cees Buijs, Senioradviseur Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam
  Albert Martinus, Directeur Aannemersbedrijf Lindeloof, bestuurslid MKB INFRA

  3.2 Past Performance: 10 met een griffel en een zoen van de juf
  Stel we draaien het om: de aannemer beoordeelt de opdrachtgever op zijn past performance. Hoe zou u dat kunnen organiseren en hoe ziet de wereld er dan uit? Welke vragen zou u moeten stellen om de kwaliteit van de opdrachtgever in beeld te brengen? En hoe kunt u die matchen met de vragen die nu in de past performance aan de aannemer worden gesteld? Een gedachte-experiment om te onderzoeken hoe de onderlinge samenwerking meer op basis van gelijkheid vorm kan krijgen. Concrete kwesties daarbij raken onder meer het openbaar maken van cijfers en de kwaliteit van het selectiebeleid.
  Johan ter Horst, Vestigingsdirecteur Heijmans Infra
  Sander Lubberhuizen, Teammanager Civiele Projecten Gemeente Apeldoorn

  3.3 Bouwteam en EMVI in Almere: een ultieme samenwerking
  Groot onderhoud van De Werven in Almere Haven, een verouderde wijk waar de openbare ruimte, de verhardingen en de groenvoorziening integraal worden aangepakt. De gemeente koos voor een bouwteamopdracht en gunde op basis van EMVI (kwaliteit 70%, prijs 30%). Criteria: samenwerking bouwteam, omgevingsmanagement, kansendossier en interview. Eind maart start de aannemer met de  uitvoering. Hoe kijken opdrachtgever en opdrachtnemer terug op het proces? Wat zijn de lessen en de tips? En, misschien wel de meest intrigerende vraag: wat adviseren ze elkaar?
  Jerry Bouwmeester, Projectleider Design & Construct Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek
  Martijn Vos, Adviseur Contractvorming en Aanbestedingen Gemeente Almere

  Thema Modern Contracteren en Projectmanagement

  3.4 Evaluatie van de UAV-GC 2005 met het oog op een mogelijke actualisering (herhaling van sessie 1.4)
  De toepassing van UAV-GC leidt soms tot problemen. Ligt dat aan de inhoud van deze juridisch-administratieve voorwaarden, aan de toelichting daarop, dan wel aan de wijze waarop de praktijk de voorwaarden uitlegt en gebruikt? En in hoeverre sluiten de UAV-GC voldoende aan bij nieuwe ontwikkelingen in de praktijk, zoals de hybride contractvormen. CROW is daarom onlangs gestart met een evaluatie of actualisatie wenselijk en nodig is. De uitkomsten hiervan zullen de basis vormen voor een eventuele actualisering van onderdelen van de UAV-GC. Een van de grondleggers van de UAV-GC zal de evaluatie in verband brengen met een aantal ontwikkelingen die zich sinds de totstandkoming van de UAV-GC hebben voorgedaan. Vanuit CROW - de beheerder van de  UAV-GC - wordt uiteengezet welke aanpak wordt gevolgd. Tevens zal worden ingegaan op parallelle ontwikkelingen, zoals de Model Vraagspecificatie en de Leidraad Vergunningen.
  Chris JansenVicevoorzitter Commissie van Aanbestedingsexperts, Hoogleraar Privaatrecht VU, Hoogleraar Privaatrechtelijk Bouwrecht Tilburg University
  Ad van Leestvoorzitter CROW Pre-adviescommissie Actualisering UAV-GC 2005, hoofd Aanbesteden en Contracteren CROW

  3.5 Veelkleurig informatielandschap in kaart; waar komt de sector vandaan en waar gaat hij naar toe?
  Moderne contractvormen maken de uitvoeringspraktijk steeds complexer. Meer samenwerkingspartners, elk met eigen IT-systemen en informatiebehoeften, in wisselende rollen. Werelden met hun eigen taal ontmoeten elkaar. Daarmee neemt ook de complexiteit van de informatiehuishouding toe. En dat gaat verder dan IT-systemen met datasets die niet uitwisselbaar zijn. BIM, Bouwwerk Informatie Model, gaat over alle informatie die relevant is voor een bouwwerk en verbindt alle werelden: juridisch, financieel, vraagspecificatie, ontwerpeisen, realisatie, verificatie, asset management. Optimaal faciliteren kan immers alleen als de informatie in samenhang is. Met gebruik van open standaarden via het BIM Loket. Professionaliseren doe je samen, met BIM!
  Nic Roest, Directeur Semantic Consultancy Semmtech
  Jan-Pieter Eelants, Clustertrekker Management &  Organisatie BIM Loket

  3.6 Met Systeemgerichte Contractbeheersing grip op de zaak
  Nieuwe contractvormen geven opdrachtnemers meer verantwoordelijkheden én vrijheden. Wat rest de opdrachtgever: vol vertrouwen het resultaat afwachten? Slim in control zijn en blijven kan met Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB): sturing op maat. Sleutels voor een succesvol werkende SCB zijn een gedegen risicodossier, een projectspecifiek kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer, een heldere en toetsbare eisenset en gezonde dialoog tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hoe pakt u SCB slim aan in de praktijk, hoe komt u tot een effectief SCB? Via een concreet en compact stappenplan komt u verder!   
  Dennis de Raat, Senior consultant Balance en docent SCB namens CROW
 • Het programma van het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren is zorgvuldig samengesteld door CROW. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de suggesties van een Raad van Advies. Deze Raad van Advies is samengesteld uit het netwerk van CROW, representeert een doorsnede van het werkveld en bestaat uit de volgende leden:
   
  Naam Organisatie Functie
  Joost Visser Gemeente Groningen Hoofd Ingenieursbureau
  Toon van Oerle Provincie Noord-Brabant Teamleider Expertisecentrum, Directie Economie & Mobiliteit      
  Huub de Lange Rijkswaterstaat Hoofd Werkwijze Inkoop- en Contractmanagement
  Joost Fijneman Bouwend Nederland Plaatsvervangend Directeur Sociale Zaken & Ledenservices
  Daan Stuit MKB-INFRA Voorzitter
  Henkjan van Meer PIANOo / Unie van Waterschappen Beleidsadviseur Inkoop en Aanbesteden
  Jeroen Hulsman NEVI Purspective Director Professional Courses & Examination
  Egbert Roozen                                              Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners               Directeur
  Ralph Rheiter Inkoop Bureau Midden Nederland Operations Manager
  Lukas Pepping Antea Group Adviesgroepmanager Contractering
  Henberto Remmerts            Tauw bv Consultant Risicomanagement, Aanbesteden en Contracteren
 • Plenair programma

  De weerbarstige praktijk van aanbesteden en contracteren
  Paul-Janssen-(1).jpg
  Paul Janssen 
  Gemeente Den Haag

   
  Michel Langhout 
  BAM Infra
   

  Het Nationale Aanbestedingsdebat
  Roderik-van-Grieken.jpg


  Onder leiding van Roderik van Grieken
  Directeur Nederlands Debat Instituut
  twitter.jpg@RoderikvGrieken

  Met stellingname door
  Joost-Visser.jpg
  Joost Visser
  Hoofd Ingenieursbureau Gemeente Groningen


   
  Karin-Rog.jpg
  Karin Rog 
  Marketeer ReintenInfra
  twitter.jpg@KaatRog
   
  Gerald-Smilda.JPG
  Gerald Smilda 
  Teamleider Openbare Ruimte Gemeente Steenwijkerland
  twitter.jpg@GerardSmilda
   

  Met reacties en reflecties van
  2014-Iman-april-1.jpg
  Iman Koster
  Algemeen directeur CROW
  Lenny-Vulperhorst.jpg
  Lenny Vulperhorst
  Adviseur AEF / Columnist Cobouw

  Als harder werken niet meer helpt dan moet het slimmer!
  Maarten-van-der-Weijden-medaille.jpg
  Keynote door Maarten van der Weijden
  twitter.jpg@mvdweijden

   
   

  Parallelsessies

  1.1 Nieuwe Aanbestedingswet: best belangrijk!

  Tjeerd-Planting.jpg
  Tjeerd Planting
  Adviseur Aanbesteden en Contracteren CROW
  twitter.jpg@Tjeerdplanting

   


  1.2 Stop het prijsvechten! Wie durft?

  Joost-Fijneman.jpg
  Joost Fijneman
  Hoofd Bouwend Nederland Advies, plaatsvervangend directeur S&L
  twitter.jpg@JoostFijneman
  9-Ingrid-Koenen-svdk-(1).jpg(foto:Suzanne van de Kerk)
  Ingrid Koenen
  Journalist Cobouw, auteur van “Prijsvechten; van bouwfraude tot uitverkoop”
  twitter.jpg@IngridKoenen
   

  1.3 Risicogestuurd aanbesteden: wat een kans!

  Martin-van-Staveren.jpg
  Martin van Staveren
  Adviseur Risicogestuurd Werken VSRM, kerndocent Universiteit Twente 
  twitter.jpg@martinvsrm

  1.4 Evaluatie van de UAV-GC 2005 met het oog op een mogelijke actualisering (wordt herhaald als 3.4)  

  Chris-Jansen.jpg
  Chris Jansen
  Vicevoorzitter Commissie van Aanbestedingsexperts, Hoogleraar Privaatrecht VU, Hoogleraar Privaatrechtelijk Bouwrecht Tilburg University
  130311vLeest02.jpg
  Ad van Leest
  voorzitter CROW Pre-adviescommissie Actualisering UAV-GC 2005, hoofd Aanbesteden en Contracteren CROW
   


  1.5 Moderne contracten: zo maak je de organisatie gereed!

  Kasper-Nipius.jpg
  Kasper Nipius
  Hoofd afdeling Bouwprojecten Waterschap Brabantse Delta
   

  2.1 UAVgc en risico’s: ieder zijn deel?

  Henberto-Remmerts_1.jpg
  Henberto Remmerts
  Consultant Risicomanagement, Aanbesteden en Contracteren Tauw
  Tjeerd Planting
  Adviseur Aanbesteden en Contracteren CROW
   

  2.2 Innovatief aanbesteden in Haarlem: los laten en regie voeren
  Remko-Kamstra.jpg
  Remko Kamstra
  Algemeen directeur Cyber Adviseurs
   
  Floris-Vosse.jpg
  Floris Vosse
  Implementatieadviseur Gemeente Haarlem
   
   

  2.3 Assetmanagement en aanbesteden: hoe sla je twee vliegen in één klap?

  Jan-Spoelstra.jpg
  Jan Spoelstra
  Teammanager Assetbeheer Wegen Provincie Gelderland
  twitter.jpg@ArTsLeOpS


  2.4 Cont(r)act!?
  Sabine-van-der-Hoek.jpg
  Sabine van der Hoek
  Organisatieadviseur PRO6 managers
  Peter Spruijt
  Projectmanager PRO6 managers


  2.6 Regelarme contracten, 0% vet! Pilot Nijkerkerbrug
  Machiel-Galesloot.jpg
  Machiel Galesloot
  Senioradviseur Innovatie Rijkswaterstaat
  DoutsenSwierstra-(1).jpg
  Doutsen Swierstra
  Consultant Contracting & Projectmanagement Royal HaskoningDHV

  3.1 Open convenant Rotterdam - MKB INFRA: sneller, beter en slimmer werken 
  Cees-Buijs.jpg
  Cees Buijs
  Senioradviseur Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam
   
  Albert-Martinus.jpg
  Albert Martinus
  Directeur Aannemersbedrijf Lindeloof, bestuurslid MKB INFRA
  twitter.jpg@a_martinus
   
     

  3.2 Past Performance: 10 met een griffel en een zoen van de juf
  Johan-ter-Horst.jpg
  Johan ter Horst
  Vestigingsdirecteur Heijmans Infra
  twitter.jpg@Johan_ter_Horst
   
  Sander-Lubberhuizen.JPG
  Sander Lubberhuizen
  Teammanager Civiele Projecten Gemeente Apeldoorn

  3.3 EMVI in Almere: zo kan het ook!
  Jerry-Bouwmeester.jpg
  Jerry Bouwmeester
  Projectleider Design & Construct Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek
   
  Martijn-Vos.jpg
  Martijn Vos
  Adviseur Contractvorming en Aanbestedingen Gemeente Almere
   

  3.4 Evaluatie van de UAV-GC 2005 met het oog op een mogelijke actualisering (herhaling van de eerste ronde = 1.4)

  3.5 Veelkleurig informatielandschap in kaart; waar komt de sector vandaan en waar gaat hij naar toe?
  131028eelants01-(1).jpg
  Jan-Pieter Eelants
  Clustertrekker Management & Organisatie BIM Loket
   
  Nic Roest
  Directeur Semantic Consultancy Semmtech

  3.6 Met Systeemgerichte ContractBeheersing grip op de zaak
  Dennis-de-Raat.jpg
  Dennis de Raat
  Senior consultant Balance en docent SCB (Systeemgerichte Contractbeheersing) namens CROW
Maarten van der Weijden

Maarten van der Weijden, Olympisch kampioen open water zwemmen (2008), over slimmer en beter: 'Als nog harder niet meer helpt, dan moet het slimmer! Aanbesteden en contracteren is topsport!'
Scroll naar boven