Mini-Congres CROW Levende Stad

 • Datum: 25-01-2018
 • Productgroep: Thema Bijeenkomst
 • Soort: Gratis

Graag nodigen wij u uit voor het eerste CROW Levende Stad Mini-Congres op donderdag 25 januari bij gastgemeente Alphen aan den Rijn. Tijdens dit mini congres komen verschillende actuele openbare ruimte thema’s aan bod die spelen in de verschillende CROW Levende Stad regio’s. Denk aan thema’s als de omgevinsgwet, beleidsvisies- en beheerplannen, burgerbegrotingen, samenwerkingsverbanden

 
Gratis
25-01-2018, Gemeente Alphen aan den Rijn
 • Vol enthousiasme gaan de volgende gemeenten u tijdens deze bijeenkomst bijpraten over onderstaande thema’s:

  • Werkbedrijf- afval en groen: Ede, Johan van de Top (regio Oost-Nederland)
  • Omgevingswet- implementatie/toepassing: Delft, Marco Dofferhof (regio Zuid-Holland Midden)
  • Samenhang beleidsplannen: Haarlemmermeer, Marcel Leek (regio Noord-Holland)
  • Aanpak ‘Beheergroep’: Deventer, Jan Pluim (regio Oost-Nederland)
  • Beleidsvisie  Den Bosch: Den Bosch, Wilbert de Laat (regio Noord-Brabant B5+)
  • Burgerbegroting: Oss, Frank Geenen (regio Noord-Brabant B5+)
   

  Het Samenwerkbedrijf- afval en groen: Ede, Johan van den Top

  Het onderhoud in de openbare ruimte van Ede gebeurd als proef voor 2 jaar met het nieuwe samenwerkbedrijf. Een bedrijf dat bestaat uit gemeente medewerkers, WSW mensen van de Permar, ACV (afval) en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe gaat dit, waar loop je tegen aan en wat is het voordeel?

  Omgevingswet- implementatie/toepassing: Delft, Marco Dofferhof

  De gemeente Delft is actief met haar inwoners in gesprek gegaan over de omgevingswet. Uit die sessies is het Delfts Doen ontstaan. Dit wordt nu in een pilot gebruikt om verschillende plannen verder te op te zetten vanuit de stad. Tegelijk hiermee is de pilot netwerk initiatieven opgestart en wordt verder met behulp van onze inwoners gekeken hoe we het eigenaarschap weer bij bewoners kunnen beleggen. In al deze onderdelen is de openbare ruimte een belangrijk onderdeel Marlies van Arendonk (Procesmanager Omgevingswet) en Marco Dofferhoff (Senior Adviseur / Coördinator Beheer Openbare Ruimte) gaan hier graag met u over in gesprek. 

  Samenhang beleidsplannen: Haarlemmermeer, Marcel Leek

  De gemeente Haarlemmermeer wilde een integrale afweging maken betreffende de financiële middelen. Hiervoor werd er per domein een beheerplan geschreven. Aansluitend zijn er verschillende scenario’s uitgeschreven waaruit het bestuur een keuze kon maken waar in geïnfesteerd gaat worden en waarin bezuinigd. De fusie Haarlemmermeer / Haarlemmerliede en Spaarnwoude bracht een nieuwe kijk op ons beheerplan / investeringsplan.

  In de evaluatie beheerplan bomen 2012 is afgesproken dat we een bomenvisie zouden maken met losse kadernota’s per onderwerp. Per onderwerp kan het gemeente bestuur een afweging maken. Denk hierbij aan vervanging bomen, hoe om te gaan met overlast, etc.  

  Aanpak ‘Beheergroep’: Deventer, Jan Pluim

  “In het streven naar andere vormen van samenwerking is het continue balanceren tussen durven loslaten en streven naar helderheid en kwaliteit. Hoe zorg je er voor dat ervaringen uit het verleden een plek krijgen zonder dat je in een conservatieve kramp schiet. Dat is de uitdaging waar we ons als beheerders van de openbare ruimte iedere dag voor gesteld zien. Het gaat dan om onze rol ten opzichte van onze inwoners maar zeker ook om de rol en positie van onze professionele ketenpartners.” 

  Beleidsvisie Den Bosch: ‘s-Hertogenbosch, Wilbert de Laat

  Het oude beleidsplan “de vitale stad” van ’s-Hertogenbosch liep in 2015 af. Kern van dat plan was instellen van een vitaliseringsbudget om aan veroudering van de stad het hoofd te kunnen bieden. Inmiddels is het nieuwe beleidsplan Beheer Openbare Ruimte (kapitaalgoederen) 2016-2025 in december 2016 vastgesteld. Dit heeft 4 hoofdlijnen:

  1. Vanuit beheer structureel bijdragen aan de maatschappelijke doelen van de stad, zijn kernen en wijken.
  2. Vanwege de doorzettende vervangingsopgave geleidelijk verder ophogen van het vitaliseringsbudget naar 2025 
  3. Vanwege beperkte onderhoudsbudgetten invoeren van een minimum basiskwaliteit beheer en budgetneutraal aanbrengen van gerichte pluskwaliteiten samen met bewoners en ondernemers
  4. Inhoudelijke dialoog en verbinding met bewoners en ondernemers tav rollen en verantwoordelijkheden in de openbare ruimte in relatie met bovenstaande hoofdlijnen en vanuit de principes van participatie
   

  Burgerbegroting: Oss, Johan Berendsen

  In het voorjaar van 2016 gingen inwoners van het dorp Geffen in de Brabantse gemeente Oss aan de slag met een burgerbegroting. Bijzonder, want terwijl in het buitenland al jaren wordt bewezen dat een burgerbegroting succesvol kan zijn, heeft Nederland hier nog maar nauwelijks ervaring mee. Projectleider Johan Berendsen vertelt niet alleen hoe dat ging, wat het opleverde en wat we ervan leerden, maar staat ook stil bij de democratische waarde van de burgerbegroting.  

 • 12.30 uur            Inloop
   
  13.00 uur            Welkom door gastgemeente en dagvoorzitter
                             CROW
   
  13.10 uur            Actualiteiten beheer Openbare ruimte
                             CROW
                               
  13.20 uur            Korte pitch per thema (2 minuten per pilot)

  • Werkbedrijf- afval en groen: Ede, Johan van de Top (regio Oost-Nederland)
  • Omgevingswet- implementatie/toepassing: Delft, Marco Dofferhof (regio Zuid-Holland Midden)
  • Samenhang beleidsplannen: Haarlemmermeer, Marcel Leek (regio Noord-Holland)
  • Aanpak ‘Beheergroep’: Deventer, Jan Pluim (regio Oost-Nederland)
  • Beleidsvisie  Den Bosch: Den Bosch, Wilbert de Laat (regio Noord-Brabant B5+)
  • Burgerbegroting: Oss, Frank Geenen (regio Noord-Brabant B5+)

   

  Deelsessies

  13.45 uur            Eerste ronde deelsessies
   
  14.30 uur            Pauze
   
  14.50 uur            tweede ronde deelsessies
   
  15.35 uur            Versnelde derde ronde deelsessies
   
  16.00 uur            We bewaren het beste voor het laatst
   
  16.30 uur            Napraten met een drankje

 • De bijeenkomst vindt plaats bij de gemeente Alphen aan den Rijn.
  Stadhuisplein 1
  2405 SH Alphen aan den Rijn

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven