Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Klimaatakkoord en mobiliteit: de regio aan zet

 • Datum: 29-04-2021
 • Duur: 9:00 - 11:30 (2,5 uur)
 • Locatie: Online
 • Productgroep: Webinar
 • Soort: Gratis

Mobiliteit moet anders, slimmer en duurzamer. Welke mobiliteitsmaatregelen hebben een positief effect op het klimaat? En hoe ver zijn overheden met de invoering ervan? Daarover houdt CROW het mini-symposium 'Klimaatakkoord en mobiliteit, de regio aan zet' op donderdag 29 april. Centraal staat het uitwisselen van kennis en ervaringen over de Regionale Mobiliteitsprogramma's. Bestuurders Fleur Gräper (IPO) en Monique Stam (VNG) verzorgen de aftrap.

De opzet van het mini-symposium is breder dan de succesvolle reeks leercafés die CROW eerder organiseerde rond Regionale Mobilteitsprogramma’s (RMP’s). Op 29 april gaan de deelnemers actief met elkaar aan de slag om kennis en ervaringen te delen. Waarmee kan CROW de kennisagenda verder invullen? Waar moeten IPO en VNG zich voor inspannen zodat het makkelijk wordt regionaal mobiliteitsmaatregelen te nemen om het Klimaatakkoord te halen? En hoe kan de regionale structuur er uitzien om echt stappen te zetten? Dat gaan we samen bedenken.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor beleidsmedewerkers bij een overheid.
 

 
Gratis
Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail klantenservice@crow.nl.
 • Fleur Gräper en Monique Stam spreken over het belang van de RMP's, over hoe het anders, slimmer en duurzamer kan. Ze horen graag van gemeenten wat op nationaal en provinciaal niveau beter kan. Fleur is voorzitter van de Bestuurlijke Adviescommissie Mobiliteit van het IPO en Ambassadeur van de pijler personenmobiliteit van het Uitvoerings Overleg Mobiliteit van het Klimaatakkoord. Monique spreekt namens de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu. Daarnaast is ze lid van het uitvoeringsoverleg Klimaatakkoord mobiliteit.
   
  Na de inleiding van de bestuurders presenteert CROW de uitkomsten van de interviews die Natuur en Milieu en CROW de afgelopen maanden hebben gehouden met de regiocoördinatoren. Hoe ver zijn overheden met het maken van hun Regionaal Mobiliteitsprogramma en waar lopen ze tegenaan? Hoe zit het met de afstemming met andere trajecten zoals Omgevingswet, energie en laadpalen? Krijgen we het proces gefinancierd met elkaar?
   
  Vervolgens gaan we, begeleid door de organisatie, in groepen uiteen. Je bespreekt met collega's hoe je werkt aan regionaal mobiliteitsbeleid. Aan de orde komen vragen als: hoe krijg je een bestuurder of de gemeenten in je regio mee? Hoe werk je samen? Hoe pak je de financiering aan? Wat is de samenhang met andere nationale beleidsplannen? Welke ambities jaag je na? En hoe schaal je een pilot op?
   
  In het volgende onderdeel gaan we van beleidsontwikkeling naar uitvoering: welke maatregelen zijn effectief? Vanuit de regio’s kregen we de vraag: Mijn bestuurder wil weten wat het effect is van een maatregel op de CO2-emissie. CROW liet daarom een set factsheets maken voor een tiental maatregelen die in het Klimaatakkoord staan. Hoe kom je als regio tot die maatregelen en wat voor effect mag je verwachten? Niet alleen op CO2-uitstoot, maar ook op leefbaarheid en bereikbaarheid. Met welke kosten gaan ze gepaard en is er draagvlak te verwachten?
   
  Na een korte toelichting bespreken we de factsheets in groepsverband. Welke ervaringen heeft jouw regio met mobiliteitsmaatregelen ter verbetering van het klimaat? Waar ben je trots op? Wat heeft echt effect? Hoe komen we tot opschaling? En wat zeggen de factsheets (niet)?
   
  Ter afsluiting vatten we samen wat de belangrijkste conclusies zijn, wat we hebben geleerd en wat er is verzameld aan input voor de (kennis)agenda’s. 
   
  Achtergrond
  Het beperken van de CO2-emissie vergt een transitie naar duurzame mobiliteit, zoals ook in het Klimaatakkoord is beschreven. Dit vergt een forse inspanning op regionale en gemeentelijke schaal. In het Klimaatakkoord is dan ook opgenomen dat decentrale overheden regionale mobiliteitsprogramma’s (RMP's) maken.
   
  Een transitie van mobiliteit vergt een andere manier van denken, kennis over transitiemanagement en een omgeving waarin je kunt leren van elkaar. Met IPO en VNG hebben we daarom het initiatief genomen om kennis te ontwikkelen waarmee we de regio ondersteunen in het vertalen van het Klimaatakkoord naar regionale mobiliteitsprogramma’s. Dit resulteerde in diverse producten van inspiratiegidsen tot leercafés.

  Voor wie?
  Deze bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor beleidsmedewerkers bij een overheid.
   
  • Welkom en opening
  • Klimaatakkoord: waarom ook al weer mobiliteit?
  • De ambitie van de RMP-regio: Wat kunnen en willen we en hoe doen we dat? Presentatie van de inventarisatie-interviews en regiocijfers
  • Hoe gaat het met zaken als financiering, samenwerking en organisatie in jouw regio? Bespreek met collega's hoe je werkt aan regionaal mobiliteitsbeleid
  • Pauze
  • Korte toelichting op factsheets
  • De factsheets worden gedeeld en besproken in groepen
  • Afsluiting
 • Inschrijven
  Klik op de inschrijfknop en log in met uw Mijn CROW-account.
 • Fleur Gräper - Voorzitter van de Bestuurlijke Adviescommissie Mobiliteit van het IPO en Ambassadeur van de pijler personenmobiliteit van het Uitvoerings Overleg Mobiliteit van het Klimaatakkoord

  Monique Stam - namens de VNG-commissie EKEM en lid van het uitvoeringsoverleg Klimaatakkoord mobiliteit
Scroll naar boven