Klimaatadaptatie voor de assets van provincies (en gemeenten)

 • Datum: 06-07-2021
 • Duur: 14:00 - 16:00 (2 uur)
 • Locatie: Online (Zoom)
 • Productgroep: Webinar
 • Soort: Gratis

Het webinar Klimaatadaptatie voor de assets van provincies (en gemeenten) op 6 juli gaat in op de gevolgen van het veranderende klimaat op wegen en vaarwegen. De bijeenkomst is met name interessant voor provinciemedewerkers en heeft betrekking op beleid, ontwerp, aanleg en beheer van de infrastructuur.
 

 
Gratis
Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail klantenservice@crow.nl.
 • In een korte presentatie gaat Arjan Koekoek van Climate Adaptation Services in op de klimaatatlas. Welke informatie zit daarin, welke kaartverhalen zijn er en wat zou er nodig zijn om provincies te helpen om de risico’s en kansen voor klimaatadaptatie voor hun assets in kaart te brengen? Vervolgens bespreken we een tweetal voorbeelden uit de praktijk, vanuit twee deelnemende provincies.
   
  Het veranderen van het klimaat heeft gevolgen voor wegen en vaarwegen. Denk aan bruggen en kunstwerken die te lijden hebben onder extreme hitte, wegen die vaker en langer niet toegankelijk zijn door hevige regenval en de gevolgen van versnelde bodemdaling. Wegbeheerders en vaarwegbeheerders kunnen daar iets aan doen door gebruik te maken van groen, halfopen verhardingen of slimme combinaties van functies.
   
  Voordat we tot actie overgaan, hebben we een gezamenlijke set uitgangspunten nodig. Wat voor toekomstbeelden hebben wij bij de verwachte klimaatverandering en hoe breng je die goed in kaart? Wat kunnen de provinciale stresstesten voor het beheer van assets betekenen? Welke informatie missen we nog en hoe kunnen wij laten zien dat wij er in het beleid en in de uitvoering rekening mee houden?
   
 • 14:00 welkom en korte inleiding
  14:10 Arjan Koekoek, Climate Adaptation Services: de klimaatatlas en provinciale assets
  14:40 Korte discussie
  14:50 pauze
  15:00 Casus uit provincie
  15:20 Korte discussie
  15:30 Casus uit provincie
  15:50 korte discussie en afsluiting
  16:00 afsluiting
   
Scroll naar boven