Kennisplatform Betonwegen Oppervlakeigenschappen van betonverhardingen

  • Datum: 05 apr 2016
  • Productgroep: Thema Bijeenkomst
  • Soort: Gratis
  • Vakgebied(en): Infrastructuur

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van het Kennisplatform Betonwegen. Wilt u toch deelnemen? Sluit dan eerst een lidmaatschap af.

Prijs per persoon: Gratis
Momenteel zijn er geen beschikbare data

Bij de uitvraag voor een betonverharding worden eisen gesteld aan onder andere vlakheid, textuur en stroefheid. Vaak wordt hierbij verwezen naar de eisen en meetmethoden, zoals opgenomen in de Standaard RAW Bepalingen 2015. Tijdens deze themabijeenkomst gaan Frits Stas (KOAC-NPC) en Jeroen de Vrieze (KWS-Infralinq) dieper in op deze onderwerpen. Bekijk het volledige programma.

Deelname

Aanmelden en deelname is alleen mogelijk voor leden van het Kennisplatform Betonwegen. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. U schrijft zich in via de groene knop ‘Inschrijven’.

Bent u nog geen lid? Meld u dan nu aan als lid van het Kennisplatform Betonwegen.

Kennisplatform Betonwegen

Het Kennisplatform Betonwegen zet zich in om kennis te ontsluiten en praktisch toepasbaar en toegankelijk te maken. Dit gebeurt niet alleen via publicaties, de website en de tweejaarlijkse Betonwegendag, maar ook via themabijeenkomsten waar deelnemers kennis halen en brengen.

Het Kennisplatform Betonwegen is een gezamenlijk initiatief van het Cement&BetonCentrum en CROW en wordt ondersteund door CROW en de Commissie Cementbeton Wegenbouw van Bouwend Nederland.

Programma

12.30 uur Ontvangst met broodjeslunch
13.15 uur Welkom en introductie
Wim Kramer, Cement&BetonCentrum
13.30 uur Oppervlakeigenschappen van betonverhardingen
Frits Stas, KOAC-NPC en Jeroen de Vrieze, KWS-Infralinq
 
Bij de uitvraag voor een betonverharding worden eisen gesteld aan onder andere vlakheid, textuur en stroefheid. Vaak wordt hierbij verwezen naar de eisen en meetmethoden, zoals opgenomen in de Standaard RAW Bepalingen 2015. Tijdens deze bijeenkomst gaan de sprekers dieper in op deze onderwerpen.
 
Aan de hand van onder andere enkele praktijkcases wordt vervolgens ingegaan op onder meer de volgende vragen:
  • Welke meetmethode is het beste geschikt om de geleverde kwaliteit te controleren? Welke nieuwe meetmethoden zijn in opkomst?
  • Als de opdrachtnemer voldoet aan de oppervlakeisen, is dan ook het comfort gewaarborgd voor weggebruiker?
  • Wat is het verwachtingspatroon van de opdrachtgever m.b.t. de oppervlaktekenmerken?
  • Hoe kan een opdrachtgever de functionele eisen het best omschrijven bij moderne contractvormen om te krijgen wat hij wil?
15.00 uur Pauze
15.30 uur Vragenuurtje
o.l.v. Wim Kramer, Cement&BetonCentrum
 
Met enige tientallen betonwegendeskundigen in de zaal is het de uitgesproken gelegenheid om vragen beantwoord te krijgen.

Uit de enquête onder de leden van kennisplatform zijn verschillende vragen naar voren gekomen. Deze vragen willen we voorleggen aan de deelnemers van het kennisplatform. Zo wordt direct gebruik gemaakt van de aanwezige (praktische) kennis uit de diverse disciplines.
 
Deelnemers kunnen desgewenst aanvullende vragen vooraf insturen naar wimkramer@cementenbeton.nl
 
16.15 uur Afsluiting met drankje en hapje (tot 17.00 uur)

Inschrijven

Aanmelden en deelname is alleen mogelijk voor leden van het Kennisplatform Betonwegen. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis.

Bent u nog geen lid? Meld u dan nu aan als lid van het Kennisplatform Betonwegen.

Hier komen de nieuwsberichten

Locatie

Betonzaal Congrescentrum Bouw&Infra Park
Ceintuurbaan 2
3847 LG Harderwijk

www.bouwinfrapark.nl/contact/

Contact

Wim Kramer - Cement&BetonCentrum
wimkramer@cementenbeton.nl
 
Marc Eijbersen - CROW
marc.eijbersen@crow.nl