Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Introductiebijeenkomst nieuwe CROW-richtlijnen Werk in Uitvoering

 • Datum: 22-01-2015
 • Productgroep: Congres
 • Soort: Gratis
 • Thema: Autosnelweg, Beleid, Materiaal en materieel, Niet-autosnelweg, Omleiding, Spoorwegovergang, Tijdelijke bewegwijzering, Verkeersmaatregelen, Verkeersregelaar

Het werken rond wegen brengt risico’s met zich mee voor de weggebruiker en wegwerker. Om deze risico’s acceptabel te houden, worden verkeersmaatregelen getroffen. Het is belangrijk om hiervoor in het begin van het proces de juiste keuzes te maken.

 
€ 95,00
excl. % btw
U kunt zich via deze pagina inschrijven.
 • Door middel van schema’s en toelichtingen is 96b een onmisbare bron voor iedereen die beroepshalve te maken heeft met werken aan niet-autosnelwegen. Deze uitgave vervangt de oude CROW-publicaties 972 t/m 975 die gaan over maatregelen naast en op de rijbaan, maatregelen op kruispunten en rotondes en maatregelen op fiets- en voetpaden. In deze uitgave zijn onder andere:
  • De maatregelen opgenomen over wegen binnen en buiten de bebouwde kom.
  • De maatregelfiguren afgestemd op de functionele wegcategorieën en werkelijke snelheden.
  • Bij de richtlijnen meer rekening gehouden met geïntegreerde contracten en de systeemgerichte contractbeheersing.
  • De maatregelfiguren opnieuw genummerd (afgestemd op Werk in Uitvoering 96a autosnelwegen).

  Wat komt er aan bod?

  • De nieuwe structuur van de richtlijnen en de eisen niveaus (Systems Engineering) met verschillende eisenniveaus (van topeis naar objecteis).
  • De nieuwe wegtypen die het vertrekpunt vormen voor het bepalen van de verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden. Deze sluiten nu aan op de wegcategorisering vanuit Duurzaam Veilig.
  • Het nieuwe zoeksysteem in de richtlijnen waarbij vanuit de kenmerken van de weg en het werk de juiste maatregel kan worden gevonden.
  • De nieuwe opbouw van ‘Specificaties van materiaal en materieel’ als onderdeel van het totale richtlijnenpakket.
  • De Online Tool Werk in Uitvoering.
   
  Aan de hand van voorbeelden van wegwerkzaamheden gaan de sprekers samen met de deelnemers in op de risico’s voor wegwerkers en weggebruikers. Vanuit deze risico’s worden de beleidsuitgangspunten voor veilig werken aan wegen vertaald naar de concrete eisen voor de maatregelen bij wegwerkzaamheden. De rode draad in de bijeenkomsten is de deelnemers laten zien dat met gezond verstand de standaardmaatregelen uit de richtlijnen vertaald kunnen worden naar concrete maatregelen. Dit op ieder zijn of haar niveau en voor elke klus of project.
   

  Bestel ook direct de publicatie

  U kunt de nieuwe CROW-publicatie 'Maatregelen op niet-autosnelwegen' of het nieuwe Handboek Werk in Uitvoering bestellen.
 • Locatie: Ahoy Rotterdam (Dock 5)
  Ontvangst/lunch: 12.30 uur
  Start: 13.15 uur
  Einde: 16.30 uur
 • Sprekers

  Bert Henzen | Verkeerskundig adviseur bij Grontmij | Linkedin
  Bert Henzen is sinds 1978 in dienst van Grontmij en heeft als verkeerskundige een brede ervaring opgebouwd op het gebied van verkeerskundig ontwerp van weginfrastructuur inclusief voorzieningen voor openbaar vervoer, fietsers en andere doelgroepen. Bert is projectleider van verkeerskundige projecten en vraagstukken met het accent op verkeerskundig ontwerp en vormgeving van de openbare ruimte, inrichting woon- en werkgebieden, verkeersveiligheid (Duurzaam Veilig) en algemene verkeerskundige advisering. Verder werkt Bert als auteur van CROW-richtlijnen en publicaties op het gebied van het ontwerp van wegen binnen en buiten de bebouwde kom (ASVV 2012 en Handboek Wegontwerp 2013) en op het gebied van veilig werken aan wegen (Maatregelen bij wegwerkzaamheden, 96a en 96b).
  Naast zijn werkzaamheden bij Grontmij is Bert actief als parttime docent Verkeerskunde en Verkeerstechnisch Ontwerp. Hij leert de studenten/cursisten om te gaan met de richtlijnen voor het wegontwerp en de implementatie van de duurzaam veilig uitgangspunten in het wegontwerp.
   
  Tijdens de introductiebijeenkomsten zal Bert ingaan op de achtergronden van de herziening van de richtlijnen en enkele specifieke onderdelen, zoals de nieuwe Duurzaam Veilig wegcategorieën die nu als vertrekpunt worden gebruikt voor het bepalen van de verkeersmaatregelen. Bij de praktijkvoorbeelden zal Bert ingaan op het bepalen van de standaardmaatregel die in de richtlijn zijn opgenomen.
   

  Hans van Hofwegen | Directeur van MOT opleiden en trainen | Linkedin
  Meer dan 15 jaar zet Hans van Hofwegen zich met MOT opleiden en trainen in om de veiligheid bij het "werken aan de weg" te verbeteren. Hans van Hofwegen heeft zitting in de werkgroep Werk in Uitvoering van CROW, welke als doel heeft om de richtlijnen en werkmethodes te actualiseren en ontwikkelen.
 • Hier komen de nieuwsberichten

Bert Stegehuis, Stegehuis Management Systemen
"Deze bijeenkomst was zeer leerzaam. CROW pakt het professioneel aan. De norm is vereenvoudigd, dat is ook een goede zaak, en er zijn nu vier wegtypes i.p.v. zeven in de 2005-norm. De nieuwe boomstructuren leiden redelijk eenvoudig naar de juiste code voor de wegafzetting, bijvoorbeeld 1306 voor een 80 km/h-weg."
Scroll naar boven