Inspiratieworkshops Ideeënmotor Big Data ​Denk mee hoe we met ‘big data’ meerwaarde kunnen creëren voor het beheer van de openbare ruimte.

 • Datum: 07 mrt 2017
 • Productgroep: Thema Bijeenkomst
 • Soort: Gratis
 • Vakgebied(en): Openbare ruimte

‘Big data’ is een veel gehoorde kreet, die in onze beeldvorming vaak verbonden is met bedrijven als Google en Facebook. CROW voorziet dat Big Data ook voor het vakgebied Openbare ruimte onverwachte kansen kan bieden voor verbetering van de service aan de burgers en de efficiency van beheerorganisaties. Graag nodigen wij daarom geïnteresseerden uit het vakgebied Openbare ruimte uit om te brainstormen over deze nieuwe mogelijkheden. Wilt u ook meedenken? Kom dan naar deze gratis workshops, laat u inspireren, en werk met elkaar enkele kansrijke ideeën uit. Wat er overal in de wereld feitelijk gebeurt is dat de beschikbaarheid van enorme hoeveelheden data exponentieel groeit, en dat de bijna onbegrensde technologische mogelijkheden van nu heel veel nieuwe waarde creëren. Ook voor overheden liggen er kansen om met data nieuwe waarde te creëren, en CROW wil hen hier graag bij inspireren en faciliteren.

Prijs per persoon: Gratis
We zijn beland in het tijdperk van ‘dataficatie’. In dit tijdperk wordt alle informatie omgezet in computergegevens, waardoor deze gegevens door machines kunnen worden geanalyseerd:
•    Woorden en kennis, vastgelegd in teksten, worden gegevens (Google)
•    Locaties worden gegevens (TomTom, gps)
•    Interacties tussen mensen worden gegevens (Facebook, Twitter)
•    Objecten/dingen worden gegevens (‘the internet of things’)

Deze gegevens vertegenwoordigen een nieuwe waarde, die we nog moeten gaan ontdekken. Ook overheden vragen  zich op dit moment af wat de toegevoegde waarde van big data kan zijn voor hun werk. CROW krijgt steeds meer vragen over de invloed die ‘big data’ kunnen hebben op het werkveld ‘beheer openbare ruimte en infrastructuur’.

Bij de ontwikkeling en actualisatie van verschillende CROW-richtlijnen, zoals ‘Benchmark beheerkosten openbare ruimte’ en ‘Actualisatie systematiek wegbeheer’ wordt steeds meer rekening gehouden met de beschikbaarheid van ‘big data’.


Aanbod workshops ‘Big Data voor beheer openbare ruimte en infrastructuur’

CROW wil zijn steentje bijdragen aan het ontdekken van de meerwaarde van ‘big data’en biedt u daarom een serie workshops aan. Hierin wordt u onder deskundige begeleiding uitgedaagd om ‘datagedreven’ te kijken naar uw eigen dagelijks werk, het beheer van de openbare ruimte en de infrastructuur. Doel hiervan is om te ontdekken op welke wijze u met data meerwaarde kunt creeren.

Vervolgens is er aan thematafels volop gelegenheid om te discussiëren over de inhoud van het model, te brainstormen over de toepassingsmogelijkheden en te inventariseren welke praktische zaken en ICT-veranderingen op u af komen.

Toelichting op het programma 

De workshops vinden plaats op 7, 15 en 17 maart 2017, van 9:00-16:00.
U kunt bij alle drie de workshops aanwezig zijn, of alleen bij de eerste, of de eerste twee.
Er zijn twintig plaatsen beschikbaar per workshop, dit betekent dat we bij overintekening moeten selecteren.
 
Workshop Datum Inhoud
1 7 maart 2017 Inspiratiesessie ‘Big Data’ en ‘Big Data Game’. In dit filmpje kunt u zien hoe het er op deze sessie aan toe gaat.
2 15 maart 2017 Thematafels: uitwerking ideeën, toepassingsmogelijkheden; inventarisatie praktische zaken en ICT-veranderingen
Identificeren nieuwe datagedreven ideeën en uitwerken tot een concrete aanpak om deze ideeën te realiseren.
3 17 maart 2017 Thematafels: uitwerking ideeën, toepassingsmogelijkheden; inventarisatie praktische zaken en ICT-veranderingen
Identificeren nieuwe datagedreven ideeën en uitwerken tot een concrete aanpak om deze ideeën te realiseren.

Begeleiding

De workshops worden begeleid door Arent van ’t Spijker van Blinklane, auteur van het boek The New Oil. Leden van het CROW-Big Datateam zijn aanwezig om de koppeling met lopende en nieuwe CROW-projecten en producten te maken.


Kosten en opbrengsten

Wij kunnen u deze workshops kostenloos aanbieden vanwege de financiële steun van het Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek. Uw tijdsinvestering levert u onder andere de volgende resultaten op:
•    Inhoudelijk: u werkt concreet ideeën voor uw eigen organisatie uit, u haalt ideeën op van de andere organisaties
•    Methodiek: u ziet en ervaart een methode om ideeën te genereren binnen uw eigen organisatie.


Doelgroep

Beheerders openbare ruimte en infrastructuur.

Aanmelden

Toelichting op het inschrijven: als u zich wilt opgeven voor 2 of 3 workshops, is de 1e workshop op 7 maart verplicht. Als u zich voor 15 en/of 17 maart wil opgeven, moet u het bestelproces per datum herhalen. U ontvangt pro forma een factuur, de workshops zijn kosteloos.

Wij zien u graag tijdens één of meerdere workshops!

Coen van Haasteren, Robert Stuurman, Ceciel van Iperen, Harro Verhoeven


Projectteam ‘Big Data bij beheer openbare ruimte’

Postbus 37
6710 BA Ede
(0318) 695 300
 
  • Startdatum: 07-03-2017
  • Locatie:
  • Bijeenkomstnummer: 20417-01
  • Inschrijven
  • Startdatum: 15-03-2017
  • Locatie:
  • Bijeenkomstnummer: 20417-02
  • Inschrijven
  • Startdatum: 17-03-2017
  • Locatie:
  • Bijeenkomstnummer: 20417-03
  • Inschrijven