Expertsessie oversteekverkenner voetgangers

 • Datum: 06-07-2017
 • Locatie: CROW-vestiging Utrecht
 • Productgroep: Workshop
 • Soort: Gratis

Op 6 juli 2017 organiseert CROW een expertsessie over de oversteekverkenner. Wegbeheerders (en overheden) kunnen dit afwegingskader/stappenplan gebruiken bij het bepalen van de meest geschikte oversteekvorm per verkeerssituatie.

 
Gratis
Momenteel zijn er geen beschikbare data
 • Op dit moment ontbreekt nog een helder kader. Er is geen richtlijn voor het toepassen van een voetgangeroversteekplaats met zebramarkering. Daardoor is het op veel plaatsen voor de weggebruiker/voetganger niet duidelijk welk verkeersgedrag er van hen en andere verkeersdeelnemers wordt verwacht. Het afwegingskader kan hierbij helpen. 

  Voor wie?

  We gaan op 6 juli graag in gesprek met wegbeheerders, (decentrale) overheden en anderen die direct betrokken zijn bij voetgangersbeleid.

  Locatie

  De bijeenkomst is in Utrecht op de CROW-verstiging (jaarbeursplein 22 in Utrecht). 

  Aanmelding

  Aanmelding kan via Frans Heijnis, organisator van deze bijeenkomst: frans.heijnis@crow.nl.
Joan Ignatia
Medewerker Service & Realisatie
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven