CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

CROW Levende Stad Praktijkmiddag Beeldkwaliteit

 • Datum: 25-06-2014
 • Productgroep: Congres
 • Soort: Betaald
 • Thema: Beeldkwaliteit, CROW Levende Stad

Op 25 juni 2014 werd alweer voor de vijfde keer de Praktijkmiddag Beeldkwaliteit georganiseerd. In één middag hoorden de bezoekers de laatste ontwikkelingen rondom beeldkwaliteit, konden zij vragen stellen en discussiëren met mede-bezoekers en medewerkers van CROW.

 
Gratis
Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail klantenservice@crow.nl.
 • Tijdens de praktijkmiddag kwamen de volgende vragen, problemen en discussiepunten aan bod:
  • Hoe vaak meten voor een beleidsmeting beeldkwaliteit? En kunnen schaalbalken worden gecombineerd?
  • Is het mogelijk om ook de sociale werkvoorziening beeldgericht te laten werken?
  • Hoe maakt u een open posten-bestek met beeldkwaliteit?
  • Soms doen bewoners delen van een beeldbestek: welke schaalbalken zijn daarvoor geschikt? En hoe bewoners 'af te rekenen' op de beeldkwaliteit?
  • Hoe te zorgen dat er makkelijk in kwaliteit kan worden veranderd omdat er moet worden bezuinigd of omdat bewoners, of sportverenigingen e.d. het onderhoud gaan doen?
  • Ontbreken er schaalbalken? Zijn er prestatie-eisen die te streng of te soepel zijn?
    

  U kon ook vragen of zelfbedachte oplossingen delen op de CROW Levende Stad LinkedIN-pagina.

  Voor wie?

  Voor iedereen die werkt met beeldkwaliteit:
  Gemeenten, aannemers, advies- en ingenieursbureaus en inspectiebureaus
 • Voorlopig programma

   

  12.00 Inloop met gratis lunch
  12.45 Inloop in de zaal
  13.00 Welkom en inleiding met voorbeelden van vragen rond beeldkwaliteit in de praktijk, door Harro Verhoeven, projectmanager CROW
  13.20 Marktronde 1: bespreken van uw eigen vraag/probleem/discussiepunt (in subgroepen)
  13.50 Presentatieronde 1:
  • ‘Heeft niveau C lagere kosten dan niveau B?’, door Marjolein Bekkers, gemeente Woerden en Frans Bouwman, Cyber Adviseurs
  • ‘Bewonersparticipatie in het beeldbestek’, door Rob Luyk, Binder Groenprojecten BV en Richard van Vliet, gemeente Albrandswaard
  • ‘Benchmarken van beeldkwaliteit’, door Alterra, Antea Group, BeheerAccent en (onder voorbehoud) NVRD
  • ‘Wat verandert er met de tervisielegging van RAW hoofdstuk 70 Beeldkwaliteit?’, door Jacques Teunissen, CROW
  14.30 Pauze
  14.45 Marktronde 2: help anderen met hun vraag/probleem/discussiepunt (in subgroepen)
  15.15
  Presentatieronde 2:
  • ‘Gaat Duitsland ook beeldgericht werken?’, door Prof. Martin Thieme-Hack, Hochschule Osnabrück en Hans Gageler, TSD IT bv  (GRIS Consult Gageler, in Duitsland)
  • ‘Toezicht houden op beeldkwaliteit – de praktijk is weerbarstig’, door Martijn van Duuren van ORIE Advies en Paul Nagtegaal van gemeente Ede
  • ‘Groen zo goedkoop mogelijk onderhouden’, door spreker van een gemeente (ntb), door Erik Punt van Eijkelboom BV en Herman Wevers, adviesbureau Alles over groenbeheer
  • ‘Wat verandert er met de tervisielegging van RAW hoofdstuk 70 Beeldkwaliteit?’, door Jacques Teunissen, CROW
  16.00 Marktronde 3: Verbinden van resterende vragen en antwoorden op het marktplein
  Vrij rondlopen op de markt om vragen en antwoorden te bekijken en met andere deelnemers te bespreken.
  16.15 Terugkoppeling meest interessante leerpunten
  16.30 Afsluiting en borrel

   

   
  Presentatieronde 1

  Heeft niveau C lagere kosten dan niveau B?

  door Marjolein Bekkers, gemeente Woerden en Frans Bouwman, Cyber Adviseurs

  De bedoeling van kwaliteitsniveau C is dat dit een lager kwaliteitsniveau is dat goedkoper is te onderhouden. Maar is niveau C wel altijd goedkoper? Zijn de schaalbalken voor niveau C wel altijd geschikt voor een lagere onderhoudsfrequentie of goedkopere maatregelen? En  leidt een verlaging van de kosten voor dagelijks beheer niet tot een verhoging van de kosten voor groot onderhoud en vervanging?

  In deze sessie vertelt Marjolein Bekkers van gemeente Woerden dat zij zien dat bij sommige schaalbalken voor niveau C de kosten voor groot onderhoud en vervanging zelfs kunnen stijgen! Frans Bouwman van adviesbureau Cyber vertelt bij welke schaalbalken van niveau C  het onderhoud duurder wordt, zoals bijvoorbeeld door onhandig gekozen prestatie-eisen voor zodevorming bij onkruid in beplanting. Graag gaan zij hierover met u in discussie.
   

  Bewonersparticipatie in het beeldbestek

  door Rob Luyk, Binder Groenprojecten BV en Richard van Vliet, gemeente Albrandswaard

  In de gemeente Albrandswaard is het Buurtnetwerk Rhoon-Noord sinds 2012 opdrachtgever voor het beheer van de openbare ruimte. Deze aansturing door bewoners heeft grote gevolgen voor de samenwerking met Binder Groenprojecten, de opdrachtnemer van het beeldbestek. De bewoners bepalen namelijk het gewenst kwaliteitsniveau, doen een deel van de uitvoerende werkzaamheden en communiceren rechtstreeks met de opdrachtnemer. Hoe keuren bewoners de gerealiseerde kwaliteit? Hoe gaat de communicatie tussen bewoners en opdrachtnemer, en hoe verloopt de afhandeling van hun eisen en wensen? Welke rol speelt de gemeente Albrandswaard eigenlijk nog, en wat betekent deze bewonersparticipatie voor de kosten?

  In deze sessie vertellen Rob Luyk en Richard van Vliet aan de hand van een concreet voorbeeld hoe de samenwerking met bewoners rond het beeldbestek precies verloopt. Graag bespreken zij met u of dit een toekomstplaatje kan zijn voor andere gemeenten, en welke gevolgen dit heeft voor de gemeente, bewoners en de aannemer.
   

  Wat verandert met de tervisielegging van RAW hoofdstuk 70 Beeldkwaliteit?

  door Jacques Teunissen, CROW

  Tot 31 mei 2014 liggen de teksten ter visie voor de RAW-systematiek voor beeldkwaliteit, de grootste tervisielegging in RAW ooit! U kunt de conceptteksten online inzien en desgewenst commentaar geven.

  Worden alle schaalbalken uit de kwaliteitscatalogus opgenomen in RAW? in welke werkcategorieën worden de diverse resultaatsbeschrijvingen opgenomen? Kan je een beeldbestek ook afreken op frequentie, en moet de opdrachtnemer dan per activiteit toestemming vragen aan de directie? Welke kostenbeïnvloedende factoren kunt u aangeven? Hoe gaat u om met vrijkomende materialen? Welke algemene, administratieve en technische bepalingen zijn van toepassing? Via welke stappen verlopen het toezicht, de betaling en eventuele besteksmeldingen? En hoe verloopt de aanvang en afronding van een beeldbestek?

  CROW-projectleider Jacques Teunissen vertelt hoe de beeldsystematiek uiteindelijk in RAW wordt opgenomen, en bespreekt graag wat er voor u verandert.
   

  Benchmarken van beeldkwaliteit

  door Alterra, Antea Group, BeheerAccent en (onder voorbehoud) NVRD

  In hoeverre lukt het al om de beeldkwaliteit van de openbare ruimte te benchmarken? In deze sessie vragen wij vier benchmarkorganisaties om hun ervaringen te delen. In hoeverre gebruiken zij de beeldkwaliteit in hun benchmarks? Wat zijn de belangrijkste lessen die de deelnemers uit hun benchmark hebben geleerd? Lukt het om kwaliteitsniveaus te vergelijken? Hoe goed (of slecht) ligt Nederland er bij, en neemt de kwaliteit af vanwege de bezuinigingen? Zijn er naast beeldkwaliteit nog andere indicatoren om de kwaliteit te benchmarken? En wat is de relatie tussen kwaliteit en kosten?

  In deze sessie spreken Joop Spijker van de Alterra Database Gemeentelijk Groenbeheer, Ton Lesscher van de Antea GBI-benchmark, Roland Buijs van de benchmark Kwaliteit openbare ruimte B5-gemeenten en (onder voorbehoud) Ismaël Morales van de Benchmark Reiniging van Gemeente Schoon.
   

  Presentatieronde 2

  Gaat Duitsland ook beeldgericht werken?

  door Prof. Martin Thieme-Hack, Hochschule Osnabrück en Hans Gageler, TSD IT bv (GRIS Consult Gageler, in Duitsland)

  Ook in Duitsland is er belangstelling voor de beeldsystematiek. De kwaliteitscatalogus lijkt een goede aanvulling te kunnen zijn op de gründliche Duitse beheersystemen vanwege de eenvoud en de inzichtelijke communicatie. Waarvoor wil men in Duitsland de beeldkwaliteit gaan gebruiken? Past de beeldsystematiek bij hun bestaande beheersystematieken, kostencijfers, contracten en software? En wat kunnen wij weer van Duitsland leren?

  Hans Gageler van TSD IT bv en GRIS Consult Gageler vertelt hoe hij een beeldsystematiek voor Duitsland ontwikkelt. Dat doet hij met toestemming van CROW en samen met het FFL, hét Duits kennisplatform voor groene buitenruimte. Prof. Martin Thieme-Hack is voorzitter van de FLL-werkgroep en vertelt over het onderzoek dat enkele studenten nu uitvoeren over de toepasbaarheid van beeldkwaliteit in Duitsland.
   

  Toezicht houden op beeldkwaliteit – de praktijk is weerbarstig

  door Martijn van Duuren van ORIE Advies met Paul Nagtegaal en Jan Westra van gemeente Ede

  Het succes van beeldgericht werken staat of valt met het goed meten en verrekenen. Je wilt immers een reëel beeld hebben van de behaald kwaliteit, en ook redelijk en billijk omgaan met de opdrachtnemer. In de praktijk komen allerlei situaties voor waar de officiële meetmethode nog niet altijd antwoord op geeft. Is het bijvoorbeeld wel nodig om alle schaalbalken het hele jaar te meten, dus ook onkruid en bladafval? Moet je ook meetvakken meten waar tijdelijk geen onderhoud wordt gepleegd vanwege een herinrichting of bouwverkeer? Moet je altijd een sanctie opleggen als de 90% niet is gehaald, of kunnen er goede redenen zijn om een oogje dicht te knijpen? En hoe zorg je dat alle toezichthouders hier ongeveer hetzelfde mee omgaan?

  Martijn van Duuren van ORIE-Advies heeft al vele trainingen gegeven voor het inspecteren van beeldkwaliteit. In deze sessie vertelt hij samen met Paul Nagtegaal en Jan Westra van gemeente Ede welke situaties je allemaal tegen kunt komen en hoe je daar mee om kan gaan.
   

  Groen zo goedkoop mogelijk onderhouden

  Spreker van een gemeente (ntb), door Erik Punt van Eijkelboom BV en Herman Wevers, adviesbureau Alles over groenbeheer

  Hoe kan je bezuinigen op het groenbeheer en toch de openbare ruimte aantrekkelijk en duurzaam houden? Dat is de vraag die door diverse groenbeheerders met regelmaat wordt gesteld aan aannemers en adviesbureaus. Het antwoord is dat je niet alleen moet kijken naar het onderhoudsniveau van het groen, maar bijvoorbeeld ook naar de inrichting van plantvakken,  de praktische uitvoerbaarheid van beeldkwaliteitsniveau C én naar de looptijd en de vorm van het contract. Verrassende uitkomst: een hoger kwaliteitsniveau is soms goedkoper!
   
  In deze sessie vertellen de sprekers over hun ervaringen én het onderzoek dat zij hebben uitgevoerd naar het zo goedkoop mogelijk onderhouden van bomen, beplanting en grassen. Welke bezuiniging is volgens hen in de praktijk realiseerbaar als je varieert met kwaliteitsniveaus. Graag vertellen zij over hun conclusies en gaan zij hierover met u in gesprek.
 • Sponsoren

  Ook Sponsor worden?

  Als sponsor kunt u zich presenteren op / actief participeren in het programma van de Praktijkmiddag Beeldkwaliteit. Benieuwd naar de mogelijkheden? Download de brochure.

  Wilt u een nadere toelichting, heeft u vragen of wilt u intekenen op een van de beschikbare sponsorproposities? Neem dan contact op met Michiel Noordzij (mnoordzij@acquiremedia.nl) of Harald Jansen (hjansen@acquiremedia.nl) of bel het algemene nummer van Acquire: 038-4606384. Acquire is een mediapartner van CROW en verzorgt namens CROW de contacten met sponsors voor de Praktijkmiddag Beeldkwaliteit.

  Sponsors met recht op gratis toegang moeten zich ook inschrijven via het tabblad inschrijven. In het inschrijfproces geeft u aan dat u sponsor bent. Facturering van het gehele sponsorpakket verloopt via onze mediapartner Acquire.

 • ROVC TechCenter
  Galvanistraat 13
  6716 AE Ede
  T (0318) 69 86 98

  Routebeschrijving TechCenter Ede

 • De presentaties van de Praktijkmiddag zijn te bekijken via Slideshare.

  Beeldsystematiek: een prachtig hulpmiddel

  Werken met beeldkwaliteit is gemeengoed geworden, zo viel te beluisteren tijdens de Praktijkmiddag beeldkwaliteit van CROW Levende Stad op woensdag 25 juni in Ede. Vrijwel geen gemeente werkt er niet mee. In de communicatie met burgers en bestuurders is de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte van CROW hét hulpmiddel. Maar ook om afspraken in contracten vast te leggen is de catalogus het belangrijkste hulpmiddel. Het doel is en blijft uiteraard tevreden burgers in een goed beheerde openbare ruimte.
   
  Een kleine tweehonderd bezoekers woonden de vierde Praktijkmiddag beeldkwaliteit bij op 25 juni in Ede. Met het idee kennis te halen en te brengen, onder het motto ‘trots op wat je weet en open over wat je niet weet’, was er een markt met kraampjes waar vragen en antwoorden per onderwerp samenkwamen, en waren er tussendoor inhoudelijke presentatierondes.
   

  Niveau C

  Ingegeven door noodzakelijke bezuinigingen gaan overal in het land gemeenten over van niveau B naar niveau C bij het beheer van hun openbare ruimte. Dit blijkt niet altijd de beoogde besparing op te leveren. Misschien nog wel belangrijker dan de vraag of het B of C moet zijn, zijn een goede organisatie van het beheer.
   

  Benchmarks verschaffen inzicht

  Diverse benchmarks in Nederland maken voor het vergelijken van kwaliteitsniveaus gebruik van de beeldsystematiek. De benchmarks verschaffen veel inzicht: hoe presteert een gemeente ten opzichte van de buurman? Doel is niet om kwaliteit en kosten te vergelijken, maar om te leren van elkaar en je organisatie en werkwijze te optimaliseren.
   

  Duitsland

  Wat kunnen wij leren van de Duitsers en wat zij van ons? Bij onze oosterburen zijn alle objecten en bijbehorende onderhoudsmaatregelen nauwkeurig omschreven in een grote databank. In Nederland ontbreekt deze. Wat Duitsland weer niet heeft is een beeldkwaliteitscatalogus voor de openbare ruimte. De vraag is of beide landen deze ‘achterstanden’ wel willen en kunnen inlopen. De cultuur in beide landen loopt behoorlijk uiteen. ‘Onze’ outputgeoriënteerde manier van werken en ‘hun’ inputgerichte werkwijze lukt prima met de gebruikte hulpmiddelen.
   

  Toezicht en monitoring

  Toezichthouden op beeldkwaliteit is een vak. Ga hier dus serieus mee om. Bespreek het resultaat van beoordelingen met elkaar om resultaten meer op één lijn te krijgen. Ook monitoring moet duidelijk en professioneel. Het blijkt dat 1 tot 5 procent van de aanneemsom wordt besteed aan monitoring.  Bekijk de foto's van de middag:

Scroll naar boven