CROW Levende Stad - Digitaal samenwerken aan de wijk

  • Datum: 26 jan 2017
  • Productgroep: Thema Bijeenkomst
  • Soort: Gratis
  • Vakgebied(en): Infrastructuur, Openbare ruimte

Veel gemeenten doen hun uiterste best om bewoners en ondernemers te betrekken bij de werkzaamheden en plannen in de wijk. Hoe bereik je een bredere vertegenwoordiging van mensen, met bijvoorbeeld ook jongeren en mensen met een drukke baan, die niet altijd de tijd vinden om wijkbijeenkomsten te bezoeken? En ben je als gemeente in staat om het werk in de wijken gebiedsgericht te organiseren? Kun je hier transparant over communiceren met een daadwerkelijk actieve inbreng van bewoners en ondernemers? Zij kunnen zelf ook initiatieven ondernemen die leefbaarheid en vitaliteit van de woon- en werkomgeving verbeteren.

Prijs per persoon: Gratis
Momenteel zijn er geen beschikbare data

Mijn wijkplan

De digitale mogelijkheden op pc en smartphone maken het mogelijk op een meer directe en voor velen ook prettigere manier te communiceren over ideeën en ontwikkelingen in de wijk. Dat is wat bewoners en ondernemers misschien ook wel verwachten van de gemeente. Met dit doel liet de gemeente Nijmegen het platform mijnwijkplan.nl ontwikkelen. Mijnwijkplan is het digitale platform voor de Nijmeegse wijkbeheerplannen (referentie aan artikel Stadswerk). In deze plannen werken bewoners, ondernemers en de gemeente samen aan ideeën en plannen voor de openbare ruimte. Op mijnwijkplan.nl staat het namelijk ook het werk centraal dat de gemeente in de wijken moet organiseren, zoals de planning van groot onderhoud en herinrichtingen van openbare ruimte. Het gehele proces van de Nijmeegse wijkbeheerplannen wordt ondersteund. Het gehele proces vanaf het inzichtelijk maken van behoeften, het bedenken van ideeën tot en met de uitwerking en concrete uitvoering van maatregelen is te volgen. Centrale thema’s zijn co-creatie en crowdsourcing: bewoners en gemeente werken continu samen met elkaar en versterken elkaar waar mogelijk. Dit leidt uiteindelijk tot zichtbare resultaten op straat. Samen maken zij de wijk.

Doel netwerkbijeenkomst

Op deze interactieve bijeenkomst kunt u zich laten inspireren door de aanpak en ervaringen van de gemeente Nijmegen. We gaan met elkaar in gesprek en discussie over de bewuste keuze die Nijmegen heeft gemaakt: bewoners participeren in het werk dat de gemeente (wijkgericht) organiseert.

Programma

13:00 uur Welkom en opening
13:10 uur Voorstelronde per gemeente
Naam & organisatie – Hoe ver zijn jullie met overheidsparticipatie?
13:30 uur   Presentatie Nijmegen en PLAN terra BV
Door Jos van der Meer, gemeente Nijmegen en Marco Hommel, PLAN terra bv
14:15 uur Vragen en discussie naar aanleiding van de presentatie
14:30 uur Pauze
14:45 uur   Discussieronde 1 
15:15 uur Discussieronde 2 
15:45 uur Open discussieronde in kleine groepen
16:15 uur                          Afsluiting
Deze bijeenkomst is gratis voor de partners van het netwerk CROW Levende Stad. Bekijk of uw gemeente partner is. Is uw gemeente nog geen partner en wilt u toch deelnemen? Dan kunt u partner worden van CROW Levende Stad of ervoor kiezen € 395,- per persoon te betalen voor deelname aan deze bijeenkomst.