CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

De Slimme Stad - De slimme stad faciliteert ketenmobiliteit, de rol van data

 • Datum: 20-04-2016
 • Productgroep: Congres
 • Soort: Gratis
 • Thema: Ketenmobiliteit, Mobiliteitsmanagement

CROW-KpVV start in 2016 met de themareeks De Slimme Stad, die dit jaar uit zes themamiddagen bestaat. Op 20 april is de tweede themamiddag. Deze bijeenkomst staat in het teken van slimme ketenmobiliteit.

 
Gratis
Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail klantenservice@crow.nl.
 • Ketenmobiliteit is een belangrijke bouwsteen voor het bereikbaarheidsvraagstuk. In de stad is de fiets het beste vervoermiddel, maar met de fiets alleen kom je niet ver. Overstappen op het openbaar vervoer en dan het laatste stuk weer met de fiets is dan slim. Maar ook P+R en P+Fiets zijn mooie en groeiende vormen van ketenmobiliteit. Data en informatie voor die ketenmobiliteit zijn daarbij belangrijk. Daarbij spelen drie aspecten een rol:
   
  • Keteninformatie voor de reiziger. Hoe zorg je ervoor, dat de reiziger informatie krijgt die hem/haar net zo goed begeleidt als de TomTom?
  • Ketendata voor de bereikbaarheid van de stad. Hoe gebruik je data om je ketenbereikbaarheid in daadwerkelijk bruikbare beleidsinformatie en benchmarks te vertalen?
  • Hoe ketenen we de data? Data zijn nu nog vrijwel uitsluitend unimodaal georganiseerd. Hoe koppel je data van auto, openbaar vervoer, fiets en parkeren aan elkaar en vertaal je het in bv. economisch relevante termen? Of in een ketenbereikbaarheidsindicator?
  Bij deze bijeenkomst koppelen we ideeën van deskundigen aan behoeften en ideeën van de deelnemers.
   

  Voor wie?

  Het programma is interessant voor medewerkers van gemeenten, provincies, stadsregio’s, en het Rijk.

  *CROW-KpVV kan besluiten dat deelname niet mogelijk is, bijvoorbeeld als blijkt dat bepaalde groepen oververtegenwoordigd zijn of als het maximum aantal deelnemers overschreden wordt. Medewerkers van decentrale overheden krijgen voorrang.
 • De terugblik is te lezen in de Bibliotheek van Verkeer en Vervoer.
 • Contact

  Vragen of opmerkingen over de bijeenkomst kunt u mailen aan Hans Voerknecht, hans.voerknecht@crow.nl of Frans Bekhuis, frans.bekhuis@crow.nl.
   
 • Steeds meer mensen wonen en werken in steden. De groei van de stad in inwoners, arbeidersplaatsen en bezoekers stelt hoge eisen aan de kwaliteit van leven in de stad. Het zorgt ook voor een toename van de stedelijke mobiliteit, druk op de infrastructuur en druk op de verkeersveiligheid en leefbaarheid.

  Om mobiliteit en de effecten van mobiliteit te kunnen begrijpen en sturen, hebben we informatie nodig, data en cijfers. Cijfers geven antwoord op vragen als: hoeveel daalt/groeit de verkeersveiligheid? En hoe de CO2-emissie? Hoe groot is het parkeerprobleem? Hoe en door wat voor voertuigen wordt een kruispunt gebruikt? Zonder cijfers weten we niet wat we moeten doen, wat we willen doen, wat we doen of wat de effecten zijn van wat we hebben gedaan.

  De afgelopen jaren kwamen er verschillende technieken bij waar verkeersdata uit kunnen worden afgeleid. Dit levert steeds meer digitale data op. Met al die data ontstaat het gevoel dat er meer mogelijk is dan voorheen.

  Wat kunt u als beleidsmedewerker en/of verkeerskundige met alle informatie die beschikbaar is? Dit is de centrale vraag in de reeks bijeenkomsten die CROW-KpVV in 2016 organiseert samen met en voor professionals uit de sectoren die betrokken zijn bij dit thema. Per bijeenkomst staat een verkeerskundige beleidsvraag centraal en behandelen we een aantal onderwerpen die relevant zijn voor de slimme stad.
   

  Overige themabijeenkomsten

  Wilt u alvast een plaats reserveren voor de overige themabijeenkomsten? Hieronder kunt u zich inschrijven.
   
  • 25 februari 2016: Slimme beleidsontwikkeling en data – terugblik
  • 20 april 2016: De slimme stad faciliteert ketenmobiliteit, de rol van data – terugblik
  • 23 juni 2016: Slimme stedelijke gebiedsontwikkeling en data – terugblik
  • 22 september 2016: Slimme bereikbaarheid van de stad en data – terugblik volgt snel
  • 20 oktober 2016: Verkeersveiligheid en data – terugblik
  • 1 december 2016: Parkeren en data  – bijeenkomst
Scroll naar boven