Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

CROW Levende Stad - De Intelligente stad anno 2018

 • Datum: 22-05-2018
 • Productgroep: Congres
 • Soort: Gratis

Bij de term ‘intelligente stad’, of ook wel smart city, is een eerste gedachte wellicht, super steden die gedomineerd worden door technologie waar we als mens ondergeschikt raken en robottechnologieën het van ons overnemen. Dat klinkt als een film! Niets is minder waar, nou ja anno 2018 dan in ieder geval. In een slimme stad is technologie alleen maar een middel, en dan nog slechts één van de middelen die ingezet kunnen worden om een stad succesvol te maken. Maar wat verstaan we onder succesvol?

 
Gratis
Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail klantenservice@crow.nl.
 • Onze steden zullen komende jaren een transformatie ondergaan vanwege de klimaatadaptatie, energietransitie, gezondheidsvraagstukken, vergrijzing en ga zo maar door. De beheerder van de openbare ruimte speelt in deze transformatie een cruciale rol vanwege zijn centrale positie in de samenwerking tussen alle belanghebbenden, zijn integrale aanpak, en de kans om deze transitie te koppelen aan vervangingsopgaven. De beheerder is de continue factor om er voor te zorgen dat de openbare ruimte op de toekomst wordt voorbereid. Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van de serie “De toekomst van beheer”. 

  Maar wat verstaan we onder succesvol? Bij een succesvolle stad kunt u denken aan meerdere aspecten, zoals:

  • Slim samenwerken; het sluiten van slimme coalities door burgers, bestuur en ondernemers (participatie).
  • Slim leven; het bevorderen van leef- en verblijfskwaliteit.
  • Slimme omgeving; een veilige, duurzame, gezonde en aangename leefomgeving.
  • Slimme infrastructuur; slim omgaan met mobiliteit en ICT.
   

  Allemaal aspecten waarbij de techniek ons kan helpen om onze openbare ruimte succesvol en slimmer te maken tot een intelligente stad. Wat kunnen wij dan halen uit deze ‘intelligente stad’? Wat is de meerwaarde? Wordt het niet teveel science fiction?

  Hoe is dit alles praktisch toepasbaar?

  De basis voor een intelligente stad is: data! Dat we veel kennis uit onze openbare ruimte kunnen halen is wel bekend. Op welke manieren we deze data kunnen verzamelen misschien wat minder. Maar wat doen we dan vervolgens met deze data? Hoe kunnen we deze inzetten om de openbare ruimte nog veiliger, leefbaarder en multi inzetbaar te maken?

  Kennis van alle assets in de openbare ruimte maakt het mogelijk om tot slimme combinaties en reductie van bijvoorbeeld het bordenareaal te komen. Dergelijke opschoonacties leiden niet zelden tot reducties van 25% van de objecten. Dit vermindert niet alleen de beheerkosten, maar maakt ook de omgeving overzichtelijker en heeft daarmee een positief effect op de veiligheid. Juist deze kostenoverweging maakt dat verkeersborden bij veel wegbeheerders niet opgenomen zijn in een beheersysteem en dat er geen zicht is op aantallen en type bebording in de openbare ruimte. Dat is niet alleen een gemiste kans vanuit beheer oogpunt, maar ook om het uitblijven van alle bijkomende mogelijkheden die ontstaan als de data voor collega’s binnen het zelfde geografische werkgebied, of landelijk beschikbaar komt. Deze data kan namelijk input zijn voor tal van slimme oplossingen.

  Wat is de rol van HR-groep?

  Geautomatiseerde inwinning en actualisatie van data geeft zicht op het areaal en biedt informatie over gebreken en schades. Realtime informatie over aanrijding van slimme assets en de koppeling van beeldmateriaal/inzage in tijdstippen van werkzaamheden aan de weg biedt mogelijkheden voor adequaat schadeverhaal. Slimme assets maken het mogelijk om remote assetmanagement te bedrijven, waardoor schouwrondes in het areaal gereduceerd kunnen worden. Dit scheelt onnodige inzet van mens, brandstof- en voertuigkosten en draagt bij aan duurzaamheidsdoelstellingen. Maken we van de assets meetpunten, dan worden de assets schakelpunten in het landschap die het mogelijk maken om te monitoren, meten en interveniëren waardoor er weer tal van andere mogelijkheden ontstaan. Samen met de Metaalunie en AVANS hogeschool onderzoekt de HR Groep de mogelijkheid om de database in te zetten als tool om de duurzaamheid van de openbare ruimte te meten.

  Zodra er functionaliteiten worden toegevoegd aan bestaande producten en diensten is bij de investering niet langer de kostprijs van product of dienst het uitgangspunt, maar het verdienmodel dat met het product/dienst kan gaan ontstaan. Het product staat niet meer op zich, maar de combinatie van producten, data en diensten creëert crossovers waardoor een product of dienst een extra bijdrage gaat leveren.

  Via allerhande separate bouwsteentjes werken we aan een slimme buitenruimte die bijdraagt aan:

  • Minder verkeersslachtoffers
  • Optimalisering verkeersdoorstroming
  • Beleving
  • Verbeterde kwaliteit van de leefomgeving en sociale veiligheid
  • Economische vitaliteit
  • Kostenefficiënt beheer
  • Duurzaamheid
  • Schone omgeving/luchtkwaliteit
   

  Doel netwerkbijeenkomst

   

  Smart City klinkt zo geavanceerd dat wij nogal eens horen: “dat is voor grote steden, maar niet voor ons”. Wanneer dan de verschillende bouwsteentjes benoemd worden die een bijdrage kunnen leveren aan het verslimmen van de buitenruimte dan blijkt een slimme oplossing vaak dichterbij dan gedacht en bovendien vaak interessant voor meerdere stakeholders binnen de gemeente.
   
  Oplossingen staan niet op zich. Gewijzigd beleid van de ene dienst kan invloed hebben op de werkzaamheden en budgetten van de andere dienst. Een innovatieve oplossing kan soms duurder zijn dan de traditionele oplossing, maar levert een kostenbesparing bij een andere dienst. Hoe kunnen we samen optrekken en zo met minder middelen meer doen.

  Bent u beheerder, beleidsmedewerker, ontwerper, innovator, dataspecialist of adviesbureau van openbare ruimte? Dan wilt u deze bijeenkomst niet missen.

 • 13.00 uur Welkom en opening door CROW 
  13.15 uur Gemeente Almere op zoek: Toekomst van beheer, hoe kan de intelligente stad hierbij een rol spelen? Welke vragen hebben we? Welke mogelijkheden biedt het?
  Door Maarten van ’t Eind, gemeente Almere  
  13.30 uur Van Staal naar digitaal
  Door Ellen Hoogeveen, HR Groep 
  14.15 uur Vragen en discussie naar aanleiding van de presentatie 
  14.30 uur Pauze 
  14.45 uur Discussieronde 1 
  15.30 uur Discussieronde 2 
  16.00 uur Centrale discussie n.a.v. discussierondes 
  17.00 uur Afsluiting 
   
 • Deelname is gratis voor alle partners van CROW Levende Stad.
  Bent u partner van CROW Levende Stad?

  Bent u geen partner dan zijn de kosten voor deelname aan deze bijeenkomst is €395,- per persoon excl. BTW.
  Of wilt u partner worden van CROW Levende Stad en weten wat dit inhoudt?

 • Hoofdspreker
  Logo HR groep
 • CROW, Horaplantsoen 18, 6717 LT Ede
   
Scroll naar boven