Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

CROW ProContract en hybride contracten

 • Datum: 09-06-2015
 • Productgroep: Thema Bijeenkomst
 • Soort: Gratis
 • Thema: CROW ProContract, CROW ProContract, Hybride contract
 
Gratis
Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail klantenservice@crow.nl.
 • Van u wordt verwacht dat u bewuste en professionele keuzes maakt voor wat u wel en wat u niet aan de markt overlaat. Enerzijds benadert u de markt steeds meer als regisseur. Zeker bij opdrachten die zich goed lenen om aan de markt over te laten. Anderzijds zien wij dat u bij een groot aantal opgaven zoekt naar mogelijkheden om de oplossingsruimte af te bakenen en regisserend opdrachtgeverschap vorm te geven. Het gaat er uiteindelijk om dat u de juiste contractvorm weet te kiezen en per project werkt met het contract dat het beste past. 
   

  Hybride contracten

  Juist om opdrachtgevers meer ruimte te geven te differentiëren in de mate van detail van hun uitvraag heeft CROW hybride contracten ontwikkeld. Het nieuwe hybride contract is bij uitstek geschikt voor projecten waarbij  u een belangrijk deel  aan de markt wil overlaten, maar de rest van het werk op RAW-niveau voorschrijft. Het hybride contract gaat uit van de spelregels van de UAV-gc, maar legt aanvullingen vast voor de voorschriften in de uitvoering. Want juist daar kunnen geschillen ontstaan. 
  Prof. mr. dr. Monika Chao-Duivis van het Instituut voor Bouwrecht en CROW hebben gezamenlijk een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van hybride contracten. Hieruit blijkt dat hybride contracten zeer bruikbaar zijn, mits om de juiste redenen en met enkele aandachtspunten toegepast. 
   

  CROW ProContract

  Door de hybride contracten verandert opnieuw het contractenlandschap. Maar tegelijkertijd biedt CROW met CROW ProContract overzicht en inzicht met diverse kennisproducten en hulpmiddelen die ondersteunen bij het proces van aanbesteden, contracteren en uitvoeren.
  Het Contracteringskompas bijvoorbeeld helpt u bij het bepalen van de contractvorm die het beste uw projectdoelen ondersteunt. En met de Documentgenerator kunt u zelf met behulp van uniforme documenten de gewenste contract- en benodigde aanbestedingsdocumenten opstellen. Daarmee zijn discussies over wat wel en wat niet in de aanbesteding- of contractdocumenten thuis hoort verleden tijd.

  Doelgroep

  Opdrachtgevers in de Infra, of zij die voor hen werken, zoals:
  * contractmanagers en aanbestedingsmanagers 
  * hoofden ingenieursbureaus
  * projectleiders
  * inkopers
   
 • Programma

  Op basis van het rapport “De hybride vraag van de opdrachtgever” van Prof. mr. dr. Monika Chao-Duivis krijgt u uitgebreid inzicht in de do’s en don’ts van hybride contracten en de wijze waarop deze binnen het regime van de UAVgc toegepast kunnen worden. 

  Wendy Kooijman, contractadviseur bij Waterschap Groot Salland en medeontwikkelaar van het Contracteringskompas – zal haar ervaringen met het kompas met u delen.

  Na de lezingen kunt u onder het genot van een borrel en een hapje zelf kennis maken met CROW ProContract en de diverse kennisproducten en hulpmiddelen die dit platform u biedt.
  13.00 uur Ontvangst
  13.30 uur Introductie door Ad van Leest Clustermanager Aanbesteden en Contracteren, CROW
  13.40 uur De do's en don'ts van Hybride Contracten door Walter Suy, Projectmanager CROW
  14.20 uur Ervaringen met Hybride Contracten door Bart Haring, Directievoerder Gemeente Hoorn
  15.00 uur Pauze
  15.20 uur Toepassing en gebruik CROW ProContract door Niels Meijerink, Programmamanager CROW
  16.00 uur Het gemak van afwegen: het Contracteringskompas door Wendy Kooijman, Contractadviseur Waterschap Groot Salland
  16.40 uur Afronding
  16.45 uur Borrel en interactief kennismaken met CROW ProContract
 • Deze bijeenkomst is gratis. Er is ruimte voor maximaal 100 deelnemers.
 • Van der Valk Veenendaal
  Bastion 73
  3905 NJ  Veenendaal

  Route
 • Onderstaand vindt u presentaties, een verslag en foto's van de bijeenkomst:   

  “Benut de diversiteit en maak een  gemotiveerde keuze”

  Voor een volle zaal van meer dan honderd vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen, ingenieursbureaus en de aannemerij presenteerde CROW op 9 juni de stand van zaken op het gebied van hybride contracten en CROW ProContract.

  Do's en don'ts bij hybride contracten

  Walter Suy, Projectmanager Aanbesteden en Contracteren van CROW, gaf het geïnteresseerd luisterende publiek een overzicht van de ‘do’s and don’ts’ bij hybride contracten. “Hybride contracten zijn UAVgc contracten met een op onderdelen gedetailleerde of functionele vraagspecificatie die is gebaseerd op de RAW-systematiek: traditioneel en geïntegreerd in één contractvorm.

  Maar daarmee is een hybride contract nog niet meteen zaligmakend. Mijn credo is dat een contractvorm nooit een doel op zich mag zijn, het ondersteunt het project, niet meer en niet minder. De cruciale vraag die een opdrachtgever moet beantwoorden, is: waarom gaan we de hybride contractvorm gebruiken? Er moeten goede redenen zijn om een deel van het ontwerp in eigen hand te houden, zoals er ook goede redenen moeten zijn om een deel van het ontwerp over te dragen aan de opdrachtnemer. Mijn advies: benut de diversiteit en maak een gemotiveerde keuze.”
  Loslaten of vastleggen

  “Loslaten of vastleggen? Dat is de keuze waarvoor de gemeente Hoorn zich zag gesteld“, begon Bart Haring, Directievoerder namens de gemeente, zijn verhaal. “Voor ons bieden hybride contracten het beste uit twee werelden. Voorwaarde is dat je als opdrachtgever het lef moet hebben onderdelen los te laten: ‘I accept I can’t control everything; I trust all will be okay in the end.’”

  CROW ProContract

  Met CROW ProContract faciliteert CROW het proces van opstellen, aanbesteden en uitvoeren van contracten met kennisproducten en hulpmiddelen. “Waarom zou je dit online platform gaan gebruiken?”, vroeg Programmamanager Niels Meijerink van CROW aan het publiek. “Omdat het efficiënt, flexibel en betrouwbaar is, het wiel al is uitgevonden, het gebruik een groot leereffect biedt, kortom: het is een allround toolbox.”

  Contracteringskompas

  Diverse tools binnen CROW ProContract ondersteunen de gebruiker om een keuze te maken welke contractvorm het beste past bij een project. Neem bijvoorbeeld de tool Contracteringskompas, een quickscan die eenvoudig en eenduidig helpt bij het bepalen van de contractvorm. Een heldere rapportage, waarin overwegingen worden vastgelegd, is het eindresultaat. Wendy Kooijman, Contractmanager van Waterschap Groot Salland: “We hebben deze tool ontwikkeld, samen met CROW, vanuit de behoefte zo vroeg mogelijk bij de start van een projectopdracht de contractkeuze en –strategie te kunnen bepalen. Een contract, of dat nu RAW, geïntegreerd of hybride is, moet passen bij de aard van het project. Ook wij onderschrijven het enorme belang van de ‘waarom’-vraag. Met het Contracteringskompas worden alle mogelijke keuzes expliciet vastgelegd en gemotiveerd. Na beantwoording van alle vragen blijft de ‘best fit’ over en zijn alle criteria gewogen.”

Scroll naar boven