CROW Levende Stad: Werken met (of zonder) EMVI

 • Datum: 02 apr 2014 t/m 02 apr 2014
 • Productgroep: Congres
 • Soort: Gratis
 • Vakgebied(en): Openbare ruimte

De laatste tijd is EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) een ‘hot item’ omdat de Aanbestedingswet 2012 (inclusief de Gids Proportionaliteit en het ARW 2012) het principe hanteert: ‘EMVI, tenzij…’. Sinds 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 van kracht. Aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven zullen bij het plaatsen van opdrachten (werken, leveringen en diensten) aan deze wetgeving moeten voldoen.

Prijs per persoon: Gratis
Momenteel zijn er geen beschikbare data
In de praktijk lopen opdrachtgevers tegen tal van vragen aan: in welke situaties is het zinvol om het tenzij-principe toe te passen? En hoe doe je dat dan?

En als je wel EMVI gebruikt: hoe bepaal je welke criteria je hanteert, en hoe je ze beoordeelt? Hoe kom je tot een waardebepaling voor een criterium? En wat is nou eigenlijk het verschil tussen een selectiecriterium en een gunningscriterium? En hoe ga je om met bestekswijzigingen die van invloed zijn op de kwaliteit zoals die is aangeboden in het kader van de aanbesteding op EMVI?

Tijdens deze interactieve bijeenkomst praat CROW u bij over de regels en laatste ontwikkelingen rond EMVI, vertelt koplopergemeente Almere over haar praktijkervaringen met EMVI, en is er volop gelegenheid om vragen en ervaringen te delen met andere gemeentelijke opdrachtgevers.

Doel bijeenkomst

Doel van de bijeenkomst is om te leren van de eerste praktijkervaringen met EMVI, en om met andere opdrachtgevers in gesprek te gaan over de toepassing van EMVI in de praktijk.

Op de bijeenkomst komen niet alleen deskundigen aan het woord, maar juist ook de gemeenten die met vragen, problemen of onduidelijkheden zitten. Zo zullen gastgemeente Oud-Beijerland en gemeente Soest vooral vertellen over de vragen waar zij mee worstelen, terwijl gemeente Almere al aardig wat ervaring heeft opgedaan.
13.00 uur Welkom en opening
13.15 uur Kennismakingsronde: worstelt u met EMVI?
13.45 uur 'Voor het eerst toepassen van EMVI, hoe?' door Eddy Buring, gemeente Soest
14.00 uu Presentatie ‘De regels rond EMVI’, door Rob Luiten/Maurice Wielink, CROW
14.20 uur Presentatie ‘Praktijkervaringen met EMVI’, door Martijn Vos, gemeente Almere
14.45 uur Pauze
15.00 uur Discussieronde in kleine groepen over de vragen:
 • Wanneer kan ik van EMVI afwijken? En hoe onderbouw ik dat dan?
 • Wat is het verschil tussen een selectiecriterium  en een gunninscriterium?
 • Welke EMVI-criteria hanteer je?
 • Hoe beoordeel je de EMVI-criteria?
 • Hoe kom je tot een waardebepaling voor een EMVI-criterium?
 • Hoe ga je om met bestekswijzigingen die het EMVI-criterium beïnvloeden?
 • … en meer…?
16.00 uur Centrale discussie en conclusies
16.30 uur Afsluiting
Aanmelden voor deze bijeenkomst
(Deze bijeenkomst is gratis voor alle partnergemeenten.) 
Nog geen partner van CROW Levende Stad? Klik voor meer informatie
Is uw gemeente geen partner maar wilt u wel deelnemen aan een bijeenkomst?
Voor €395,- per persoon kunt u naar een van onze bijeenkomsten. Een abonnement op CROW Levende Stad daarentegen biedt extra’s voor uw organisatie en is al snel voordeliger.
 
Voorlopige deelnemerslijst 

Gemeente Oud-Beijerland
W. van Vlietstraat 6
3262 GM Oud-Beijerland